Ministry of Education, Science and Technological Development, Republic of Serbia, Grant no. 451-03-68/2020-14/200025 (University of Belgrade, Institute for Phylosophy and Social Theory)

Link to this page

info:eu-repo/grantAgreement/MESTD/inst-2020/200025/RS//

Ministry of Education, Science and Technological Development, Republic of Serbia, Grant no. 451-03-68/2020-14/200025 (University of Belgrade, Institute for Phylosophy and Social Theory) (en)
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Ugovor br. 451-03-68/2020-14/200025 (Univerzitet u Beogradu, Institut za filozofiju i društvenu teoriju) (sr_RS)
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Уговор бр. 451-03-68/2020-14/200025 (Универзитет у Београду, Институт за филозофију и друштвену теорију) (sr)
Authors

Publications

Парижката школа, атинската школа и американската православна богословска диаспора

Цветкович, Владимир

(София: Фондация „Комунитас”, 221)

TY - JOUR
AU - Цветкович, Владимир
PY - 221
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2423
AB - Целта на този текст е да изследва как богословието, разгърнало се в хода на ХХ и XXI в. в православната диаспора, формира отношението на православната теология към Запада. Ще анализирам проявите на православното богословие сред диаспората в три фази: руското емигрантско богословие от 20-те и 30-те години на ХХ в. в Париж, гръцката постколониална теология от 60-те и 70-те в Атина и американската теология на православната диаспора от първите две десетилетия на XXI в.
PB - София: Фондация „Комунитас”
T2 - Християнство и култура XX/3
T1 - Парижката школа, атинската школа и американската православна богословска диаспора
SP - 22
EP - 27
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2423
ER - 
@article{
author = "Цветкович, Владимир",
year = "221",
abstract = "Целта на този текст е да изследва как богословието, разгърнало се в хода на ХХ и XXI в. в православната диаспора, формира отношението на православната теология към Запада. Ще анализирам проявите на православното богословие сред диаспората в три фази: руското емигрантско богословие от 20-те и 30-те години на ХХ в. в Париж, гръцката постколониална теология от 60-те и 70-те в Атина и американската теология на православната диаспора от първите две десетилетия на XXI в.",
publisher = "София: Фондация „Комунитас”",
journal = "Християнство и култура XX/3",
title = "Парижката школа, атинската школа и американската православна богословска диаспора",
pages = "22-27",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2423"
}
Цветкович, В.. (221). Парижката школа, атинската школа и американската православна богословска диаспора. in Християнство и култура XX/3
София: Фондация „Комунитас”., 22-27.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2423
Цветкович В. Парижката школа, атинската школа и американската православна богословска диаспора. in Християнство и култура XX/3. 221;:22-27.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2423 .
Цветкович, Владимир, "Парижката школа, атинската школа и американската православна богословска диаспора" in Християнство и култура XX/3 (221):22-27,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2423 .

Politika i teorija – „tri oblika politizacije metoda”, neoliberalizam i zaokret ka proučavanju subjektivnosti u radu Mišela Fukoa*

Urošević, Milan

(Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu – Odeljenje za etnologiju i antropologiju., 2022-10-01)

TY - JOUR
AU - Urošević, Milan
PY - 2022-10-01
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2682
AB - U radu istražujemo faktore koji su uticali na Fukoov izbor neoliberalizma
kao predmeta istraživanja i faktore koji su doveli do njegovog zaokreta ka proučavanju
subjektivnosti početkom osamdesetih. Glavni fokus istraživanja će biti uticaj društveno-
političkog konteksta na Fukoov rad. Pokazaćemo da se taj uticaj može uočiti od
samih početaka njegovog rada, a da Fuko od sedamdesetih eksplicitno „politizuje” svoje
istraživačke poduhvate. Pod politizacijom podrazumevamo podređivanje intelektualnog
rada političkim ciljevima i tvrdimo da se njegovo istraživanje neoliberalizma smešta u
okvir istraživanja istorije liberalizma, u šta se Fuko upušta usled svog političkog angažovanja
u drugoj polovini sedamdesetih. Tvrdićemo da u neoliberalizmu pronalazi
idejni okvir za novu levu politiku koja bi ciljala ka uvećanju individualne autonomije.
Potom ćemo istaći da se Fukoovo istraživanje istorije subjektivnosti tokom osamdesetih
može videti kao traganje za etičkim okvirom te politike. Rad završavamo poređenjem
našeg istraživanja sa istraživanjima drugih autora koji su se bavili ovim aspektima Fukoovog
rada.
PB - Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu – Odeljenje za etnologiju i antropologiju.
T2 - https://www.eap-iea.org/index.php/eap/article/view/1091/1044
T1 - Politika i teorija – „tri oblika politizacije metoda”, neoliberalizam i zaokret ka proučavanju subjektivnosti u radu Mišela Fukoa*
IS - 2
VL - 17
SP - 741
EP - 770
DO - 10.21301/eap.v17i2.12
ER - 
@article{
author = "Urošević, Milan",
year = "2022-10-01",
abstract = "U radu istražujemo faktore koji su uticali na Fukoov izbor neoliberalizma
kao predmeta istraživanja i faktore koji su doveli do njegovog zaokreta ka proučavanju
subjektivnosti početkom osamdesetih. Glavni fokus istraživanja će biti uticaj društveno-
političkog konteksta na Fukoov rad. Pokazaćemo da se taj uticaj može uočiti od
samih početaka njegovog rada, a da Fuko od sedamdesetih eksplicitno „politizuje” svoje
istraživačke poduhvate. Pod politizacijom podrazumevamo podređivanje intelektualnog
rada političkim ciljevima i tvrdimo da se njegovo istraživanje neoliberalizma smešta u
okvir istraživanja istorije liberalizma, u šta se Fuko upušta usled svog političkog angažovanja
u drugoj polovini sedamdesetih. Tvrdićemo da u neoliberalizmu pronalazi
idejni okvir za novu levu politiku koja bi ciljala ka uvećanju individualne autonomije.
Potom ćemo istaći da se Fukoovo istraživanje istorije subjektivnosti tokom osamdesetih
može videti kao traganje za etičkim okvirom te politike. Rad završavamo poređenjem
našeg istraživanja sa istraživanjima drugih autora koji su se bavili ovim aspektima Fukoovog
rada.",
publisher = "Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu – Odeljenje za etnologiju i antropologiju.",
journal = "https://www.eap-iea.org/index.php/eap/article/view/1091/1044",
title = "Politika i teorija – „tri oblika politizacije metoda”, neoliberalizam i zaokret ka proučavanju subjektivnosti u radu Mišela Fukoa*",
number = "2",
volume = "17",
pages = "741-770",
doi = "10.21301/eap.v17i2.12"
}
Urošević, M.. (2022-10-01). Politika i teorija – „tri oblika politizacije metoda”, neoliberalizam i zaokret ka proučavanju subjektivnosti u radu Mišela Fukoa*. in https://www.eap-iea.org/index.php/eap/article/view/1091/1044
Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu – Odeljenje za etnologiju i antropologiju.., 17(2), 741-770.
https://doi.org/10.21301/eap.v17i2.12
Urošević M. Politika i teorija – „tri oblika politizacije metoda”, neoliberalizam i zaokret ka proučavanju subjektivnosti u radu Mišela Fukoa*. in https://www.eap-iea.org/index.php/eap/article/view/1091/1044. 2022;17(2):741-770.
doi:10.21301/eap.v17i2.12 .
Urošević, Milan, "Politika i teorija – „tri oblika politizacije metoda”, neoliberalizam i zaokret ka proučavanju subjektivnosti u radu Mišela Fukoa*" in https://www.eap-iea.org/index.php/eap/article/view/1091/1044, 17, no. 2 (2022-10-01):741-770,
https://doi.org/10.21301/eap.v17i2.12 . .

Priroda, duša i sreća: temelji epikurejske etike

Nišavić, Ivan

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2022-09)

TY - BOOK
AU - Nišavić, Ivan
PY - 2022-09
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2755
AB - Hedonizam – univerzalna ljudska težnja ili odlika moralnog posrnuća? Klasična dilema. Jedno staro, ali ipak vrijedno mišljenje sugeriše mogućnost da je hedonizam zapravo povezan sa dobrim, vrlim životom. Antički filozof Epikur smatrao je da etika za cilj ima uživanje, odnosno da su kriterijumi za odlučivanje šta je dobro i loše ili šta bi trebalo da radimo a šta da izbjegavamo – zadovoljstvo i bol. Ova shvatanja su, uprkos njihovoj temeljnoj i argumentovanoj razradi, krivo shvatana, banalizovana i omalovažavana kroz istoriju. Knjiga Priroda, duša i sreća: temelji epikurejske etike fokusira se na prikaz i analizu elemenata Epikurove filozofije na kojima se zasniva njegova etika. Prevashodno, to su fizika (nauka o prirodi), epistemologija (teorija saznanja) i nauka o duši. Smatrajući ih pojedinačno uzete kao nužne, a sve zajedno kao dovoljne uslove za dobar, srećan i hvale vrijedan život, Epikur je svoju praktičnu filozofiju, odnosno etiku, utemeljio na ovim teorijskim razmatranjima. Na taj način, knjiga nudi jedan približniji pogled na epikurejsko shvatanje uživanja i možda čak i svojevrsnu apologiju takvog načina života.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
PB - Novi Sad: Akademska knjiga
T1 - Priroda, duša i sreća: temelji epikurejske etike
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2755
ER - 
@book{
author = "Nišavić, Ivan",
year = "2022-09",
abstract = "Hedonizam – univerzalna ljudska težnja ili odlika moralnog posrnuća? Klasična dilema. Jedno staro, ali ipak vrijedno mišljenje sugeriše mogućnost da je hedonizam zapravo povezan sa dobrim, vrlim životom. Antički filozof Epikur smatrao je da etika za cilj ima uživanje, odnosno da su kriterijumi za odlučivanje šta je dobro i loše ili šta bi trebalo da radimo a šta da izbjegavamo – zadovoljstvo i bol. Ova shvatanja su, uprkos njihovoj temeljnoj i argumentovanoj razradi, krivo shvatana, banalizovana i omalovažavana kroz istoriju. Knjiga Priroda, duša i sreća: temelji epikurejske etike fokusira se na prikaz i analizu elemenata Epikurove filozofije na kojima se zasniva njegova etika. Prevashodno, to su fizika (nauka o prirodi), epistemologija (teorija saznanja) i nauka o duši. Smatrajući ih pojedinačno uzete kao nužne, a sve zajedno kao dovoljne uslove za dobar, srećan i hvale vrijedan život, Epikur je svoju praktičnu filozofiju, odnosno etiku, utemeljio na ovim teorijskim razmatranjima. Na taj način, knjiga nudi jedan približniji pogled na epikurejsko shvatanje uživanja i možda čak i svojevrsnu apologiju takvog načina života.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Novi Sad: Akademska knjiga",
title = "Priroda, duša i sreća: temelji epikurejske etike",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2755"
}
Nišavić, I.. (2022-09). Priroda, duša i sreća: temelji epikurejske etike. 
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2755
Nišavić I. Priroda, duša i sreća: temelji epikurejske etike. 2022;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2755 .
Nišavić, Ivan, "Priroda, duša i sreća: temelji epikurejske etike" (2022-09),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2755 .

Porodica kao kategorija kolektivnih i političkih prava

Bulatović, Aleksandra; Fatić, Aleksandar

(Beograd: Institut za političke studije, 2022-09)

