Research and development of a Serbian net-zero energy house

Link to this page

info:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/33015/RS//

Research and development of a Serbian net-zero energy house (en)
Истраживања и развој Српске нето-нулте енергетске куће (sr)
Istraživanja i razvoj Srpske neto-nulte energetske kuće (sr_RS)
Authors

Publications

Media addicts in Serbia: problem dimensions and possible solutions

Bojić, Ljubiša

(Niš: Univerzitet u Nišu, 2018)

TY - JOUR
AU - Bojić, Ljubiša
PY - 2018
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2346
AB - Advances in mobile devices technology enabled media access anywhere and anytime. The appearance of social networks opened new realms of life simulation, potentially boosting media addictions. Personal characteristics in combination with stressful situations may be causing repression of inner impulses, thus provoking some psychological conditions such as depression, anxiety or loneliness. In this situation, person might look into characteristics and content of different media to find the one which addresses his or her repressed impulses, thus enabling ―simulation of life‖. Person susceptible to one addiction might at some point decide to change it with another one, like alcohol or drugs use. The results of this research indicate that materialistic persons oriented towards societal success are more likely to become media addicts. Stressful situations coming from family, workplace, education and moral and ethical norms are strongly linked to media addiction. Family as a liberating agent has been found to correlate with a decrease in levels of media addiction. The repression of inner impulses has been increasing with levels of media addiction. Media addiction has been increasing with those research participants with feelings of happiness tied to shopping.
AB - Све већи број корисника медија, као и могућност сталног приступа путем
мобилних уређаја – чине медијску зависност важном темом за друштво. С обзиром на наведено, ова студија има задатак да проучи како медијска зависност настаје и којим стратегијама и превентивним политикама ју је могуће умањити. У
уводу су цитирани различити аутори како би се пружио приказ претходних истраживања повезаних са личним особинама, стресним ситуацијама и потискивањем
унутрашњих импулса као предуслова за настајање медијске зависности. Такође је
разматрање различитих врста зависности било у средишту истраживања, тј. питање зашто је зависник изабрао баш одређену врсту зависности, а не неку другу.
Овде се успостављају истраживачке хипотезе. Наредна секција у раду објашњава методологију која је коришћена да се
испита медијска зависност у Србији. У овом делу излажу се питања из анкете која
се односе на узроке настајања медијске зависности.
Затим се излажу резултати истраживања који потврђују хипотезе. Укратко,
утврђено је да су људи са материјалистичким аспирацијама који желе друштвено
потврђен успех посебно погодни да постану медијски зависници. Такође, окидачи
за медијску зависност могу бити различите стресне ситуације из свакодневног
живота, што укључује сфере као што су образовање, рад, породица итд. С друге
стране, постоји само једна сфера која је у јасној негативној корелацији са медијском зависношћу и то је породица. Мала је вероватноћа да људи који осећају да је
„породица њихова слобода‖ постану медијски зависници. Поред тога, утврђено је
да међу људима који воле да купују има више медијских зависника у односу на
групу оних који то не воле да раде. Сви поменути резултати истраживања су онда
стављени у контекст демографских података испитаника како би се добила и та
димензија.
На крају је цео процес медијске зависности још једном разматран кроз завршна запажања. Ово укључује медијску зависност и личне особине, стресне ситуације и потискивање унутрашњих импулса. Потенцијалне користи овог истраживања су наведене као, на пример, коришћења за државну стратегију против медијске зависности. Предлаже се универзална методологија за мерење медијске зависности према свим медијима, као и континуално мерење у више земаља како би
се добила слика у односу на ово глобално питање. Стратегија превенције медијске
зависности предложена је с обзиром на истраживачки резултат који говори о утицају јаке породице да се смањи медијска зависност.
PB - Niš: Univerzitet u Nišu
T2 - Teme
T1 - Media addicts in Serbia: problem dimensions and possible solutions
T1 - Mедијски зависници у Србији: димензије проблема и могућа решења
IS - 2
VL - 42
SP - 681
EP - 693
DO - 10.22190/TEME1802681B
