Now showing items 4-23 of 42

   Titles
   Constituting joint perspective: engaged acts and the logic of call [1]
   Da li se Holokaust može ponoviti? [1]
   Društveno-politička uloga artiviz(a)ma i mogućnost nove estetizacije [1]
   Dušan Ristić, Granice diskursa , Novi Sad: Mediterran publishing, 2018. [1]
   Džejson Stenli, Kako funkcioniše fašizam: politika „mi“ protiv „njih“, Beograd: Samizdat, 2019. [1]
   Engagement and suffering [1]
   Engagement – As a discursive practice and systemic event [1]
   Epiktet, razgovori, Loznica: Karpos, 2017 Epiktet, o pitanjima karaktera i moralnog izbora, Beograd: Srpska književna zadruga, 2019 [1]
   Ethics of Atrocity Representation: the Truth Between Seeing and Thinking [1]
   Etika reprezentacije grozote: istina između viđenja i mišljenja [1]
   Konstituisanje zajedničke perspektive: angažovani akti i logika poziva [1]
   Nada Banjanin Đuričić and Predrag Krstić (Eds.), Ordinary People – Voluntary Executors: The Dispute Around (German) Antisemitism, Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju; Novi Sad: Akademska knjiga, 2019. [1]
   Nada Banjanin Đuričić i Predrag Krstić (prir.), Obični Ljudi – dobrovoljni dželati: Spor oko (nemačkog) antisemitizma, Beograd: Institut za Filozofiju I društvenu teoriju; Novi Sad: Akademska knjiga, 2019. [1]
   Nepodnošljivost susedovanja [1]
   No woman, no cry : opomena jedne bajke [1]
   Od zdravorazumske psihologije ka naivnoj psihologiji [1]
   Pandemic! COVID-19 Shakes the World [1]
   Pandemija! Novi koronavirus potresa svet [fragmenti] [1]
   Pandemijski, pro-strašeni svijet. Pokušaj fenomenološke analize iskustva (i) stvarnosti u radikalno prelaznom stanju [1]
   Pet prekretnica u empirizmu [1]