All Publications

Link to this page

The Burden of Systemic Legitimization in Socialist Yugoslavia: Discursive Reduction of Kosovo Protests

Ivković, Marjan; Petrović Trifunović, Tamara; Prodanović, Srđan


                      

                      
Ivković, M., Petrović Trifunović, T.,& Prodanović, S..The Burden of Systemic Legitimization in Socialist Yugoslavia: Discursive Reduction of Kosovo Protests. in Rethinking Serbian-Albanian Relations: Figuring out the Enemy
Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge., 61-79.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2591
Ivković M, Petrović Trifunović T, Prodanović S. The Burden of Systemic Legitimization in Socialist Yugoslavia: Discursive Reduction of Kosovo Protests. in Rethinking Serbian-Albanian Relations: Figuring out the Enemy.:61-79.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2591 .
Ivković, Marjan, Petrović Trifunović, Tamara, Prodanović, Srđan, "The Burden of Systemic Legitimization in Socialist Yugoslavia: Discursive Reduction of Kosovo Protests" in Rethinking Serbian-Albanian Relations: Figuring out the Enemy:61-79,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2591 .

Između heterotopije i ideologije: o realnostima rijaliti programa u Srbiji

Prodanović, Srđan


                      

                      
Prodanović, S..Između heterotopije i ideologije: o realnostima rijaliti programa u Srbiji. in Issues in Ethnology and Anthropology, 14(1), 203-222-203–222.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2590
Prodanović S. Između heterotopije i ideologije: o realnostima rijaliti programa u Srbiji. in Issues in Ethnology and Anthropology.14(1):203-222-203–222.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2590 .
Prodanović, Srđan, "Između heterotopije i ideologije: o realnostima rijaliti programa u Srbiji" in Issues in Ethnology and Anthropology, 14, no. 1:203-222-203–222,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2590 .

Izložbeni plakati "Pisanje stradanja: knjiga o knjigama: vodič kroz publikacije o Holokaustu"

Albahari, Biljana; Rezinović, Ornela

TY - GEN
AU - Albahari, Biljana
AU - Rezinović, Ornela
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1912
UR - http://www.instifdt.bg.ac.rs/secanje-na-holokaust/
AB - Regionalni naučni centar Instituta za filozofiju i društvenu teoriju organizovao je u Novom Sadu od 18. do 21. aprila 2017. godine seriju događaja „Sećanje na Holokaust“, koja je sadržavala konferenciju „Holokaust i filozofija“, tribinu istoričara „Jevrejski identitet, antisemitizam i Holokaust“, jedan školski dan o Holokaustu „Lekcije za budućnost“ i simpozijum „Učiti o Holokaustu: utopija ili šansa – obrazovne prakse i pedagoški izazovi“. Čitavo događanje otvoreno je koncertom hora Jevrejske opštine Novi Sad – „Hašira“ i izložbom u novosadskoj Sinagogi pod nazivom „Pisanje stradanja: vodič kroz publikacije o Holokaustu“ autorke, Bilјane Albahari i dizajnerke Ornele Rezinović. Izložbu je pratio katalog koji ima odlike samostalne knjige. 
Cilј izložbe bio je da se jednim savremenim, a temi odgovarajućim dizajnerskim rešenjem, na upečatlјiv način predstavi izbor preko stotinu knjiga koje su o Holokaustu štampane u Srbiji i da se na taj način ukaže na neke od najvažnijih elemenata i događaja vezanih za istoriju Holokausta u okupiranoj Srbiji. Autorke se nadaju da su na taj način uspele da usklade zahteve profesionalnog izraza i neophodnog pijeteta primerenog težini teme. Izložbeni plakati tematski i hronološki prate odigravanje Holokausta: počinju od spalјivanja knjiga i Kristalne noći u nacističkoj Nemačkoj, preko nastajanja sabirnih centara, stratišta i internacijskih i koncentracionih logora, do tragičnih učinaka nastojanja da se masovno uništi jevrejski narod. Kroz individualne sudbine, lične i porodične priče, istoriografske dokumente i arhivsku građu svedoči se o jednom od najvećih zločina u istoriji čovečanstva. Deo izložbe koji se odnosi na posleratni period govori o hvatanju počinitelјa ratnih zločina, pravednicima koji su pomagali jevrejskim porodicama da prežive racije i progone, tumačenju Holokausta, kao i o pedagoškom radu na izučavanje Holokausta.
Izložbenu postavku obišli su učenici tokom školskog dana „Lekcije za budućnost“, koji se odvijao u sklopu ove manifestacije. Tom prilikom se potvrdilo da se predstavlјeni plakati (u štampanoj i digitalnoj formi), koje je Institut poklonio Narodnoj biblioteci Srbije, zajedno sa knjigom-katalogom mogu koristiti kao pokretna izložba ili kao dopunski, edukativni i prateći materijal za različite seminare, interaktivne časove i radionice posvećene ovoj temi.
AB - 16 plakata u koloru veličine 70 x 100 cm
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Konferencija "Sećanje na Holokaust", 18-22 april 2017.
T1 - Izložbeni plakati "Pisanje stradanja: knjiga o knjigama: vodič kroz publikacije o Holokaustu"
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1912
ER - 
@misc{
author = "Albahari, Biljana and Rezinović, Ornela",
abstract = "Regionalni naučni centar Instituta za filozofiju i društvenu teoriju organizovao je u Novom Sadu od 18. do 21. aprila 2017. godine seriju događaja „Sećanje na Holokaust“, koja je sadržavala konferenciju „Holokaust i filozofija“, tribinu istoričara „Jevrejski identitet, antisemitizam i Holokaust“, jedan školski dan o Holokaustu „Lekcije za budućnost“ i simpozijum „Učiti o Holokaustu: utopija ili šansa – obrazovne prakse i pedagoški izazovi“. Čitavo događanje otvoreno je koncertom hora Jevrejske opštine Novi Sad – „Hašira“ i izložbom u novosadskoj Sinagogi pod nazivom „Pisanje stradanja: vodič kroz publikacije o Holokaustu“ autorke, Bilјane Albahari i dizajnerke Ornele Rezinović. Izložbu je pratio katalog koji ima odlike samostalne knjige. 
Cilј izložbe bio je da se jednim savremenim, a temi odgovarajućim dizajnerskim rešenjem, na upečatlјiv način predstavi izbor preko stotinu knjiga koje su o Holokaustu štampane u Srbiji i da se na taj način ukaže na neke od najvažnijih elemenata i događaja vezanih za istoriju Holokausta u okupiranoj Srbiji. Autorke se nadaju da su na taj način uspele da usklade zahteve profesionalnog izraza i neophodnog pijeteta primerenog težini teme. Izložbeni plakati tematski i hronološki prate odigravanje Holokausta: počinju od spalјivanja knjiga i Kristalne noći u nacističkoj Nemačkoj, preko nastajanja sabirnih centara, stratišta i internacijskih i koncentracionih logora, do tragičnih učinaka nastojanja da se masovno uništi jevrejski narod. Kroz individualne sudbine, lične i porodične priče, istoriografske dokumente i arhivsku građu svedoči se o jednom od najvećih zločina u istoriji čovečanstva. Deo izložbe koji se odnosi na posleratni period govori o hvatanju počinitelјa ratnih zločina, pravednicima koji su pomagali jevrejskim porodicama da prežive racije i progone, tumačenju Holokausta, kao i o pedagoškom radu na izučavanje Holokausta.
Izložbenu postavku obišli su učenici tokom školskog dana „Lekcije za budućnost“, koji se odvijao u sklopu ove manifestacije. Tom prilikom se potvrdilo da se predstavlјeni plakati (u štampanoj i digitalnoj formi), koje je Institut poklonio Narodnoj biblioteci Srbije, zajedno sa knjigom-katalogom mogu koristiti kao pokretna izložba ili kao dopunski, edukativni i prateći materijal za različite seminare, interaktivne časove i radionice posvećene ovoj temi., 16 plakata u koloru veličine 70 x 100 cm",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Konferencija "Sećanje na Holokaust", 18-22 april 2017.",
title = "Izložbeni plakati "Pisanje stradanja: knjiga o knjigama: vodič kroz publikacije o Holokaustu"",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1912"
}
Albahari, B.,& Rezinović, O..Izložbeni plakati "Pisanje stradanja: knjiga o knjigama: vodič kroz publikacije o Holokaustu". in Konferencija "Sećanje na Holokaust", 18-22 april 2017.
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1912
Albahari B, Rezinović O. Izložbeni plakati "Pisanje stradanja: knjiga o knjigama: vodič kroz publikacije o Holokaustu". in Konferencija "Sećanje na Holokaust", 18-22 april 2017...
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1912 .
Albahari, Biljana, Rezinović, Ornela, "Izložbeni plakati "Pisanje stradanja: knjiga o knjigama: vodič kroz publikacije o Holokaustu"" in Konferencija "Sećanje na Holokaust", 18-22 april 2017.,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1912 .

Rat za dušu sociologije: sukob dveju vizija sociologije u kontekstu društvenih promena druge polovine xx veka

Bala, Marko

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2023)

TY - JOUR
AU - Bala, Marko
PY - 2023
UR - https://kritika.instifdt.bg.ac.rs/index.php/kc/article/view/127/221
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2834
AB - U radu se razmatraju supstancijalne promene u sociologiji koje su
nastupile šezdesetih godina prošlog veka. Primenjujući metod kontekstualne
analize, ove promene u identitetu sociologa situiramo u
kontekst društvenih promena druge polovine XX veka, odnosno u
kontekst svetske revolucije 1968. i kulturnih ratova. Stoga su Volerstinova
svetsko-sistemska perspektiva i Hartmanova istorija kulturnih
ratova poslužile kao teorijski fundament za razumevanje društveno-
istorijskog konteksta u kojem se odigrala metamorfoza sociološke
nauke. Autor u radu iznosi tri komplementarne tvrdnje. Prva je da
se šezdesetih godina prošlog veka sociologija, kao i ostatak naučne
zajednice, našla zahvaćena burnim društvenim zbivanjima tog vremena.
Sledeća tvrdnja je da je sociologija, za razliku od ostalih akademskih
disciplina, usled ovih društvenih previranja i sâma prošla
kroz dalekosežne transformativne procese. Naposletku, autor zastupa
mišljenje da sukob dveju dijametralno suprotnih vizija sociologije,
sukob onoga što je Fridriks nazvao „svešteničkim i proročkim modusom“,
treba posmatrati kao obračun Nove levice i reakcionarnog dela
Stare levice u okviru sociološke zajednice. Doprinos ovog rada ogleda
se u identifikaciji, sistematizaciji i interpretaciji socioloških ratova.
AB - The paper considers substantial changes in sociology which started in the sixties. By using the method of contextual analysis, these changes in the sociologist’s identity are situated in the context of social changes in the second half of the XX century, that is, in the context of the world revolution of 1968 and the culture wars. Therefore, Wallerstein’s world-system perspective and Hartman’s history of the culture wars served as a theoretical foundation for understanding the socio-historical context in which a metamorphosis of the sociological science took place. In the paper, the author presents three complementary contentions. The first one is that during the sixties sociology, like the rest of the scholarly community, found itself drawn into the tumultuous social events of that time. The next contention is that sociology itself, unlike other academic disciplines, has undergone far-reaching transformative processes as a consequence of these social upheavals. Lastly, the author contends that a conflict of two diametrically opposed visions of sociology, a conflict of what Friedrichs designated as “the priestly and the prophetic mode”, should be perceived as a clash of the New Left and the reactionary fraction of the Old Left within the sociological community. The main contribution of this paper is the identification, systematization and interpretation of the sociology wars.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva
T1 - Rat za dušu sociologije: sukob dveju vizija sociologije u kontekstu društvenih promena druge polovine xx veka
T1 - A War for the Soul Of Sociology: A Conflict of Two Visions Of Sociology in the Context of Social Changes in the Second Half of the XX Century
IS - 1
VL - 4
SP - 111
EP - 138
DO - 10.5281/zenodo.7983731
ER - 
@article{
author = "Bala, Marko",
year = "2023",
abstract = "U radu se razmatraju supstancijalne promene u sociologiji koje su
nastupile šezdesetih godina prošlog veka. Primenjujući metod kontekstualne
analize, ove promene u identitetu sociologa situiramo u
kontekst društvenih promena druge polovine XX veka, odnosno u
kontekst svetske revolucije 1968. i kulturnih ratova. Stoga su Volerstinova
svetsko-sistemska perspektiva i Hartmanova istorija kulturnih
ratova poslužile kao teorijski fundament za razumevanje društveno-
istorijskog konteksta u kojem se odigrala metamorfoza sociološke
nauke. Autor u radu iznosi tri komplementarne tvrdnje. Prva je da
se šezdesetih godina prošlog veka sociologija, kao i ostatak naučne
zajednice, našla zahvaćena burnim društvenim zbivanjima tog vremena.
Sledeća tvrdnja je da je sociologija, za razliku od ostalih akademskih
disciplina, usled ovih društvenih previranja i sâma prošla
kroz dalekosežne transformativne procese. Naposletku, autor zastupa
mišljenje da sukob dveju dijametralno suprotnih vizija sociologije,
sukob onoga što je Fridriks nazvao „svešteničkim i proročkim modusom“,
treba posmatrati kao obračun Nove levice i reakcionarnog dela
Stare levice u okviru sociološke zajednice. Doprinos ovog rada ogleda
se u identifikaciji, sistematizaciji i interpretaciji socioloških ratova., The paper considers substantial changes in sociology which started in the sixties. By using the method of contextual analysis, these changes in the sociologist’s identity are situated in the context of social changes in the second half of the XX century, that is, in the context of the world revolution of 1968 and the culture wars. Therefore, Wallerstein’s world-system perspective and Hartman’s history of the culture wars served as a theoretical foundation for understanding the socio-historical context in which a metamorphosis of the sociological science took place. In the paper, the author presents three complementary contentions. The first one is that during the sixties sociology, like the rest of the scholarly community, found itself drawn into the tumultuous social events of that time. The next contention is that sociology itself, unlike other academic disciplines, has undergone far-reaching transformative processes as a consequence of these social upheavals. Lastly, the author contends that a conflict of two diametrically opposed visions of sociology, a conflict of what Friedrichs designated as “the priestly and the prophetic mode”, should be perceived as a clash of the New Left and the reactionary fraction of the Old Left within the sociological community. The main contribution of this paper is the identification, systematization and interpretation of the sociology wars.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva",
title = "Rat za dušu sociologije: sukob dveju vizija sociologije u kontekstu društvenih promena druge polovine xx veka, A War for the Soul Of Sociology: A Conflict of Two Visions Of Sociology in the Context of Social Changes in the Second Half of the XX Century",
number = "1",
volume = "4",
pages = "111-138",
doi = "10.5281/zenodo.7983731"
}
Bala, M.. (2023). Rat za dušu sociologije: sukob dveju vizija sociologije u kontekstu društvenih promena druge polovine xx veka. in Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 4(1), 111-138.
https://doi.org/10.5281/zenodo.7983731
Bala M. Rat za dušu sociologije: sukob dveju vizija sociologije u kontekstu društvenih promena druge polovine xx veka. in Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva. 2023;4(1):111-138.
doi:10.5281/zenodo.7983731 .
Bala, Marko, "Rat za dušu sociologije: sukob dveju vizija sociologije u kontekstu društvenih promena druge polovine xx veka" in Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva, 4, no. 1 (2023):111-138,
https://doi.org/10.5281/zenodo.7983731 . .

