Now showing items 1-20 of 28

   Titles
   Alfred Rosenberg's Clash with Christianity [1]
   Auschwitz, Adorno i posle [1]
   Aušvic: skandal za mišljenje ili skandal mišljenja [1]
   Biljana Albahari, Pisanje stradanja: knjiga o knjigama. Vodič kroz publikacije o Holokaustu, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd, 2017. [1]
   Critical Theory and the Holocaust [1]
   Discourse of the Postgeneration. Remembrance and Identity of the Descendants of the Perpetrators and the Victims of the Holocaust [1]
   Diskurs postgeneracije. Sećanje i identitet potomaka počinilaca i žrtava holokausta [1]
   Germany’s Memorial to the Murdered Jews of Europe. Debates and Reactions [1]
   Holokaust i filozofija [1]
   Izložbeni plakati "Pisanje stradanja: knjiga o knjigama: vodič kroz publikacije o Holokaustu" [1]
   Kritička teorija i holokaust [1]
   Nemački Spomenik ubijenim evropskim Jevrejima. Rasprave i reakcije [1]
   O čemu govorimo kada ćutimo i o čemu ćutimo kada govorimo? Polazne pretpostavke za antropologiju ćutanja o najbližoj prošlosti [1]
   Obračun Alfreda Rosenberga sa hrišćanstvom [1]
   Oficiri Jevreji u zarobljeničkim logorima u Nemačkoj [1]
   Pisanje stradanja: knjiga o knjigama: vodič kroz publikacije o Holokaustu [1]
   Progutati M/mamac: čitanje Albaharijevog predstavljanja Holokausta u kontekstu postjugoslovenskih ratova [1]
   Ravnodušnost i akcija: Holokaust i granice emotivnog iskustva [1]
   Robert Eaglestone, The Broken Voice. Reading the Post-Holocaust Literature, Oxford University Press, Oxford, 2017. [1]
   Sajmiste as a European Site of Holocaust Remembrance [1]