ER - 
@article{
author = "Bojić, Ljubiša",
year = "2018",
abstract = "Advances in mobile devices technology enabled media access anywhere and anytime. The appearance of social networks opened new realms of life simulation, potentially boosting media addictions. Personal characteristics in combination with stressful situations may be causing repression of inner impulses, thus provoking some psychological conditions such as depression, anxiety or loneliness. In this situation, person might look into characteristics and content of different media to find the one which addresses his or her repressed impulses, thus enabling ―simulation of life‖. Person susceptible to one addiction might at some point decide to change it with another one, like alcohol or drugs use. The results of this research indicate that materialistic persons oriented towards societal success are more likely to become media addicts. Stressful situations coming from family, workplace, education and moral and ethical norms are strongly linked to media addiction. Family as a liberating agent has been found to correlate with a decrease in levels of media addiction. The repression of inner impulses has been increasing with levels of media addiction. Media addiction has been increasing with those research participants with feelings of happiness tied to shopping., Све већи број корисника медија, као и могућност сталног приступа путем
мобилних уређаја – чине медијску зависност важном темом за друштво. С обзиром на наведено, ова студија има задатак да проучи како медијска зависност настаје и којим стратегијама и превентивним политикама ју је могуће умањити. У
уводу су цитирани различити аутори како би се пружио приказ претходних истраживања повезаних са личним особинама, стресним ситуацијама и потискивањем
унутрашњих импулса као предуслова за настајање медијске зависности. Такође је
разматрање различитих врста зависности било у средишту истраживања, тј. питање зашто је зависник изабрао баш одређену врсту зависности, а не неку другу.
Овде се успостављају истраживачке хипотезе. Наредна секција у раду објашњава методологију која је коришћена да се
испита медијска зависност у Србији. У овом делу излажу се питања из анкете која
се односе на узроке настајања медијске зависности.
Затим се излажу резултати истраживања који потврђују хипотезе. Укратко,
утврђено је да су људи са материјалистичким аспирацијама који желе друштвено
потврђен успех посебно погодни да постану медијски зависници. Такође, окидачи
за медијску зависност могу бити различите стресне ситуације из свакодневног
живота, што укључује сфере као што су образовање, рад, породица итд. С друге
стране, постоји само једна сфера која је у јасној негативној корелацији са медијском зависношћу и то је породица. Мала је вероватноћа да људи који осећају да је
„породица њихова слобода‖ постану медијски зависници. Поред тога, утврђено је
да међу људима који воле да купују има више медијских зависника у односу на
групу оних који то не воле да раде. Сви поменути резултати истраживања су онда
стављени у контекст демографских података испитаника како би се добила и та
димензија.
На крају је цео процес медијске зависности још једном разматран кроз завршна запажања. Ово укључује медијску зависност и личне особине, стресне ситуације и потискивање унутрашњих импулса. Потенцијалне користи овог истраживања су наведене као, на пример, коришћења за државну стратегију против медијске зависности. Предлаже се универзална методологија за мерење медијске зависности према свим медијима, као и континуално мерење у више земаља како би
се добила слика у односу на ово глобално питање. Стратегија превенције медијске
зависности предложена је с обзиром на истраживачки резултат који говори о утицају јаке породице да се смањи медијска зависност.",
publisher = "Niš: Univerzitet u Nišu",
journal = "Teme",
title = "Media addicts in Serbia: problem dimensions and possible solutions, Mедијски зависници у Србији: димензије проблема и могућа решења",
number = "2",
volume = "42",
pages = "681-693",
doi = "10.22190/TEME1802681B"
}
Bojić, L.. (2018). Media addicts in Serbia: problem dimensions and possible solutions. in Teme
Niš: Univerzitet u Nišu., 42(2), 681-693.
https://doi.org/10.22190/TEME1802681B
Bojić L. Media addicts in Serbia: problem dimensions and possible solutions. in Teme. 2018;42(2):681-693.
doi:10.22190/TEME1802681B .
Bojić, Ljubiša, "Media addicts in Serbia: problem dimensions and possible solutions" in Teme, 42, no. 2 (2018):681-693,
https://doi.org/10.22190/TEME1802681B . .