Uticaj algoritamskog menadžmenta na prava radnika

Božičić, Darko M.

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2023)

TY - JOUR
AU - Božičić, Darko M.
PY - 2023
UR - https://kritika.instifdt.bg.ac.rs/index.php/kc/article/view/126/220
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2832
AB - Informacione tehnologije iz korena su promenile način na koji živimo
i radimo. Te promene posebno se manifestuju kroz delovanje digitalnih
platformi koje suštinski imaju dejstvo svojevrsnog katalizatora za
realizaciju različitih društvenih potreba. Danas, gotovo za svaku društvenu
potrebu, postoji platforma koja spaja ponudu i potražnju za
zadovoljavanjem konkretne potrebe. Izuzetak, naravno, nije ni potreba
za radom. Digitalne platforme u ovoj oblasti zapravo deluju kao
virtuelno tržište rada. Na takvom tržištu uparivanje subjekata koji
imaju potrebu za izvršavanjem određenog rada i subjekata koji imaju
potrebu za pronalaskom posla (digitalni radnik) vrši se pomoću algoritma
platforme. Ovi algoritmi funkcionišu na osnovu ogromne količine
različitih podataka koje platforma prikuplja od momenta registracije
njenih korisnika, preko samog procesa vršenja rada posredstvom
platforme, do ocenjivanja izvršenog rada, na taj način preuzimajući
brojne funkcije poslodavca (algoritamski menadžment). I dok platforme
funkcionisanje svojih algoritama predstavljaju u pozitivnom svetlu
doprinosa koji daju automatizaciji i objektivnosti u procesu donošenja
odluka, ovim istraživanjem pokazaćemo da izneta tvrdnja platformi
nije do kraja tačna, jer funkcionisanje njihovog algoritma rezultira
odsustvom transparentnosti i objektivnosti u procesu donošenja
odluka, što rezultira nepoštovanjem brojnih prava po osnovu rada. S
tim u vezi, istraživanje ima za cilj da formuliše konkretne predloge za
potrebnu promenu pravnog okvira u cilju efikasne zaštite fundamentalnih
ljudskih prava usled delovanja algoritamskog menadžmenta.
AB - Information technology has fundamentally changed the way how people live and work. Digital platforms, as one of the main products of information technologies, have a special influence on almost every single aspect of social life. It is a digital, online, platform that represents a kind of virtual market that brings together several different participants who can not get in touch directly (Multi-Sided Market). The main feature of digital platforms is that the connection of participants in this virtual market is done through the platform’s algorithm. Thus, the platform acts as a catalyst for the realization of various social needs, where today, for almost every social need there is a platform that combines supply and demand to meet a specific need. The exception, of course, is not the need of work. In this area digital platforms actually act as a virtual labor market. In such a market, the pairing of participants that have a need to perform a particular job and participants that have a need to find a job (digital workers) is done through a platform’s algorithm. These algorithms work on the basis of a huge amount of different data that the platform collects from the moment of registration of its users, through the process of performing work through the platform, to evaluating the work done, thus taking over many employer functions (algorithmic management). While platforms present the operation of their algorithms in a positive light of their contribution to automation and objectivity in the decision-making process, this research will show that the platform’s claim is not entirely accurate, as the operation of their algorithm results in a lack of transparency and objectivity in decision-making. In this regard, the research aims to formulate concrete proposals for the necessary change in the legal framework in order to effectively protect fundamental human rights on work due to the actions of algorithmic management.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva
T1 - Uticaj algoritamskog menadžmenta na prava radnika
T1 - The Influence of Algorithmic Management on Workers’ Rights
IS - 1
VL - 4
SP - 90
EP - 108
DO - 10.5281/zenodo.7983825
ER - 
@article{
author = "Božičić, Darko M.",
year = "2023",
abstract = "Informacione tehnologije iz korena su promenile način na koji živimo
i radimo. Te promene posebno se manifestuju kroz delovanje digitalnih
platformi koje suštinski imaju dejstvo svojevrsnog katalizatora za
realizaciju različitih društvenih potreba. Danas, gotovo za svaku društvenu
potrebu, postoji platforma koja spaja ponudu i potražnju za
zadovoljavanjem konkretne potrebe. Izuzetak, naravno, nije ni potreba
za radom. Digitalne platforme u ovoj oblasti zapravo deluju kao
virtuelno tržište rada. Na takvom tržištu uparivanje subjekata koji
imaju potrebu za izvršavanjem određenog rada i subjekata koji imaju
potrebu za pronalaskom posla (digitalni radnik) vrši se pomoću algoritma
platforme. Ovi algoritmi funkcionišu na osnovu ogromne količine
različitih podataka koje platforma prikuplja od momenta registracije
njenih korisnika, preko samog procesa vršenja rada posredstvom
platforme, do ocenjivanja izvršenog rada, na taj način preuzimajući
brojne funkcije poslodavca (algoritamski menadžment). I dok platforme
funkcionisanje svojih algoritama predstavljaju u pozitivnom svetlu
doprinosa koji daju automatizaciji i objektivnosti u procesu donošenja
odluka, ovim istraživanjem pokazaćemo da izneta tvrdnja platformi
nije do kraja tačna, jer funkcionisanje njihovog algoritma rezultira
odsustvom transparentnosti i objektivnosti u procesu donošenja
odluka, što rezultira nepoštovanjem brojnih prava po osnovu rada. S
tim u vezi, istraživanje ima za cilj da formuliše konkretne predloge za
potrebnu promenu pravnog okvira u cilju efikasne zaštite fundamentalnih
ljudskih prava usled delovanja algoritamskog menadžmenta., Information technology has fundamentally changed the way how people live and work. Digital platforms, as one of the main products of information technologies, have a special influence on almost every single aspect of social life. It is a digital, online, platform that represents a kind of virtual market that brings together several different participants who can not get in touch directly (Multi-Sided Market). The main feature of digital platforms is that the connection of participants in this virtual market is done through the platform’s algorithm. Thus, the platform acts as a catalyst for the realization of various social needs, where today, for almost every social need there is a platform that combines supply and demand to meet a specific need. The exception, of course, is not the need of work. In this area digital platforms actually act as a virtual labor market. In such a market, the pairing of participants that have a need to perform a particular job and participants that have a need to find a job (digital workers) is done through a platform’s algorithm. These algorithms work on the basis of a huge amount of different data that the platform collects from the moment of registration of its users, through the process of performing work through the platform, to evaluating the work done, thus taking over many employer functions (algorithmic management). While platforms present the operation of their algorithms in a positive light of their contribution to automation and objectivity in the decision-making process, this research will show that the platform’s claim is not entirely accurate, as the operation of their algorithm results in a lack of transparency and objectivity in decision-making. In this regard, the research aims to formulate concrete proposals for the necessary change in the legal framework in order to effectively protect fundamental human rights on work due to the actions of algorithmic management.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva",
title = "Uticaj algoritamskog menadžmenta na prava radnika, The Influence of Algorithmic Management on Workers’ Rights",
number = "1",
volume = "4",
pages = "90-108",
doi = "10.5281/zenodo.7983825"
}
Božičić, D. M.. (2023). Uticaj algoritamskog menadžmenta na prava radnika. in Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 4(1), 90-108.
https://doi.org/10.5281/zenodo.7983825
Božičić DM. Uticaj algoritamskog menadžmenta na prava radnika. in Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva. 2023;4(1):90-108.
doi:10.5281/zenodo.7983825 .
Božičić, Darko M., "Uticaj algoritamskog menadžmenta na prava radnika" in Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva, 4, no. 1 (2023):90-108,
https://doi.org/10.5281/zenodo.7983825 . .

Digitalizacija i pravo intelektualne svojine – globalni izazovi i mogućnosti za inkluzivnije javne politike1

Ćemalović, Uroš D.

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2023)

TY - JOUR
AU - Ćemalović, Uroš D.
PY - 2023
UR - https://kritika.instifdt.bg.ac.rs/index.php/kc/article/view/125/219
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2831
AB - Polazeći kako od postojećih naučnih uvida, analize aktuelnih globalnih
izazova, tako i od potreba društva u Srbiji, ovaj rad je usmeren na
izučavanje mogućnosti promena postojećih javnih politika, koje bi
uvažavale prava intelektualne svojine, očuvale prednosti digitalne
transformacije, a pritom poštovale principe inkluzivnosti i socijalne
pravednosti, kao i slobodu izražavanja i stvaralaštva. Podaci i uvidi
izloženi u okviru sprovedenog istraživanja nedvosmisleno su potvrdili
njegovu osnovnu polaznu pretpostavku: u kontekstu ubrzane digitalizacije,
ekonomski slabiji subjekti lakše odustaju od različitih akata
koji se odnose na sticanje i upravljanje pravima intelektualne svojine.
Drugim rečima, digitalni jaz povećava i jaz kada je u pitanju dostupnost
i, posledično, ekonomska i društvena valorizacija različitih prava
intelektualne svojine. Prevazilaženje ove situacije moguće je samo uz
primenu snopa mera koje bi vodile reformama postojećih javnih politika,
među kojima su: sistemska analiza podataka o zahtevima za zaštitu
različitih prava intelektualne svojine, procena realnih društvenih
i privrednih posledica digitalizacije u ovoj oblasti, veća transparentnost
u radu državnih organa, sistemska i ciljana edukacija i kritičko,
prilagođenije usvajanje pravnih tekovina EU u ovoj oblasti.
AB - Starting from the existing scientific insights and taking in consideration both the global challenges and the needs of the Serbian society, this paper examines the possibilities for improvements in the existing public policies that would respect the existing intellectual property rights (IPRs) and upkeep the advantages of digital transformation, but also respect the principles of inclusion and social justice, as well as the need to protect the freedom of expression and creation. All the data and insights collected during the research have confirmed its initial premise: in the context of rapid digitalisation, economically weaker subjects are more inclined to give up taking various steps related to the acquisition and management of IPRs. In other words, the digital gap significantly increases the gap in availability and, consequently, economic and social valorisation of various IPRs. Overcoming of this problem is only possible by applying a bundle of measures that would lead to the reforms of the existing public policies; among all those measures, a particular attention has been paid to the following: the systemic analysis of the data regarding various requests for the protection of different IPRs, the assessment of the main social and economic consequences of digitalisation in this field, an increased transparency in the functioning of governmental bodies, the specialised educational programmes and a more adapted adoption of the European Union’s acquis in this field.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva
T1 - Digitalizacija i pravo intelektualne svojine – globalni izazovi i mogućnosti za inkluzivnije javne politike1
T1 - Digitalisation and Intellectual Property Law – Global Challenges and the Prospects of More Inclusive Public Policies
IS - 1
VL - 4
SP - 67
EP - 89
DO - 10.5281/zenodo.7983748
ER - 
@article{
author = "Ćemalović, Uroš D.",
year = "2023",
abstract = "Polazeći kako od postojećih naučnih uvida, analize aktuelnih globalnih
izazova, tako i od potreba društva u Srbiji, ovaj rad je usmeren na
izučavanje mogućnosti promena postojećih javnih politika, koje bi
uvažavale prava intelektualne svojine, očuvale prednosti digitalne
transformacije, a pritom poštovale principe inkluzivnosti i socijalne
pravednosti, kao i slobodu izražavanja i stvaralaštva. Podaci i uvidi
izloženi u okviru sprovedenog istraživanja nedvosmisleno su potvrdili
njegovu osnovnu polaznu pretpostavku: u kontekstu ubrzane digitalizacije,
ekonomski slabiji subjekti lakše odustaju od različitih akata
koji se odnose na sticanje i upravljanje pravima intelektualne svojine.
Drugim rečima, digitalni jaz povećava i jaz kada je u pitanju dostupnost
i, posledično, ekonomska i društvena valorizacija različitih prava
intelektualne svojine. Prevazilaženje ove situacije moguće je samo uz
primenu snopa mera koje bi vodile reformama postojećih javnih politika,
među kojima su: sistemska analiza podataka o zahtevima za zaštitu
različitih prava intelektualne svojine, procena realnih društvenih
i privrednih posledica digitalizacije u ovoj oblasti, veća transparentnost
u radu državnih organa, sistemska i ciljana edukacija i kritičko,
prilagođenije usvajanje pravnih tekovina EU u ovoj oblasti., Starting from the existing scientific insights and taking in consideration both the global challenges and the needs of the Serbian society, this paper examines the possibilities for improvements in the existing public policies that would respect the existing intellectual property rights (IPRs) and upkeep the advantages of digital transformation, but also respect the principles of inclusion and social justice, as well as the need to protect the freedom of expression and creation. All the data and insights collected during the research have confirmed its initial premise: in the context of rapid digitalisation, economically weaker subjects are more inclined to give up taking various steps related to the acquisition and management of IPRs. In other words, the digital gap significantly increases the gap in availability and, consequently, economic and social valorisation of various IPRs. Overcoming of this problem is only possible by applying a bundle of measures that would lead to the reforms of the existing public policies; among all those measures, a particular attention has been paid to the following: the systemic analysis of the data regarding various requests for the protection of different IPRs, the assessment of the main social and economic consequences of digitalisation in this field, an increased transparency in the functioning of governmental bodies, the specialised educational programmes and a more adapted adoption of the European Union’s acquis in this field.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva",
title = "Digitalizacija i pravo intelektualne svojine – globalni izazovi i mogućnosti za inkluzivnije javne politike1, Digitalisation and Intellectual Property Law – Global Challenges and the Prospects of More Inclusive Public Policies",
number = "1",
volume = "4",
pages = "67-89",
doi = "10.5281/zenodo.7983748"
}
Ćemalović, U. D.. (2023). Digitalizacija i pravo intelektualne svojine – globalni izazovi i mogućnosti za inkluzivnije javne politike1. in Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 4(1), 67-89.
https://doi.org/10.5281/zenodo.7983748
Ćemalović UD. Digitalizacija i pravo intelektualne svojine – globalni izazovi i mogućnosti za inkluzivnije javne politike1. in Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva. 2023;4(1):67-89.
doi:10.5281/zenodo.7983748 .
Ćemalović, Uroš D., "Digitalizacija i pravo intelektualne svojine – globalni izazovi i mogućnosti za inkluzivnije javne politike1" in Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva, 4, no. 1 (2023):67-89,
https://doi.org/10.5281/zenodo.7983748 . .

