Show simple item record

dc.creatorNaumović, Slobodan
dc.date.accessioned2017-11-01T10:15:08Z
dc.date.available2017-11-01T10:15:08Z
dc.date.issued2007
dc.identifier0353-5738
dc.identifier.urihttp://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/110
dc.description.abstractRad predstavlja pokušaj da se jedna konkretna naučna polemika o temi koja je opterećena znatnim ideološkim nabojem „žanrovski“ preusmeri ka formi načnog dijaloga, i time učini plodnijom u naučnom smislu. Glavna pitanja koja se razmatraju tiču se pokušaja teorijskog određenja petooktobarske revolucije i uloge koju je pokret „Otpor“ imao u njoj. U radu se brani teza da teorijski modeli „talasa demokratizacije“ i „izborne revolucije“ nude najutemeljenije okvire za razmatranje pitanja koja se u tekstu otvaraju. Ključni problemi o kojima se u radu raspravlja su sledeći: u kojoj meri oslanjanje na strane izvore i teorijske okvire zakrivljuje uvide u lokalne političke procese; kakva je razlika između „uvezenih“ i „izbornih revolucija“; koje su posebnosti izborne revolucije u Srbiji i koje je njeno mesto u „drugom talasu“ postkomunističke demokratizacije; koliki je relativni značaj stranih i lokalnih inicijativa prilikom organizovanja izbornih revolucija; u čemu je razlika izmeðu klasičnih odnosa između davalaca i primalaca političke pomoći i novih odnosa, koji se zasnivaju na načelu sinergije; koja su ograničenja ili-ili logike objašnjenja u razmatranju političke saradnje stranih i domaćih aktera; šta povezuje strategiju nenasilnog otpora, proaktivnu logiku političkog delovanja i Otporov „Plan B“; najzad, postoji li mehanička veza između prisustva strane pomoći i gubljenja kontrole nad rezultatima izborne revolucije. U završnom odeljku, otvara se pitanje negativnih i pozitivnih aspekata nasleđa Otpora kao političkog projekta i nudi pokušaj da se razmatranje o dometima pokreta poveže sa razumevanjem „dinamike nade“ kao političkog projekta na kojem je Otpor sistematski radio.srp
dc.format18 3 (2007) 117-145
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherBeograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/MPN2006-2010/149029/RS//
dc.rightsopenAccess
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceFilozofija i društvo/Philosophy and Societymul
dc.subjectotpor
dc.subjectizborna revolucija
dc.subjectdemokratizacija
dc.subjectpolitical synergy
dc.subjectmonviolent resistance
dc.titleDa li je Faust bio „otporaš“? O subjektivističkom objektivizmu i objektivističkom subjektivizmu u interpretaciji (post)modernih društvenih i političkih pokretasr
dc.typearticle
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractНаумовић, Слободан; Да ли је Фауст био „отпораш“? О субјективистичком објективизму и објективистичком субјективизму у интерпретацији (пост)модерних друштвених и политичких покрета;
dc.citation.spage117
dc.citation.epage145
dc.identifier.doi10.2298/FID0703117N
dc.type.versionpublishedVersion
dc.identifier.fulltexthttp://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/bitstream/id/4731/108.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record