Attitudes and Happiness in Serbia

Bojić, Ljubiša

(Belgrade: Institute for Political Studies, 2018)

TY - JOUR
AU - Bojić, Ljubiša
PY - 2018
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2347
AB - The Annual Attitude Examination Survey consisting of 366 questions was
deployed on nationally representative sample in Serbia to get 2608 valid inputs
on the Oxford Happiness Inventory and Multiple Lickert scale questions concerning
attitudes, fears, media use and closeness of different social categories to
the participants. Research results confirm that happiness is affected by certain
attitudes and characteristics of research participants such as those indicating
openness to new experiences, being people loving, optimistic, positive, future
and present focused, knowledge oriented, relaxed, creative, helping, just and
empathetic. This is the first happiness research in Serbia. Future inquiries of
this kind should be moved towards the Internet as a source of continuous data.
PB - Belgrade: Institute for Political Studies
T2 - Serbian political Thought
T1 - Attitudes and Happiness in Serbia
IS - 1
VL - 17
SP - 29
EP - 45
DO - 10.22182/spt.1712018.2
ER - 
@article{
author = "Bojić, Ljubiša",
year = "2018",
abstract = "The Annual Attitude Examination Survey consisting of 366 questions was
deployed on nationally representative sample in Serbia to get 2608 valid inputs
on the Oxford Happiness Inventory and Multiple Lickert scale questions concerning
attitudes, fears, media use and closeness of different social categories to
the participants. Research results confirm that happiness is affected by certain
attitudes and characteristics of research participants such as those indicating
openness to new experiences, being people loving, optimistic, positive, future
and present focused, knowledge oriented, relaxed, creative, helping, just and
empathetic. This is the first happiness research in Serbia. Future inquiries of
this kind should be moved towards the Internet as a source of continuous data.",
publisher = "Belgrade: Institute for Political Studies",
journal = "Serbian political Thought",
title = "Attitudes and Happiness in Serbia",
number = "1",
volume = "17",
pages = "29-45",
doi = "10.22182/spt.1712018.2"
}
Bojić, L.. (2018). Attitudes and Happiness in Serbia. in Serbian political Thought
Belgrade: Institute for Political Studies., 17(1), 29-45.
https://doi.org/10.22182/spt.1712018.2
Bojić L. Attitudes and Happiness in Serbia. in Serbian political Thought. 2018;17(1):29-45.
doi:10.22182/spt.1712018.2 .
Bojić, Ljubiša, "Attitudes and Happiness in Serbia" in Serbian political Thought, 17, no. 1 (2018):29-45,
https://doi.org/10.22182/spt.1712018.2 . .

Symbols: Software for Social Network Analysis

Arsić, Branko; Bojić, Ljubiša; Milentijević, Ivan; Spalević, Petar; Rančić, Dejan

(Niš: Univerzitet u Nišu, 2018)