Etičke dileme i stavovi prema primeni veštačke inteligencije1

Budić, Marina Š.

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2023)

TY - JOUR
AU - Budić, Marina Š.
PY - 2023
UR - https://kritika.instifdt.bg.ac.rs/index.php/kc/article/view/124/218
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2830
AB - Prvi deo rada sastoji se od teorijskog proučavanja etičkih izazova
koji nastaju usled razvoja i primene veštačke inteligencije. Drugi deo
rada čini empirijsko istraživanje stavova javnosti prema različitim
aspektima upotrebe veštačke inteligencije. Učesnici u istraživanju
bili su građani Republike Srbije (N=737) koji su dobrovoljno popunili
onlajn upitnik. Upitnik se sastojao od opštih sociodemografskih pitanja,
pitanja o upoznatosti sa veštačkom inteligencijom, kratkog uvoda
u pojam veštačke inteligencije, i pitanja o stavovima učesnika
prema primeni veštačke inteligencije. Rezultati su pokazali da na ove
stavove utiču faktori poput godine ispitanika. Takođe, rezultati govore
da javnost ispoljava zabrinutost u pogledu nestanka profesija usled
razvoja veštačke inteligencije, kao i diskriminacije od strane veštački
inteligentnih sistema. Kada je reč o poverenju građana da institucije
da koriste veštačku inteligenciju u najboljem interesu javnosti, pokazalo
se da javnost u Republici Srbiji najmanje poverenja ima u Vladu
RS, a potom u MUP RS i Ministarstvo pravde RS, dok najviše veruje
istraživačima sa Univerziteta i međunarodnim istraživačkim organizacijama.
Rezultati ukazuju da je potrebno fokusirati se na obrazovanje
javnosti o potencijalnim izazovima i načinima da se oni spreče.
Pored toga, ovi rezultati informišu kako akademsku i širu javnost, tako
i donosioce odluka, čime se može ostvariti dijalog između navedenih
strana. Tvrdim da razmatranje različitih aspekata stavova javnosti
prema veštačkoj inteligenciji unapređuje ovu debatu. Stavovi filozofa,
pravnika i naučnika koji se bave ovom temom prisutni su u debati
koja je u toku, ali ne i stav javnosti, u čemu se ogleda potreba za ovom
vrstom istraživanja.
AB - This paper was created within the project Ethics and AI: Ethics and Public Attitudes on the Use of Artificial Intelligence, within the program Serbia and Global Challenges: Towards Fairer and More Democratic Public Policies, organized by the Open Society Foundation Serbia in partnership with the Institute of Philosophy and Social theory. The first part of the paper consists of a theoretical study of ethical challenges arising from the development and application of artificial intelligence. The second part of the paper is an empirical study of public attitudes towards various aspects of the use of artificial intelligence.
The term artificial intelligence (AI) describes systems that mimic cognitive functions generally associated with human attributes such as learning, speech, and problem solving. A more detailed characterization describes artificial intelligence in the context of its ability to independently interpret and learn from external data in order to achieve specific outcomes through flexible adaptation. AI is designed to achieve specific goals, and refers to computer systems that execute tasks, make decisions or achieve goals in complex situations, without explicit instructions from people. Examples of the use of VI are: robots, industrial used in production, humanoid, interacting with humans, autonomous vehicles, virtual assistants and travel reservation agents, natural language processing tools, translation, image classification and face identification, drones that do not require a controller, military drones. In the medical sector, robots are used to assist the elderly and surgeons, as receptionists, to diagnose and map diseases.
AI technology is no longer a field of futurology, but an integral part of everyday life. AI permeates every aspect of society. It is used in various sectors - health, economics, education and learning, security, and other spheres of life. Progress in area AI affects all aspects of society, including the labor market, transport, health care, education and national security.
AI can greatly facilitate people’s daily and business lives, but it also brings with it certain challenges, such as privacy, transparency, discrimination, job loss, responsibility, knowledge, familiarity, perception and attitudes of people towards the use of AI. I have conducted an empirical study of public attitudes towards various aspects of the use of artificial intelligence. The participants in the research were the public in the Republic of Serbia (N = 737) who voluntarily filled out an online questionnaire. The questionnaire consisted of general socio-demographic questions, questions about familiarity with artificial intelligence, a brief introduction to the concept of artificial intelligence, and questions about the attitudes of participants towards the application of artificial intelligence. The results showed that these attitudes are influenced by factors such as the age of the respondents. Also, the results showed that the public is concerned about the disappearance of professions due to the development of artificial intelligence, as well as discrimination by artificially intelligent systems. When it comes to citizens’ trust in institutions to use artificial intelligence in the best interest of the public, it has been shown that the public in the Republic of Serbia has the least trust in the RS Government, the RS Ministry of the Interior and the RS Ministry of Justice, while trusts the most researchers from universities and international research organizations. The results suggest a need to focus on educating the public about potential challenges and ways to prevent them. In addition, these results inform both the academic and general public, as well as decision-makers, which can lead to a dialogue between these parties. I argue that considering different aspects of public attitudes toward artificial intelligence enhances this debate. The views of philosophers, lawyers and scientists dealing with this topic are present in the ongoing debate, but not the attitude of the public, which reflects the need for this type of research.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva
T1 - Etičke dileme i stavovi prema primeni veštačke inteligencije1
T1 - Ethical Dilemmas and Attitudes Towards the Use of Artificial Intelligence
IS - 1
VL - 4
SP - 49
EP - 65
DO - 10.5281/zenodo.7983723
ER - 
@article{
author = "Budić, Marina Š.",
year = "2023",
abstract = "Prvi deo rada sastoji se od teorijskog proučavanja etičkih izazova
koji nastaju usled razvoja i primene veštačke inteligencije. Drugi deo
rada čini empirijsko istraživanje stavova javnosti prema različitim
aspektima upotrebe veštačke inteligencije. Učesnici u istraživanju
bili su građani Republike Srbije (N=737) koji su dobrovoljno popunili
onlajn upitnik. Upitnik se sastojao od opštih sociodemografskih pitanja,
pitanja o upoznatosti sa veštačkom inteligencijom, kratkog uvoda
u pojam veštačke inteligencije, i pitanja o stavovima učesnika
prema primeni veštačke inteligencije. Rezultati su pokazali da na ove
stavove utiču faktori poput godine ispitanika. Takođe, rezultati govore
da javnost ispoljava zabrinutost u pogledu nestanka profesija usled
razvoja veštačke inteligencije, kao i diskriminacije od strane veštački
inteligentnih sistema. Kada je reč o poverenju građana da institucije
da koriste veštačku inteligenciju u najboljem interesu javnosti, pokazalo
se da javnost u Republici Srbiji najmanje poverenja ima u Vladu
RS, a potom u MUP RS i Ministarstvo pravde RS, dok najviše veruje
istraživačima sa Univerziteta i međunarodnim istraživačkim organizacijama.
Rezultati ukazuju da je potrebno fokusirati se na obrazovanje
javnosti o potencijalnim izazovima i načinima da se oni spreče.
Pored toga, ovi rezultati informišu kako akademsku i širu javnost, tako
i donosioce odluka, čime se može ostvariti dijalog između navedenih
strana. Tvrdim da razmatranje različitih aspekata stavova javnosti
prema veštačkoj inteligenciji unapređuje ovu debatu. Stavovi filozofa,
pravnika i naučnika koji se bave ovom temom prisutni su u debati
koja je u toku, ali ne i stav javnosti, u čemu se ogleda potreba za ovom
vrstom istraživanja., This paper was created within the project Ethics and AI: Ethics and Public Attitudes on the Use of Artificial Intelligence, within the program Serbia and Global Challenges: Towards Fairer and More Democratic Public Policies, organized by the Open Society Foundation Serbia in partnership with the Institute of Philosophy and Social theory. The first part of the paper consists of a theoretical study of ethical challenges arising from the development and application of artificial intelligence. The second part of the paper is an empirical study of public attitudes towards various aspects of the use of artificial intelligence.
The term artificial intelligence (AI) describes systems that mimic cognitive functions generally associated with human attributes such as learning, speech, and problem solving. A more detailed characterization describes artificial intelligence in the context of its ability to independently interpret and learn from external data in order to achieve specific outcomes through flexible adaptation. AI is designed to achieve specific goals, and refers to computer systems that execute tasks, make decisions or achieve goals in complex situations, without explicit instructions from people. Examples of the use of VI are: robots, industrial used in production, humanoid, interacting with humans, autonomous vehicles, virtual assistants and travel reservation agents, natural language processing tools, translation, image classification and face identification, drones that do not require a controller, military drones. In the medical sector, robots are used to assist the elderly and surgeons, as receptionists, to diagnose and map diseases.
AI technology is no longer a field of futurology, but an integral part of everyday life. AI permeates every aspect of society. It is used in various sectors - health, economics, education and learning, security, and other spheres of life. Progress in area AI affects all aspects of society, including the labor market, transport, health care, education and national security.
AI can greatly facilitate people’s daily and business lives, but it also brings with it certain challenges, such as privacy, transparency, discrimination, job loss, responsibility, knowledge, familiarity, perception and attitudes of people towards the use of AI. I have conducted an empirical study of public attitudes towards various aspects of the use of artificial intelligence. The participants in the research were the public in the Republic of Serbia (N = 737) who voluntarily filled out an online questionnaire. The questionnaire consisted of general socio-demographic questions, questions about familiarity with artificial intelligence, a brief introduction to the concept of artificial intelligence, and questions about the attitudes of participants towards the application of artificial intelligence. The results showed that these attitudes are influenced by factors such as the age of the respondents. Also, the results showed that the public is concerned about the disappearance of professions due to the development of artificial intelligence, as well as discrimination by artificially intelligent systems. When it comes to citizens’ trust in institutions to use artificial intelligence in the best interest of the public, it has been shown that the public in the Republic of Serbia has the least trust in the RS Government, the RS Ministry of the Interior and the RS Ministry of Justice, while trusts the most researchers from universities and international research organizations. The results suggest a need to focus on educating the public about potential challenges and ways to prevent them. In addition, these results inform both the academic and general public, as well as decision-makers, which can lead to a dialogue between these parties. I argue that considering different aspects of public attitudes toward artificial intelligence enhances this debate. The views of philosophers, lawyers and scientists dealing with this topic are present in the ongoing debate, but not the attitude of the public, which reflects the need for this type of research.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva",
title = "Etičke dileme i stavovi prema primeni veštačke inteligencije1, Ethical Dilemmas and Attitudes Towards the Use of Artificial Intelligence",
number = "1",
volume = "4",
pages = "49-65",
doi = "10.5281/zenodo.7983723"
}
Budić, M. Š.. (2023). Etičke dileme i stavovi prema primeni veštačke inteligencije1. in Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 4(1), 49-65.
https://doi.org/10.5281/zenodo.7983723
Budić MŠ. Etičke dileme i stavovi prema primeni veštačke inteligencije1. in Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva. 2023;4(1):49-65.
doi:10.5281/zenodo.7983723 .
Budić, Marina Š., "Etičke dileme i stavovi prema primeni veštačke inteligencije1" in Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva, 4, no. 1 (2023):49-65,
https://doi.org/10.5281/zenodo.7983723 . .

Opozicioni aktivizam poznatih ličnosti u Srbiji 2017–20211

Balunović, Filip

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2023)

TY - JOUR
AU - Balunović, Filip
PY - 2023
UR - https://kritika.instifdt.bg.ac.rs/index.php/kc/article/view/123
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2829
AB - U postindustrijskim društvima pažnja je postala vrednija valuta od
one koju skladištimo na bankovnim računima. Stoga se u ovom radu
pitam kako ovaj fenomen utiče na društveni i politički aktivizam koji
se za pažnju mora takmičiti sa komercijalnim akterima sa jedne i velikim,
finansijski moćnim političkim organizacijama, sa druge strane.
Jedna od zastupljenijih aktivističkih strategija u tom takmičenju je
angažovanje poznatih ličnosti koje po vokaciji svog posla sa sobom
nose veliku vidljivost i privlače širu pažnju javnosti. Ovim fenomenom,
koji možemo nazvati „aktivizmom poznatih“ (eng: celebrity activism),
želim da se bavim u kontekstu Srbije kao studije slučaja. Pitam
se najpre, kako je ekonomija pažnje uticala na aktivizam u Srbiji,
a onda i kakva je uloga „slavnih“ u borbi koju društveni pokreti vode
protiv „vetrenjača“ ekonomije pažnje u toj zemlji. U ovom istraživanju,
fokus je na tri aktivističke grupe: „Protiv diktature“, „Jedan od
5 miliona“ i široko shvaćen ekološki pokret.
AB - In postindustrial societies, attention has become a more valuable currency than the one we store in our bank accounts. In this article I wonder how this phenomenon affects social and political activism, which has to compete for attention with commercial actors on the one hand, and big, financially more powerful political organizations, on the other. Having this in mind, activist collectives use celebrities in order to be more competitive in terms of attracting attention, since celebrities carry visibility and attract attention on the basis of the vocation of their job. I am dealing with the phenomenon of “celebrity activism” in the context of Serbia as a case study. Firstly, I wonder about the extent to which the “attention economy” affected activism in Serbia, as well as about the role of celebrities in activist endeavors against the “laws” of the attention economy. In this study, I will focus on three activist collectives, namely “Protiv diktature”, “Jedan od 5 miliona” and ekološki pokret, in a wider sense of meaning.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva
T1 - Opozicioni aktivizam poznatih ličnosti u Srbiji 2017–20211
T1 - Oppositional Celebrity Activism in Serbia 2017-2021
IS - 1
VL - 4
SP - 25
EP - 48
DO - 10.5281/zenodo.7983729
ER - 
@article{
author = "Balunović, Filip",
year = "2023",
abstract = "U postindustrijskim društvima pažnja je postala vrednija valuta od
one koju skladištimo na bankovnim računima. Stoga se u ovom radu
pitam kako ovaj fenomen utiče na društveni i politički aktivizam koji
se za pažnju mora takmičiti sa komercijalnim akterima sa jedne i velikim,
finansijski moćnim političkim organizacijama, sa druge strane.
Jedna od zastupljenijih aktivističkih strategija u tom takmičenju je
angažovanje poznatih ličnosti koje po vokaciji svog posla sa sobom
nose veliku vidljivost i privlače širu pažnju javnosti. Ovim fenomenom,
koji možemo nazvati „aktivizmom poznatih“ (eng: celebrity activism),
želim da se bavim u kontekstu Srbije kao studije slučaja. Pitam
se najpre, kako je ekonomija pažnje uticala na aktivizam u Srbiji,
a onda i kakva je uloga „slavnih“ u borbi koju društveni pokreti vode
protiv „vetrenjača“ ekonomije pažnje u toj zemlji. U ovom istraživanju,
fokus je na tri aktivističke grupe: „Protiv diktature“, „Jedan od
5 miliona“ i široko shvaćen ekološki pokret., In postindustrial societies, attention has become a more valuable currency than the one we store in our bank accounts. In this article I wonder how this phenomenon affects social and political activism, which has to compete for attention with commercial actors on the one hand, and big, financially more powerful political organizations, on the other. Having this in mind, activist collectives use celebrities in order to be more competitive in terms of attracting attention, since celebrities carry visibility and attract attention on the basis of the vocation of their job. I am dealing with the phenomenon of “celebrity activism” in the context of Serbia as a case study. Firstly, I wonder about the extent to which the “attention economy” affected activism in Serbia, as well as about the role of celebrities in activist endeavors against the “laws” of the attention economy. In this study, I will focus on three activist collectives, namely “Protiv diktature”, “Jedan od 5 miliona” and ekološki pokret, in a wider sense of meaning.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva",
title = "Opozicioni aktivizam poznatih ličnosti u Srbiji 2017–20211, Oppositional Celebrity Activism in Serbia 2017-2021",
number = "1",
volume = "4",
pages = "25-48",
doi = "10.5281/zenodo.7983729"
}
Balunović, F.. (2023). Opozicioni aktivizam poznatih ličnosti u Srbiji 2017–20211. in Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 4(1), 25-48.
https://doi.org/10.5281/zenodo.7983729
Balunović F. Opozicioni aktivizam poznatih ličnosti u Srbiji 2017–20211. in Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva. 2023;4(1):25-48.
doi:10.5281/zenodo.7983729 .
Balunović, Filip, "Opozicioni aktivizam poznatih ličnosti u Srbiji 2017–20211" in Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva, 4, no. 1 (2023):25-48,
https://doi.org/10.5281/zenodo.7983729 . .