TY - JOUR
AU - Bulatović, Aleksandra
AU - Fatić, Aleksandar
PY - 2022-09
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2686
AB - Pitanja o ljudskim pravima se danas diskutuju pre svega u kontekstu individualnih prava, kao suprotstavljenih kolektivnim interesima. U skladu sa dugom liberalnom političkom tradicijom, ljudska prava se uglavnom sagledavaju kao suštinski protivna kolektivnim pravima, koja mogu ograničiti slobodu pojedinca da pravi izbore koji bi mogli ugroziti relevantne kolektivne interese. U ovom tekstu se ljudska prava sagledavaju kao izvedena socijalna prava. Kao što priroda i identitet zajednice kojoj pojedican pripada bitno određuju identitet tog pojedinca (Agambenov pojam „Socialitas“, ili „društvenosti“), individualna prava nemaju puno značenje van konteksta vrednosti, prava i interesa zajednice. Opisani kontekst tek omogućava postojanje autentičnog i čvrstog pojma nacionalnog interesa. Po definiciji, nacionalni interesi su povezani sa kolektivnim pravima i vizijama zajednice; oni nikad ne počivaju na pogledima i stavovima individualnog, izolovanog pojedinca. Jedno od ključnih kolektivnih prava, i u isto vreme kolektivnih interesa, koje konstituiše nacionalni interes je skup prava porodice. U ovom tekstu se argumentiše da odgovarajuća zaštita porodice i porodičnih prava baca senku na samu pretpostavku o moralnosti i političkoj legitimnosti različitih savremenih ideologija, uključujući i feminističku ideologiju, koje sugerišu da, umesto da se štite prava i interesi porodice kao primarni nacionalni interes, država treba da štiti pojedince od porodice. Ideologije koje porodicu predstavljaju kao toksičnu, kao izvor pretnje individualnoj dobrobiti, u stvari su antisocijalne, totalitarne ideologije. Najveći broj argumenata koje takve ideologije iznose protiv porodice u stvari se sa jednakom snagom mogu primeniti protiv socijalnosti bilo kog tipa. Stoga u ovom tekstu argumentišemo da se Agambenov „moralni imperativ“ da svaki pojedinac doprinosi, na načine koji su mu na raspolaganju, soijalnosti njegovog društva, odnosi na odgovarajuće razumevanje porodice i treba da se shvati kao sama osnova anti-totalitarnog mišljenja.
AB - Issues of human rights are prevalently discussed as pertaining to individual rights as opposed to collective interests. Following the long liberal political tradition, human rights tend to be seen as potentially in opposition to collective rights, which may limit the liberty of the individual to make choices that would militate against the relevant collective interests. In this paper, we argue that individual rights ought to be seen as derivative, social rights. Just as an individual’s identity is markedly determined by the nature and identity of the community one belongs to (Agamben’s concept of ‘Socialitas’ or sociality), individual rights have little meaning outside the context of values, rights and entitlements of one’s community. This is a context that gives rise to the concept of national interest. By definition, national interests are associated with collective rights, entitlements and visions; they are never associated with the views and positions of a single, discrete individual. One of the key collective rights that constitutes national interest is the set of rights of the family. We argue that protecting the family and family rights casts a shadow on the very morality and political legitimacy of the various ideologies of today, including that of feminism, which suggest that, rather than protecting family rights and interests as a primary national policy the state should protect individuals from the family. The ideologies which portray the family as toxic, as a source of threat to individual well-being, are in fact antisocial, totalitarian ideologies, as most of the arguments levied by such ideologies against the family can bear with equal force against Socialitas of any type, against sociality. We argue that Agamben’s ‘moral imperative’ for any individual to contribute, by whatever means one has at one’s disposal, to one’s sociality, applies to our understanding of the family and ought to be taken as a foundation of anti-totalitarian thinking.
PB - Beograd: Institut za političke studije
T2 - Srpska politička misao
T1 - Porodica kao kategorija kolektivnih i političkih prava
IS - 3
VL - 77
SP - 93
EP - 117
DO - 10.22182/spm.7732022.5
ER - 
@article{
author = "Bulatović, Aleksandra and Fatić, Aleksandar",
year = "2022-09",
abstract = "Pitanja o ljudskim pravima se danas diskutuju pre svega u kontekstu individualnih prava, kao suprotstavljenih kolektivnim interesima. U skladu sa dugom liberalnom političkom tradicijom, ljudska prava se uglavnom sagledavaju kao suštinski protivna kolektivnim pravima, koja mogu ograničiti slobodu pojedinca da pravi izbore koji bi mogli ugroziti relevantne kolektivne interese. U ovom tekstu se ljudska prava sagledavaju kao izvedena socijalna prava. Kao što priroda i identitet zajednice kojoj pojedican pripada bitno određuju identitet tog pojedinca (Agambenov pojam „Socialitas“, ili „društvenosti“), individualna prava nemaju puno značenje van konteksta vrednosti, prava i interesa zajednice. Opisani kontekst tek omogućava postojanje autentičnog i čvrstog pojma nacionalnog interesa. Po definiciji, nacionalni interesi su povezani sa kolektivnim pravima i vizijama zajednice; oni nikad ne počivaju na pogledima i stavovima individualnog, izolovanog pojedinca. Jedno od ključnih kolektivnih prava, i u isto vreme kolektivnih interesa, koje konstituiše nacionalni interes je skup prava porodice. U ovom tekstu se argumentiše da odgovarajuća zaštita porodice i porodičnih prava baca senku na samu pretpostavku o moralnosti i političkoj legitimnosti različitih savremenih ideologija, uključujući i feminističku ideologiju, koje sugerišu da, umesto da se štite prava i interesi porodice kao primarni nacionalni interes, država treba da štiti pojedince od porodice. Ideologije koje porodicu predstavljaju kao toksičnu, kao izvor pretnje individualnoj dobrobiti, u stvari su antisocijalne, totalitarne ideologije. Najveći broj argumenata koje takve ideologije iznose protiv porodice u stvari se sa jednakom snagom mogu primeniti protiv socijalnosti bilo kog tipa. Stoga u ovom tekstu argumentišemo da se Agambenov „moralni imperativ“ da svaki pojedinac doprinosi, na načine koji su mu na raspolaganju, soijalnosti njegovog društva, odnosi na odgovarajuće razumevanje porodice i treba da se shvati kao sama osnova anti-totalitarnog mišljenja., Issues of human rights are prevalently discussed as pertaining to individual rights as opposed to collective interests. Following the long liberal political tradition, human rights tend to be seen as potentially in opposition to collective rights, which may limit the liberty of the individual to make choices that would militate against the relevant collective interests. In this paper, we argue that individual rights ought to be seen as derivative, social rights. Just as an individual’s identity is markedly determined by the nature and identity of the community one belongs to (Agamben’s concept of ‘Socialitas’ or sociality), individual rights have little meaning outside the context of values, rights and entitlements of one’s community. This is a context that gives rise to the concept of national interest. By definition, national interests are associated with collective rights, entitlements and visions; they are never associated with the views and positions of a single, discrete individual. One of the key collective rights that constitutes national interest is the set of rights of the family. We argue that protecting the family and family rights casts a shadow on the very morality and political legitimacy of the various ideologies of today, including that of feminism, which suggest that, rather than protecting family rights and interests as a primary national policy the state should protect individuals from the family. The ideologies which portray the family as toxic, as a source of threat to individual well-being, are in fact antisocial, totalitarian ideologies, as most of the arguments levied by such ideologies against the family can bear with equal force against Socialitas of any type, against sociality. We argue that Agamben’s ‘moral imperative’ for any individual to contribute, by whatever means one has at one’s disposal, to one’s sociality, applies to our understanding of the family and ought to be taken as a foundation of anti-totalitarian thinking.",
publisher = "Beograd: Institut za političke studije",
journal = "Srpska politička misao",
title = "Porodica kao kategorija kolektivnih i političkih prava",
number = "3",
volume = "77",
pages = "93-117",
doi = "10.22182/spm.7732022.5"
}
Bulatović, A.,& Fatić, A.. (2022-09). Porodica kao kategorija kolektivnih i političkih prava. in Srpska politička misao
Beograd: Institut za političke studije., 77(3), 93-117.
https://doi.org/10.22182/spm.7732022.5
Bulatović A, Fatić A. Porodica kao kategorija kolektivnih i političkih prava. in Srpska politička misao. 2022;77(3):93-117.
doi:10.22182/spm.7732022.5 .
Bulatović, Aleksandra, Fatić, Aleksandar, "Porodica kao kategorija kolektivnih i političkih prava" in Srpska politička misao, 77, no. 3 (2022-09):93-117,
https://doi.org/10.22182/spm.7732022.5 . .

Researching Contemporary Environmental Progressive Social Movements

Anđelković, Nemanja

(International Journal of Social Science And Human Research, 2022-08)

TY - JOUR
AU - Anđelković, Nemanja
PY - 2022-08
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2680
AB - In this paper, I examine the main characteristics of contemporary environmental movements, but also the way they operate and form coalitions with other progressive movements, combining various theoretical perspectives such as resource mobilization, political process, intersectional, social contruction theory and post-structuralism. I will investigate what are the characteristics of the progressive-left ideology that provide the basis for building coalitions, as well as how much influence complementary ideologies actually have on achieving cooperation. For this purpose, I will discuss the expansion and redefinition of the term social movement, in order to be able to capture all forms of coalitional interaction, then I will examine the factors that lead to movements deciding to cooperate using the example of the Italian Water Movement.
PB - International Journal of Social Science And Human Research
T2 - International Journal of Social Science And Human Research
T1 - Researching Contemporary Environmental Progressive Social Movements
VL - 5
DO - 10.47191/ijsshr/v5-i8-67
ER - 
@article{
author = "Anđelković, Nemanja",
year = "2022-08",
abstract = "In this paper, I examine the main characteristics of contemporary environmental movements, but also the way they operate and form coalitions with other progressive movements, combining various theoretical perspectives such as resource mobilization, political process, intersectional, social contruction theory and post-structuralism. I will investigate what are the characteristics of the progressive-left ideology that provide the basis for building coalitions, as well as how much influence complementary ideologies actually have on achieving cooperation. For this purpose, I will discuss the expansion and redefinition of the term social movement, in order to be able to capture all forms of coalitional interaction, then I will examine the factors that lead to movements deciding to cooperate using the example of the Italian Water Movement.",
publisher = "International Journal of Social Science And Human Research",
journal = "International Journal of Social Science And Human Research",
title = "Researching Contemporary Environmental Progressive Social Movements",
volume = "5",
doi = "10.47191/ijsshr/v5-i8-67"
}
Anđelković, N.. (2022-08). Researching Contemporary Environmental Progressive Social Movements. in International Journal of Social Science And Human Research
International Journal of Social Science And Human Research., 5.
https://doi.org/10.47191/ijsshr/v5-i8-67
Anđelković N. Researching Contemporary Environmental Progressive Social Movements. in International Journal of Social Science And Human Research. 2022;5.
doi:10.47191/ijsshr/v5-i8-67 .
Anđelković, Nemanja, "Researching Contemporary Environmental Progressive Social Movements" in International Journal of Social Science And Human Research, 5 (2022-08),
https://doi.org/10.47191/ijsshr/v5-i8-67 . .

Jačanje kapaciteta kao formativna pretpostavka uloge civilnog društva u demokratizaciji Srbije

Anđelković, Nemanja

(Političke analize : tromjesečnik za hrvatsku i međunarodnu politiku, 2022-07-25)

TY - JOUR
AU - Anđelković, Nemanja
PY - 2022-07-25
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2676
AB - Koristeći kao teorijski okvir teoriju resursne mobilizacije i teoriju političkog procesa istražit ću kapacitete organizacija civilnog društva u Srbiji u kontekstu procesa demokratizacije nakon demokratskih promjena 2000. godine. Kombinirajući teorijski okvir koji se odnosi na civilna društva postsocijalističkih zemalja s dosadašnjim istraživanjima kapaciteta organizacija civilnog društva u Srbiji i sa studijom slučaja pokreta Ne davimo Beograd, ukazat ću na čimbenike koji utječu na razvijanje kapaciteta aktera civilnog društva u uvjetima neinkluzivne javne sfere za efikasno djelovanje i produbljivanje procesa demokratizacije.
PB - Političke analize : tromjesečnik za hrvatsku i međunarodnu politiku
T2 - Političke analize : tromjesečnik za hrvatsku i međunarodnu politiku
T1 - Jačanje kapaciteta kao formativna pretpostavka uloge civilnog društva u demokratizaciji Srbije
VL - 11
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2676
ER - 
@article{
author = "Anđelković, Nemanja",
year = "2022-07-25",
abstract = "Koristeći kao teorijski okvir teoriju resursne mobilizacije i teoriju političkog procesa istražit ću kapacitete organizacija civilnog društva u Srbiji u kontekstu procesa demokratizacije nakon demokratskih promjena 2000. godine. Kombinirajući teorijski okvir koji se odnosi na civilna društva postsocijalističkih zemalja s dosadašnjim istraživanjima kapaciteta organizacija civilnog društva u Srbiji i sa studijom slučaja pokreta Ne davimo Beograd, ukazat ću na čimbenike koji utječu na razvijanje kapaciteta aktera civilnog društva u uvjetima neinkluzivne javne sfere za efikasno djelovanje i produbljivanje procesa demokratizacije.",
publisher = "Političke analize : tromjesečnik za hrvatsku i međunarodnu politiku",
journal = "Političke analize : tromjesečnik za hrvatsku i međunarodnu politiku",
title = "Jačanje kapaciteta kao formativna pretpostavka uloge civilnog društva u demokratizaciji Srbije",
volume = "11",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2676"
}
Anđelković, N.. (2022-07-25). Jačanje kapaciteta kao formativna pretpostavka uloge civilnog društva u demokratizaciji Srbije. in Političke analize : tromjesečnik za hrvatsku i međunarodnu politiku
Političke analize : tromjesečnik za hrvatsku i međunarodnu politiku., 11.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2676
Anđelković N. Jačanje kapaciteta kao formativna pretpostavka uloge civilnog društva u demokratizaciji Srbije. in Političke analize : tromjesečnik za hrvatsku i međunarodnu politiku. 2022;11.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2676 .
Anđelković, Nemanja, "Jačanje kapaciteta kao formativna pretpostavka uloge civilnog društva u demokratizaciji Srbije" in Političke analize : tromjesečnik za hrvatsku i međunarodnu politiku, 11 (2022-07-25),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2676 .

