Now showing items 900-919 of 2600

   Titles
   Izvorna dvožižnost Dekartovih ideja [1]
   Ja i drugi : antropolološka istraživanja individualnog i kolektivnog identiteta [1]
   Jacques Derrida. Lascito delle decostruzioni [1]
   Jaime Rodríguez Matos, Writing of the Formless. José Lezama Lima and the End of Time, New York, Fordham University Press, 2017. [1]
   Jan-Werner Müller, 1197 What is Populism?, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2016. [1]
   Jaspersov pokušaj rehabilitacije ideje univerziteta [1]
   Jaspers’ try of the Rehabilitation of the Idea of University [1]
   Javna dejstva intimnih pustolovina [1]
   Javni prostor i slobodno delanje: Fuko vs. Lefevr [1]
   Javni um i demokratija pouzdanosti [1]
   Javni um i perfekcionizam: komentari na Kvongovu knjigu Liberalizam bez savršenstva [1]
   Javni um kao politički ideal : shvatanje Džona Rolsa [1]
   Javni um. Konsenzualno i konvergentno viđenje [1]
   Jedinične ideje sociologije [1]
   Jedna kolektivna drama [1]
   Jedna romska glavobolja : Romi u traganju za licnim dokumentima, posebno Romi raseljeni sa Kosova [1]
   Jedno sociološko istraživanje publike Opere Narodnog pozorišta u Beogradu [1]
   Jedno hermeneutičko istraživanje jezičko-istorijske apriornosti [1]
   Jelena Ćeriman, Irena Fiket i Krisztina Rácz (ur.), Žongliranje između patrijarhata i prekarijata: usklađivanje porodičnih i profesionalnih obaveza akademskih radnica, IFDT i CELAP, Beograd, 2018. [1]
   Jelena Vasiljević, Antropologija građanstva, Mediterran Publishing i Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Novi Sad i Beograd, 2016 [1]