Divine Genius, Subversive Hero, or Creative Entrepreneur? Exploring Various Facets of the Artist as a Mythical Figure

Mevorah, Vera; Guga, Jelena; Markov, Čedomir

(Beograd: Etnografski institut SANU, 2023)

TY - JOUR
AU - Mevorah, Vera
AU - Guga, Jelena
AU - Markov, Čedomir
PY - 2023
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2827
AB - People have always related art to the creation and transmission of myths. While myth as a theme in art has been thoroughly addressed, research about the “mythic” nature of the artist figure is far less common. The 20th and 21st centuries brought challenges to the status of art and artists in society, historically situated archetypes and stereotypes that we associate with the figure of the “artist” still survive to this day (e.g. “genius”, “subversive artists”, “child prodigy”, “eccentric”, etc.). In this paper, we set out to analyze various tropes used persistently to describe artists and explore how relevant the resulting myths are in (self) perceptions of Serbian contemporary artists. Our multidisciplinary approach to this topic combines a historical­theoretical and empirical perspective. Through historical research of the relevant literature, we described and mapped the key tropes of the (mythical) artist figure as it developed in Western culture. In the theoretical analysis we address the inseparability of digital culture with everyday life of people today, which we call postdigital. We explore how the transition into contemporaneity affects the determination of the “artist­figure”, i.e., how it impacts the contemporary process of myth­making. Following our historical­theoretical analysis, we conducted five in­depth interviews with contemporary Serbian artists to understand better how relevant the artist­ myth tropes are for their self­perception.
PB - Beograd: Etnografski institut SANU
T2 - Glasnik Etnografskog instituta SANU
T1 - Divine Genius, Subversive Hero, or Creative Entrepreneur? Exploring Various Facets of the Artist as a Mythical Figure
IS - 1
VL - 71
SP - 99
EP - 121
DO - 10.2298/GEI2301099M
ER - 
@article{
author = "Mevorah, Vera and Guga, Jelena and Markov, Čedomir",
year = "2023",
abstract = "People have always related art to the creation and transmission of myths. While myth as a theme in art has been thoroughly addressed, research about the “mythic” nature of the artist figure is far less common. The 20th and 21st centuries brought challenges to the status of art and artists in society, historically situated archetypes and stereotypes that we associate with the figure of the “artist” still survive to this day (e.g. “genius”, “subversive artists”, “child prodigy”, “eccentric”, etc.). In this paper, we set out to analyze various tropes used persistently to describe artists and explore how relevant the resulting myths are in (self) perceptions of Serbian contemporary artists. Our multidisciplinary approach to this topic combines a historical­theoretical and empirical perspective. Through historical research of the relevant literature, we described and mapped the key tropes of the (mythical) artist figure as it developed in Western culture. In the theoretical analysis we address the inseparability of digital culture with everyday life of people today, which we call postdigital. We explore how the transition into contemporaneity affects the determination of the “artist­figure”, i.e., how it impacts the contemporary process of myth­making. Following our historical­theoretical analysis, we conducted five in­depth interviews with contemporary Serbian artists to understand better how relevant the artist­ myth tropes are for their self­perception.",
publisher = "Beograd: Etnografski institut SANU",
journal = "Glasnik Etnografskog instituta SANU",
title = "Divine Genius, Subversive Hero, or Creative Entrepreneur? Exploring Various Facets of the Artist as a Mythical Figure",
number = "1",
volume = "71",
pages = "99-121",
doi = "10.2298/GEI2301099M"
}
Mevorah, V., Guga, J.,& Markov, Č.. (2023). Divine Genius, Subversive Hero, or Creative Entrepreneur? Exploring Various Facets of the Artist as a Mythical Figure. in Glasnik Etnografskog instituta SANU
Beograd: Etnografski institut SANU., 71(1), 99-121.
https://doi.org/10.2298/GEI2301099M
Mevorah V, Guga J, Markov Č. Divine Genius, Subversive Hero, or Creative Entrepreneur? Exploring Various Facets of the Artist as a Mythical Figure. in Glasnik Etnografskog instituta SANU. 2023;71(1):99-121.
doi:10.2298/GEI2301099M .
Mevorah, Vera, Guga, Jelena, Markov, Čedomir, "Divine Genius, Subversive Hero, or Creative Entrepreneur? Exploring Various Facets of the Artist as a Mythical Figure" in Glasnik Etnografskog instituta SANU, 71, no. 1 (2023):99-121,
https://doi.org/10.2298/GEI2301099M . .

Becoming a Target: Journalists’ Perspectives on Anti-Press Discourse and Experiences with Hate Speech

Markov, Čedomir; Đorđević, Ana

(Taylor & Francis, 2023)

TY - JOUR
AU - Markov, Čedomir
AU - Đorđević, Ana
PY - 2023
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2826
AB - In many parts of the world, journalists work in increasingly hostile environments. To better understand the characteristics and implications of hostility against the press in a hybrid regime, this study explores how journalists in Serbia perceive and experience anti-press hate speech. Based on 20 interviews with diverse reporters, we describe hate speech against journalists as an ad hominem attack triggered by the very nature of journalistic conduct. We discuss two identified mechanisms of hate speech propagation. The first, machinery of hate speech, refers to orchestrated attacks on independent journalists by ruling party officials, pro-government news outlets, and troll armies. In contrast, the lone-wolf-haters mechanism refers to authentic and sporadic expressions of hate by extreme partisan audiences to which all journalists are susceptible, regardless of their affiliation. Describing their personal experiences, the participants report various responses to encountering hate speech, ranging from immediate emotions to less immediate psychological reactions to physical health problems. To prevent hateful acts from interfering with their journalistic performance, they rely on a variety of coping strategies and mechanisms, including psychological and professional strategies, as well as social and institutional support.
PB - Taylor & Francis
T2 - Journalism Practice
T1 - Becoming a Target: Journalists’ Perspectives on Anti-Press Discourse and Experiences with Hate Speech
DO - 10.1080/17512786.2023.2215738
ER - 
@article{
author = "Markov, Čedomir and Đorđević, Ana",
year = "2023",
abstract = "In many parts of the world, journalists work in increasingly hostile environments. To better understand the characteristics and implications of hostility against the press in a hybrid regime, this study explores how journalists in Serbia perceive and experience anti-press hate speech. Based on 20 interviews with diverse reporters, we describe hate speech against journalists as an ad hominem attack triggered by the very nature of journalistic conduct. We discuss two identified mechanisms of hate speech propagation. The first, machinery of hate speech, refers to orchestrated attacks on independent journalists by ruling party officials, pro-government news outlets, and troll armies. In contrast, the lone-wolf-haters mechanism refers to authentic and sporadic expressions of hate by extreme partisan audiences to which all journalists are susceptible, regardless of their affiliation. Describing their personal experiences, the participants report various responses to encountering hate speech, ranging from immediate emotions to less immediate psychological reactions to physical health problems. To prevent hateful acts from interfering with their journalistic performance, they rely on a variety of coping strategies and mechanisms, including psychological and professional strategies, as well as social and institutional support.",
publisher = "Taylor & Francis",
journal = "Journalism Practice",
title = "Becoming a Target: Journalists’ Perspectives on Anti-Press Discourse and Experiences with Hate Speech",
doi = "10.1080/17512786.2023.2215738"
}
Markov, Č.,& Đorđević, A.. (2023). Becoming a Target: Journalists’ Perspectives on Anti-Press Discourse and Experiences with Hate Speech. in Journalism Practice
Taylor & Francis..
https://doi.org/10.1080/17512786.2023.2215738
Markov Č, Đorđević A. Becoming a Target: Journalists’ Perspectives on Anti-Press Discourse and Experiences with Hate Speech. in Journalism Practice. 2023;.
doi:10.1080/17512786.2023.2215738 .
Markov, Čedomir, Đorđević, Ana, "Becoming a Target: Journalists’ Perspectives on Anti-Press Discourse and Experiences with Hate Speech" in Journalism Practice (2023),
https://doi.org/10.1080/17512786.2023.2215738 . .

„Da, vredi boriti se“: Kako aktivisti u Srbiji obezbeđuju pažnju javnosti u digitalnom okruženju

Markov, Čedomir

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2023)