Opisi arhitektonskih objekata u antici

Ćipranić, Miloš

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2022)

TY - BOOK
AU - Ćipranić, Miloš
PY - 2022
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2765
AB - Knjiga Arhitektonski opisi u antici razmatra kako su u antičkoj grčkoj i rimskoj književnosti i retorici posmatrane, zamišljane, opisivane i tumačene građevine. Dva osnovna oblika diskursa korišćena u antici za detaljno predstavljanje arhitektonskih objekata su ekfraza i periegeza. U stihu i prozi, opisivane su i stvarne i fiktivne građevine. Grčki i rimski autori u tim opisima pribegavali su toposima i njima je u ovoj knjizi takođe posvećena posebna pažnja. Antička dela koja sadrže ekfraze i periegeze građevina korišćena su kao izvor za sagledavanje društvenog položaja arhitekture i arhitekte u toj epohi. Na kraju, žiža je usmerena na ideju prema kojoj se spomenicima mogu smatrati i sama ta dela, a ne samo određene građevine predstavljene u njima.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
PB - Beograd : Orion Art Books
T1 - Opisi arhitektonskih objekata u antici
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2765
ER - 
@book{
author = "Ćipranić, Miloš",
year = "2022",
abstract = "Knjiga Arhitektonski opisi u antici razmatra kako su u antičkoj grčkoj i rimskoj književnosti i retorici posmatrane, zamišljane, opisivane i tumačene građevine. Dva osnovna oblika diskursa korišćena u antici za detaljno predstavljanje arhitektonskih objekata su ekfraza i periegeza. U stihu i prozi, opisivane su i stvarne i fiktivne građevine. Grčki i rimski autori u tim opisima pribegavali su toposima i njima je u ovoj knjizi takođe posvećena posebna pažnja. Antička dela koja sadrže ekfraze i periegeze građevina korišćena su kao izvor za sagledavanje društvenog položaja arhitekture i arhitekte u toj epohi. Na kraju, žiža je usmerena na ideju prema kojoj se spomenicima mogu smatrati i sama ta dela, a ne samo određene građevine predstavljene u njima.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd : Orion Art Books",
title = "Opisi arhitektonskih objekata u antici",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2765"
}
Ćipranić, M.. (2022). Opisi arhitektonskih objekata u antici. 
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2765
Ćipranić M. Opisi arhitektonskih objekata u antici. 2022;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2765 .
Ćipranić, Miloš, "Opisi arhitektonskih objekata u antici" (2022),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2765 .

Empathy, the Other and Engaged Acts

Bojanić, Petar; Cvejić, Igor

(Università di Napoli Federico II, 2022)

TY - JOUR
AU - Bojanić, Petar
AU - Cvejić, Igor
PY - 2022
UR - https://philarchive.org/archive/BRETPW
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2764
AB - In this paper we consider the correlation and interdependence between empathy and engaged acts,
i.e., acts undertaken in interacting with the other or others, through which the first-person singular
shifts to the first-person plural. We argue that engaged acts are a constitutive element of empathy. To
support our thesis, we address some issues with the common notion of empathy, specifically, those
related to the first-person and third-person accounts. Further, we discuss their alternatives in
phenomenology and interaction theories. In particular, we address two important aspects of empathy:
that of the second person perspective, and the issue of the Self/Other differentiation. In the final part of
the paper, we portray the phenomenological structure of engaged acts.
PB - Università di Napoli Federico II
T2 - Bollettino filosofico
T1 - Empathy, the Other and Engaged Acts
IS - 37
SP - 20
EP - 27
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2764
ER - 
@article{
author = "Bojanić, Petar and Cvejić, Igor",
year = "2022",
abstract = "In this paper we consider the correlation and interdependence between empathy and engaged acts,
i.e., acts undertaken in interacting with the other or others, through which the first-person singular
shifts to the first-person plural. We argue that engaged acts are a constitutive element of empathy. To
support our thesis, we address some issues with the common notion of empathy, specifically, those
related to the first-person and third-person accounts. Further, we discuss their alternatives in
phenomenology and interaction theories. In particular, we address two important aspects of empathy:
that of the second person perspective, and the issue of the Self/Other differentiation. In the final part of
the paper, we portray the phenomenological structure of engaged acts.",
publisher = "Università di Napoli Federico II",
journal = "Bollettino filosofico",
title = "Empathy, the Other and Engaged Acts",
number = "37",
pages = "20-27",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2764"
}
Bojanić, P.,& Cvejić, I.. (2022). Empathy, the Other and Engaged Acts. in Bollettino filosofico
Università di Napoli Federico II.(37), 20-27.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2764
Bojanić P, Cvejić I. Empathy, the Other and Engaged Acts. in Bollettino filosofico. 2022;(37):20-27.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2764 .
Bojanić, Petar, Cvejić, Igor, "Empathy, the Other and Engaged Acts" in Bollettino filosofico, no. 37 (2022):20-27,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2764 .

Architecture & Terminology

Bojanić, Petar

(Novato, California : ORO Editions, 2022)

TY - CHAP
AU - Bojanić, Petar
PY - 2022
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2762
PB - Novato, California : ORO Editions
T2 - Innovation in Practice in Theory: positioning architectural design and its agency
T1 - Architecture & Terminology
SP - 106
EP - 111
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2762
ER - 
@inbook{
author = "Bojanić, Petar",
year = "2022",
publisher = "Novato, California : ORO Editions",
journal = "Innovation in Practice in Theory: positioning architectural design and its agency",
booktitle = "Architecture & Terminology",
pages = "106-111",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2762"
}
Bojanić, P.. (2022). Architecture & Terminology. in Innovation in Practice in Theory: positioning architectural design and its agency
Novato, California : ORO Editions., 106-111.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2762
Bojanić P. Architecture & Terminology. in Innovation in Practice in Theory: positioning architectural design and its agency. 2022;:106-111.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2762 .
Bojanić, Petar, "Architecture & Terminology" in Innovation in Practice in Theory: positioning architectural design and its agency (2022):106-111,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2762 .

In-Statuere. Figures of Institutional Building

Bojanić, Petar

(Frankfurt am Main: Klostermann, 2022)

TY - BOOK
AU - Bojanić, Petar
PY - 2022
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2763
AB - ‘Being together’ obviously means something more, such as being with some third, someone not yet present. If we had to describe this novelty in the development of the ‘In-statuere’ (de)construction, we would begin from the number of acts continuously enlarged, increased by the reciprocal activity of multiple actors. A group of individuals gathers to address a problem, transparently design a solution, construct a general plan of action for providing help, and organize a series of future actions in a disciplined manner that are intended to bring about a given social change. An institution is impossible if there are no experiments or a universal solution to a general problem, one that affects everybody. There can be no institution without the organization of joint resistance, and a project of counter-institution.
PB - Frankfurt am Main: Klostermann
T1 - In-Statuere. Figures of Institutional Building
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2763
ER - 
@book{
author = "Bojanić, Petar",
year = "2022",
abstract = "‘Being together’ obviously means something more, such as being with some third, someone not yet present. If we had to describe this novelty in the development of the ‘In-statuere’ (de)construction, we would begin from the number of acts continuously enlarged, increased by the reciprocal activity of multiple actors. A group of individuals gathers to address a problem, transparently design a solution, construct a general plan of action for providing help, and organize a series of future actions in a disciplined manner that are intended to bring about a given social change. An institution is impossible if there are no experiments or a universal solution to a general problem, one that affects everybody. There can be no institution without the organization of joint resistance, and a project of counter-institution.",
publisher = "Frankfurt am Main: Klostermann",
title = "In-Statuere. Figures of Institutional Building",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2763"
}
Bojanić, P.. (2022). In-Statuere. Figures of Institutional Building. 
Frankfurt am Main: Klostermann..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2763
Bojanić P. In-Statuere. Figures of Institutional Building. 2022;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2763 .
Bojanić, Petar, "In-Statuere. Figures of Institutional Building" (2022),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2763 .

Rimski stoici Seneka i Epiktet o epikurejskom hedonizmu i društvenim ulogama filozofa

Plećaš, Tamara; Nišavić, Ivan

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2022)

TY - JOUR
AU - Plećaš, Tamara
AU - Nišavić, Ivan
PY - 2022
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2753
AB - Zadovoljstvo (ἡδονή) se kod epikurejaca i stoika tumači na različite načine, što ujedno predstavlja i najznačajniju tačku neslaganja između ove dve hele­ nističke škole mišljenja, posebno ukoliko govorimo o njihovim etičkim pozicijama. Imajući u vidu da zadovoljstvo može da proistekne i iz određenih društvenih odnosa (i uloga), ovde se u kraćim crtama ispituje stoičko i epikurejsko shvatanje prijateljstva i braka, odnosno političkog delanja – ukazivanjem na sličnosti, ali i razlike koje mogu da se povuku između ove dve helenističke škole.
AB - Epicureans and Roman Stoics interpreted pleasure (ἡδονή) differently from each 
other: for the Epicureans, pleasure was the ultimate good, while most Stoics perceived 
pleasure as something indifferent. This difference in understanding of pleasure is the 
crucial point of a disagreement between these two Hellenistic schools of philosophy, 
in particular if we consider their ethics. This paper examines this difference and highli ghts the significant similarities between the Roman Stoic and the Epicurean positions. 
Further, it briefly explores the Epicurean and the Roman Stoic understanding of social 
relations and philosophers’ role in politics and society.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Theoria
T1 - Rimski stoici Seneka i Epiktet o epikurejskom hedonizmu i društvenim ulogama filozofa
T1 - Roman Stoics Seneca and Epictetus on Epicurean Hedonism and the Social Roles of Philosophers
IS - 3
VL - 65
SP - 5
EP - 19
DO - 10.2298/THEO2203005P
ER - 
@article{
author = "Plećaš, Tamara and Nišavić, Ivan",
year = "2022",
abstract = "Zadovoljstvo (ἡδονή) se kod epikurejaca i stoika tumači na različite načine, što ujedno predstavlja i najznačajniju tačku neslaganja između ove dve hele­ nističke škole mišljenja, posebno ukoliko govorimo o njihovim etičkim pozicijama. Imajući u vidu da zadovoljstvo može da proistekne i iz određenih društvenih odnosa (i uloga), ovde se u kraćim crtama ispituje stoičko i epikurejsko shvatanje prijateljstva i braka, odnosno političkog delanja – ukazivanjem na sličnosti, ali i razlike koje mogu da se povuku između ove dve helenističke škole., Epicureans and Roman Stoics interpreted pleasure (ἡδονή) differently from each 
other: for the Epicureans, pleasure was the ultimate good, while most Stoics perceived 
pleasure as something indifferent. This difference in understanding of pleasure is the 
crucial point of a disagreement between these two Hellenistic schools of philosophy, 
in particular if we consider their ethics. This paper examines this difference and highli ghts the significant similarities between the Roman Stoic and the Epicurean positions. 
Further, it briefly explores the Epicurean and the Roman Stoic understanding of social 
relations and philosophers’ role in politics and society.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Theoria",
title = "Rimski stoici Seneka i Epiktet o epikurejskom hedonizmu i društvenim ulogama filozofa, Roman Stoics Seneca and Epictetus on Epicurean Hedonism and the Social Roles of Philosophers",
number = "3",
volume = "65",
pages = "5-19",
doi = "10.2298/THEO2203005P"
}
Plećaš, T.,& Nišavić, I.. (2022). Rimski stoici Seneka i Epiktet o epikurejskom hedonizmu i društvenim ulogama filozofa. in Theoria
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 65(3), 5-19.
https://doi.org/10.2298/THEO2203005P
Plećaš T, Nišavić I. Rimski stoici Seneka i Epiktet o epikurejskom hedonizmu i društvenim ulogama filozofa. in Theoria. 2022;65(3):5-19.
doi:10.2298/THEO2203005P .
Plećaš, Tamara, Nišavić, Ivan, "Rimski stoici Seneka i Epiktet o epikurejskom hedonizmu i društvenim ulogama filozofa" in Theoria, 65, no. 3 (2022):5-19,
https://doi.org/10.2298/THEO2203005P . .