TY - JOUR
AU - Arsić, Branko
AU - Bojić, Ljubiša
AU - Milentijević, Ivan
AU - Spalević, Petar
AU - Rančić, Dejan
PY - 2018
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2348
AB - The unique possibilities of online social networks such as real-time data access, knowledge of users’ changing preferences and access to their statuses provide the possibility for innovation in the analysis of people’s behavior and opinions, when compared to classical offline methods. Literature review shows lack of studies about the use of public Facebook data in Serbia for the improvement of different product sale, political or promotional campaigns, recommender systems, etc. In this paper, we present the way how data from Facebook can be collected in order to gain insight into the individuals’ preferences and statuses, as well as their connection to a company's fan pages. In particular, we present data collection framework – Symbols – used for collecting individual specific data. The framework stores data into a local database and involves a module for a graph and content-based analysis of these data. The proposed framework for social network analysis can be used as a decision-making system in users’ preferences implementation thus creating a space for business improvements in various areas.
PB - Niš: Univerzitet u Nišu
T2 - The Facta Universitatis, Series: Automatic Control and Robotics
T1 - Symbols: Software for Social Network Analysis
IS - 3
VL - 17
SP - 205
EP - 222
DO - 10.22190/FUACR1803205A
ER - 
@article{
author = "Arsić, Branko and Bojić, Ljubiša and Milentijević, Ivan and Spalević, Petar and Rančić, Dejan",
year = "2018",
abstract = "The unique possibilities of online social networks such as real-time data access, knowledge of users’ changing preferences and access to their statuses provide the possibility for innovation in the analysis of people’s behavior and opinions, when compared to classical offline methods. Literature review shows lack of studies about the use of public Facebook data in Serbia for the improvement of different product sale, political or promotional campaigns, recommender systems, etc. In this paper, we present the way how data from Facebook can be collected in order to gain insight into the individuals’ preferences and statuses, as well as their connection to a company's fan pages. In particular, we present data collection framework – Symbols – used for collecting individual specific data. The framework stores data into a local database and involves a module for a graph and content-based analysis of these data. The proposed framework for social network analysis can be used as a decision-making system in users’ preferences implementation thus creating a space for business improvements in various areas.",
publisher = "Niš: Univerzitet u Nišu",
journal = "The Facta Universitatis, Series: Automatic Control and Robotics",
title = "Symbols: Software for Social Network Analysis",
number = "3",
volume = "17",
pages = "205-222",
doi = "10.22190/FUACR1803205A"
}
Arsić, B., Bojić, L., Milentijević, I., Spalević, P.,& Rančić, D.. (2018). Symbols: Software for Social Network Analysis. in The Facta Universitatis, Series: Automatic Control and Robotics
Niš: Univerzitet u Nišu., 17(3), 205-222.
https://doi.org/10.22190/FUACR1803205A
Arsić B, Bojić L, Milentijević I, Spalević P, Rančić D. Symbols: Software for Social Network Analysis. in The Facta Universitatis, Series: Automatic Control and Robotics. 2018;17(3):205-222.
doi:10.22190/FUACR1803205A .
Arsić, Branko, Bojić, Ljubiša, Milentijević, Ivan, Spalević, Petar, Rančić, Dejan, "Symbols: Software for Social Network Analysis" in The Facta Universitatis, Series: Automatic Control and Robotics, 17, no. 3 (2018):205-222,
https://doi.org/10.22190/FUACR1803205A . .
1

Mass Media Use and Wellbeing

Bojić, Ljubiša

(Kragujevac: Faculty of Engineering, University of Kragujevac, 2018)

TY - CONF
AU - Bojić, Ljubiša
PY - 2018
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2357
AB - The Oxford Happiness Inventory and Multiple Lickert scale were deployed to get 2608 valid inputs on questions about attitudes, fears, media use and closeness of different social categories to the participants. Research results confirm all hypotheses. Quantity of television use decreases happiness. As for the quality of television and newspapers use, those consuming contents such as culture, sports and IT are happier than others. When looking at the television only, those that consume programs such as cartoons, culture, music, fashion, science, IT and sports are happier than others.
PB - Kragujevac: Faculty of Engineering, University of Kragujevac
C3 - 3 rd International Conference on Quality of Life, Kragujevac, Serbia, 28-30 November 2018
T1 - Mass Media Use and Wellbeing
SP - 243
EP - 248
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2357
ER - 
@conference{
author = "Bojić, Ljubiša",
year = "2018",
abstract = "The Oxford Happiness Inventory and Multiple Lickert scale were deployed to get 2608 valid inputs on questions about attitudes, fears, media use and closeness of different social categories to the participants. Research results confirm all hypotheses. Quantity of television use decreases happiness. As for the quality of television and newspapers use, those consuming contents such as culture, sports and IT are happier than others. When looking at the television only, those that consume programs such as cartoons, culture, music, fashion, science, IT and sports are happier than others.",
publisher = "Kragujevac: Faculty of Engineering, University of Kragujevac",
journal = "3 rd International Conference on Quality of Life, Kragujevac, Serbia, 28-30 November 2018",
title = "Mass Media Use and Wellbeing",
pages = "243-248",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2357"
}
Bojić, L.. (2018). Mass Media Use and Wellbeing. in 3 rd International Conference on Quality of Life, Kragujevac, Serbia, 28-30 November 2018
Kragujevac: Faculty of Engineering, University of Kragujevac., 243-248.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2357
Bojić L. Mass Media Use and Wellbeing. in 3 rd International Conference on Quality of Life, Kragujevac, Serbia, 28-30 November 2018. 2018;:243-248.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2357 .
Bojić, Ljubiša, "Mass Media Use and Wellbeing" in 3 rd International Conference on Quality of Life, Kragujevac, Serbia, 28-30 November 2018 (2018):243-248,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2357 .