TY - JOUR
AU - Markov, Čedomir
PY - 2023
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2828
AB - Cilj ovog rada je da istraži načine na koje aktivisti u Srbiji koriste digi- talne alate kako bi obezbedili pažnju publike i ostvarili ciljeve za koje se zalažu. Podaci su prikupljeni kvalitativnom analizom sadržaja digi- talnih objava deset udruženja građana i dubinskim intervjuima sa ak- tivistima. Procedurom tematskog kodiranja identifikovane su tri ključne strategije koje ilustruju povezanost digitalnog aktivizma, na- vika digitalnih publika i političke kulture. Prva strategija nazvana je ukrojavanje i predstavlja različite oblike prilagođavanja sadržaja ka- rakteristikama platforme i ciljnoj grupi. Strategija povezivanje odnosi se na upotrebu dijaloških i interaktivnih funkcija digitalnih platformi za definisanje granica zajednice i jačanje veza u njoj. Na kraju, osnaži- vanje i organizovanje je strategija kojom aktivisti pokušavaju da oja- čaju efikasnost pratilaca i edukuju ih o političkim procesima kako bi podstakli interesovanje građana za politiku i aktivnosti udruženja.
AB - The digital environment presents activists with new possibilities and challenges in
their advocacy efforts when performing the key communication functions—i.e., informing the public, community building, and mobilizing citizens for various activities.
Digital tools allow activists to circumvent mainstream media gatekeepers and speak
directly to their audiences. Activists can use digital platforms to build and maintain
relations with their public, forging a dialogue on important issues for the community.
Digital platforms can also be used to reinvigorate citizens’ interest in politics and facilitate various modes of political participation. However, in order to utilize the full potential of digital platforms, activists need to find ways to capture the attention of
digital audiences. This is becoming increasingly difficult as activists face stark competition from various actors—including politicians, celebrities, and popular brands—
who also depend on public attention to meet their goals. Against this background, this
study set out to identify and describe the main strategies that activists in Serbia use
to capture the attention of digital audiences to promote the social changes they
advocate.
Given the exploratory nature of the study, a qualitative research design was selected. Data were collected using qualitative content analysis and in-depth interviews.
Purposive sampling was used to select ten diverse organizations that differ with
respect to the type of organization (formally registered NGOs and informal citizens’
associations), thematic focus (e.g., environment, housing, and labor rights), and
geographic scope (local, regional, and national). The entire content of each organization’s websites and social media posts (on Facebook, Twitter, and Instagram)
published between 1 September and 31 December 2021 were analyzed. In addition,
in-depth interviews were conducted with ten activists from six organizations that
accepted the invitation to participate. The main research question was addressed
through an inductive thematic analysis of notes obtained through qualitative content
analysis and interview transcripts.
Three key strategies were identified based on the procedure outlined above. The
first strategy was tailoring, which refers to a set of tactics employed by activists to
adjust the content and presentation of digital communications to the target group and
platform characteristics. Activists drew most attention and engagement from digital
audiences through careful selection of information, emphasis on the relevance of information to audiences, and creative forms of presentation. However, it was also found
that activists often replicate the same content across digital platforms, failing to utilize the specificity of each platform, which appeared to negatively influence audience
engagement. The second strategy was labeled connecting and refers to the use of dialogic and interactive functions of digital platforms to strengthen the ties between
community members. Activists often successfully spurred audience engagement by
asking questions and starting debate on important issues, as well as by amplifying authentic voices that are often missing from mainstream discourse. However, though
activists frequently started discussions on digital platforms, they rarely participated
in these discussions, missing the opportunity to use the interactive features of digital
platforms to improve public perceptions of civil society and contribute to trust building. Finally, empowering and organizing was identified as a strategy activists use to increase the political efficacy of their followers, increase their interest in politics, and
motivate them to take various forms of political action. Celebrating small victories
and motivational framing were recognized as successful tactics for increasing audience engagement. Less successful were mobilization posts that did not explain how
citizens can participate and how their participation will contribute to desired changes.
The theoreticaland practical implications of these findings were discussed.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva
T1 - „Da, vredi boriti se“: Kako aktivisti u Srbiji obezbeđuju pažnju javnosti u digitalnom okruženju
T1 - „Yes, It’s Worth Fighting For“: How ActivistsiIn Serbia Capture Public Attention in the Digital Environment
IS - 1
VL - 4
SP - 3
EP - 24
DO - 10.5281/zenodo.7983762
ER - 
@article{
author = "Markov, Čedomir",
year = "2023",
abstract = "Cilj ovog rada je da istraži načine na koje aktivisti u Srbiji koriste digi- talne alate kako bi obezbedili pažnju publike i ostvarili ciljeve za koje se zalažu. Podaci su prikupljeni kvalitativnom analizom sadržaja digi- talnih objava deset udruženja građana i dubinskim intervjuima sa ak- tivistima. Procedurom tematskog kodiranja identifikovane su tri ključne strategije koje ilustruju povezanost digitalnog aktivizma, na- vika digitalnih publika i političke kulture. Prva strategija nazvana je ukrojavanje i predstavlja različite oblike prilagođavanja sadržaja ka- rakteristikama platforme i ciljnoj grupi. Strategija povezivanje odnosi se na upotrebu dijaloških i interaktivnih funkcija digitalnih platformi za definisanje granica zajednice i jačanje veza u njoj. Na kraju, osnaži- vanje i organizovanje je strategija kojom aktivisti pokušavaju da oja- čaju efikasnost pratilaca i edukuju ih o političkim procesima kako bi podstakli interesovanje građana za politiku i aktivnosti udruženja., The digital environment presents activists with new possibilities and challenges in
their advocacy efforts when performing the key communication functions—i.e., informing the public, community building, and mobilizing citizens for various activities.
Digital tools allow activists to circumvent mainstream media gatekeepers and speak
directly to their audiences. Activists can use digital platforms to build and maintain
relations with their public, forging a dialogue on important issues for the community.
Digital platforms can also be used to reinvigorate citizens’ interest in politics and facilitate various modes of political participation. However, in order to utilize the full potential of digital platforms, activists need to find ways to capture the attention of
digital audiences. This is becoming increasingly difficult as activists face stark competition from various actors—including politicians, celebrities, and popular brands—
who also depend on public attention to meet their goals. Against this background, this
study set out to identify and describe the main strategies that activists in Serbia use
to capture the attention of digital audiences to promote the social changes they
advocate.
Given the exploratory nature of the study, a qualitative research design was selected. Data were collected using qualitative content analysis and in-depth interviews.
Purposive sampling was used to select ten diverse organizations that differ with
respect to the type of organization (formally registered NGOs and informal citizens’
associations), thematic focus (e.g., environment, housing, and labor rights), and
geographic scope (local, regional, and national). The entire content of each organization’s websites and social media posts (on Facebook, Twitter, and Instagram)
published between 1 September and 31 December 2021 were analyzed. In addition,
in-depth interviews were conducted with ten activists from six organizations that
accepted the invitation to participate. The main research question was addressed
through an inductive thematic analysis of notes obtained through qualitative content
analysis and interview transcripts.
Three key strategies were identified based on the procedure outlined above. The
first strategy was tailoring, which refers to a set of tactics employed by activists to
adjust the content and presentation of digital communications to the target group and
platform characteristics. Activists drew most attention and engagement from digital
audiences through careful selection of information, emphasis on the relevance of information to audiences, and creative forms of presentation. However, it was also found
that activists often replicate the same content across digital platforms, failing to utilize the specificity of each platform, which appeared to negatively influence audience
engagement. The second strategy was labeled connecting and refers to the use of dialogic and interactive functions of digital platforms to strengthen the ties between
community members. Activists often successfully spurred audience engagement by
asking questions and starting debate on important issues, as well as by amplifying authentic voices that are often missing from mainstream discourse. However, though
activists frequently started discussions on digital platforms, they rarely participated
in these discussions, missing the opportunity to use the interactive features of digital
platforms to improve public perceptions of civil society and contribute to trust building. Finally, empowering and organizing was identified as a strategy activists use to increase the political efficacy of their followers, increase their interest in politics, and
motivate them to take various forms of political action. Celebrating small victories
and motivational framing were recognized as successful tactics for increasing audience engagement. Less successful were mobilization posts that did not explain how
citizens can participate and how their participation will contribute to desired changes.
The theoreticaland practical implications of these findings were discussed.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva",
title = "„Da, vredi boriti se“: Kako aktivisti u Srbiji obezbeđuju pažnju javnosti u digitalnom okruženju, „Yes, It’s Worth Fighting For“: How ActivistsiIn Serbia Capture Public Attention in the Digital Environment",
number = "1",
volume = "4",
pages = "3-24",
doi = "10.5281/zenodo.7983762"
}
Markov, Č.. (2023). „Da, vredi boriti se“: Kako aktivisti u Srbiji obezbeđuju pažnju javnosti u digitalnom okruženju. in Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 4(1), 3-24.
https://doi.org/10.5281/zenodo.7983762
Markov Č. „Da, vredi boriti se“: Kako aktivisti u Srbiji obezbeđuju pažnju javnosti u digitalnom okruženju. in Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva. 2023;4(1):3-24.
doi:10.5281/zenodo.7983762 .
Markov, Čedomir, "„Da, vredi boriti se“: Kako aktivisti u Srbiji obezbeđuju pažnju javnosti u digitalnom okruženju" in Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva, 4, no. 1 (2023):3-24,
https://doi.org/10.5281/zenodo.7983762 . .

Izveštaj o digitalnim vestima – Srbija

Kleut, Jelena; Ninković Slavnić, Danka; Ilić, Vujo; Išpanović, Igor

(Novi Sad: Nezavisno društvo novinara Vojvodine, 2023)

TY - RPRT
AU - Kleut, Jelena
AU - Ninković Slavnić, Danka
AU - Ilić, Vujo
AU - Išpanović, Igor
PY - 2023
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2823
AB - Relevantnost medijskih organizacija kao
izvora vesti postaje upitna u vremenu u kojem
se umnožavaju akteri javne komunikacije i
usložnjavaju strukture pristupa informacijama.
Nije novost da digitalne platforme, posebno
one za društveno umrežavanje, stvaraju nove
mogućnosti, ali i prepreke za medije.
PB - Novi Sad: Nezavisno društvo novinara Vojvodine
T1 - Izveštaj o digitalnim vestima – Srbija
ER - 
@techreport{
author = "Kleut, Jelena and Ninković Slavnić, Danka and Ilić, Vujo and Išpanović, Igor",
year = "2023",
abstract = "Relevantnost medijskih organizacija kao
izvora vesti postaje upitna u vremenu u kojem
se umnožavaju akteri javne komunikacije i
usložnjavaju strukture pristupa informacijama.
Nije novost da digitalne platforme, posebno
one za društveno umrežavanje, stvaraju nove
mogućnosti, ali i prepreke za medije.",
publisher = "Novi Sad: Nezavisno društvo novinara Vojvodine",
title = "Izveštaj o digitalnim vestima – Srbija"
}
Kleut, J., Ninković Slavnić, D., Ilić, V.,& Išpanović, I.. (2023). Izveštaj o digitalnim vestima – Srbija. 
Novi Sad: Nezavisno društvo novinara Vojvodine..
Kleut J, Ninković Slavnić D, Ilić V, Išpanović I. Izveštaj o digitalnim vestima – Srbija. 2023;..
Kleut, Jelena, Ninković Slavnić, Danka, Ilić, Vujo, Išpanović, Igor, "Izveštaj o digitalnim vestima – Srbija" (2023).

Narcissism as a moral incompetence

Fatic, Aleksandar

(Johns Hopkins University Press, 2023)

TY - JOUR
AU - Fatic, Aleksandar
PY - 2023
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2771
AB - In this paper I suggest that the moral incompetence in narcissism is associated with a particular type of emotional incompetence, namely the incompetence to experience the moral emotions, such as empathy, solidarity, loyalty or love. I then move on to discussing the ethical ramifications of this incompetence, primarily from the point of view of sentimentalist ethics, and conclude that emotional incompetence does not in fact reduce the moral responsibility of a narcissist person, whether diagnosed with Narcissistic Personality Disorder or not. My argument is based on the three criteria of moral responsibility proposed by Philip Pettit, namely those of value relevance, value judgement, and value sensitivity. I suggest that a sentimentalist ethical perspective entails that the satisfaction of two of the mentioned criteria (awareness of the social meaning of one’s choices and sufficient control of one’s actions) constitutes a moral obligation for the agent to satisfy the third criterion, namely to develop the appropriate moral sensibility and competence to actually choose morally correctly. This type of structure of obligation elucidates why narcissism is at the same time a moral failure and a psychopathology. At the same time, my argument portrays narcissism as a particular type of personality disturbance that almost uniquely reaffirms the role of moral re-education as the psychotherapeutic approach. This conclusion points to a potential revival of some of the precepts of Pinel’s affective psychopathology, dating back to the very beginnings of the psychotherapeutic clinic.
PB - Johns Hopkins University Press
T2 - Philosophy, Psychiatry and Philosophy
T1 - Narcissism as a moral incompetence
VL - 30
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2771
ER - 
@article{
author = "Fatic, Aleksandar",
year = "2023",
abstract = "In this paper I suggest that the moral incompetence in narcissism is associated with a particular type of emotional incompetence, namely the incompetence to experience the moral emotions, such as empathy, solidarity, loyalty or love. I then move on to discussing the ethical ramifications of this incompetence, primarily from the point of view of sentimentalist ethics, and conclude that emotional incompetence does not in fact reduce the moral responsibility of a narcissist person, whether diagnosed with Narcissistic Personality Disorder or not. My argument is based on the three criteria of moral responsibility proposed by Philip Pettit, namely those of value relevance, value judgement, and value sensitivity. I suggest that a sentimentalist ethical perspective entails that the satisfaction of two of the mentioned criteria (awareness of the social meaning of one’s choices and sufficient control of one’s actions) constitutes a moral obligation for the agent to satisfy the third criterion, namely to develop the appropriate moral sensibility and competence to actually choose morally correctly. This type of structure of obligation elucidates why narcissism is at the same time a moral failure and a psychopathology. At the same time, my argument portrays narcissism as a particular type of personality disturbance that almost uniquely reaffirms the role of moral re-education as the psychotherapeutic approach. This conclusion points to a potential revival of some of the precepts of Pinel’s affective psychopathology, dating back to the very beginnings of the psychotherapeutic clinic.",
publisher = "Johns Hopkins University Press",
journal = "Philosophy, Psychiatry and Philosophy",
title = "Narcissism as a moral incompetence",
volume = "30",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2771"
}
Fatic, A.. (2023). Narcissism as a moral incompetence. in Philosophy, Psychiatry and Philosophy
Johns Hopkins University Press., 30.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2771
Fatic A. Narcissism as a moral incompetence. in Philosophy, Psychiatry and Philosophy. 2023;30.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2771 .
Fatic, Aleksandar, "Narcissism as a moral incompetence" in Philosophy, Psychiatry and Philosophy, 30 (2023),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2771 .

Igra, istina, identitet: o Gadamerovoj hermeneutičko-ontološkoj estetici

Schmelz, Natascha

(Beograd: Srpsko filozofsko društvo, 2023)

TY - JOUR
AU - Schmelz, Natascha
PY - 2023
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2792
AB - Cilj ovoga rada jeste razmatranje Gadamerove hermeneutičko-ontološke estetike, kroz analizu pojma igre, istine i identiteta, odnosno onoga što Gadamer naziva istinom koja se pojavljuje u umetnosti. Nakon kratkog uvoda i situiranja Gadamerove estetike u odnosu na subjektivističku i pozitivističku tradiciju, razmotriće se redom Gadamerovo shvatanje igre kao niti vodilje ontološke eksplikacije umetnosti iz Istine i metode, istina kao samootkrivanje i, u vezi sa tim, reafirmacija pojma mimesisa i saznanja u umetnosti. Konačno, biće predstavljeno shvatanje identiteta u kontekstu vremenitosti umetničkog dela, kao i hermeneutički identitet onako kako je izložen u Gadamerovom poznijem radu Aktuelnost lepog. U zaključnim razmatranjima biće iznete jedne od najvažnijih recepcija Gadamerove filozofsko-estetičke misli, koje uzimaju u razmatranje njene osnovne komponente: igru, istinu i identitet.
AB - The aim of this paper is the reconsideration of Gadamer’s hermeneutical-ontological aesthetics, through the analysis of the concepts of play, truth and identity. After
a brief introduction and the situating of Gadamer’s aesthetics in relation to the subjective and positivist tradition, it will be respectively discussed Gadamer’s understanding
of play as the clue to the ontological explanation of art in Truth and method, the truth
as self-relevatory and in addition to that the reaffirmation of the concept of mimesis
and knowledge in art. Finally, the identity in the context of the temporality of the artwork, as well as hermeneutic identity exposed in Gadamer’s later work The Relevance
of the Beautiful will be discussed. In the conclusion, some of the most important receptions of Gadamer’s philosophical aesthetic thought will be presented, which aim
is to its basic components: play, truth and identity.
PB - Beograd: Srpsko filozofsko društvo
T2 - Theoria
T1 - Igra, istina, identitet: o Gadamerovoj hermeneutičko-ontološkoj estetici
T1 - Play, Truth, Identity: On Gadamer’s Hermeneutical-Ontological Aesthetics
IS - 1
VL - 66
SP - 77
EP - 88
DO - 10.2298/THEO2301077S
ER - 
@article{
author = "Schmelz, Natascha",
year = "2023",
abstract = "Cilj ovoga rada jeste razmatranje Gadamerove hermeneutičko-ontološke estetike, kroz analizu pojma igre, istine i identiteta, odnosno onoga što Gadamer naziva istinom koja se pojavljuje u umetnosti. Nakon kratkog uvoda i situiranja Gadamerove estetike u odnosu na subjektivističku i pozitivističku tradiciju, razmotriće se redom Gadamerovo shvatanje igre kao niti vodilje ontološke eksplikacije umetnosti iz Istine i metode, istina kao samootkrivanje i, u vezi sa tim, reafirmacija pojma mimesisa i saznanja u umetnosti. Konačno, biće predstavljeno shvatanje identiteta u kontekstu vremenitosti umetničkog dela, kao i hermeneutički identitet onako kako je izložen u Gadamerovom poznijem radu Aktuelnost lepog. U zaključnim razmatranjima biće iznete jedne od najvažnijih recepcija Gadamerove filozofsko-estetičke misli, koje uzimaju u razmatranje njene osnovne komponente: igru, istinu i identitet., The aim of this paper is the reconsideration of Gadamer’s hermeneutical-ontological aesthetics, through the analysis of the concepts of play, truth and identity. After
a brief introduction and the situating of Gadamer’s aesthetics in relation to the subjective and positivist tradition, it will be respectively discussed Gadamer’s understanding
of play as the clue to the ontological explanation of art in Truth and method, the truth
as self-relevatory and in addition to that the reaffirmation of the concept of mimesis
and knowledge in art. Finally, the identity in the context of the temporality of the artwork, as well as hermeneutic identity exposed in Gadamer’s later work The Relevance
of the Beautiful will be discussed. In the conclusion, some of the most important receptions of Gadamer’s philosophical aesthetic thought will be presented, which aim
is to its basic components: play, truth and identity.",
publisher = "Beograd: Srpsko filozofsko društvo",
journal = "Theoria",
title = "Igra, istina, identitet: o Gadamerovoj hermeneutičko-ontološkoj estetici, Play, Truth, Identity: On Gadamer’s Hermeneutical-Ontological Aesthetics",
number = "1",
volume = "66",
pages = "77-88",
doi = "10.2298/THEO2301077S"
}
Schmelz, N.. (2023). Igra, istina, identitet: o Gadamerovoj hermeneutičko-ontološkoj estetici. in Theoria
Beograd: Srpsko filozofsko društvo., 66(1), 77-88.
https://doi.org/10.2298/THEO2301077S
Schmelz N. Igra, istina, identitet: o Gadamerovoj hermeneutičko-ontološkoj estetici. in Theoria. 2023;66(1):77-88.
doi:10.2298/THEO2301077S .
Schmelz, Natascha, "Igra, istina, identitet: o Gadamerovoj hermeneutičko-ontološkoj estetici" in Theoria, 66, no. 1 (2023):77-88,
https://doi.org/10.2298/THEO2301077S . .

