Најчешће претраживани појмови

Претраживани појмоваПретраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
1version_keyword:publishedVersion3102214.77%0.00
2type_keyword:article2343711.16%0.00
3dateIssued_keyword:[2010 TO 2019]2240610.67%0.00
4rights_keyword:openAccess2127910.13%0.00
5dateIssued_keyword:[2000 TO 2009]174388.30%0.00
6type_keyword:bookPart154317.35%0.00
7type_keyword:book107545.12%0.00
8type_keyword:conferenceObject103234.91%0.00
9dateIssued_keyword:[1990 TO 1999]99054.72%0.00
10dateIssued_keyword:[2020 TO 2021]84524.02%0.00

Укупно

Претраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
210063100.00%0.01