Personal Stands and Wellbeing

Bojić, Ljubiša

(Kragujevac: Faculty of Engineering, University of Kragujevac, 2018)

TY - CONF
AU - Bojić, Ljubiša
PY - 2018
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2358
AB - The Oxford Happiness Inventory and Multiple Lickert scale were deployed to get 2608 valid inputs on questions about attitudes, fears, media use and closeness of different social categories to the participants. Results confirm that happiness is affected by certain personal stands and characteristics of research participants such as those indicating openness to new experiences, being people loving, optimistic, positive, future and present focused, knowledge oriented, relaxed, creative, helping, just and empathetic.
PB - Kragujevac: Faculty of Engineering, University of Kragujevac
C3 - 3 rd International Conference on Quality of Life, Kragujevac, Serbia, 28-30 November 2018
T1 - Personal Stands and Wellbeing
SP - 249
EP - 254
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2358
ER - 
@conference{
author = "Bojić, Ljubiša",
year = "2018",
abstract = "The Oxford Happiness Inventory and Multiple Lickert scale were deployed to get 2608 valid inputs on questions about attitudes, fears, media use and closeness of different social categories to the participants. Results confirm that happiness is affected by certain personal stands and characteristics of research participants such as those indicating openness to new experiences, being people loving, optimistic, positive, future and present focused, knowledge oriented, relaxed, creative, helping, just and empathetic.",
publisher = "Kragujevac: Faculty of Engineering, University of Kragujevac",
journal = "3 rd International Conference on Quality of Life, Kragujevac, Serbia, 28-30 November 2018",
title = "Personal Stands and Wellbeing",
pages = "249-254",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2358"
}
Bojić, L.. (2018). Personal Stands and Wellbeing. in 3 rd International Conference on Quality of Life, Kragujevac, Serbia, 28-30 November 2018
Kragujevac: Faculty of Engineering, University of Kragujevac., 249-254.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2358
Bojić L. Personal Stands and Wellbeing. in 3 rd International Conference on Quality of Life, Kragujevac, Serbia, 28-30 November 2018. 2018;:249-254.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2358 .
Bojić, Ljubiša, "Personal Stands and Wellbeing" in 3 rd International Conference on Quality of Life, Kragujevac, Serbia, 28-30 November 2018 (2018):249-254,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2358 .

Addiction to old versus new media

Bojić, Ljubiša; Marie, Jean-Louis

(Beograd: Institut za političke studije, 2017)

