Now showing items 24-43 of 86

   Titles
   Hanslick’s Formalism as The Beginning of The Contemporary Aesthetics of Music [1]
   Hanslikov formalizam kao začetak savremene estetike muzike [1]
   Joint Perspective – the Poetry, Perception and Kinaesthetics of the Call: The Poetry of Nenad Glišić and the Dance Performances of Neda Kovinić [1]
   Ka obuhvatnom pojmu poverenja [1]
   Kant’s Conception of Moral Education as a Condition For Practicing Freedom [1]
   Konstituisanje zajedničke perspektive: angažovani akti i logika poziva [1]
   Kritički osvrt na problem metodologijskog monizma u knjizi Znanost i metoda Nenada Smokrovića [1]
   Mentalno okruženje javne sfere: evropska perspektiva [1]
   Moć i indiferentna (im)potencijalnost u Agambenovoj filozofiji [1]
   Moralno obrazovanje kao uslov za praktikovanje slobode kod Kanta [1]
   Nada Banjanin Đuričić and Predrag Krstić (Eds.), Ordinary People – Voluntary Executors: The Dispute Around (German) Antisemitism, Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju; Novi Sad: Akademska knjiga, 2019. [1]
   Nada Banjanin Đuričić i Predrag Krstić (prir.), Obični Ljudi – dobrovoljni dželati: Spor oko (nemačkog) antisemitizma, Beograd: Institut za Filozofiju I društvenu teoriju; Novi Sad: Akademska knjiga, 2019. [1]
   Nepodnošljivost susedovanja [1]
   No woman, no cry : opomena jedne bajke [1]
   Obsoleteness of Political Trust [1]
   Od zdravorazumske psihologije ka naivnoj psihologiji [1]
   Ogled o onima koji bi da budu mudri i o onima koji im se smeju [1]
   Pandemic! COVID-19 Shakes the World [1]
   Pandemija! Novi koronavirus potresa svet [fragmenti] [1]
   Pandemijski, pro-strašeni svijet. Pokušaj fenomenološke analize iskustva (i) stvarnosti u radikalno prelaznom stanju [1]