Veštačka inteligencija i Sveti Oci: Svetootački vodič kroz izazove veštačke inteligencije i superinteligencije

Lipij, Ana; Bojić, Ljubiša; Cvetković, Vladimir

(Niš: Centar za crkvene studije, 2023)

TY - JOUR
AU - Lipij, Ana
AU - Bojić, Ljubiša
AU - Cvetković, Vladimir
PY - 2023
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2770
AB - Članak ima za cilj da istraži mogućnost primene učenja koje su razvili Oci Crkve u rešavanju niza savremenih pitanja u razvoju veštačke inteligencije. U članku se prvo ukazuje na načine upotrebe veštačke inteligencije u razvoju sistema nadzora i bezbednosti, autonomnog oružja, kao što su dronovi i roboti ubice, i javne uprave. Zatim se razmatra pitanje da li je uprkos etički problematičnom korišćenju veštačke inteligencije, ipak moguće da veštačka inteligencija stekne neka pozitivna znanja o čovečanstvu, koja su u skladu sa principima hrišćanske, a posebno svetootačke antropologije. Tvrdi se dalje da upotrebom, odnosno zloupotrebom veštačke inteligencije u ova tri društvena sektora, veštačka inteligencija može steći znanje o glavnim dogmama hrišćanske Crkve, naime o Božijem ovaploćenju u ljudskom obličju, Božijoj smrti na krstu i njegovom vaskrsenju iz mrtvih i o jednakosti ljudskog roda pred Bogom. Кonačno, u radu se pomera fokus na četiri pitanja koja se tiču: a) posledica brze eksplozije veštačke inteligencije, b) ontološkog statusa kiborga i „uploads“, c) budućeg odnosa veštačke superinteligencije i čovečanstva, i g) načina usklađivanja ciljeva super inteligentnih mašina i čovečanstva. U rešavanju ovih pitanja koristi se svetootačko učenje o Bogu kao Tvorcu koji stvara čovečanstvo po svom liku i podobiju, učenje o odnosu duše i tela razvijeno tokom origenističkih sporova, halkidonsko učenje o dve neslivene i nerazdeljive prirode Hristove, poznato i kao diofizitstvo, i diotelitsko učenje o volji kao prirodnom, ali ličnom svojstvu.
PB - Niš: Centar za crkvene studije
PB - Niš: Međunarodni centar za pravoslavne studije
T2 - Crkvene studije 20
T1 - Veštačka inteligencija i Sveti Oci: Svetootački vodič kroz izazove veštačke inteligencije i superinteligencije
IS - 20
VL - XX
SP - 193
EP - 209
DO - 10.18485/ccs_cs.2023.20.20.11
ER - 
@article{
author = "Lipij, Ana and Bojić, Ljubiša and Cvetković, Vladimir",
year = "2023",
abstract = "Članak ima za cilj da istraži mogućnost primene učenja koje su razvili Oci Crkve u rešavanju niza savremenih pitanja u razvoju veštačke inteligencije. U članku se prvo ukazuje na načine upotrebe veštačke inteligencije u razvoju sistema nadzora i bezbednosti, autonomnog oružja, kao što su dronovi i roboti ubice, i javne uprave. Zatim se razmatra pitanje da li je uprkos etički problematičnom korišćenju veštačke inteligencije, ipak moguće da veštačka inteligencija stekne neka pozitivna znanja o čovečanstvu, koja su u skladu sa principima hrišćanske, a posebno svetootačke antropologije. Tvrdi se dalje da upotrebom, odnosno zloupotrebom veštačke inteligencije u ova tri društvena sektora, veštačka inteligencija može steći znanje o glavnim dogmama hrišćanske Crkve, naime o Božijem ovaploćenju u ljudskom obličju, Božijoj smrti na krstu i njegovom vaskrsenju iz mrtvih i o jednakosti ljudskog roda pred Bogom. Кonačno, u radu se pomera fokus na četiri pitanja koja se tiču: a) posledica brze eksplozije veštačke inteligencije, b) ontološkog statusa kiborga i „uploads“, c) budućeg odnosa veštačke superinteligencije i čovečanstva, i g) načina usklađivanja ciljeva super inteligentnih mašina i čovečanstva. U rešavanju ovih pitanja koristi se svetootačko učenje o Bogu kao Tvorcu koji stvara čovečanstvo po svom liku i podobiju, učenje o odnosu duše i tela razvijeno tokom origenističkih sporova, halkidonsko učenje o dve neslivene i nerazdeljive prirode Hristove, poznato i kao diofizitstvo, i diotelitsko učenje o volji kao prirodnom, ali ličnom svojstvu.",
publisher = "Niš: Centar za crkvene studije, Niš: Međunarodni centar za pravoslavne studije",
journal = "Crkvene studije 20",
title = "Veštačka inteligencija i Sveti Oci: Svetootački vodič kroz izazove veštačke inteligencije i superinteligencije",
number = "20",
volume = "XX",
pages = "193-209",
doi = "10.18485/ccs_cs.2023.20.20.11"
}
Lipij, A., Bojić, L.,& Cvetković, V.. (2023). Veštačka inteligencija i Sveti Oci: Svetootački vodič kroz izazove veštačke inteligencije i superinteligencije. in Crkvene studije 20
Niš: Centar za crkvene studije., XX(20), 193-209.
https://doi.org/10.18485/ccs_cs.2023.20.20.11
Lipij A, Bojić L, Cvetković V. Veštačka inteligencija i Sveti Oci: Svetootački vodič kroz izazove veštačke inteligencije i superinteligencije. in Crkvene studije 20. 2023;XX(20):193-209.
doi:10.18485/ccs_cs.2023.20.20.11 .
Lipij, Ana, Bojić, Ljubiša, Cvetković, Vladimir, "Veštačka inteligencija i Sveti Oci: Svetootački vodič kroz izazove veštačke inteligencije i superinteligencije" in Crkvene studije 20, XX, no. 20 (2023):193-209,
https://doi.org/10.18485/ccs_cs.2023.20.20.11 . .

Uloga organizacija građanskog društva u konstituisanju antikorupcijske politike u Srbiji

Bulatović, Aleksandra; Korać, Srđan

(Beograd: Institut za političke studije, 2023)

TY - JOUR
AU - Bulatović, Aleksandra
AU - Korać, Srđan
PY - 2023
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2816
AB - Рад истражује како су организације грађанског друштва у Србији, након политичких промена започетих 5. октобра 2000. године, одиграле суштинску улогу у артикулисању корупције као виталног јавног питања, подизању свести јавности и вршењу притиска на тадашње власти да уврсти ово питање у политички дневни ред. Наша анализа се фокусира на два нивоа активности организација грађанског друштва: 1) истраживачке напоре у циљу правилног разумевања феноменологије корупције као првог корака ка доброј концептуализацији различитих антикорупцијских мера, и 2) образовне иницијативе које имају за циљ преношење знања и добре праксе у погледу методологије и политике борбе против корупције из постиндустријских друштава и других посткомунистичких земаља. Временски оквир наше анализе обухвата период од 5. октобра 2000. до децембра 2005. године, који видимо као почетну фазу ангажовања организација цивилног друштва у антикорупцијској политици у Србији, пре доношења прве националне антикорупцијске стратегије. Упркос широком спектру активности и скромним ресурсима, организације грађанског друштва су имале утицај на деловање власти, јавних институција и медија. Аутори закључују да су антикорупцијска достигнућа српских организација грађанског друштва у посматраном периоду била релативно ограничена хроничним дефицитом политичке, професионалне и моралне одговорности свих друштвених актера, а што је све посредно исход „системске грешке” у стратешком осмишљавању јавних политика у борби против корупције – непрепознавање одсуства партиципативне политичке културе.
AB - The paper illuminates how civil society organisations in Serbia, in the aftermath of the political changes initiated on 5 October 2000, played the essential role in articulating corruption as a vital public issue, raising awareness of the public, and putting pressure on the then governments to include this issue in the political agenda. Our analysis focuses on two planes of civil society organisations activities: 1) research efforts aimed at properly understanding the phenomenology of corruption as the first step towards sound conceptualisation of various anti-corruption measures, and 2) educational initiatives aimed at transferring knowledge and good practice in anti-corruption methodology and policies from post-industrial societies and other post-communist countries. The timeframe of our analysis embraces the period from 5 October 2000 to December 2005, which we see as the initial phase of engaging civil society organisations in anti-corruption policy in Serbia, before the National Anti-Corruption Strategy was adopted. After the changes in October 2000, civil society organizations in Serbia have acted as a significant factor in raising public awareness of corruption as well as in building anti-corruption institutional and normative infrastructure. From campaigns that targeted all stakeholders (citizens, media, business sector, decision makers) aiming at changing their priorities and interests, to participating in the set-up of public policies in the field of rule of law and monitoring the implementation of anti-corruption laws and strategic commitment, civil society organisations that operated within very wide range of activities, successfully influenced both the institutions and the general public. Despite wide range of activities and modest resources, civil society organisations had an impact on actions of the government, public institutions, and the media. The fight against corruption became one of the central issues in the then Serbia’s political debate. Yet the anti-corruption achievements of Serbian civil society organisations in the period 2000–2005, were limited due to a chronic deficit of political, professional, and moral responsibility of all social actors, resulting in “systemic error” of public policies strategic design aimed at combating corruption – the lack of a participatory political culture. The lack of a participatory political culture in citizen action has limited efficiency in achieving development policy goals, and in implementation and monitoring of public policies relevant to curbing corruption. Belief has been established, that citizens do not ask questions and therefore do not have the power to exercise policy influence nor to shape the environment in which they live. As the concept of political community is a special construct based on democracy and human rights, non-inclusiveness as previously outlined here destructively affected society by making deeper asymmetries of all kinds due to disintegrating influence that prevents the final community constitution through democratic institutions.
PB - Beograd: Institut za političke studije
T2 - Srpska politička misao
T1 - Uloga organizacija građanskog društva u konstituisanju antikorupcijske politike u Srbiji
IS - 1
VL - 73
SP - 101
EP - 123
DO - 10.5937/spm79-42800
ER - 
@article{
author = "Bulatović, Aleksandra and Korać, Srđan",
year = "2023",
abstract = "Рад истражује како су организације грађанског друштва у Србији, након политичких промена започетих 5. октобра 2000. године, одиграле суштинску улогу у артикулисању корупције као виталног јавног питања, подизању свести јавности и вршењу притиска на тадашње власти да уврсти ово питање у политички дневни ред. Наша анализа се фокусира на два нивоа активности организација грађанског друштва: 1) истраживачке напоре у циљу правилног разумевања феноменологије корупције као првог корака ка доброј концептуализацији различитих антикорупцијских мера, и 2) образовне иницијативе које имају за циљ преношење знања и добре праксе у погледу методологије и политике борбе против корупције из постиндустријских друштава и других посткомунистичких земаља. Временски оквир наше анализе обухвата период од 5. октобра 2000. до децембра 2005. године, који видимо као почетну фазу ангажовања организација цивилног друштва у антикорупцијској политици у Србији, пре доношења прве националне антикорупцијске стратегије. Упркос широком спектру активности и скромним ресурсима, организације грађанског друштва су имале утицај на деловање власти, јавних институција и медија. Аутори закључују да су антикорупцијска достигнућа српских организација грађанског друштва у посматраном периоду била релативно ограничена хроничним дефицитом политичке, професионалне и моралне одговорности свих друштвених актера, а што је све посредно исход „системске грешке” у стратешком осмишљавању јавних политика у борби против корупције – непрепознавање одсуства партиципативне политичке културе., The paper illuminates how civil society organisations in Serbia, in the aftermath of the political changes initiated on 5 October 2000, played the essential role in articulating corruption as a vital public issue, raising awareness of the public, and putting pressure on the then governments to include this issue in the political agenda. Our analysis focuses on two planes of civil society organisations activities: 1) research efforts aimed at properly understanding the phenomenology of corruption as the first step towards sound conceptualisation of various anti-corruption measures, and 2) educational initiatives aimed at transferring knowledge and good practice in anti-corruption methodology and policies from post-industrial societies and other post-communist countries. The timeframe of our analysis embraces the period from 5 October 2000 to December 2005, which we see as the initial phase of engaging civil society organisations in anti-corruption policy in Serbia, before the National Anti-Corruption Strategy was adopted. After the changes in October 2000, civil society organizations in Serbia have acted as a significant factor in raising public awareness of corruption as well as in building anti-corruption institutional and normative infrastructure. From campaigns that targeted all stakeholders (citizens, media, business sector, decision makers) aiming at changing their priorities and interests, to participating in the set-up of public policies in the field of rule of law and monitoring the implementation of anti-corruption laws and strategic commitment, civil society organisations that operated within very wide range of activities, successfully influenced both the institutions and the general public. Despite wide range of activities and modest resources, civil society organisations had an impact on actions of the government, public institutions, and the media. The fight against corruption became one of the central issues in the then Serbia’s political debate. Yet the anti-corruption achievements of Serbian civil society organisations in the period 2000–2005, were limited due to a chronic deficit of political, professional, and moral responsibility of all social actors, resulting in “systemic error” of public policies strategic design aimed at combating corruption – the lack of a participatory political culture. The lack of a participatory political culture in citizen action has limited efficiency in achieving development policy goals, and in implementation and monitoring of public policies relevant to curbing corruption. Belief has been established, that citizens do not ask questions and therefore do not have the power to exercise policy influence nor to shape the environment in which they live. As the concept of political community is a special construct based on democracy and human rights, non-inclusiveness as previously outlined here destructively affected society by making deeper asymmetries of all kinds due to disintegrating influence that prevents the final community constitution through democratic institutions.",
publisher = "Beograd: Institut za političke studije",
journal = "Srpska politička misao",
title = "Uloga organizacija građanskog društva u konstituisanju antikorupcijske politike u Srbiji",
number = "1",
volume = "73",
pages = "101-123",
doi = "10.5937/spm79-42800"
}
Bulatović, A.,& Korać, S.. (2023). Uloga organizacija građanskog društva u konstituisanju antikorupcijske politike u Srbiji. in Srpska politička misao
Beograd: Institut za političke studije., 73(1), 101-123.
https://doi.org/10.5937/spm79-42800
Bulatović A, Korać S. Uloga organizacija građanskog društva u konstituisanju antikorupcijske politike u Srbiji. in Srpska politička misao. 2023;73(1):101-123.
doi:10.5937/spm79-42800 .
Bulatović, Aleksandra, Korać, Srđan, "Uloga organizacija građanskog društva u konstituisanju antikorupcijske politike u Srbiji" in Srpska politička misao, 73, no. 1 (2023):101-123,
https://doi.org/10.5937/spm79-42800 . .

