Now showing items 31-50 of 86

   Titles
   Mentalno okruženje javne sfere: evropska perspektiva [1]
   Moć i indiferentna (im)potencijalnost u Agambenovoj filozofiji [1]
   Moralno obrazovanje kao uslov za praktikovanje slobode kod Kanta [1]
   Nada Banjanin Đuričić and Predrag Krstić (Eds.), Ordinary People – Voluntary Executors: The Dispute Around (German) Antisemitism, Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju; Novi Sad: Akademska knjiga, 2019. [1]
   Nada Banjanin Đuričić i Predrag Krstić (prir.), Obični Ljudi – dobrovoljni dželati: Spor oko (nemačkog) antisemitizma, Beograd: Institut za Filozofiju I društvenu teoriju; Novi Sad: Akademska knjiga, 2019. [1]
   Nepodnošljivost susedovanja [1]
   No woman, no cry : opomena jedne bajke [1]
   Obsoleteness of Political Trust [1]
   Od zdravorazumske psihologije ka naivnoj psihologiji [1]
   Ogled o onima koji bi da budu mudri i o onima koji im se smeju [1]
   Pandemic! COVID-19 Shakes the World [1]
   Pandemija! Novi koronavirus potresa svet [fragmenti] [1]
   Pandemijski, pro-strašeni svijet. Pokušaj fenomenološke analize iskustva (i) stvarnosti u radikalno prelaznom stanju [1]
   Pet prekretnica u empirizmu [1]
   Pocepani portret subjekta poverenja: Frojd i Sartr [1]
   Politics And/Of Education: What Kind of Emancipation, From What And For What? [1]
   Politike (i) obrazovanja: kakva emancipacija, od čega i za šta? [1]
   Predrag Finci, što se sviđa svima. Komentari uz Kantovo shvaćanje umjetnosti, Zagreb: Filozofska istraživanja, 2019. [1]
   Prekidi aktivnosti – pojam, istorija i njihovi efekti na učinak [1]
   Prikaz seminara Šta je još preostalo od bildung-a? [1]