Institutional Ethics of Care in Serbia during the COVID-19 Pandemic: A Case Study on the Effects of the Lockdown Measures on Girls and Women Trafficking Survivors

Ćeriman, Jelena; Hrnjak, Jelena; Radoičić Nedeljković, Andrijana

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2022)

TY - JOUR
AU - Ćeriman, Jelena
AU - Hrnjak, Jelena
AU - Radoičić Nedeljković, Andrijana
PY - 2022
UR - https://journal.instifdt.bg.ac.rs/index.php/fid/article/view/1514
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2744
AB - Extreme situations such as the COVID-19 pandemic transparently show all the shortcomings of the Serbian system that should, in theory, provide support and protection to citizens in such circumstances. A particularly demanding task was to determine and measure the well-being of individuals during the pandemic, especially those from marginalized groups whose needs are not the priority to the system even under regular circumstances, those on the bottom of the social hierarchy who cannot influence the policies that shape their daily lives, or the decisions of authorities that further reproduce social inequalities. The paper examines institutional ethics of care during the pandemic in Serbia through the analysis of the adequacy of lockdown measures and their effects on the girls and women trafficking survivors. Analysis of the data collected in semi-structured interviews with girls and women showed that three central elements of the institutional (ethics of) care: the purpose of care, recognition of power relations, and the need for pluralistic tailoring of care to meet individuals’ needs, were not fulfilled during the pandemic and that the logic of institutional care has had a politicizing character in Serbia.
AB - Apstrakt
Ekstremne situacije poput pandemije KOVID-19 transparentno pokazuju sve nedostatke si stema u Srbiji koji bi, teoretski, trebalo da pruži podršku i zaštitu građanima u ovakvim okol nostima. Posebno zahtevan zadatak bilo je utvrđivanje i merenje blagostanja individua tokom 
pandemije, posebno onih iz marginalizovanih grupa čije potrebe nisu prioritet sistema ni u 
redovnim okolnostima, onih na dnu društvene hijerarhije koji ne mogu da utiču na politike 
koje oblikuju njihov svakodnevni život ili odluke vlasti koje dalje reprodukuju društvene ne jednakosti. U radu se ispituje institucionalna etika brige tokom pandemije KOVID-19 u Srbiji 
kroz analizu adekvatnosti mera karantina i njihovih efekata na devojke i žene koje su preži vele trgovinu ljudima. Analiza podataka prikupljenih u polustruktuiranim intervjuima sa de vojkama i ženama pokazala je da tri centralna elementa institucionalne (etike) brige: svrha 
brige, prepoznavanje odnosa moći i potreba za pluralističkim osmišljavanjem politika brige 
kako bi se zadovoljile individualne potrebe, nisu bila zadovoljena tokom pandemije i da je 
logika institucionalne brige u Srbiji zapravo imala politizujući karakter.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Institutional Ethics of Care in Serbia during the COVID-19 Pandemic: A Case Study on the Effects of the Lockdown Measures on Girls and Women Trafficking Survivors
T1 - Institucionalna etika brige u Srbiji tokom pandemije COVID-19: Studija slučaja o efektima mera karantina na devojčice i žene koje su preživele trgovinu ljudima
IS - 4
VL - 33
SP - 895
EP - 909
DO - 10.2298/FID2204895C
ER - 
@article{
author = "Ćeriman, Jelena and Hrnjak, Jelena and Radoičić Nedeljković, Andrijana",
year = "2022",
abstract = "Extreme situations such as the COVID-19 pandemic transparently show all the shortcomings of the Serbian system that should, in theory, provide support and protection to citizens in such circumstances. A particularly demanding task was to determine and measure the well-being of individuals during the pandemic, especially those from marginalized groups whose needs are not the priority to the system even under regular circumstances, those on the bottom of the social hierarchy who cannot influence the policies that shape their daily lives, or the decisions of authorities that further reproduce social inequalities. The paper examines institutional ethics of care during the pandemic in Serbia through the analysis of the adequacy of lockdown measures and their effects on the girls and women trafficking survivors. Analysis of the data collected in semi-structured interviews with girls and women showed that three central elements of the institutional (ethics of) care: the purpose of care, recognition of power relations, and the need for pluralistic tailoring of care to meet individuals’ needs, were not fulfilled during the pandemic and that the logic of institutional care has had a politicizing character in Serbia., Apstrakt
Ekstremne situacije poput pandemije KOVID-19 transparentno pokazuju sve nedostatke si stema u Srbiji koji bi, teoretski, trebalo da pruži podršku i zaštitu građanima u ovakvim okol nostima. Posebno zahtevan zadatak bilo je utvrđivanje i merenje blagostanja individua tokom 
pandemije, posebno onih iz marginalizovanih grupa čije potrebe nisu prioritet sistema ni u 
redovnim okolnostima, onih na dnu društvene hijerarhije koji ne mogu da utiču na politike 
koje oblikuju njihov svakodnevni život ili odluke vlasti koje dalje reprodukuju društvene ne jednakosti. U radu se ispituje institucionalna etika brige tokom pandemije KOVID-19 u Srbiji 
kroz analizu adekvatnosti mera karantina i njihovih efekata na devojke i žene koje su preži vele trgovinu ljudima. Analiza podataka prikupljenih u polustruktuiranim intervjuima sa de vojkama i ženama pokazala je da tri centralna elementa institucionalne (etike) brige: svrha 
brige, prepoznavanje odnosa moći i potreba za pluralističkim osmišljavanjem politika brige 
kako bi se zadovoljile individualne potrebe, nisu bila zadovoljena tokom pandemije i da je 
logika institucionalne brige u Srbiji zapravo imala politizujući karakter.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Institutional Ethics of Care in Serbia during the COVID-19 Pandemic: A Case Study on the Effects of the Lockdown Measures on Girls and Women Trafficking Survivors, Institucionalna etika brige u Srbiji tokom pandemije COVID-19: Studija slučaja o efektima mera karantina na devojčice i žene koje su preživele trgovinu ljudima",
number = "4",
volume = "33",
pages = "895-909",
doi = "10.2298/FID2204895C"
}
Ćeriman, J., Hrnjak, J.,& Radoičić Nedeljković, A.. (2022). Institutional Ethics of Care in Serbia during the COVID-19 Pandemic: A Case Study on the Effects of the Lockdown Measures on Girls and Women Trafficking Survivors. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 33(4), 895-909.
https://doi.org/10.2298/FID2204895C
Ćeriman J, Hrnjak J, Radoičić Nedeljković A. Institutional Ethics of Care in Serbia during the COVID-19 Pandemic: A Case Study on the Effects of the Lockdown Measures on Girls and Women Trafficking Survivors. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2022;33(4):895-909.
doi:10.2298/FID2204895C .
Ćeriman, Jelena, Hrnjak, Jelena, Radoičić Nedeljković, Andrijana, "Institutional Ethics of Care in Serbia during the COVID-19 Pandemic: A Case Study on the Effects of the Lockdown Measures on Girls and Women Trafficking Survivors" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 33, no. 4 (2022):895-909,
https://doi.org/10.2298/FID2204895C . .

‘Building for the Age’ According to the Principles of Holism, Individuality, and Development: Historicism and Architecture

Mađanović, Milica

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2022)

TY - JOUR
AU - Mađanović, Milica
PY - 2022
UR - https://journal.instifdt.bg.ac.rs/index.php/fid/article/view/1521
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2750
AB - Originating from the fields of philosophy and history, the term historicism is often used by architectural historians. Aiming to contribute to the theoretical framework for the analysis of architectural historicism, the paper first explores the meaning of the concept in its native field of philosophy of history. The paper is aligned with the recent scholarship which interprets historicism as a worldview and deduces three historicist principles – principles of holism, individuality, and development. This paper argues that an historicist outlook marked wider creative achievements of an epoch, and that architecture of the period approximately ranging from the 1750s to the 1950s did not evade its influence. Finally, the paper illustrates the three principles in the idea of building for the age which haunted architects of the Western civilisation for almost two centuries.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - ‘Building for the Age’ According to the Principles of Holism, Individuality, and Development: Historicism and Architecture
T1 - „Gradeći za doba“ prema principima holizma, individualnosti i razvoja: istorizam i arhitektura
IS - 4
VL - 33
SP - 1004
EP - 1021
DO - 10.2298/FID2204004M
ER - 
@article{
author = "Mađanović, Milica",
year = "2022",
abstract = "Originating from the fields of philosophy and history, the term historicism is often used by architectural historians. Aiming to contribute to the theoretical framework for the analysis of architectural historicism, the paper first explores the meaning of the concept in its native field of philosophy of history. The paper is aligned with the recent scholarship which interprets historicism as a worldview and deduces three historicist principles – principles of holism, individuality, and development. This paper argues that an historicist outlook marked wider creative achievements of an epoch, and that architecture of the period approximately ranging from the 1750s to the 1950s did not evade its influence. Finally, the paper illustrates the three principles in the idea of building for the age which haunted architects of the Western civilisation for almost two centuries.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "‘Building for the Age’ According to the Principles of Holism, Individuality, and Development: Historicism and Architecture, „Gradeći za doba“ prema principima holizma, individualnosti i razvoja: istorizam i arhitektura",
number = "4",
volume = "33",
pages = "1004-1021",
doi = "10.2298/FID2204004M"
}
Mađanović, M.. (2022). ‘Building for the Age’ According to the Principles of Holism, Individuality, and Development: Historicism and Architecture. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 33(4), 1004-1021.
https://doi.org/10.2298/FID2204004M
Mađanović M. ‘Building for the Age’ According to the Principles of Holism, Individuality, and Development: Historicism and Architecture. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2022;33(4):1004-1021.
doi:10.2298/FID2204004M .
Mađanović, Milica, "‘Building for the Age’ According to the Principles of Holism, Individuality, and Development: Historicism and Architecture" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 33, no. 4 (2022):1004-1021,
https://doi.org/10.2298/FID2204004M . .

‘Unjust Enemy’ or ‘Monster Dilemma’ Revisited. On the Conditions and the Paradox of a Theological Fiction

Bojanić, Petar

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2022)

TY - JOUR
AU - Bojanić, Petar
PY - 2022
UR - https://journal.instifdt.bg.ac.rs/index.php/fid/article/view/1517
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2747
AB - The text once more reconstructs the perennially fashionable “figure” within public and international law, as well as a theologized construction: an evil-doer who must be destroyed in the conflict or war. The “unjust enemy”, always mutually recognized and often indicated as the other side in every conflict (and particularly ambiguously and obscurely in the current war between Russia and Ukraine), should satisfy certain conditions for them to be linked to “evil” and “the alliance of all against evil”, in the production of world peace and infinite restraint from war. By classifying various forms of hostile protocols, my intention is to show the substantive incompleteness and weakness of the term “enemy”, and thus the impossibility and myth of a symmetric use of force.
AB - U tekstu jos jedanput rekonstruišem jednu uvek u modi „figuru“ javnog i međunarodnog 
prava, ali istovremeno i teologizovanu konstrukciju zlog zločinca koga treba uništiti u suko bu ili ratu. „Nepravedni neprijatelj“, uvek međusobno prepoznat i često imenovan od obe 
strane svakog sukoba (posebno dvosmisleno i opskurno u aktuelnom ratu između Rusije i 
Ukrajine), trebao bi da zadovoljava određene uslove koji bi onda opravdali analogiju i vezu 
„zla“ i „saveza svih protiv zla“, u proizvodnji svetskog mira i beskonačnog uzdržavanja od rata. 
Namera mi je da klasifikujući različite oblike hostilitetnih protokola, pokušam da pokažem 
supstancijalnu nedovršenost i slabost termina „neprijatelj“, a onda i nemogućnost i mit o si metričnoj upotrebi sile.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - ‘Unjust Enemy’ or ‘Monster Dilemma’ Revisited. On the Conditions and the Paradox of a Theological Fiction
T1 - Nepravedni neprijatelj“ ili revidirana „Dilema o monstrumu“. O uslovima i paradoksu jedne teoloske fikcije
IS - 4
VL - 33
SP - 949
EP - 960
DO - 10.2298/FID2204949B
ER - 
@article{
author = "Bojanić, Petar",
year = "2022",
abstract = "The text once more reconstructs the perennially fashionable “figure” within public and international law, as well as a theologized construction: an evil-doer who must be destroyed in the conflict or war. The “unjust enemy”, always mutually recognized and often indicated as the other side in every conflict (and particularly ambiguously and obscurely in the current war between Russia and Ukraine), should satisfy certain conditions for them to be linked to “evil” and “the alliance of all against evil”, in the production of world peace and infinite restraint from war. By classifying various forms of hostile protocols, my intention is to show the substantive incompleteness and weakness of the term “enemy”, and thus the impossibility and myth of a symmetric use of force., U tekstu jos jedanput rekonstruišem jednu uvek u modi „figuru“ javnog i međunarodnog 
prava, ali istovremeno i teologizovanu konstrukciju zlog zločinca koga treba uništiti u suko bu ili ratu. „Nepravedni neprijatelj“, uvek međusobno prepoznat i često imenovan od obe 
strane svakog sukoba (posebno dvosmisleno i opskurno u aktuelnom ratu između Rusije i 
Ukrajine), trebao bi da zadovoljava određene uslove koji bi onda opravdali analogiju i vezu 
„zla“ i „saveza svih protiv zla“, u proizvodnji svetskog mira i beskonačnog uzdržavanja od rata. 
Namera mi je da klasifikujući različite oblike hostilitetnih protokola, pokušam da pokažem 
supstancijalnu nedovršenost i slabost termina „neprijatelj“, a onda i nemogućnost i mit o si metričnoj upotrebi sile.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "‘Unjust Enemy’ or ‘Monster Dilemma’ Revisited. On the Conditions and the Paradox of a Theological Fiction, Nepravedni neprijatelj“ ili revidirana „Dilema o monstrumu“. O uslovima i paradoksu jedne teoloske fikcije",
number = "4",
volume = "33",
pages = "949-960",
doi = "10.2298/FID2204949B"
}
Bojanić, P.. (2022). ‘Unjust Enemy’ or ‘Monster Dilemma’ Revisited. On the Conditions and the Paradox of a Theological Fiction. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 33(4), 949-960.
https://doi.org/10.2298/FID2204949B
Bojanić P. ‘Unjust Enemy’ or ‘Monster Dilemma’ Revisited. On the Conditions and the Paradox of a Theological Fiction. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2022;33(4):949-960.
doi:10.2298/FID2204949B .
Bojanić, Petar, "‘Unjust Enemy’ or ‘Monster Dilemma’ Revisited. On the Conditions and the Paradox of a Theological Fiction" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 33, no. 4 (2022):949-960,
https://doi.org/10.2298/FID2204949B . .