TY - JOUR
AU - Bojić, Ljubiša
AU - Marie, Jean-Louis
PY - 2017
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2344
AB - Two aspects of technologically driven civilization are evident:
availability of new media and interactivity. This study examines media
addiction on three levels: purpose of use, medium of choice and online
application utilized. Media addiction increases with those who use media
for fun as opposed to individuals who use media for information;
level of media addiction is higher with users of new media as opposed
to users of old media; more interactive and less practical online applications
such as social networks and chat are more addictive. When
looking into nature of new and old media it is possible to conclude that
media addiction may be related to number of senses grabbed by media
and media features, such as live broadcasting and interactivity. This
brings us to conclusion that future of media may be in employment of
additional human senses in its use.
PB - Beograd: Institut za političke studije
T2 - Srpska politička misao
T1 - Addiction to old versus new media
T1 - Mедијска зависност: стари и нови медији
IS - 2
VL - 56
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2344
ER - 
@article{
author = "Bojić, Ljubiša and Marie, Jean-Louis",
year = "2017",
abstract = "Two aspects of technologically driven civilization are evident:
availability of new media and interactivity. This study examines media
addiction on three levels: purpose of use, medium of choice and online
application utilized. Media addiction increases with those who use media
for fun as opposed to individuals who use media for information;
level of media addiction is higher with users of new media as opposed
to users of old media; more interactive and less practical online applications
such as social networks and chat are more addictive. When
looking into nature of new and old media it is possible to conclude that
media addiction may be related to number of senses grabbed by media
and media features, such as live broadcasting and interactivity. This
brings us to conclusion that future of media may be in employment of
additional human senses in its use.",
publisher = "Beograd: Institut za političke studije",
journal = "Srpska politička misao",
title = "Addiction to old versus new media, Mедијска зависност: стари и нови медији",
number = "2",
volume = "56",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2344"
}
Bojić, L.,& Marie, J.. (2017). Addiction to old versus new media. in Srpska politička misao
Beograd: Institut za političke studije., 56(2).
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2344
Bojić L, Marie J. Addiction to old versus new media. in Srpska politička misao. 2017;56(2).
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2344 .
Bojić, Ljubiša, Marie, Jean-Louis, "Addiction to old versus new media" in Srpska politička misao, 56, no. 2 (2017),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2344 .

Initiation of media addiction

Bojić, Ljubiša

(Kragujevac: Faculty of Engineering, University of Kragujevac, 2017)

TY - CONF
AU - Bojić, Ljubiša
PY - 2017
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2355
AB - Increase in media use places question of media addiction as important issue for general quality of life. In those terms there is an assumption that personal characteristics in combination with stressful situations cause repression of inner impulses, thus provoking some psychological condition such as depression, anxiety or loneliness. This research inquiry aims to establish connection between repression of inner impulses and media addiction. Results show repression of inner impulses has been increasing with levels of media addiction. Media addiction has been increasing with those research participants with feelings of happiness tied to shopping.
PB - Kragujevac: Faculty of Engineering, University of Kragujevac
C3 - 2nd International Conference on Quality of Life, Kragujevac, Serbia, 8 – 10 June 2017
T1 - Initiation of media addiction
SP - 261
EP - 270
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2355
ER - 
@conference{
author = "Bojić, Ljubiša",
year = "2017",
abstract = "Increase in media use places question of media addiction as important issue for general quality of life. In those terms there is an assumption that personal characteristics in combination with stressful situations cause repression of inner impulses, thus provoking some psychological condition such as depression, anxiety or loneliness. This research inquiry aims to establish connection between repression of inner impulses and media addiction. Results show repression of inner impulses has been increasing with levels of media addiction. Media addiction has been increasing with those research participants with feelings of happiness tied to shopping.",
publisher = "Kragujevac: Faculty of Engineering, University of Kragujevac",
journal = "2nd International Conference on Quality of Life, Kragujevac, Serbia, 8 – 10 June 2017",
title = "Initiation of media addiction",
pages = "261-270",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2355"
}
Bojić, L.. (2017). Initiation of media addiction. in 2nd International Conference on Quality of Life, Kragujevac, Serbia, 8 – 10 June 2017
Kragujevac: Faculty of Engineering, University of Kragujevac., 261-270.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2355
Bojić L. Initiation of media addiction. in 2nd International Conference on Quality of Life, Kragujevac, Serbia, 8 – 10 June 2017. 2017;:261-270.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2355 .
Bojić, Ljubiša, "Initiation of media addiction" in 2nd International Conference on Quality of Life, Kragujevac, Serbia, 8 – 10 June 2017 (2017):261-270,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2355 .