info:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIRor III)/43007/RS//

Link to this page

info:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIRor III)/43007/RS//

Authors

Publications

Antropologija građanstva

Vasiljević, Jelena

(Novi Sad; Beograd : Akademska knjiga; Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2016)

TY - BOOK
AU - Vasiljević, Jelena
PY - 2016
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1605
PB - Novi Sad; Beograd : Akademska knjiga; Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T1 - Antropologija građanstva
ER - 
@book{
author = "Vasiljević, Jelena",
year = "2016",
publisher = "Novi Sad; Beograd : Akademska knjiga; Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
title = "Antropologija građanstva"
}
Vasiljević, J.. (2016). Antropologija građanstva. 
Novi Sad; Beograd : Akademska knjiga; Institut za filozofiju i društvenu teoriju..
Vasiljević J. Antropologija građanstva. 2016;..
Vasiljević, Jelena, "Antropologija građanstva" (2016).

Kolektivno sećanje i politike pamćenja

Vasiljević, Jelena; Sládeček, Michal; Petrović Trifunović, Tamara

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju; Zavod za udžbenike, 2015)

TY - BOOK
AU - Vasiljević, Jelena
AU - Sládeček, Michal
AU - Petrović Trifunović, Tamara
PY - 2015
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1604
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju; Zavod za udžbenike
T1 - Kolektivno sećanje i politike pamćenja
ER - 
@book{
author = "Vasiljević, Jelena and Sládeček, Michal and Petrović Trifunović, Tamara",
year = "2015",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju; Zavod za udžbenike",
title = "Kolektivno sećanje i politike pamćenja"
}
Vasiljević, J., Sládeček, M.,& Petrović Trifunović, T.. (2015). Kolektivno sećanje i politike pamćenja. 
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju; Zavod za udžbenike..
Vasiljević J, Sládeček M, Petrović Trifunović T. Kolektivno sećanje i politike pamćenja. 2015;..
Vasiljević, Jelena, Sládeček, Michal, Petrović Trifunović, Tamara, "Kolektivno sećanje i politike pamćenja" (2015).