Forfeiting the Paradigm of Victimhood

Fatić, Aleksandar; Behzad Hadžić

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2022)

TY - JOUR
AU - Fatić, Aleksandar
AU - Behzad Hadžić
PY - 2022
UR - https://journal.instifdt.bg.ac.rs/index.php/fid/article/view/1522
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2751
AB - This paper is a philosophical meta-discussion of the current culture in psychiatry and psychotherapy that focuses on trauma as the source and predominant determinant of a large number of psychiatric complaints. Such a culture leads to increasing, rather the decreasing, the destructive role of traumatization and victimization throughout the life experiences of those affected, and (as culture) is exemplified by increasing calls by influential psychiatrists to expand the interpretative role of trauma to virtually all our experiences of social inadequacy and personal hurt. We argue here, from a philosophical and psychiatric point of view, that the transactions, semantics and affects that psychiatry and psychotherapy are concerned with in cases of trauma and victimhood are negatively affected by the culture of using trauma as an alibi and a kind of universal explanation of psychological dysfunctionality and suffering. We also argue that, contrary to the current culture of a sort of idolatry of trauma, more consistent and philosophically informed approaches to psychiatric and psychotherapeutic intervention, based on a different interpretation of less-than-radically adverse life experiences, might in fact reduce both the clinical occurrence of traumatization and the actual adverse impact of self-perceived victimization and traumatization on the prospects for achieving the goal of ‘the good life’.
AB - Tekst je filozofska metadiskusija aktuelne kulture u psihijatriji i psihoterapiji koja se koncen triše na traumu kao izvor i preovlađujuću odrednicu velikog broja psihijatrijskih tegoba. Za hvaljujući pomenutoj kulturi, destruktivne uloge traumatizacije i viktimizacije se pojačavaju 
u svom uticaju na životna iskustva protagonista, ili žrtava tih iskustava, zavisno od toga kako 
se traumatizacija i viktimizacija posmatraju. Primeri ove vrste kulture uključuju sve češće po zive uticajnih psihijatara na širenje interpretativne uloge trauma kao delimičnog objašnjenja 
svih iskustava koja uključuju osećaj socijalne neadekvatnosti i lične povređenosti. U ovom 
tekstu, autori argumentišu da, sa filozofske i psihijatrijske tačke gledišta, transakcije, seman tika i afekti kojima se psihijatrija i psihoterapija bave u slučajevima trauma i viktimizacije, 
dobijaju dodatni destruktivni potencijal zahvaljujući upotrebi trauma kao univerzalnog alibija 
i objašnjenja za psihičku disfunkcionalnost i sa njom povezanu patnju. Nasuprot toj kulturi, 
autori sugerišu da bi, umesto idolatrije u vezi sa traumom, dosledniji i filozofski informisaniji 
pristupi psihijatrijskim i psihoterapetuskim intervencijama, koji bi počivali na drugačijim in terpretacijama onih negativnih životnih iskustava koja ne ugrožavaju psihičku egzistenciju 
radikalno ili ekstremno, mogli redukovati kliničku zastupljenost traumatizacije kao sindroma. 
Istovremeno, uzdržavanje od psihodijagnostičkog tretiranja traume kao univerzalnog alibija 
za disfunkcionalnost, smanjilo bi konkretne negativne efekte interpretacije sopstvenih isku stava kao viktimizacije i traumatizacije. Trauma kao alibi, u aktuelnoj kulturi, faktički onemo gućava efektivno ostvarivanja cilja „dobrog života“ kao filozofskog zadatka za svakog poje dinca, i kao nosećeg ideala u celokupnoj psihoterapiji, jer pruža normativni predložak za 
posmatranje i umerenih negativnih iskustava kao trauma, i za tretiranje nefunkcionalnosti 
kao faktički redovne, gotovo neizbežne, posledice takvih „trauma“.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Forfeiting the Paradigm of Victimhood
T1 - Odricanje od paradigme žrtve
IS - 4
VL - 33
SP - 1022
EP - 1036
DO - 10.2298/FID2204022F
ER - 
@article{
author = "Fatić, Aleksandar and Behzad Hadžić",
year = "2022",
abstract = "This paper is a philosophical meta-discussion of the current culture in psychiatry and psychotherapy that focuses on trauma as the source and predominant determinant of a large number of psychiatric complaints. Such a culture leads to increasing, rather the decreasing, the destructive role of traumatization and victimization throughout the life experiences of those affected, and (as culture) is exemplified by increasing calls by influential psychiatrists to expand the interpretative role of trauma to virtually all our experiences of social inadequacy and personal hurt. We argue here, from a philosophical and psychiatric point of view, that the transactions, semantics and affects that psychiatry and psychotherapy are concerned with in cases of trauma and victimhood are negatively affected by the culture of using trauma as an alibi and a kind of universal explanation of psychological dysfunctionality and suffering. We also argue that, contrary to the current culture of a sort of idolatry of trauma, more consistent and philosophically informed approaches to psychiatric and psychotherapeutic intervention, based on a different interpretation of less-than-radically adverse life experiences, might in fact reduce both the clinical occurrence of traumatization and the actual adverse impact of self-perceived victimization and traumatization on the prospects for achieving the goal of ‘the good life’., Tekst je filozofska metadiskusija aktuelne kulture u psihijatriji i psihoterapiji koja se koncen triše na traumu kao izvor i preovlađujuću odrednicu velikog broja psihijatrijskih tegoba. Za hvaljujući pomenutoj kulturi, destruktivne uloge traumatizacije i viktimizacije se pojačavaju 
u svom uticaju na životna iskustva protagonista, ili žrtava tih iskustava, zavisno od toga kako 
se traumatizacija i viktimizacija posmatraju. Primeri ove vrste kulture uključuju sve češće po zive uticajnih psihijatara na širenje interpretativne uloge trauma kao delimičnog objašnjenja 
svih iskustava koja uključuju osećaj socijalne neadekvatnosti i lične povređenosti. U ovom 
tekstu, autori argumentišu da, sa filozofske i psihijatrijske tačke gledišta, transakcije, seman tika i afekti kojima se psihijatrija i psihoterapija bave u slučajevima trauma i viktimizacije, 
dobijaju dodatni destruktivni potencijal zahvaljujući upotrebi trauma kao univerzalnog alibija 
i objašnjenja za psihičku disfunkcionalnost i sa njom povezanu patnju. Nasuprot toj kulturi, 
autori sugerišu da bi, umesto idolatrije u vezi sa traumom, dosledniji i filozofski informisaniji 
pristupi psihijatrijskim i psihoterapetuskim intervencijama, koji bi počivali na drugačijim in terpretacijama onih negativnih životnih iskustava koja ne ugrožavaju psihičku egzistenciju 
radikalno ili ekstremno, mogli redukovati kliničku zastupljenost traumatizacije kao sindroma. 
Istovremeno, uzdržavanje od psihodijagnostičkog tretiranja traume kao univerzalnog alibija 
za disfunkcionalnost, smanjilo bi konkretne negativne efekte interpretacije sopstvenih isku stava kao viktimizacije i traumatizacije. Trauma kao alibi, u aktuelnoj kulturi, faktički onemo gućava efektivno ostvarivanja cilja „dobrog života“ kao filozofskog zadatka za svakog poje dinca, i kao nosećeg ideala u celokupnoj psihoterapiji, jer pruža normativni predložak za 
posmatranje i umerenih negativnih iskustava kao trauma, i za tretiranje nefunkcionalnosti 
kao faktički redovne, gotovo neizbežne, posledice takvih „trauma“.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Forfeiting the Paradigm of Victimhood, Odricanje od paradigme žrtve",
number = "4",
volume = "33",
pages = "1022-1036",
doi = "10.2298/FID2204022F"
}
Fatić, A.,& Behzad Hadžić. (2022). Forfeiting the Paradigm of Victimhood. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 33(4), 1022-1036.
https://doi.org/10.2298/FID2204022F
Fatić A, Behzad Hadžić. Forfeiting the Paradigm of Victimhood. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2022;33(4):1022-1036.
doi:10.2298/FID2204022F .
Fatić, Aleksandar, Behzad Hadžić, "Forfeiting the Paradigm of Victimhood" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 33, no. 4 (2022):1022-1036,
https://doi.org/10.2298/FID2204022F . .

The Third Road Policy: Eurocommunism and Its Yugoslav Assessment

Bešlin, Milivoj; Žarković, Petar; Milošević, Srđan

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2022)

TY - JOUR
AU - Bešlin, Milivoj
AU - Žarković, Petar
AU - Milošević, Srđan
PY - 2022
UR - https://journal.instifdt.bg.ac.rs/index.php/fid/article/view/1523
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2752
AB - This paper deals with a critical stage in the dissolution of the Soviet Communist (Bolshevik) Party’s domination in the Communist commonwealth. The gradual emancipation of European Communist parties, starting with Yugoslavia (1948), through the developments that caused the Soviet interventions in Hungary (1956) and Czechoslovakia (1968), gave birth to independent strategies of political struggle, autonomous from Moscow’s ideological centre, which were implemented by the largest Communist parties in Western Europe. The attempts aimed at the syncretism of the communist platform, and ideas of political rights and adapting to the parliamentary regime resulted in the “Third Road” movement, which strove to unify the positive experiences of the two ideologically opposed sides of the Cold War international constellation. Although it was a belated and, eventually – purely ideological concept, the movement itself and the idea of Eurocommunism has remained as an important testimony of an attempt at finding new paths in the struggle for a more just society.
AB - U radu se analiziraju kritični momenti disolucije monolitnog istočnog bloka kojim je domini rala sovjetska komunistička (boljševička) partija. Evolutivna emancipacija evropskih komu nističkih partija počev od Jugoslavije (1948), preko sovjetskih intervencija u Mađarskoj (1956) 
i Čehoslovačkoj (1968), dovela je do konstituisanja samostalnih i u odnosu na Moskvu ne zavisnih strategija političke borbe, koje su primenjivale najveće komunističke partije u Za padnoj Evropi. Pokušaji sinkretizma komunističke platforme sa idejama poštovanja građan skih prava i adaptacije u parlamentarne režime zapadnih država, oblikovale su pokret “trećeg 
puta” koji je pokušao da objedini pozitivna iskustva obe ideološki suprotstavljene strane 
hladnoratovske međunarodne konstelacije. Iako zakasneo i politički nerealizovan, pokret i 
ideja evrokomunizma su ostali kao važno svedočanstvo o pokušaju pronalaska novih puteva 
u borbi za pravednije društvo.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - The Third Road Policy: Eurocommunism and Its Yugoslav Assessment
T1 - Politika trećeg puta: evrokomunizam i njegova jugoslovenska procena
IS - 4
VL - 33
SP - 1037
EP - 1054
DO - 10.2298/FID2204037B
ER - 
@article{
author = "Bešlin, Milivoj and Žarković, Petar and Milošević, Srđan",
year = "2022",
abstract = "This paper deals with a critical stage in the dissolution of the Soviet Communist (Bolshevik) Party’s domination in the Communist commonwealth. The gradual emancipation of European Communist parties, starting with Yugoslavia (1948), through the developments that caused the Soviet interventions in Hungary (1956) and Czechoslovakia (1968), gave birth to independent strategies of political struggle, autonomous from Moscow’s ideological centre, which were implemented by the largest Communist parties in Western Europe. The attempts aimed at the syncretism of the communist platform, and ideas of political rights and adapting to the parliamentary regime resulted in the “Third Road” movement, which strove to unify the positive experiences of the two ideologically opposed sides of the Cold War international constellation. Although it was a belated and, eventually – purely ideological concept, the movement itself and the idea of Eurocommunism has remained as an important testimony of an attempt at finding new paths in the struggle for a more just society., U radu se analiziraju kritični momenti disolucije monolitnog istočnog bloka kojim je domini rala sovjetska komunistička (boljševička) partija. Evolutivna emancipacija evropskih komu nističkih partija počev od Jugoslavije (1948), preko sovjetskih intervencija u Mađarskoj (1956) 
i Čehoslovačkoj (1968), dovela je do konstituisanja samostalnih i u odnosu na Moskvu ne zavisnih strategija političke borbe, koje su primenjivale najveće komunističke partije u Za padnoj Evropi. Pokušaji sinkretizma komunističke platforme sa idejama poštovanja građan skih prava i adaptacije u parlamentarne režime zapadnih država, oblikovale su pokret “trećeg 
puta” koji je pokušao da objedini pozitivna iskustva obe ideološki suprotstavljene strane 
hladnoratovske međunarodne konstelacije. Iako zakasneo i politički nerealizovan, pokret i 
ideja evrokomunizma su ostali kao važno svedočanstvo o pokušaju pronalaska novih puteva 
u borbi za pravednije društvo.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "The Third Road Policy: Eurocommunism and Its Yugoslav Assessment, Politika trećeg puta: evrokomunizam i njegova jugoslovenska procena",
number = "4",
volume = "33",
pages = "1037-1054",
doi = "10.2298/FID2204037B"
}
Bešlin, M., Žarković, P.,& Milošević, S.. (2022). The Third Road Policy: Eurocommunism and Its Yugoslav Assessment. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 33(4), 1037-1054.
https://doi.org/10.2298/FID2204037B
Bešlin M, Žarković P, Milošević S. The Third Road Policy: Eurocommunism and Its Yugoslav Assessment. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2022;33(4):1037-1054.
doi:10.2298/FID2204037B .
Bešlin, Milivoj, Žarković, Petar, Milošević, Srđan, "The Third Road Policy: Eurocommunism and Its Yugoslav Assessment" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 33, no. 4 (2022):1037-1054,
https://doi.org/10.2298/FID2204037B . .

