Constitutionalism and the Rule of Law in the Process of Nation-State Building - The Case of Serbia

Link to this page

info:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)/47026/RS//

Constitutionalism and the Rule of Law in the Process of Nation-State Building - The Case of Serbia (en)
Конституционализам и владавина права у изградњи националне државе - случај Србије (sr)
Konstitucionalizam i vladavina prava u izgradnji nacionalne države - slučaj Srbije (sr_RS)
Authors

Publications

Problemi normativne snage i kritike agonističke participacije : ka mogućoj komplementarnosti agonističke i participativne demokratije

Đorđević, Biljana

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2014)

TY - JOUR
AU - Đorđević, Biljana
PY - 2014
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/213
AB - U članku se tvrdi da postoje osnovi komplementarnosti agonističke demokratije i participativne demokratije u pogledu mogućnosti instituciona- lizacije agonizma koji dosad nije imao razrađenu institucionalnu dimenziju. Dve demokratske teorije dele težnju za širenjem političkog kao načina uklju- čivanja građana i njihove političke subjektivizacije i osnaživanja. Takođe, ima autora na obe strane koji dele shvatanje da demokratiji nisu potrebni temelji.
Agonističkom participacijom kao osporavanjem, s jedne strane, i širenjem i jačanjem različitih oblasti političke participacije, s druge, otvaraju se mogućnosti za kritiku i promenu, ali se prostor otvara i za rizike. Oslanjajući se na redefinisanu agonističku participaciju, želim da ublažim prigovor da agoni- zam nema normativnu snagu u smislu neposedovanja resursa za motivisanje građana i opravdanje njihove kritike praksi dominacije i ugnjetavanja. Zaključak je da je potrebno prihvatiti agonističku participaciju kao sredstvo razvijanja demokratskog političkog rasuđivanja jer nema drugih garancija, tj. nema si- gurnosti temelja, koji bi nam omogućili da razlikujemo demokratski od nede- mokratskog agona.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Problemi normativne snage i kritike agonističke participacije : ka mogućoj komplementarnosti agonističke i participativne demokratije
SP - 77
EP - 105
DO - 10.2298/FID1403077D
ER - 
@article{
author = "Đorđević, Biljana",
year = "2014",
abstract = "U članku se tvrdi da postoje osnovi komplementarnosti agonističke demokratije i participativne demokratije u pogledu mogućnosti instituciona- lizacije agonizma koji dosad nije imao razrađenu institucionalnu dimenziju. Dve demokratske teorije dele težnju za širenjem političkog kao načina uklju- čivanja građana i njihove političke subjektivizacije i osnaživanja. Takođe, ima autora na obe strane koji dele shvatanje da demokratiji nisu potrebni temelji.
Agonističkom participacijom kao osporavanjem, s jedne strane, i širenjem i jačanjem različitih oblasti političke participacije, s druge, otvaraju se mogućnosti za kritiku i promenu, ali se prostor otvara i za rizike. Oslanjajući se na redefinisanu agonističku participaciju, želim da ublažim prigovor da agoni- zam nema normativnu snagu u smislu neposedovanja resursa za motivisanje građana i opravdanje njihove kritike praksi dominacije i ugnjetavanja. Zaključak je da je potrebno prihvatiti agonističku participaciju kao sredstvo razvijanja demokratskog političkog rasuđivanja jer nema drugih garancija, tj. nema si- gurnosti temelja, koji bi nam omogućili da razlikujemo demokratski od nede- mokratskog agona.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Problemi normativne snage i kritike agonističke participacije : ka mogućoj komplementarnosti agonističke i participativne demokratije",
pages = "77-105",
doi = "10.2298/FID1403077D"
}
Đorđević, B.. (2014). Problemi normativne snage i kritike agonističke participacije : ka mogućoj komplementarnosti agonističke i participativne demokratije. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 77-105.
https://doi.org/10.2298/FID1403077D
Đorđević B. Problemi normativne snage i kritike agonističke participacije : ka mogućoj komplementarnosti agonističke i participativne demokratije. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2014;:77-105.
doi:10.2298/FID1403077D .
Đorđević, Biljana, "Problemi normativne snage i kritike agonističke participacije : ka mogućoj komplementarnosti agonističke i participativne demokratije" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2014):77-105,
https://doi.org/10.2298/FID1403077D . .