Zejnulahović, Damir

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0002-9454-7298
 • Zejnulahović, Damir (5)
Projects

Author's Bibliography

Postkolonijalna kritika

Zejnulahović, Damir; Hristov, Đorđe

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2023)

TY - CHAP
AU - Zejnulahović, Damir
AU - Hristov, Đorđe
PY - 2023
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/3741
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Priručnik kritike
T1 - Postkolonijalna kritika
SP - 331
EP - 354
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3741
ER - 
@inbook{
author = "Zejnulahović, Damir and Hristov, Đorđe",
year = "2023",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Priručnik kritike",
booktitle = "Postkolonijalna kritika",
pages = "331-354",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3741"
}
Zejnulahović, D.,& Hristov, Đ.. (2023). Postkolonijalna kritika. in Priručnik kritike
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 331-354.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3741
Zejnulahović D, Hristov Đ. Postkolonijalna kritika. in Priručnik kritike. 2023;:331-354.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3741 .
Zejnulahović, Damir, Hristov, Đorđe, "Postkolonijalna kritika" in Priručnik kritike (2023):331-354,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3741 .

Kritički osvrt na teorijska usmerenja istraživanja ideologije Karla Manhajma kroz Lukačev pojam totaliteta

Zejnulahović, Damir

(Ниш: Филозофски факултет, 2022)

TY - JOUR
AU - Zejnulahović, Damir
PY - 2022
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/3136
AB - Рад представља критички осврт на теоријске поставке истраживања
идеологије у мисли Карла Манхајма. У раду се проблематизују појмови тоталитета, егзистенције и друштвено слободно лебдеће интелигенције и указује на
последице и границе које су инхерентне Манхајмовом приступу истраживању.
Кроз приказ појмовног одређења тоталитета који даје Лукач, као и кроз осврт на
однос теорије и праксе, предлаже се другачији теоријски правац истраживања,
ослобођен проблема уочених код Манхајма.
PB - Ниш: Филозофски факултет
T2 - Godišnjak za sociologiju
T1 - Kritički osvrt na teorijska usmerenja istraživanja ideologije Karla Manhajma kroz Lukačev pojam totaliteta
IS - 29
VL - 28
SP - 55
EP - 68
DO - 10.46630/gsoc.29.2022.04
ER - 
@article{
author = "Zejnulahović, Damir",
year = "2022",
abstract = "Рад представља критички осврт на теоријске поставке истраживања
идеологије у мисли Карла Манхајма. У раду се проблематизују појмови тоталитета, егзистенције и друштвено слободно лебдеће интелигенције и указује на
последице и границе које су инхерентне Манхајмовом приступу истраживању.
Кроз приказ појмовног одређења тоталитета који даје Лукач, као и кроз осврт на
однос теорије и праксе, предлаже се другачији теоријски правац истраживања,
ослобођен проблема уочених код Манхајма.",
publisher = "Ниш: Филозофски факултет",
journal = "Godišnjak za sociologiju",
title = "Kritički osvrt na teorijska usmerenja istraživanja ideologije Karla Manhajma kroz Lukačev pojam totaliteta",
number = "29",
volume = "28",
pages = "55-68",
doi = "10.46630/gsoc.29.2022.04"
}
Zejnulahović, D.. (2022). Kritički osvrt na teorijska usmerenja istraživanja ideologije Karla Manhajma kroz Lukačev pojam totaliteta. in Godišnjak za sociologiju
Ниш: Филозофски факултет., 28(29), 55-68.
https://doi.org/10.46630/gsoc.29.2022.04
Zejnulahović D. Kritički osvrt na teorijska usmerenja istraživanja ideologije Karla Manhajma kroz Lukačev pojam totaliteta. in Godišnjak za sociologiju. 2022;28(29):55-68.
doi:10.46630/gsoc.29.2022.04 .
Zejnulahović, Damir, "Kritički osvrt na teorijska usmerenja istraživanja ideologije Karla Manhajma kroz Lukačev pojam totaliteta" in Godišnjak za sociologiju, 28, no. 29 (2022):55-68,
https://doi.org/10.46630/gsoc.29.2022.04 . .