Political and World-historical Courage in Hegel’s Philosophy

Hristov, Đorđe

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2022)

TY - JOUR
AU - Hristov, Đorđe
PY - 2022
UR - https://journal.instifdt.bg.ac.rs/index.php/fid/article/view/1520
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2749
AB - The aim of this article is to develop a distinction between two types of courage in Hegel’s philosophy: political and world-historical, in order to show the limitations of the former. The concept of political courage, or Tapferkeit, features in Hegel’s political philosophy, and signifies the wartime form of mutual trust required of the modern citizen for defense of an established constitution. World-historical courage, on the other hand, relates to the personal virtue of the ‘great individual’, which acts as a force of destruction against decaying constitutions. The article shows that political courage for Hegel serves as an alternative to the idea of the contract as the foundation of state unity. However, when placed in comparison with world-historical courage, political courage does not fully correspond to its concept as defined by Hegel. I begin with Hegel’s critique of Hobbes, his rejection of the social contract theory, and his introduction of the concept of Tapferkeit as an alternative principle of political unity. In the next step I show that world-historical courage differs but also shares many similarities with political courage, which taken together reveal the limitations of the latter. In the end, I argue that only in the instance of Hegel’s conception of total war do political and world-historical courage coincide.
AB - Cilj ovog članka je da se razvije razlika između dva tipa hrabrosti u Hegelovoj filozofiji: poli tičke i svetsko-istorijske, kako bih pokazao ograničenja prve. Koncept političke hrabrosti, ili 
Tapferkeit, figurira u Hegelovoj političkoj filozofiji i označava ratni oblik međusobnog pove renja koji se zahteva od modernog građanina u svrhu odbrane uspostavljenog ustava. Svet sko-istorijska hrabrost, s druge strane, odnosi si se na ličnu vrlinu ,velike individue‘, koja de luje kao destruktivna sila protiv ustava koji su u procesu dezintegracije. Kao što ću pokazati, 
politička hrabrost za Hegela služi kao alternativa ideji ugovora kao temelja državnog jedin stva. Međutim, kada se uporedi sa svetsko-istorijskom hrabrošću, politička hrabrost ne od govara u potpunosti svom pojmu kako ga definiše Hegel. U članku se prvo fokusiram na He gelovu kritiku Hobsa, njegovo odbacivanje teorije društvenog ugovora i uvođenje pojma 
Tapferkeit kao alternativnog principa političkog jedinstva. U sledećem koraku pokazujem da 
se svetsko-istorijska hrabrost razlikuje, ali i da deli mnoge sličnosti sa političkom hrabrošću, 
što uzeto zajedno razotkriva ograničenja ove druge. Na kraju, tvrdim da se samo u slučaju 
Hegelove koncepcije totalnog rata politička i svetsko-istorijska hrabrost poklapaju.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Political and World-historical Courage in Hegel’s Philosophy
T1 - Politička i svetsko-istorijska hrabrost u Hegelovoj filozofiji
IS - 4
VL - 33
SP - 982
EP - 1003
DO - 10.2298/FID2204982H
ER - 
@article{
author = "Hristov, Đorđe",
year = "2022",
abstract = "The aim of this article is to develop a distinction between two types of courage in Hegel’s philosophy: political and world-historical, in order to show the limitations of the former. The concept of political courage, or Tapferkeit, features in Hegel’s political philosophy, and signifies the wartime form of mutual trust required of the modern citizen for defense of an established constitution. World-historical courage, on the other hand, relates to the personal virtue of the ‘great individual’, which acts as a force of destruction against decaying constitutions. The article shows that political courage for Hegel serves as an alternative to the idea of the contract as the foundation of state unity. However, when placed in comparison with world-historical courage, political courage does not fully correspond to its concept as defined by Hegel. I begin with Hegel’s critique of Hobbes, his rejection of the social contract theory, and his introduction of the concept of Tapferkeit as an alternative principle of political unity. In the next step I show that world-historical courage differs but also shares many similarities with political courage, which taken together reveal the limitations of the latter. In the end, I argue that only in the instance of Hegel’s conception of total war do political and world-historical courage coincide., Cilj ovog članka je da se razvije razlika između dva tipa hrabrosti u Hegelovoj filozofiji: poli tičke i svetsko-istorijske, kako bih pokazao ograničenja prve. Koncept političke hrabrosti, ili 
Tapferkeit, figurira u Hegelovoj političkoj filozofiji i označava ratni oblik međusobnog pove renja koji se zahteva od modernog građanina u svrhu odbrane uspostavljenog ustava. Svet sko-istorijska hrabrost, s druge strane, odnosi si se na ličnu vrlinu ,velike individue‘, koja de luje kao destruktivna sila protiv ustava koji su u procesu dezintegracije. Kao što ću pokazati, 
politička hrabrost za Hegela služi kao alternativa ideji ugovora kao temelja državnog jedin stva. Međutim, kada se uporedi sa svetsko-istorijskom hrabrošću, politička hrabrost ne od govara u potpunosti svom pojmu kako ga definiše Hegel. U članku se prvo fokusiram na He gelovu kritiku Hobsa, njegovo odbacivanje teorije društvenog ugovora i uvođenje pojma 
Tapferkeit kao alternativnog principa političkog jedinstva. U sledećem koraku pokazujem da 
se svetsko-istorijska hrabrost razlikuje, ali i da deli mnoge sličnosti sa političkom hrabrošću, 
što uzeto zajedno razotkriva ograničenja ove druge. Na kraju, tvrdim da se samo u slučaju 
Hegelove koncepcije totalnog rata politička i svetsko-istorijska hrabrost poklapaju.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Political and World-historical Courage in Hegel’s Philosophy, Politička i svetsko-istorijska hrabrost u Hegelovoj filozofiji",
number = "4",
volume = "33",
pages = "982-1003",
doi = "10.2298/FID2204982H"
}
Hristov, Đ.. (2022). Political and World-historical Courage in Hegel’s Philosophy. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 33(4), 982-1003.
https://doi.org/10.2298/FID2204982H
Hristov Đ. Political and World-historical Courage in Hegel’s Philosophy. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2022;33(4):982-1003.
doi:10.2298/FID2204982H .
Hristov, Đorđe, "Political and World-historical Courage in Hegel’s Philosophy" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 33, no. 4 (2022):982-1003,
https://doi.org/10.2298/FID2204982H . .

Care in the Anthropocene: Acting with Compassion

Pantović, Ljiljana; Zarić, Zona

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2022)

TY - JOUR
AU - Pantović, Ljiljana
AU - Zarić, Zona
PY - 2022
UR - https://journal.instifdt.bg.ac.rs/index.php/fid/article/view/1513
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2743
AB - The Anthropocene refers to the geological era in which man – anthropos – has become a geophysical force transforming the biosphere. This period is marked by a lack of compassion and understanding of our environments – a total detachment from our biospheric reality. If care is everything we do to repair and maintain this world, what does this process entail in the Anthropocene? This paper addresses the importance of taking care seriously. We look at care in the Anthropocene and its interconnections with the notions of vulnerability and compassion from both a philosophical and anthropological perspective.
AB - Antropocen se odnosi na geološku eru u kojoj je čovek – antropos – postao geofizička sila 
koja transformiše biosferu. Ovaj period je obeležen nedostatkom saosećanja i razumevanja 
našeg okruženja – potpuna odvojenost od naše biosferske stvarnosti. Ako je briga sve što 
činimo da popravljamo i održavamo ovaj svet, šta ovaj proces podrazumeva u antropocenu? 
Ovaj rad govori o važnosti ozbiljnog promatranja pojma brige. Brigu u antropocenu i njenu 
povezanost sa pojmovima ranjivosti i saosećanja posmatramo i iz filozofske i iz antropološke 
perspektive.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Care in the Anthropocene: Acting with Compassion
T1 - Briga u vreme antropocena: delovanje sa saosećanjem
IS - 4
VL - 33
SP - 881
EP - 894
DO - 10.2298/FID2204881P
ER - 
@article{
author = "Pantović, Ljiljana and Zarić, Zona",
year = "2022",
abstract = "The Anthropocene refers to the geological era in which man – anthropos – has become a geophysical force transforming the biosphere. This period is marked by a lack of compassion and understanding of our environments – a total detachment from our biospheric reality. If care is everything we do to repair and maintain this world, what does this process entail in the Anthropocene? This paper addresses the importance of taking care seriously. We look at care in the Anthropocene and its interconnections with the notions of vulnerability and compassion from both a philosophical and anthropological perspective., Antropocen se odnosi na geološku eru u kojoj je čovek – antropos – postao geofizička sila 
koja transformiše biosferu. Ovaj period je obeležen nedostatkom saosećanja i razumevanja 
našeg okruženja – potpuna odvojenost od naše biosferske stvarnosti. Ako je briga sve što 
činimo da popravljamo i održavamo ovaj svet, šta ovaj proces podrazumeva u antropocenu? 
Ovaj rad govori o važnosti ozbiljnog promatranja pojma brige. Brigu u antropocenu i njenu 
povezanost sa pojmovima ranjivosti i saosećanja posmatramo i iz filozofske i iz antropološke 
perspektive.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Care in the Anthropocene: Acting with Compassion, Briga u vreme antropocena: delovanje sa saosećanjem",
number = "4",
volume = "33",
pages = "881-894",
doi = "10.2298/FID2204881P"
}
Pantović, L.,& Zarić, Z.. (2022). Care in the Anthropocene: Acting with Compassion. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 33(4), 881-894.
https://doi.org/10.2298/FID2204881P
Pantović L, Zarić Z. Care in the Anthropocene: Acting with Compassion. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2022;33(4):881-894.
doi:10.2298/FID2204881P .
Pantović, Ljiljana, Zarić, Zona, "Care in the Anthropocene: Acting with Compassion" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 33, no. 4 (2022):881-894,
https://doi.org/10.2298/FID2204881P . .

Words in Space and Time: Historical Atlas of Language Politics in Modern Central Europe. By Tomasz Kamusella. Budapest–Vienna–New York: Central European University, 2021. 250 pp.

Mandić, Marija

(Institute of History, Research Centre for the Humanities (RCH), 2022)

TY - JOUR
AU - Mandić, Marija
PY - 2022
UR - https://hunghist.org/images/Mandic_doi.pdf
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2731
AB - Tomasz Kamusella is a scholar from Poland whose main fields of research have been language politics, nationalism, and ethnicity, topics he has studied from an interdisciplinary perspective. The idea of his recent book Words in Space and Time: Historical Atlas of Language Politics in Modern Central Europe (hereinafter referred to as Historical Atlas) came in the mid-2000s as he was finishing his seminal monograph The Politics of Language and Nationalism in Modern Central Europe (Palgrave, 2009). Hence, this interdisciplinary, encyclopedic atlas represents a synthesis of his previous work with the difference that cartography is now given a central place. Inspired by Paul Robert Magocsi’s renowned Historical Atlas of (East) Central Europe (1992/2019), Kamusella, working in close cooperation with professional cartographer Robert Chmielewski, elaborated a series of annotated maps as spatial expressions “for the formation of political processes that would
have been difficult to express in words alone” (p.ix).
AB - Томаш Камасела (Tomasz Kamusella) је научник из Пољске чија су главна поља истраживања језичка политика, национализам и етничка припадност, које проучава из интердисциплинарне перспективе. Идеја за настанак књиге Words in Space and Time: Historical Atlas of Language Politics in Modern Central Europe (у даљем тексту: Historical Atlas) дошла је средином 2000-их када је завршавао своју монографију Language Politics and Nationalism in Modern Central Europe (Palgrave, 2009). Овај интердисциплинарни, енциклопедијски атлас представља синтезу његовог претходног рада, с том разликом што је сада картографији дато централно место. Инспирисан познатим историјским атласом (Источне) Централне Европе (1992/2019) Пола Роберта Магочија (Paul Robert Magocsi), Камусела је, у блиској сарадњи са професионалним картографом Робертом Чмилевским (Robert Chmielewski), разрадио серију анотираних карти као просторних израза „за формирање политичких процеса које би било је тешко изразити само речима” (p.ix).
PB - Institute of History, Research Centre for the Humanities (RCH)
T2 - Hungarian Historical Review
T1 - Words in Space and Time: Historical Atlas of Language Politics in Modern Central Europe. By Tomasz Kamusella. Budapest–Vienna–New York: Central European University, 2021. 250 pp.
IS - 2
VL - 11
SP - 481
EP - 484
DO - 10.38145/2022.2.481
ER - 
@article{
author = "Mandić, Marija",
year = "2022",
abstract = "Tomasz Kamusella is a scholar from Poland whose main fields of research have been language politics, nationalism, and ethnicity, topics he has studied from an interdisciplinary perspective. The idea of his recent book Words in Space and Time: Historical Atlas of Language Politics in Modern Central Europe (hereinafter referred to as Historical Atlas) came in the mid-2000s as he was finishing his seminal monograph The Politics of Language and Nationalism in Modern Central Europe (Palgrave, 2009). Hence, this interdisciplinary, encyclopedic atlas represents a synthesis of his previous work with the difference that cartography is now given a central place. Inspired by Paul Robert Magocsi’s renowned Historical Atlas of (East) Central Europe (1992/2019), Kamusella, working in close cooperation with professional cartographer Robert Chmielewski, elaborated a series of annotated maps as spatial expressions “for the formation of political processes that would
have been difficult to express in words alone” (p.ix)., Томаш Камасела (Tomasz Kamusella) је научник из Пољске чија су главна поља истраживања језичка политика, национализам и етничка припадност, које проучава из интердисциплинарне перспективе. Идеја за настанак књиге Words in Space and Time: Historical Atlas of Language Politics in Modern Central Europe (у даљем тексту: Historical Atlas) дошла је средином 2000-их када је завршавао своју монографију Language Politics and Nationalism in Modern Central Europe (Palgrave, 2009). Овај интердисциплинарни, енциклопедијски атлас представља синтезу његовог претходног рада, с том разликом што је сада картографији дато централно место. Инспирисан познатим историјским атласом (Источне) Централне Европе (1992/2019) Пола Роберта Магочија (Paul Robert Magocsi), Камусела је, у блиској сарадњи са професионалним картографом Робертом Чмилевским (Robert Chmielewski), разрадио серију анотираних карти као просторних израза „за формирање политичких процеса које би било је тешко изразити само речима” (p.ix).",
publisher = "Institute of History, Research Centre for the Humanities (RCH)",
journal = "Hungarian Historical Review",
title = "Words in Space and Time: Historical Atlas of Language Politics in Modern Central Europe. By Tomasz Kamusella. Budapest–Vienna–New York: Central European University, 2021. 250 pp.",
number = "2",
volume = "11",
pages = "481-484",
doi = "10.38145/2022.2.481"
}
Mandić, M.. (2022). Words in Space and Time: Historical Atlas of Language Politics in Modern Central Europe. By Tomasz Kamusella. Budapest–Vienna–New York: Central European University, 2021. 250 pp.. in Hungarian Historical Review
Institute of History, Research Centre for the Humanities (RCH)., 11(2), 481-484.
https://doi.org/10.38145/2022.2.481
Mandić M. Words in Space and Time: Historical Atlas of Language Politics in Modern Central Europe. By Tomasz Kamusella. Budapest–Vienna–New York: Central European University, 2021. 250 pp.. in Hungarian Historical Review. 2022;11(2):481-484.
doi:10.38145/2022.2.481 .
Mandić, Marija, "Words in Space and Time: Historical Atlas of Language Politics in Modern Central Europe. By Tomasz Kamusella. Budapest–Vienna–New York: Central European University, 2021. 250 pp." in Hungarian Historical Review, 11, no. 2 (2022):481-484,
https://doi.org/10.38145/2022.2.481 . .

