Altmetric

Savremene teorije demokratije

Mladenović, Ivan

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2008)

South Slavic Oral Tradition and its Textualization

Pavlović, Aleksandar

(Helsinki: Finnish Literature Society (Studia Fennica, Folkloristica 22, 2016)

Javni um kao politički ideal : shvatanje Džona Rolsa

Pavićević, Đorđe

(Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2007)