Technofeudalism illustrated by Trump’s Twitter suspension and Australia vs. Google and Facebook dispute

Bojić, Ljubiša; Zejnulahović, Damir; Janković, Miloš

(Beograd: Srpsko sociološko društvo, 2021)

TY - JOUR
AU - Bojić, Ljubiša
AU - Zejnulahović, Damir
AU - Janković, Miloš
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2852
AB - Social media are becoming an indispensable communication tool today, including political communication. Therefore, technological companies running them have a great power. Every intervention they have in the public sphere may have far-reach-ing consequences. We will focus on two cases of the influence of technological companies on media, election and legislative processes as basic factors of democracy. We will consider the implications of the prohibition of Donald Trump’s use of Twitter, as well as the conflict of Australia’s media policy with Facebook and Google. We have reached the conclusion that in these cases technological companies took over the power that used to belong to the judicial and legislative branch of power, in terms of defining what hate speech, as well as media regulation is. Accordingly, this threatens the information system and sovereignty of the countries where these interventions are made. These events indicate that the world is entering a period of domination of technological companies, which may be called tech-nocracy or technofeudalism. Further considerations should be directed towards defining social media as a public good that should be influenced by societies and not only techno-logical companies as the owners of these communication platforms.
AB - Друштвени медији постају незаобилазан комуникациони алат
данашњице, укључујући и политичку комуникацију. Самим тим, технолошке компаније које њима управљају имају велику моћ. Свака њихова интервенција у јавној
сфери може да има далекосежне последице. Фокусирамо се на два случаја утицаја
технолошких компанија на медије, изборни и легислативни процес, као основне
чиниоце демократије. Разматрамо импликације забране Доналду Трампу да користи
Твитер, као и окршај медијске политике Аустралије са Фејсбуком и Гуглом. Долазимо до закључка да су технолошке компаније у овим случајевима преузеле моћ која
је претходно припадала судској и легислативној грани власти, у смислу одређивања
шта је говор мржње, као и регулацију медија. Самим тим, угрожени су информисање и суверенитет држава у којима се спроводе ове интервенције. Ови догађаји
указују да свет улази у период доминације технолошких компанија, који можемо
назвати технократијом или технофеудализмом. Даља разматрања треба да иду у
правцу дефинисања друштвених медија као јавног добра у коме утицај треба да
имају друштва, а не само технолошке компаније који су власници ових комуникационих платформи.
PB - Beograd: Srpsko sociološko društvo
T2 - Sociological Review / Sociološki pregled
T1 - Technofeudalism illustrated by Trump’s Twitter suspension and Australia vs. Google and Facebook dispute
T1 - Технофеудализам на примерима Трампове суспензије са Твитера и спора Аустралије са Гуглом и Фејсбуком
IS - 2
VL - 22
SP - 538
EP - 561
DO - 10.5937%2Fsocpreg55-32105
ER - 
@article{
author = "Bojić, Ljubiša and Zejnulahović, Damir and Janković, Miloš",
year = "2021",
abstract = "Social media are becoming an indispensable communication tool today, including political communication. Therefore, technological companies running them have a great power. Every intervention they have in the public sphere may have far-reach-ing consequences. We will focus on two cases of the influence of technological companies on media, election and legislative processes as basic factors of democracy. We will consider the implications of the prohibition of Donald Trump’s use of Twitter, as well as the conflict of Australia’s media policy with Facebook and Google. We have reached the conclusion that in these cases technological companies took over the power that used to belong to the judicial and legislative branch of power, in terms of defining what hate speech, as well as media regulation is. Accordingly, this threatens the information system and sovereignty of the countries where these interventions are made. These events indicate that the world is entering a period of domination of technological companies, which may be called tech-nocracy or technofeudalism. Further considerations should be directed towards defining social media as a public good that should be influenced by societies and not only techno-logical companies as the owners of these communication platforms., Друштвени медији постају незаобилазан комуникациони алат
данашњице, укључујући и политичку комуникацију. Самим тим, технолошке компаније које њима управљају имају велику моћ. Свака њихова интервенција у јавној
сфери може да има далекосежне последице. Фокусирамо се на два случаја утицаја
технолошких компанија на медије, изборни и легислативни процес, као основне
чиниоце демократије. Разматрамо импликације забране Доналду Трампу да користи
Твитер, као и окршај медијске политике Аустралије са Фејсбуком и Гуглом. Долазимо до закључка да су технолошке компаније у овим случајевима преузеле моћ која
је претходно припадала судској и легислативној грани власти, у смислу одређивања
шта је говор мржње, као и регулацију медија. Самим тим, угрожени су информисање и суверенитет држава у којима се спроводе ове интервенције. Ови догађаји
указују да свет улази у период доминације технолошких компанија, који можемо
назвати технократијом или технофеудализмом. Даља разматрања треба да иду у
правцу дефинисања друштвених медија као јавног добра у коме утицај треба да
имају друштва, а не само технолошке компаније који су власници ових комуникационих платформи.",
publisher = "Beograd: Srpsko sociološko društvo",
journal = "Sociological Review / Sociološki pregled",
title = "Technofeudalism illustrated by Trump’s Twitter suspension and Australia vs. Google and Facebook dispute, Технофеудализам на примерима Трампове суспензије са Твитера и спора Аустралије са Гуглом и Фејсбуком",
number = "2",
volume = "22",
pages = "538-561",
doi = "10.5937%2Fsocpreg55-32105"
}
Bojić, L., Zejnulahović, D.,& Janković, M.. (2021). Technofeudalism illustrated by Trump’s Twitter suspension and Australia vs. Google and Facebook dispute. in Sociological Review / Sociološki pregled
Beograd: Srpsko sociološko društvo., 22(2), 538-561.
https://doi.org/10.5937%2Fsocpreg55-32105
Bojić L, Zejnulahović D, Janković M. Technofeudalism illustrated by Trump’s Twitter suspension and Australia vs. Google and Facebook dispute. in Sociological Review / Sociološki pregled. 2021;22(2):538-561.
doi:10.5937%2Fsocpreg55-32105 .
Bojić, Ljubiša, Zejnulahović, Damir, Janković, Miloš, "Technofeudalism illustrated by Trump’s Twitter suspension and Australia vs. Google and Facebook dispute" in Sociological Review / Sociološki pregled, 22, no. 2 (2021):538-561,
https://doi.org/10.5937%2Fsocpreg55-32105 . .