Mapping Minority Multilingualism: Perspectives from Central and South-Eastern European Borderlands – Introduction to the Thematic Issue

Vervaet, Stijn; Mandić, Marija

(De Gruyter, 2022)

TY - JOUR
AU - Vervaet, Stijn
AU - Mandić, Marija
PY - 2022
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2730
AB - The essays in this thematic issue explore an important but often overlooked legacy of European multilingualism and the various power asymmetries and ideological values that characterize it, namely the multilingual practices of ethno-linguistic groups on Europe’s south-eastern periphery. Although the European Union has in the past twenty years adopted legislation that explicitly celebrates and supports multilingualism, linguistic diversity and minority language rights, its
language policy has received criticism for tending to rely on and embolden national
standardizing language regimes (Gal 2006; Leech 2017; Mandić and Belić 2018). Indeed, the European focus on the protection of language diversity and language rights appears to reaffirm a static model of language in that it relies upon “the idea of a European polity based on the cooperation of distinct nation states” and upon related codified languages which can be traced back to ideologies of Romantic authenticity and Enlightenment universality (Leech 2017: 34–35;
Gal 2011). Scholars of the EU’s language and multilingualism policy found that the official discourses oscillate between highlighting traditional cultural values like diversity and the right to education in the speakers’ first language on the one hand, and promoting economic values and ideologies on the other hand (Krzyżanowski and Wodak 2011; Romaine 2013).
AB - Есеји у овом тематском броју истражују важно, али често занемарено наслеђе европске вишејезичности, као и асиметрије моћи и идеолошке вредности које га одликују, односно вишејезичне праксе етнолингвистичких група на југоисточној периферији Европе. Иако је Европска унија у протеклих двадесет година усвојила законодавство које експлицитно слави и подржава вишејезичност, језичку разноликост и језичка права мањина, њена језичка политика је критикована због склоности да се ослања на националне језичке режиме стандардизације (Gal 2006; Leech 2017; Mandić and Belić 2018). Заиста, чини се да европска усредсређеност на заштиту језичке разноликости и језичких права заправо реафирмише статични модел језика, јер се ослања на „европску политику засновану на сарадњи различитих националних држава“ и на, с њима повезане, кодификоване националне језике, а такве идеје потичу од идеологија романтичарске аутентичности и просветитељске универзалности (Leech 2017: 34–35; Gal 2011). Проучаваоци језичке и вишејезичне политике Европске уније показали су да званични дискурси осцилирају између истицања радиционалних културних вредности попут различитости и права на образовање на првом („матерњем“) језику говорника, с једне стране, и промовисања економских вредности и идеологија, с друге стране (Krzyżanowski and Wodak 2011; Romaine 2013).
PB - De Gruyter
T2 - Zeitschrift für Slawistik
T1 - Mapping Minority Multilingualism: Perspectives from Central and South-Eastern European Borderlands – Introduction to the Thematic Issue
IS - 4
VL - 67
SP - 501
EP - 510
DO - 10.1515/slaw-2022-0025
ER - 
@article{
author = "Vervaet, Stijn and Mandić, Marija",
year = "2022",
abstract = "The essays in this thematic issue explore an important but often overlooked legacy of European multilingualism and the various power asymmetries and ideological values that characterize it, namely the multilingual practices of ethno-linguistic groups on Europe’s south-eastern periphery. Although the European Union has in the past twenty years adopted legislation that explicitly celebrates and supports multilingualism, linguistic diversity and minority language rights, its
language policy has received criticism for tending to rely on and embolden national
standardizing language regimes (Gal 2006; Leech 2017; Mandić and Belić 2018). Indeed, the European focus on the protection of language diversity and language rights appears to reaffirm a static model of language in that it relies upon “the idea of a European polity based on the cooperation of distinct nation states” and upon related codified languages which can be traced back to ideologies of Romantic authenticity and Enlightenment universality (Leech 2017: 34–35;
Gal 2011). Scholars of the EU’s language and multilingualism policy found that the official discourses oscillate between highlighting traditional cultural values like diversity and the right to education in the speakers’ first language on the one hand, and promoting economic values and ideologies on the other hand (Krzyżanowski and Wodak 2011; Romaine 2013)., Есеји у овом тематском броју истражују важно, али често занемарено наслеђе европске вишејезичности, као и асиметрије моћи и идеолошке вредности које га одликују, односно вишејезичне праксе етнолингвистичких група на југоисточној периферији Европе. Иако је Европска унија у протеклих двадесет година усвојила законодавство које експлицитно слави и подржава вишејезичност, језичку разноликост и језичка права мањина, њена језичка политика је критикована због склоности да се ослања на националне језичке режиме стандардизације (Gal 2006; Leech 2017; Mandić and Belić 2018). Заиста, чини се да европска усредсређеност на заштиту језичке разноликости и језичких права заправо реафирмише статични модел језика, јер се ослања на „европску политику засновану на сарадњи различитих националних држава“ и на, с њима повезане, кодификоване националне језике, а такве идеје потичу од идеологија романтичарске аутентичности и просветитељске универзалности (Leech 2017: 34–35; Gal 2011). Проучаваоци језичке и вишејезичне политике Европске уније показали су да званични дискурси осцилирају између истицања радиционалних културних вредности попут различитости и права на образовање на првом („матерњем“) језику говорника, с једне стране, и промовисања економских вредности и идеологија, с друге стране (Krzyżanowski and Wodak 2011; Romaine 2013).",
publisher = "De Gruyter",
journal = "Zeitschrift für Slawistik",
title = "Mapping Minority Multilingualism: Perspectives from Central and South-Eastern European Borderlands – Introduction to the Thematic Issue",
number = "4",
volume = "67",
pages = "501-510",
doi = "10.1515/slaw-2022-0025"
}
Vervaet, S.,& Mandić, M.. (2022). Mapping Minority Multilingualism: Perspectives from Central and South-Eastern European Borderlands – Introduction to the Thematic Issue. in Zeitschrift für Slawistik
De Gruyter., 67(4), 501-510.
https://doi.org/10.1515/slaw-2022-0025
Vervaet S, Mandić M. Mapping Minority Multilingualism: Perspectives from Central and South-Eastern European Borderlands – Introduction to the Thematic Issue. in Zeitschrift für Slawistik. 2022;67(4):501-510.
doi:10.1515/slaw-2022-0025 .
Vervaet, Stijn, Mandić, Marija, "Mapping Minority Multilingualism: Perspectives from Central and South-Eastern European Borderlands – Introduction to the Thematic Issue" in Zeitschrift für Slawistik, 67, no. 4 (2022):501-510,
https://doi.org/10.1515/slaw-2022-0025 . .

Oslanjanje na Seneku u kriznim trenucima: slučaj princeze Elizabete od Boemije

Plećaš, Tamara

(Beograd: Srpsko filozofsko društvo, 2022)

TY - JOUR
AU - Plećaš, Tamara
PY - 2022
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2727
AB - U ovom radu se pozivamo na prepisku koju su vodili princeza Elizabeta od Boemije (1618-1680) i francuski filozof Rene Dekart (1596-1650). Analizom određenih segmenata pisama koja su upućivali jedno drugome, uočava se da je Dekart, savetujući Elizabetu i preporučujući joj da čita Seneku, ujedno i sam sledio jednu antičku, ili preciznije, stoičku terapeutsku tehniku. Naime, čini se da je i on, poput stoika, smatrao da filozofija može da pruži svojevrsnu utehu ili potporu u momentima krize, odnosno tokom perioda u kojima se dešavaju određeni životni preokreti.
AB - This paper looks at the correspondence between Princess Elizabeth of Bohemia (1618-1680) and the French philosopher René Descartes (1596-1650). Analyzing specific segments of the letters they addressed to each other, it emerges that Descartes, advising Elizabeth and recommending her to read Seneca, was also following an ancient, or more precisely, Stoic therapeutic technique. Namely, it seems that he, like the Stoics, believed that philosophy could provide a kind of consolation or support in moments of crisis, that is, during specific turbulent moments in life.
PB - Beograd: Srpsko filozofsko društvo
T2 - Theoria
T1 - Oslanjanje na Seneku u kriznim trenucima: slučaj princeze Elizabete od Boemije
T1 - Relying on Seneca in Moments of Crisis: The Case of Princess Elizabeth of Bohemia
IS - 4
VL - 65
SP - 159
EP - 168
DO - 10.2298/THEO2204159P
ER - 
@article{
author = "Plećaš, Tamara",
year = "2022",
abstract = "U ovom radu se pozivamo na prepisku koju su vodili princeza Elizabeta od Boemije (1618-1680) i francuski filozof Rene Dekart (1596-1650). Analizom određenih segmenata pisama koja su upućivali jedno drugome, uočava se da je Dekart, savetujući Elizabetu i preporučujući joj da čita Seneku, ujedno i sam sledio jednu antičku, ili preciznije, stoičku terapeutsku tehniku. Naime, čini se da je i on, poput stoika, smatrao da filozofija može da pruži svojevrsnu utehu ili potporu u momentima krize, odnosno tokom perioda u kojima se dešavaju određeni životni preokreti., This paper looks at the correspondence between Princess Elizabeth of Bohemia (1618-1680) and the French philosopher René Descartes (1596-1650). Analyzing specific segments of the letters they addressed to each other, it emerges that Descartes, advising Elizabeth and recommending her to read Seneca, was also following an ancient, or more precisely, Stoic therapeutic technique. Namely, it seems that he, like the Stoics, believed that philosophy could provide a kind of consolation or support in moments of crisis, that is, during specific turbulent moments in life.",
publisher = "Beograd: Srpsko filozofsko društvo",
journal = "Theoria",
title = "Oslanjanje na Seneku u kriznim trenucima: slučaj princeze Elizabete od Boemije, Relying on Seneca in Moments of Crisis: The Case of Princess Elizabeth of Bohemia",
number = "4",
volume = "65",
pages = "159-168",
doi = "10.2298/THEO2204159P"
}
Plećaš, T.. (2022). Oslanjanje na Seneku u kriznim trenucima: slučaj princeze Elizabete od Boemije. in Theoria
Beograd: Srpsko filozofsko društvo., 65(4), 159-168.
https://doi.org/10.2298/THEO2204159P
Plećaš T. Oslanjanje na Seneku u kriznim trenucima: slučaj princeze Elizabete od Boemije. in Theoria. 2022;65(4):159-168.
doi:10.2298/THEO2204159P .
Plećaš, Tamara, "Oslanjanje na Seneku u kriznim trenucima: slučaj princeze Elizabete od Boemije" in Theoria, 65, no. 4 (2022):159-168,
https://doi.org/10.2298/THEO2204159P . .

Metaverse through the prism of power and addiction: what will happen when the virtual world becomes more attractive than reality?