Equal Bodies: The Notion of the Precarious in Judith Butler's Work

Zaharijević, Adriana

(SAGE, 2023)

TY - JOUR
AU - Zaharijević, Adriana
PY - 2023
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2815
AB - The aim of the article is to offer a reading of Judith Butler’s understanding of the
precarious, the notion which gives rise to her particular understanding of precarity.
The first part of the article discusses the transition from the theory of performativity
to the theory of precarity and claims that the body provides the link between a
performative act and a precarious life. The second part scrutinizes the idea of the
precarious as it appears in conjunction with life. Precariousness and precarity are
related to dispossessability and dispossession, and to a politically induced inequality.
The article concludes with a claim that the notion of the precarious offers itself as a
possible point of departure for an entirely different conceptualization of equality, and
as a strong basis for coalitional action or collective struggle. The specific positioning
of the body and the political desire for radical equality in Butler’s thought makes
theories of performativity and precarity interrelated
PB - SAGE
T2 - European Journal of Women’s Studies
T1 - Equal Bodies: The Notion of the Precarious in Judith Butler's Work
IS - 1
VL - 30
SP - 37
EP - 48
DO - 10.1177/13505068221137695
ER - 
@article{
author = "Zaharijević, Adriana",
year = "2023",
abstract = "The aim of the article is to offer a reading of Judith Butler’s understanding of the
precarious, the notion which gives rise to her particular understanding of precarity.
The first part of the article discusses the transition from the theory of performativity
to the theory of precarity and claims that the body provides the link between a
performative act and a precarious life. The second part scrutinizes the idea of the
precarious as it appears in conjunction with life. Precariousness and precarity are
related to dispossessability and dispossession, and to a politically induced inequality.
The article concludes with a claim that the notion of the precarious offers itself as a
possible point of departure for an entirely different conceptualization of equality, and
as a strong basis for coalitional action or collective struggle. The specific positioning
of the body and the political desire for radical equality in Butler’s thought makes
theories of performativity and precarity interrelated",
publisher = "SAGE",
journal = "European Journal of Women’s Studies",
title = "Equal Bodies: The Notion of the Precarious in Judith Butler's Work",
number = "1",
volume = "30",
pages = "37-48",
doi = "10.1177/13505068221137695"
}
Zaharijević, A.. (2023). Equal Bodies: The Notion of the Precarious in Judith Butler's Work. in European Journal of Women’s Studies
SAGE., 30(1), 37-48.
https://doi.org/10.1177/13505068221137695
Zaharijević A. Equal Bodies: The Notion of the Precarious in Judith Butler's Work. in European Journal of Women’s Studies. 2023;30(1):37-48.
doi:10.1177/13505068221137695 .
Zaharijević, Adriana, "Equal Bodies: The Notion of the Precarious in Judith Butler's Work" in European Journal of Women’s Studies, 30, no. 1 (2023):37-48,
https://doi.org/10.1177/13505068221137695 . .
1

Pregled tribina i konferencija u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju za 2022. godinu

Marković, Vukan; Plećaš, Tamara

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2023)

TY - DATA
AU - Marković, Vukan
AU - Plećaš, Tamara
PY - 2023
UR - https://journal.instifdt.bg.ac.rs/index.php/fid/article/view/1553
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2813
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo / Philosophy and Society
T1 - Pregled tribina i konferencija u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju za 2022. godinu
IS - 1
VL - 34
SP - 201
EP - 216
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2813
ER - 
@misc{
author = "Marković, Vukan and Plećaš, Tamara",
year = "2023",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo / Philosophy and Society",
title = "Pregled tribina i konferencija u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju za 2022. godinu",
number = "1",
volume = "34",
pages = "201-216",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2813"
}
Marković, V.,& Plećaš, T.. (2023). Pregled tribina i konferencija u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju za 2022. godinu. in Filozofija i društvo / Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 34(1), 201-216.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2813
Marković V, Plećaš T. Pregled tribina i konferencija u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju za 2022. godinu. in Filozofija i društvo / Philosophy and Society. 2023;34(1):201-216.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2813 .
Marković, Vukan, Plećaš, Tamara, "Pregled tribina i konferencija u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju za 2022. godinu" in Filozofija i društvo / Philosophy and Society, 34, no. 1 (2023):201-216,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2813 .

Infrapolitics at the End of Aesth-Ethics: On Alberto Moreiras’ Recent Work

Rodríguez Matos, Jaime

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2023)

TY - JOUR
AU - Rodríguez Matos, Jaime
PY - 2023
UR - https://journal.instifdt.bg.ac.rs/index.php/fid/article/view/1545
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2806
AB - In this paper I will offer a reading of Alberto Moreiras’ recently published books, but within the context of his life’s work as a whole: which I will consider from the point of view of a questioning of the idea of the time/ history difference. After briefly tracing that overarching concern in his early work, I move to a consideration of a move away from Hegelianism in the more recent publications. This non-Hegelianism is not simply an anti-Hegelian stance. Understanding the difference will take us into the true dimension of infrapolitics. This aspect of Moreiras’ contribution to contemporary debates will be illustrated by way of his paradoxical and unrecognizable Antigone.
AB - U ovom radu ću ponuditi čitanje nedavno objavljenih knjiga Alberta Moreirasa, ali u kontekstu njegovog životnog dela u celini. Razmatraću njegovo delo sa stanovišta preispitivanja ideje razlike između vremena i istorije. Nakon kratkog osvrta na tu sveobuhvatnu tematiku njegovog ranog dela, preći ću na razmatranje udaljavanja od hegelijanstva u njegovim novijim publikacijama. Ovaj nehegelijanski stav nije samo antihegelijanski stav. Razumevanje ove razlike odvešć e nas u pravu dimenziju infrapolitike. Ovaj aspekt Moreirasovog doprinosa savremenim raspravama bić e ilustrovan njegovom paradoksalnom i neprepoznatljivom Antigonom.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo / Philosophy and Society
T1 - Infrapolitics at the End of Aesth-Ethics: On Alberto Moreiras’ Recent Work
T1 - Infrapolitika na kraju est-etike: o najnovijem delu Alberto Moreirasa
IS - 1
VL - 34
SP - 98
EP - 119
DO - 10.2298/FID2301098M
ER - 
@article{
author = "Rodríguez Matos, Jaime",
year = "2023",
abstract = "In this paper I will offer a reading of Alberto Moreiras’ recently published books, but within the context of his life’s work as a whole: which I will consider from the point of view of a questioning of the idea of the time/ history difference. After briefly tracing that overarching concern in his early work, I move to a consideration of a move away from Hegelianism in the more recent publications. This non-Hegelianism is not simply an anti-Hegelian stance. Understanding the difference will take us into the true dimension of infrapolitics. This aspect of Moreiras’ contribution to contemporary debates will be illustrated by way of his paradoxical and unrecognizable Antigone., U ovom radu ću ponuditi čitanje nedavno objavljenih knjiga Alberta Moreirasa, ali u kontekstu njegovog životnog dela u celini. Razmatraću njegovo delo sa stanovišta preispitivanja ideje razlike između vremena i istorije. Nakon kratkog osvrta na tu sveobuhvatnu tematiku njegovog ranog dela, preći ću na razmatranje udaljavanja od hegelijanstva u njegovim novijim publikacijama. Ovaj nehegelijanski stav nije samo antihegelijanski stav. Razumevanje ove razlike odvešć e nas u pravu dimenziju infrapolitike. Ovaj aspekt Moreirasovog doprinosa savremenim raspravama bić e ilustrovan njegovom paradoksalnom i neprepoznatljivom Antigonom.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo / Philosophy and Society",
title = "Infrapolitics at the End of Aesth-Ethics: On Alberto Moreiras’ Recent Work, Infrapolitika na kraju est-etike: o najnovijem delu Alberto Moreirasa",
number = "1",
volume = "34",
pages = "98-119",
doi = "10.2298/FID2301098M"
}
Rodríguez Matos, J.. (2023). Infrapolitics at the End of Aesth-Ethics: On Alberto Moreiras’ Recent Work. in Filozofija i društvo / Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 34(1), 98-119.
https://doi.org/10.2298/FID2301098M
Rodríguez Matos J. Infrapolitics at the End of Aesth-Ethics: On Alberto Moreiras’ Recent Work. in Filozofija i društvo / Philosophy and Society. 2023;34(1):98-119.
doi:10.2298/FID2301098M .
Rodríguez Matos, Jaime, "Infrapolitics at the End of Aesth-Ethics: On Alberto Moreiras’ Recent Work" in Filozofija i društvo / Philosophy and Society, 34, no. 1 (2023):98-119,
https://doi.org/10.2298/FID2301098M . .

The Roman Stoics on the Emancipatory Potential of the Philosophical Paideia

Plećaš, Tamara

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2023)

TY - JOUR
AU - Plećaš, Tamara
PY - 2023
UR - https://journal.instifdt.bg.ac.rs/index.php/fid/article/view/1539
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2802
AB - The idea that learning liberates or that education emancipates is hardly a novelty, and it can be traced to ancient times and Ancient Greek and Roman philosophy. Thus, in this paper, we aim to express that some of the ideas (like the idea that women and men are equally subject to moral virtue because of their rationality) and educational practices (such as those that encourage students to use their voices and reason independently from any authorities) embraced by well-known Roman Stoics did have emancipatory potential. Particularly important was a requirement that philosophy should be lived outside the classrooms.
AB - Ideja da učenje oslobađa ili, preciznije da obrazovanje emancipuje teško da predstavlja neku novinu, budući da se ta ideja može pratiti sve do antičkog perioda, odnosno grčke i rimske filozofske misli. U ovom radu nastojimo da pokažemo da su neke od ideja (poput ideje da su i žene i muškarci zbog svoje racionalne prirode podjednako podložni vrlini) i obrazovnih praksi (poput prakse kojom se podsticalo iznošenje sopstvenih stavova i korišćenja vlastitog razuma, bez oslanjanja na spoljne autoritete) koje su zastupali neki od dobro poznatih rimskih stoika imale emancipatorski potencijal. Posebnu važnost je nosio zahtev u skladu sa kojim filozofija treba da se živi i van učionica.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo / Philosophy and Society
T1 - The Roman Stoics on the Emancipatory Potential of the Philosophical Paideia
T1 - Rimski stoici o emancipatorskom potencijalu filozofskog obrazovanja
IS - 1
VL - 34
SP - 59
EP - 69
DO - 10.2298/FID2301059P
ER - 
@article{
author = "Plećaš, Tamara",
year = "2023",
abstract = "The idea that learning liberates or that education emancipates is hardly a novelty, and it can be traced to ancient times and Ancient Greek and Roman philosophy. Thus, in this paper, we aim to express that some of the ideas (like the idea that women and men are equally subject to moral virtue because of their rationality) and educational practices (such as those that encourage students to use their voices and reason independently from any authorities) embraced by well-known Roman Stoics did have emancipatory potential. Particularly important was a requirement that philosophy should be lived outside the classrooms., Ideja da učenje oslobađa ili, preciznije da obrazovanje emancipuje teško da predstavlja neku novinu, budući da se ta ideja može pratiti sve do antičkog perioda, odnosno grčke i rimske filozofske misli. U ovom radu nastojimo da pokažemo da su neke od ideja (poput ideje da su i žene i muškarci zbog svoje racionalne prirode podjednako podložni vrlini) i obrazovnih praksi (poput prakse kojom se podsticalo iznošenje sopstvenih stavova i korišćenja vlastitog razuma, bez oslanjanja na spoljne autoritete) koje su zastupali neki od dobro poznatih rimskih stoika imale emancipatorski potencijal. Posebnu važnost je nosio zahtev u skladu sa kojim filozofija treba da se živi i van učionica.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo / Philosophy and Society",
title = "The Roman Stoics on the Emancipatory Potential of the Philosophical Paideia, Rimski stoici o emancipatorskom potencijalu filozofskog obrazovanja",
number = "1",
volume = "34",
pages = "59-69",
doi = "10.2298/FID2301059P"
}
Plećaš, T.. (2023). The Roman Stoics on the Emancipatory Potential of the Philosophical Paideia. in Filozofija i društvo / Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 34(1), 59-69.
https://doi.org/10.2298/FID2301059P
Plećaš T. The Roman Stoics on the Emancipatory Potential of the Philosophical Paideia. in Filozofija i društvo / Philosophy and Society. 2023;34(1):59-69.
doi:10.2298/FID2301059P .
Plećaš, Tamara, "The Roman Stoics on the Emancipatory Potential of the Philosophical Paideia" in Filozofija i društvo / Philosophy and Society, 34, no. 1 (2023):59-69,
https://doi.org/10.2298/FID2301059P . .

Slavoj Žižek, Surplus-enjoyment: A Guide for the Non-perplexed, Bloomsbury Academic, London, 2022.