Ideologija Srpskog pokreta Dveri

Zejnulahović, Damir

(Београд: Универзитет у Београду – Филозофски факултет Институт за социолошка истраживања, 2021)

TY - CHAP
AU - Zejnulahović, Damir
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2621
AB - Рад представља развој теоријског усмерења истраживања идеологије у коме се највише ослања на Манхајма и Лукача. Након тога врши се анализа идеологије Српског покрета Двери, њиховог политичког програма и медијских појављивања најистакнутијих чланова. На крају се Српски покрет Двери идејно смешта у ширу европску породицу радикалних десничара.
PB - Београд: Универзитет у Београду – Филозофски факултет Институт за социолошка истраживања
T2 - Istraživanja nacionalizma u Srbiji početkom 21. veka
T1 - Ideologija Srpskog pokreta Dveri
SP - 109
EP - 134
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2621
ER - 
@inbook{
author = "Zejnulahović, Damir",
year = "2021",
abstract = "Рад представља развој теоријског усмерења истраживања идеологије у коме се највише ослања на Манхајма и Лукача. Након тога врши се анализа идеологије Српског покрета Двери, њиховог политичког програма и медијских појављивања најистакнутијих чланова. На крају се Српски покрет Двери идејно смешта у ширу европску породицу радикалних десничара.",
publisher = "Београд: Универзитет у Београду – Филозофски факултет Институт за социолошка истраживања",
journal = "Istraživanja nacionalizma u Srbiji početkom 21. veka",
booktitle = "Ideologija Srpskog pokreta Dveri",
pages = "109-134",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2621"
}
Zejnulahović, D.. (2021). Ideologija Srpskog pokreta Dveri. in Istraživanja nacionalizma u Srbiji početkom 21. veka
Београд: Универзитет у Београду – Филозофски факултет Институт за социолошка истраживања., 109-134.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2621
Zejnulahović D. Ideologija Srpskog pokreta Dveri. in Istraživanja nacionalizma u Srbiji početkom 21. veka. 2021;:109-134.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2621 .
Zejnulahović, Damir, "Ideologija Srpskog pokreta Dveri" in Istraživanja nacionalizma u Srbiji početkom 21. veka (2021):109-134,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2621 .

Tehnofeudalizam na primerima Trampove suspenzije sa Tvitera i spora Australije sa Guglom i Fejsbukom

Bojić, Ljubiša; Zejnulahović, Damir; Janković, Miloš

(Beograd: Srpsko sociološko društvo, 2021)