Bojić, Ljubiša

(Springer Open, 2022)

TY - JOUR
AU - Bojić, Ljubiša
PY - 2022
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2714
AB - New technologies are emerging at a fast pace without being properly analyzed in terms of their social impact or adequately regulated by societies. One of the biggest potentially disruptive technologies for the future is the metaverse, or the new Internet, which is being developed by leading tech companies. The idea is to create a virtual reality universe that would allow people to meet, socialize, work, play, entertain, and create. Methods coming from future studies are used to analyze expectations and narrative building around the metaverse. Additionally, it is examined how metaverse could shape the future relations of power and levels of media addiction in the society. Hype and disappointment dynamics created after the video presentation of meta’s CEO Mark Zuckerberg have been found to affect the present, especially in terms of certainty and designability. This idea is supported by a variety of data, including search engine n-grams, trends in the diffusion of NFT technology, indications of investment interest, stock value statistics, and so on. It has been found that discourse in the mentioned presentation of the metaverse contains elements of optimism, epochalism, and inventibility, which corresponds to the concept of future
essentialism. On the other hand, power relations in society, inquired through the prism of classical theorists, indicate that current trends in the concentration of power among Big Tech could expand even more if the metaverse becomes mainstream. Technology deployed by the metaverse may create an attractive environment that would mimic direct reality and further stimulate media addiction in society. It is proposed that future inquiries examine how virtual reality affects the psychology of individuals and groups, their creative capacity, and imagination. Also, virtual identity as a human right and recommender systems as a public good need to be considered in future theoretical and empirical endeavors.
PB - Springer Open
T2 - European Journal of Futures Research
T1 - Metaverse through the prism of power and addiction: what will happen when the virtual world becomes more attractive than reality?
IS - 22
VL - 10
DO - 10.1186/s40309-022-00208-4
ER - 
@article{
author = "Bojić, Ljubiša",
year = "2022",
abstract = "New technologies are emerging at a fast pace without being properly analyzed in terms of their social impact or adequately regulated by societies. One of the biggest potentially disruptive technologies for the future is the metaverse, or the new Internet, which is being developed by leading tech companies. The idea is to create a virtual reality universe that would allow people to meet, socialize, work, play, entertain, and create. Methods coming from future studies are used to analyze expectations and narrative building around the metaverse. Additionally, it is examined how metaverse could shape the future relations of power and levels of media addiction in the society. Hype and disappointment dynamics created after the video presentation of meta’s CEO Mark Zuckerberg have been found to affect the present, especially in terms of certainty and designability. This idea is supported by a variety of data, including search engine n-grams, trends in the diffusion of NFT technology, indications of investment interest, stock value statistics, and so on. It has been found that discourse in the mentioned presentation of the metaverse contains elements of optimism, epochalism, and inventibility, which corresponds to the concept of future
essentialism. On the other hand, power relations in society, inquired through the prism of classical theorists, indicate that current trends in the concentration of power among Big Tech could expand even more if the metaverse becomes mainstream. Technology deployed by the metaverse may create an attractive environment that would mimic direct reality and further stimulate media addiction in society. It is proposed that future inquiries examine how virtual reality affects the psychology of individuals and groups, their creative capacity, and imagination. Also, virtual identity as a human right and recommender systems as a public good need to be considered in future theoretical and empirical endeavors.",
publisher = "Springer Open",
journal = "European Journal of Futures Research",
title = "Metaverse through the prism of power and addiction: what will happen when the virtual world becomes more attractive than reality?",
number = "22",
volume = "10",
doi = "10.1186/s40309-022-00208-4"
}
Bojić, L.. (2022). Metaverse through the prism of power and addiction: what will happen when the virtual world becomes more attractive than reality?. in European Journal of Futures Research
Springer Open., 10(22).
https://doi.org/10.1186/s40309-022-00208-4
Bojić L. Metaverse through the prism of power and addiction: what will happen when the virtual world becomes more attractive than reality?. in European Journal of Futures Research. 2022;10(22).
doi:10.1186/s40309-022-00208-4 .
Bojić, Ljubiša, "Metaverse through the prism of power and addiction: what will happen when the virtual world becomes more attractive than reality?" in European Journal of Futures Research, 10, no. 22 (2022),
https://doi.org/10.1186/s40309-022-00208-4 . .
2

The Scary Black Box: AI Driven Recommender Algorithms as The Most Powerful Social Force

Bojić, Ljubiša; Bulatović, Aleksandra; Žikić, Simona

(Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Odeljenje za etnologiju i antropologiju, 2022)

TY - JOUR
AU - Bojić, Ljubiša
AU - Bulatović, Aleksandra
AU - Žikić, Simona
PY - 2022
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2716
AB - Recommender algorithms shape societies by individually expo sing online
users to everything they see, hear and feel in real time. We examine the development
of recommender algorithms from t he Page Rank and advertising platforms to social
media trending tools to draw conclusions about their social effects. Decisions on how
to simplify the complex world around us into dozens of possibilities immensely affect
societies and individuals. Similar to our perceptive apparatus, algorithms are eyes and
ears in the online world, as they focus our attention towards what they „think” should be
important, which is similar to news priming. That is why recommender algorithms are
compared to mass media, given their similar roles to sell products and prolong content
exposure of online users. This inquiry concludes that AI driven recommender algorithms
represent the most powerful social force at present.
PB - Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Odeljenje za etnologiju i antropologiju
T2 - Etnoantropološki problemi
T1 - The Scary Black Box: AI Driven Recommender Algorithms as The Most Powerful Social Force
IS - 2
VL - 17
DO - 10.21301/eap.v17i2.11
ER - 
@article{
author = "Bojić, Ljubiša and Bulatović, Aleksandra and Žikić, Simona",
year = "2022",
abstract = "Recommender algorithms shape societies by individually expo sing online
users to everything they see, hear and feel in real time. We examine the development
of recommender algorithms from t he Page Rank and advertising platforms to social
media trending tools to draw conclusions about their social effects. Decisions on how
to simplify the complex world around us into dozens of possibilities immensely affect
societies and individuals. Similar to our perceptive apparatus, algorithms are eyes and
ears in the online world, as they focus our attention towards what they „think” should be
important, which is similar to news priming. That is why recommender algorithms are
compared to mass media, given their similar roles to sell products and prolong content
exposure of online users. This inquiry concludes that AI driven recommender algorithms
represent the most powerful social force at present.",
publisher = "Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Odeljenje za etnologiju i antropologiju",
journal = "Etnoantropološki problemi",
title = "The Scary Black Box: AI Driven Recommender Algorithms as The Most Powerful Social Force",
number = "2",
volume = "17",
doi = "10.21301/eap.v17i2.11"
}
Bojić, L., Bulatović, A.,& Žikić, S.. (2022). The Scary Black Box: AI Driven Recommender Algorithms as The Most Powerful Social Force. in Etnoantropološki problemi
Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Odeljenje za etnologiju i antropologiju., 17(2).
https://doi.org/10.21301/eap.v17i2.11
Bojić L, Bulatović A, Žikić S. The Scary Black Box: AI Driven Recommender Algorithms as The Most Powerful Social Force. in Etnoantropološki problemi. 2022;17(2).
doi:10.21301/eap.v17i2.11 .
Bojić, Ljubiša, Bulatović, Aleksandra, Žikić, Simona, "The Scary Black Box: AI Driven Recommender Algorithms as The Most Powerful Social Force" in Etnoantropološki problemi, 17, no. 2 (2022),
https://doi.org/10.21301/eap.v17i2.11 . .

Recommender Algorithms as a Source of Power in Contemporary Society

Bojić, Ljubiša

(Beograd: Srpsko sociološko društvo, 2022)

TY - JOUR
AU - Bojić, Ljubiša
PY - 2022
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2713
AB - Both tech companies and AI algorithms exercise immense power in today’s
globally interconnected world, which is based on big data and digital footprints of online
users. This paper analyses the transfer of power from societies to tech companies and algorithms
with the aim of examining whether recommender algorithms can be considered a
public good. Deployed methods include content analysis and literature reviews. The study
has found that control exercised over public opinion, decisions and moods of online users
is unprecedented to such a high degree in human history. The above-mentioned control
is based on the impact of both tech companies and algorithms. The limitation of this research
is the lack of quantitative analysis. Future research should concentrate on defining
recommender algorithms as a public good and analyzing how different media content,
including virtual reality, affects citizens’ psychology.
PB - Beograd: Srpsko sociološko društvo
T2 - Sociološki pregled
T1 - Recommender Algorithms as a Source of Power in Contemporary Society
IS - 3
VL - 56
SP - 1032
EP - 1055
DO - 10.5937/socpreg56-36721
ER - 
@article{
author = "Bojić, Ljubiša",
year = "2022",
abstract = "Both tech companies and AI algorithms exercise immense power in today’s
globally interconnected world, which is based on big data and digital footprints of online
users. This paper analyses the transfer of power from societies to tech companies and algorithms
with the aim of examining whether recommender algorithms can be considered a
public good. Deployed methods include content analysis and literature reviews. The study
has found that control exercised over public opinion, decisions and moods of online users
is unprecedented to such a high degree in human history. The above-mentioned control
is based on the impact of both tech companies and algorithms. The limitation of this research
is the lack of quantitative analysis. Future research should concentrate on defining
recommender algorithms as a public good and analyzing how different media content,
including virtual reality, affects citizens’ psychology.",
publisher = "Beograd: Srpsko sociološko društvo",
journal = "Sociološki pregled",
title = "Recommender Algorithms as a Source of Power in Contemporary Society",
number = "3",
volume = "56",
pages = "1032-1055",
doi = "10.5937/socpreg56-36721"
}
Bojić, L.. (2022). Recommender Algorithms as a Source of Power in Contemporary Society. in Sociološki pregled
Beograd: Srpsko sociološko društvo., 56(3), 1032-1055.
https://doi.org/10.5937/socpreg56-36721
Bojić L. Recommender Algorithms as a Source of Power in Contemporary Society. in Sociološki pregled. 2022;56(3):1032-1055.
doi:10.5937/socpreg56-36721 .
Bojić, Ljubiša, "Recommender Algorithms as a Source of Power in Contemporary Society" in Sociološki pregled, 56, no. 3 (2022):1032-1055,
https://doi.org/10.5937/socpreg56-36721 . .

State vs. anti-vaxxers: Analysis of Covid-19 echo chambers in Serbia

Bojić, Ljubiša; Nikolić, Nemanja; Tucaković, Lana

(De Gruyter Mouton, 2022)

TY - JOUR
AU - Bojić, Ljubiša
AU - Nikolić, Nemanja
AU - Tucaković, Lana
PY - 2022
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2715
AB - Times of uncertainty and fear were brought on by Covid-19. The ongoing
pandemic is a fruitful ground for fake news, as citizens try to find explanations
that fit into their worldviews. This process polarizes society and creates echo
chambers amplified by recommender systems. Our main goal is to detect antivaxxer
echo chambers in Serbia by analyzing online reactions to the recent detention
of prominent anti-vaxxer Dr. Jovana Stojkovic. A content analysis of online
comments is deployed in anti-regime left-leaning, anti-regime right-leaning, and
pro-government media to explore attitudes towards a vaccination conspiracy
theory, police action towards anti-vaxxers, and the government crisis response
team. We clearly identify the anti-vaccine echo chamber among commentators of
anti-regime right-leaning media (YouTube podcasts). Additionally, we describe
attitudes expressed around issues related to vaccination. Limitations and implications
for future research are discussed.
PB - De Gruyter Mouton
T2 - Communications
T1 - State vs. anti-vaxxers: Analysis of Covid-19 echo chambers in Serbia
DO - 10.1515/comm-2021-0104
ER - 
@article{
author = "Bojić, Ljubiša and Nikolić, Nemanja and Tucaković, Lana",
year = "2022",
abstract = "Times of uncertainty and fear were brought on by Covid-19. The ongoing
pandemic is a fruitful ground for fake news, as citizens try to find explanations
that fit into their worldviews. This process polarizes society and creates echo
chambers amplified by recommender systems. Our main goal is to detect antivaxxer
echo chambers in Serbia by analyzing online reactions to the recent detention
of prominent anti-vaxxer Dr. Jovana Stojkovic. A content analysis of online
comments is deployed in anti-regime left-leaning, anti-regime right-leaning, and
pro-government media to explore attitudes towards a vaccination conspiracy
theory, police action towards anti-vaxxers, and the government crisis response
team. We clearly identify the anti-vaccine echo chamber among commentators of
anti-regime right-leaning media (YouTube podcasts). Additionally, we describe
attitudes expressed around issues related to vaccination. Limitations and implications
for future research are discussed.",
publisher = "De Gruyter Mouton",
journal = "Communications",
title = "State vs. anti-vaxxers: Analysis of Covid-19 echo chambers in Serbia",
doi = "10.1515/comm-2021-0104"
}
Bojić, L., Nikolić, N.,& Tucaković, L.. (2022). State vs. anti-vaxxers: Analysis of Covid-19 echo chambers in Serbia. in Communications
De Gruyter Mouton..
https://doi.org/10.1515/comm-2021-0104
Bojić L, Nikolić N, Tucaković L. State vs. anti-vaxxers: Analysis of Covid-19 echo chambers in Serbia. in Communications. 2022;.
doi:10.1515/comm-2021-0104 .
Bojić, Ljubiša, Nikolić, Nemanja, Tucaković, Lana, "State vs. anti-vaxxers: Analysis of Covid-19 echo chambers in Serbia" in Communications (2022),
https://doi.org/10.1515/comm-2021-0104 . .