The world chronotopoi of Serbian music

Link to this page

info:eu-repo/grantAgreement/MESTD/MPN2006-2010/147045/RS//

The world chronotopoi of Serbian music (en)
Светски хронотопи српске музике (sr)
Svetski hronotopi srpske muzike (sr_RS)
Authors

Publications

Avangarda – od ratovanja, preko revolucionarne politike, do umetnosti

Jeremić-Molnar, Dragana; Molnar, Aleksandar

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2008)

TY - JOUR
AU - Jeremić-Molnar, Dragana
AU - Molnar, Aleksandar
PY - 2008
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/670
AB - U članku autori se bave militantnim potencijalom koncepta avangarde. Pojavljujući se u politici i umetnosti u prvoj polovini 19. veka i nastojeći da uništi gotovo celokupnu tradiciju „buržoaskog“ prosvetiteljstva, politička i umetnička avangarda nikada nije bila sposobna da se oslobodi svojih korena u vojničkom načinu razmišljanja. Njena prava suština je ležala u stvaranju bojnih polja u svakoj oblasti javnog života gde je postojala šansa da se uništi graðansko društvo – njegova politika, njegova umetnost, njegov način razmišljašnja, njegova civilizacija. U ime još nečuvene slobode, ona je širila nasilje i sejala totalitarino seme po sprženoj zemlji. A na kraju je nisu pobedili njeni mnogobrojni neprijatelji zato jer je postala žrtva vlastite destruktivnosti.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Avangarda – od ratovanja, preko revolucionarne politike, do umetnosti
T1 - Avant-garde – making war, revolutionary politics and art
SP - 191
EP - 220
DO - 10.2298/FID0802191J
ER - 
@article{
author = "Jeremić-Molnar, Dragana and Molnar, Aleksandar",
year = "2008",
abstract = "U članku autori se bave militantnim potencijalom koncepta avangarde. Pojavljujući se u politici i umetnosti u prvoj polovini 19. veka i nastojeći da uništi gotovo celokupnu tradiciju „buržoaskog“ prosvetiteljstva, politička i umetnička avangarda nikada nije bila sposobna da se oslobodi svojih korena u vojničkom načinu razmišljanja. Njena prava suština je ležala u stvaranju bojnih polja u svakoj oblasti javnog života gde je postojala šansa da se uništi graðansko društvo – njegova politika, njegova umetnost, njegov način razmišljašnja, njegova civilizacija. U ime još nečuvene slobode, ona je širila nasilje i sejala totalitarino seme po sprženoj zemlji. A na kraju je nisu pobedili njeni mnogobrojni neprijatelji zato jer je postala žrtva vlastite destruktivnosti.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Avangarda – od ratovanja, preko revolucionarne politike, do umetnosti, Avant-garde – making war, revolutionary politics and art",
pages = "191-220",
doi = "10.2298/FID0802191J"
}
Jeremić-Molnar, D.,& Molnar, A.. (2008). Avangarda – od ratovanja, preko revolucionarne politike, do umetnosti. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 191-220.
https://doi.org/10.2298/FID0802191J
Jeremić-Molnar D, Molnar A. Avangarda – od ratovanja, preko revolucionarne politike, do umetnosti. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2008;:191-220.
doi:10.2298/FID0802191J .
Jeremić-Molnar, Dragana, Molnar, Aleksandar, "Avangarda – od ratovanja, preko revolucionarne politike, do umetnosti" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2008):191-220,
https://doi.org/10.2298/FID0802191J . .