TY - JOUR
AU - Bojić, Ljubiša
AU - Zejnulahović, Damir
AU - Janković, Miloš
PY - 2021
UR - http://www.socioloskipregled.org.rs/2021/07/12/socioloski-pregled-vol-lv-2021-no-2/
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2360
AB - Друштвени медији постају незаобилазан комуникациони алат
данашњице, укључујући и политичку комуникацију. Самим тим, технолошке компаније које њима управљају имају велику моћ. Свака њихова интервенција у јавној
сфери може да има далекосежне последице. Фокусирамо се на два случаја утицаја
технолошких компанија на медије, изборни и легислативни процес, као основне
чиниоце демократије. Разматрамо импликације забране Доналду Трампу да користи
Твитер, као и окршај медијске политике Аустралије са Фејсбуком и Гуглом. Долазимо до закључка да су технолошке компаније у овим случајевима преузеле моћ која
је претходно припадала судској и легислативној грани власти, у смислу одређивања
шта је говор мржње, као и регулацију медија. Самим тим, угрожени су информисање и суверенитет држава у којима се спроводе ове интервенције. Ови догађаји
указују да свет улази у период доминације технолошких компанија, који можемо
назвати технократијом или технофеудализмом. Даља разматрања треба да иду у
правцу дефинисања друштвених медија као јавног добра у коме утицај треба да
имају друштва, а не само технолошке компаније који су власници ових комуникационих платформи.
AB - Social media are becoming an indispensable communication tool today,
including political communication. Therefore, technological companies running them
have a great power. Every intervention they have in the public sphere may have far-reaching consequences. We will focus on two cases of the influence of technological companies
on media, election and legislative processes as basic factors of democracy. We will consider
the implications of the prohibition of Donald Trump’s use of Twitter, as well as the conflict
of Australia’s media policy with Facebook and Google. We have reached the conclusion
that in these cases technological companies took over the power that used to belong to the
judicial and legislative branch of power, in terms of defining what hate speech, as well as
media regulation is. Accordingly, this threatens the information system and sovereignty
of the countries where these interventions are made. These events indicate that the world
is entering a period of domination of technological companies, which may be called technocracy or technofeudalism. Further considerations should be directed towards defining
social media as a public good that should be influenced by societies and not only technological companies as the owners of these communication platforms.
PB - Beograd: Srpsko sociološko društvo
T2 - Sociološki pregled
T1 - Tehnofeudalizam na primerima Trampove suspenzije sa Tvitera i spora Australije sa Guglom i Fejsbukom
IS - 2
VL - 55
SP - 538
EP - 561
DO - 10.5937/socpreg55-32105
ER - 
@article{
author = "Bojić, Ljubiša and Zejnulahović, Damir and Janković, Miloš",
year = "2021",
abstract = "Друштвени медији постају незаобилазан комуникациони алат
данашњице, укључујући и политичку комуникацију. Самим тим, технолошке компаније које њима управљају имају велику моћ. Свака њихова интервенција у јавној
сфери може да има далекосежне последице. Фокусирамо се на два случаја утицаја
технолошких компанија на медије, изборни и легислативни процес, као основне
чиниоце демократије. Разматрамо импликације забране Доналду Трампу да користи
Твитер, као и окршај медијске политике Аустралије са Фејсбуком и Гуглом. Долазимо до закључка да су технолошке компаније у овим случајевима преузеле моћ која
је претходно припадала судској и легислативној грани власти, у смислу одређивања
шта је говор мржње, као и регулацију медија. Самим тим, угрожени су информисање и суверенитет држава у којима се спроводе ове интервенције. Ови догађаји
указују да свет улази у период доминације технолошких компанија, који можемо
назвати технократијом или технофеудализмом. Даља разматрања треба да иду у
правцу дефинисања друштвених медија као јавног добра у коме утицај треба да
имају друштва, а не само технолошке компаније који су власници ових комуникационих платформи., Social media are becoming an indispensable communication tool today,
including political communication. Therefore, technological companies running them
have a great power. Every intervention they have in the public sphere may have far-reaching consequences. We will focus on two cases of the influence of technological companies
on media, election and legislative processes as basic factors of democracy. We will consider
the implications of the prohibition of Donald Trump’s use of Twitter, as well as the conflict
of Australia’s media policy with Facebook and Google. We have reached the conclusion
that in these cases technological companies took over the power that used to belong to the
judicial and legislative branch of power, in terms of defining what hate speech, as well as
media regulation is. Accordingly, this threatens the information system and sovereignty
of the countries where these interventions are made. These events indicate that the world
is entering a period of domination of technological companies, which may be called technocracy or technofeudalism. Further considerations should be directed towards defining
social media as a public good that should be influenced by societies and not only technological companies as the owners of these communication platforms.",
publisher = "Beograd: Srpsko sociološko društvo",
journal = "Sociološki pregled",
title = "Tehnofeudalizam na primerima Trampove suspenzije sa Tvitera i spora Australije sa Guglom i Fejsbukom",
number = "2",
volume = "55",
pages = "538-561",
doi = "10.5937/socpreg55-32105"
}
Bojić, L., Zejnulahović, D.,& Janković, M.. (2021). Tehnofeudalizam na primerima Trampove suspenzije sa Tvitera i spora Australije sa Guglom i Fejsbukom. in Sociološki pregled
Beograd: Srpsko sociološko društvo., 55(2), 538-561.
https://doi.org/10.5937/socpreg55-32105
Bojić L, Zejnulahović D, Janković M. Tehnofeudalizam na primerima Trampove suspenzije sa Tvitera i spora Australije sa Guglom i Fejsbukom. in Sociološki pregled. 2021;55(2):538-561.
doi:10.5937/socpreg55-32105 .
Bojić, Ljubiša, Zejnulahović, Damir, Janković, Miloš, "Tehnofeudalizam na primerima Trampove suspenzije sa Tvitera i spora Australije sa Guglom i Fejsbukom" in Sociološki pregled, 55, no. 2 (2021):538-561,
https://doi.org/10.5937/socpreg55-32105 . .
2