Show simple item record

Acting Compassionately. Engagement and Compassion as the Key Elements of Group Constitution

dc.creatorBojanić, Petar
dc.creatorCvejić, Igor
dc.creatorNikolić, Olga
dc.date.accessioned2022-07-21T09:12:36Z
dc.date.available2022-07-21T09:12:36Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hrcak.srce.hr/272033
dc.identifier.urihttp://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2671
dc.description.abstractNaš je glavni cilj opisati strukturu angažiranih akata i suosjećanja i njihovu konstitutivnu povezanost da bismo objasnili ključnu ulogu angažiranih i suosjećajnih akata za konstituiranje grupe. U prvom dijelu teksta, formuliramo ideju-vodilju: ključ za razumijevanje suosjećanja leži u razumijevanju angažmana i obratno. Zatim, okrećemo se razmatranju problematičnoga karaktera angažiranih akata: oni, s jedne strane, ne ispunjavaju uvjete pripisivosti pluralnom subjektu, dok se, s druge strane, ne mogu objasniti bez pretpostavke pluralnoga subjekta. Da bismo to razumjeli, oslanjamo se, prije svega, na Helmovu teoriju emocija i klasične fenomenološke analize konstituiranja pluralnoga subjekta, ali i ukazujemo na njihova ograničenja. U posljednjim dvama odjeljcima ćemo, nadovezujući se na Nussbauminu teoriju suosjećanja, opisati paralelizam i konstitutivnu povezanost u strukturi suosjećanja i angažmana. Na kraju, ispitat ćemo specifičan način na koji (suosjećajni) angažirani akti »stavljaju teret« i transformiraju grupu u instituciju.sr
dc.description.abstractOur main goal is to describe the structure of engaged acts and compassion and their constitutive interrelation to explicate the key role of engaged and compassionate acts for group constitution. In the first part of the paper, we formulate our guiding idea: the key to understanding compassion lies in understanding engagement and vice versa. We then consider the problematic nature of engaged acts: On the one hand, they do not meet the conditions to be attributed to the plural subject; on the other hand, they cannot be understood without presupposing the plural subject. To understand this, we rely primarily on Helm’s theory of emotions and the classical phenomenological analyses of the constitution of the plural subject, but we also point out the limitations of the latter. In the last two sections, we build on Nussbaum’s theory of compassion to describe the parallelism in the structure of compassion and engagement and to show their constitutive connection. Finally, we examine the specific way in which (compassionate) engaged acts “place burden” and transform a group into an institutionsr
dc.language.isoothersr
dc.publisherZagreb: Hrvatsko filozofsko društvosr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/inst-2020/200025/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.sourceFilozofska istraživanjasr
dc.subjectengagementsr
dc.subjectcompassionsr
dc.subjectgroupsr
dc.subjectangažmansr
dc.subjectsuosjećanjesr
dc.subjectgrupasr
dc.subjectinstitucijasr
dc.subjectzajednicasr
dc.subjectinterakcijasr
dc.subjectsocijalni aktisr
dc.subjectsocijalna ontologijasr
dc.titleSuosjećajno djelovanje. Angažman i suosjećanje kao ključni elementi konstituiranja grupesr
dc.titleActing Compassionately. Engagement and Compassion as the Key Elements of Group Constitutionsr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-NCsr
dc.rights.holderHrvatsko filozofsko društvosr
dc.citation.issue4
dc.citation.volume41
dc.citation.spage813
dc.citation.epage830
dc.identifier.doi10.21464/fi41409
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/bitstream/id/9341/bitstream_9341.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record