Питања и коментаре очекујемо на : Запажања
или на мејл: zoricanedeljkov@gmail.com