Urošević, Milan

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2023)

TY - JOUR
AU - Urošević, Milan
PY - 2023
UR - https://journal.instifdt.bg.ac.rs/index.php/fid/article/view/1552
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2812
AB - Review of Slavoj Žižek, Surplus-enjoyment: A Guide for the Non-perplexed, Bloomsbury Academic, London, 2022.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo / Philosophy and Society
T1 - Slavoj Žižek, Surplus-enjoyment: A Guide for the Non-perplexed, Bloomsbury Academic, London, 2022.
IS - 1
VL - 34
SP - 197
EP - 198
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2812
ER - 
@article{
author = "Urošević, Milan",
year = "2023",
abstract = "Review of Slavoj Žižek, Surplus-enjoyment: A Guide for the Non-perplexed, Bloomsbury Academic, London, 2022.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo / Philosophy and Society",
title = "Slavoj Žižek, Surplus-enjoyment: A Guide for the Non-perplexed, Bloomsbury Academic, London, 2022.",
number = "1",
volume = "34",
pages = "197-198",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2812"
}
Urošević, M.. (2023). Slavoj Žižek, Surplus-enjoyment: A Guide for the Non-perplexed, Bloomsbury Academic, London, 2022.. in Filozofija i društvo / Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 34(1), 197-198.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2812
Urošević M. Slavoj Žižek, Surplus-enjoyment: A Guide for the Non-perplexed, Bloomsbury Academic, London, 2022.. in Filozofija i društvo / Philosophy and Society. 2023;34(1):197-198.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2812 .
Urošević, Milan, "Slavoj Žižek, Surplus-enjoyment: A Guide for the Non-perplexed, Bloomsbury Academic, London, 2022." in Filozofija i društvo / Philosophy and Society, 34, no. 1 (2023):197-198,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2812 .

The Foucault Effect in the Sociology of Knowledge

Ristić, Dušan; Marinković, Dušan

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2023)

TY - JOUR
AU - Ristić, Dušan
AU - Marinković, Dušan
PY - 2023
UR - https://journal.instifdt.bg.ac.rs/index.php/fid/article/view/1550
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2810
AB - This research proposes that Foucault’s concepts of power/knowledge and genealogy constitute a significant turning point, not only in philosophical and historical terms but also in the research framework of the sociology of knowledge. The first level of Foucault’s contribution to the sociology of knowledge is widely recognized through the concept of discourse and its dimensions of materiality, power and knowledge. The second level is the analytical grid of power/knowledge itself, which focuses on the relays established between them. The third level, which we consider a crucial area open to further interpretation, is the concept of the history of the present. Although Foucault’s contribution has already been acknowledged in contemporary sociological research of knowledge, our objective is to expand on this recognition by highlighting the significance of genealogy’s dimensions to existing approaches, namely the historical sociology of knowledge and sociology of knowledge approach to discourse.
AB - U ovom istraživanju polazimo od hipoteze da Fukoovi koncepti moći/znanja i genealogije predstavljaju ne samo značajan zaokret u filozofskom i istorijskom smislu, već i kada je u pitanju istraživački okvir sociologije znanja. Prvi nivo Fukoovog doprinosa sociologiji znanja prepoznat je u njegovom konceptu diskursa i dimenzijama materijalnosti, moći i znanja. Drugi važan nivo na kojem je dao doprinos ovoj disciplini je analitička rešetka moći/znanja u kojoj fokus stavljamo na odnose moći i znanja. Treći nivo, koji prepoznajemo kao ključan i u kojem vidimo prostora za dalje interpretacije jeste koncept istorije sadašnjosti. Iako je Fukoov doprinos već prepoznat u okviru socioloških istraživanja znanja, naš cilj u ovom radu je da, oslanjajući se na neke od tih pristupa – poput istorijske sociologije znanja i analize diskursa iz ugla sociologije znanja – objasnimo značaj pomenutih dimenzija genealogije.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo / Philosophy and Society
T1 - The Foucault Effect in the Sociology of Knowledge
T1 - Efekat Fuko u sociologiji znanja
IS - 1
VL - 34
SP - 153
EP - 169
DO - 10.2298/FID2301153R
ER - 
@article{
author = "Ristić, Dušan and Marinković, Dušan",
year = "2023",
abstract = "This research proposes that Foucault’s concepts of power/knowledge and genealogy constitute a significant turning point, not only in philosophical and historical terms but also in the research framework of the sociology of knowledge. The first level of Foucault’s contribution to the sociology of knowledge is widely recognized through the concept of discourse and its dimensions of materiality, power and knowledge. The second level is the analytical grid of power/knowledge itself, which focuses on the relays established between them. The third level, which we consider a crucial area open to further interpretation, is the concept of the history of the present. Although Foucault’s contribution has already been acknowledged in contemporary sociological research of knowledge, our objective is to expand on this recognition by highlighting the significance of genealogy’s dimensions to existing approaches, namely the historical sociology of knowledge and sociology of knowledge approach to discourse., U ovom istraživanju polazimo od hipoteze da Fukoovi koncepti moći/znanja i genealogije predstavljaju ne samo značajan zaokret u filozofskom i istorijskom smislu, već i kada je u pitanju istraživački okvir sociologije znanja. Prvi nivo Fukoovog doprinosa sociologiji znanja prepoznat je u njegovom konceptu diskursa i dimenzijama materijalnosti, moći i znanja. Drugi važan nivo na kojem je dao doprinos ovoj disciplini je analitička rešetka moći/znanja u kojoj fokus stavljamo na odnose moći i znanja. Treći nivo, koji prepoznajemo kao ključan i u kojem vidimo prostora za dalje interpretacije jeste koncept istorije sadašnjosti. Iako je Fukoov doprinos već prepoznat u okviru socioloških istraživanja znanja, naš cilj u ovom radu je da, oslanjajući se na neke od tih pristupa – poput istorijske sociologije znanja i analize diskursa iz ugla sociologije znanja – objasnimo značaj pomenutih dimenzija genealogije.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo / Philosophy and Society",
title = "The Foucault Effect in the Sociology of Knowledge, Efekat Fuko u sociologiji znanja",
number = "1",
volume = "34",
pages = "153-169",
doi = "10.2298/FID2301153R"
}
Ristić, D.,& Marinković, D.. (2023). The Foucault Effect in the Sociology of Knowledge. in Filozofija i društvo / Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 34(1), 153-169.
https://doi.org/10.2298/FID2301153R
Ristić D, Marinković D. The Foucault Effect in the Sociology of Knowledge. in Filozofija i društvo / Philosophy and Society. 2023;34(1):153-169.
doi:10.2298/FID2301153R .
Ristić, Dušan, Marinković, Dušan, "The Foucault Effect in the Sociology of Knowledge" in Filozofija i društvo / Philosophy and Society, 34, no. 1 (2023):153-169,
https://doi.org/10.2298/FID2301153R . .

Gestures of Repetition: Commentary on Infrapolítica, instrucciones de uso

Segura Herrera, Esaú

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2023)

TY - GEN
AU - Segura Herrera, Esaú
PY - 2023
UR - https://journal.instifdt.bg.ac.rs/index.php/fid/article/view/1549
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2809
AB - Commentary on Moreiras, Alberto (2020), Infrapolítica, instrucciones de uso. Madrid: La Oficina.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo / Philosophy and Society
T1 - Gestures of Repetition: Commentary on Infrapolítica, instrucciones de uso
IS - 1
VL - 34
SP - 145
EP - 149
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2809
ER - 
@misc{
author = "Segura Herrera, Esaú",
year = "2023",
abstract = "Commentary on Moreiras, Alberto (2020), Infrapolítica, instrucciones de uso. Madrid: La Oficina.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo / Philosophy and Society",
title = "Gestures of Repetition: Commentary on Infrapolítica, instrucciones de uso",
number = "1",
volume = "34",
pages = "145-149",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2809"
}
Segura Herrera, E.. (2023). Gestures of Repetition: Commentary on Infrapolítica, instrucciones de uso. in Filozofija i društvo / Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 34(1), 145-149.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2809
Segura Herrera E. Gestures of Repetition: Commentary on Infrapolítica, instrucciones de uso. in Filozofija i društvo / Philosophy and Society. 2023;34(1):145-149.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2809 .
Segura Herrera, Esaú, "Gestures of Repetition: Commentary on Infrapolítica, instrucciones de uso" in Filozofija i društvo / Philosophy and Society, 34, no. 1 (2023):145-149,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2809 .

Infrapolitical Necessity, Inconspicuous and Honorable: We Begin Again

Williams, Gareth

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2023)

TY - GEN
AU - Williams, Gareth
PY - 2023
UR - https://journal.instifdt.bg.ac.rs/index.php/fid/article/view/1548
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2808
AB - Commentary on Moreiras, Alberto (2020), Infrapolítica, instrucciones de uso. Madrid: La Oficina
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo / Philosophy and Society
T1 - Infrapolitical Necessity, Inconspicuous and Honorable: We Begin Again
IS - 1
VL - 34
SP - 141
EP - 144
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2808
ER - 
@misc{
author = "Williams, Gareth",
year = "2023",
abstract = "Commentary on Moreiras, Alberto (2020), Infrapolítica, instrucciones de uso. Madrid: La Oficina",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo / Philosophy and Society",
title = "Infrapolitical Necessity, Inconspicuous and Honorable: We Begin Again",
number = "1",
volume = "34",
pages = "141-144",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2808"
}
Williams, G.. (2023). Infrapolitical Necessity, Inconspicuous and Honorable: We Begin Again. in Filozofija i društvo / Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 34(1), 141-144.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2808
Williams G. Infrapolitical Necessity, Inconspicuous and Honorable: We Begin Again. in Filozofija i društvo / Philosophy and Society. 2023;34(1):141-144.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2808 .
Williams, Gareth, "Infrapolitical Necessity, Inconspicuous and Honorable: We Begin Again" in Filozofija i društvo / Philosophy and Society, 34, no. 1 (2023):141-144,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2808 .

Onwards and Upwards to the Kingdom of Beauty and Love. Herbert Marcuse’s Trajectory to Socialism

Višić, Maroje

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2023)

TY - JOUR
AU - Višić, Maroje
PY - 2023
UR - https://journal.instifdt.bg.ac.rs/index.php/fid/article/view/1551
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2811
AB - Socialists today can learn from Marcuse. Starting from this premise this paper discusses and elaborates on Herbert Marcuse’s trajectory to socialism. Marcuse successfully eluded the trap of “economism”, and turned to subjectivity in search of a socialist solution. The transition to socialism is possible through the creation of new anthropology expressed through the concept of “new sensibility”. The prototype of a new socialist human is an anti-superman. Peace and beauty are important characteristics of Marcuse’s socialism. “Libertarian socialism”, “feminist socialism”, “integral socialism”, “socialist humanism”, “socialism as the work of art”, and “utopian socialism” are all terms that testify to Marcuse’s open and many-faceted understanding of socialism in all of its complexity of meanings. Some of those meanings can inform debates on future prospects of socialism.
AB - Današnji socijalisti mogu nešto naučiti od Markuzea. Polazeći od ovog stajališta, u ovom radu se raspravlja i elaborira Markuzeov put prema socijalizmu. Tragajući za socijalističkim rešenjem, Markuze je uspešno izbegao zamku ekonomizma i okrenuo se subjektivnosti. Prelaz u socijalizam moguć je stvaranjem nove antropologije izražene pojmom „nove osetilnosti“. Prototip novog socijalističkog čoveka je anti-supermen. Mir i lepota važne su karakteristike Markuzeovog socijalizma. „Libertarijanski socijalizam“, „feministički socijalizam“, „integralni socijalizam“, „socijalistički humanizam“, „socijalizam kao umetničko delo“ i „utopijski socijalizam“ pojmovi su koji svedoče o Markuzeovom otvorenom i mnogostranom razumevanju socijalizma u svoj njegovoj kompleksnosti značenja. Neka od tih značenja mogu nadahnuti savremene rasprave o izgledima socijalizma.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo / Philosophy and Society
T1 - Onwards and Upwards to the Kingdom of Beauty and Love. Herbert Marcuse’s Trajectory to Socialism
T1 - Napred, ne posustajući, prema kraljevstvu lepote i ljubavi. Put do socijalizma Herberta Markuzea
IS - 1
VL - 34
SP - 170
EP - 194
DO - 10.2298/FID2301170V
ER - 
@article{
author = "Višić, Maroje",
year = "2023",
abstract = "Socialists today can learn from Marcuse. Starting from this premise this paper discusses and elaborates on Herbert Marcuse’s trajectory to socialism. Marcuse successfully eluded the trap of “economism”, and turned to subjectivity in search of a socialist solution. The transition to socialism is possible through the creation of new anthropology expressed through the concept of “new sensibility”. The prototype of a new socialist human is an anti-superman. Peace and beauty are important characteristics of Marcuse’s socialism. “Libertarian socialism”, “feminist socialism”, “integral socialism”, “socialist humanism”, “socialism as the work of art”, and “utopian socialism” are all terms that testify to Marcuse’s open and many-faceted understanding of socialism in all of its complexity of meanings. Some of those meanings can inform debates on future prospects of socialism., Današnji socijalisti mogu nešto naučiti od Markuzea. Polazeći od ovog stajališta, u ovom radu se raspravlja i elaborira Markuzeov put prema socijalizmu. Tragajući za socijalističkim rešenjem, Markuze je uspešno izbegao zamku ekonomizma i okrenuo se subjektivnosti. Prelaz u socijalizam moguć je stvaranjem nove antropologije izražene pojmom „nove osetilnosti“. Prototip novog socijalističkog čoveka je anti-supermen. Mir i lepota važne su karakteristike Markuzeovog socijalizma. „Libertarijanski socijalizam“, „feministički socijalizam“, „integralni socijalizam“, „socijalistički humanizam“, „socijalizam kao umetničko delo“ i „utopijski socijalizam“ pojmovi su koji svedoče o Markuzeovom otvorenom i mnogostranom razumevanju socijalizma u svoj njegovoj kompleksnosti značenja. Neka od tih značenja mogu nadahnuti savremene rasprave o izgledima socijalizma.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo / Philosophy and Society",
title = "Onwards and Upwards to the Kingdom of Beauty and Love. Herbert Marcuse’s Trajectory to Socialism, Napred, ne posustajući, prema kraljevstvu lepote i ljubavi. Put do socijalizma Herberta Markuzea",
number = "1",
volume = "34",
pages = "170-194",
doi = "10.2298/FID2301170V"
}
Višić, M.. (2023). Onwards and Upwards to the Kingdom of Beauty and Love. Herbert Marcuse’s Trajectory to Socialism. in Filozofija i društvo / Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 34(1), 170-194.
https://doi.org/10.2298/FID2301170V
Višić M. Onwards and Upwards to the Kingdom of Beauty and Love. Herbert Marcuse’s Trajectory to Socialism. in Filozofija i društvo / Philosophy and Society. 2023;34(1):170-194.
doi:10.2298/FID2301170V .
Višić, Maroje, "Onwards and Upwards to the Kingdom of Beauty and Love. Herbert Marcuse’s Trajectory to Socialism" in Filozofija i društvo / Philosophy and Society, 34, no. 1 (2023):170-194,
https://doi.org/10.2298/FID2301170V . .