Lošonc, Mark

Link to this page

Authority KeyName Variants
fa93bde0-f9cf-4327-8fe3-b976b8745f21
 • Lošonc, Mark (6)
Projects

Author's Bibliography

Regionalni identitet vojvođanskih Mađara i politički projekat Vojvodine u XX veku

Lošonc, Mark

(Novi Sad: Kulturni centar Vojvodine Miloš Crnjanski, 2022)

TY - JOUR
AU - Lošonc, Mark
PY - 2022
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2561
AB - Ovaj rad predstavlja rekonstrukciju mađarske dimenzije vojvođanskih autonomaških
projekata u XX veku: 1. između dva svetska rata; 2. između 1938. i 1988. godine; 3. tokom devedesetih godina prošlog veka. Pokazaće se kako su se Mađari u Srbiji identifikovali sa svojim novim
regionalnim identitetom, kako na političkom tako i na kulturnom planu. S druge strane, posebna
pažnja će biti posvećena dilemama i napetosti političkog vojvođanstva kod Mađara, sa posebnim
osvrtom na samopozicioniranje u odnosu na unutarsrpske konflikte, dinamiku straha od separatizma, zatim napetosti federalizma i unitarizma. Poslednji deo ovog rada će se fokusirati na različite
strategije u pogledu političkog vojvođanstva koje su se pojavile tokom devedesetih godina. Pokazaće se da model kulturne autonomije i političkog vojvođanstva mogu biti međusobno isključivi, ali
je moguće i njihovo pomirenje.
PB - Novi Sad: Kulturni centar Vojvodine Miloš Crnjanski
T2 - Interkulturalnost
T1 - Regionalni identitet vojvođanskih Mađara i politički projekat Vojvodine u XX veku
IS - 23
SP - 38
EP - 57
DO - 94(=511.141)“19“
ER - 
@article{
author = "Lošonc, Mark",
year = "2022",
abstract = "Ovaj rad predstavlja rekonstrukciju mađarske dimenzije vojvođanskih autonomaških
projekata u XX veku: 1. između dva svetska rata; 2. između 1938. i 1988. godine; 3. tokom devedesetih godina prošlog veka. Pokazaće se kako su se Mađari u Srbiji identifikovali sa svojim novim
regionalnim identitetom, kako na političkom tako i na kulturnom planu. S druge strane, posebna
pažnja će biti posvećena dilemama i napetosti političkog vojvođanstva kod Mađara, sa posebnim
osvrtom na samopozicioniranje u odnosu na unutarsrpske konflikte, dinamiku straha od separatizma, zatim napetosti federalizma i unitarizma. Poslednji deo ovog rada će se fokusirati na različite
strategije u pogledu političkog vojvođanstva koje su se pojavile tokom devedesetih godina. Pokazaće se da model kulturne autonomije i političkog vojvođanstva mogu biti međusobno isključivi, ali
je moguće i njihovo pomirenje.",
publisher = "Novi Sad: Kulturni centar Vojvodine Miloš Crnjanski",
journal = "Interkulturalnost",
title = "Regionalni identitet vojvođanskih Mađara i politički projekat Vojvodine u XX veku",
number = "23",
pages = "38-57",
doi = "94(=511.141)“19“"
}
Lošonc, M.. (2022). Regionalni identitet vojvođanskih Mađara i politički projekat Vojvodine u XX veku. in Interkulturalnost
Novi Sad: Kulturni centar Vojvodine Miloš Crnjanski.(23), 38-57.
https://doi.org/94(=511.141)“19“
Lošonc M. Regionalni identitet vojvođanskih Mađara i politički projekat Vojvodine u XX veku. in Interkulturalnost. 2022;(23):38-57.
doi:94(=511.141)“19“ .
Lošonc, Mark, "Regionalni identitet vojvođanskih Mađara i politički projekat Vojvodine u XX veku" in Interkulturalnost, no. 23 (2022):38-57,
https://doi.org/94(=511.141)“19“ . .

Pojmovnik angažmana

Cvejić, Igor; Pudar Draško, Gazela; Lošonc, Mark

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2021)

TY - DATA
AU - Cvejić, Igor
AU - Pudar Draško, Gazela
AU - Lošonc, Mark
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2501
AB - Čini se da kada pristupamo temi angažmana forma rečnika, makar preliminarno, najviše odgovara. Upotreba termina „angažman“ u različitim jezicima i kontekstima danas je doživela toliku proliferaciju da mnogi autori, s pravom, izbegavaju da ga odrede jednoznačno. Angažman se prostire kroz različite sfere naše stvarnosti, od privatnih zalaganja, preko radnih mesta, ugovora, javnih nastupa i participacija u društvenom i političkom životu zajednice, do izvršenja vojničkih komandi. Na svom putu čini se da se angažman kreće između ili transcendira klasična pitanja koja bi pomogla u njegovom određenju, kao što su pitanja pasivnosti i aktivnosti, individualnog i kolektivnog, striktnih dužnosti i fleksibilnosti itd. S druge strane, za angažman kao specifičan vid aktivnosti, založenosti i upletenosti u ono čime smo angažovani ne postoji drugi odgovarajući termin koji bi objasnio ovaj fenomen, te prema tome, uprkos svoj svojoj složenosti, potreba za njegovim razumevanjem ne gubi na značaju.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T1 - Pojmovnik angažmana
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2501
ER - 
@misc{
author = "Cvejić, Igor and Pudar Draško, Gazela and Lošonc, Mark",
year = "2021",
abstract = "Čini se da kada pristupamo temi angažmana forma rečnika, makar preliminarno, najviše odgovara. Upotreba termina „angažman“ u različitim jezicima i kontekstima danas je doživela toliku proliferaciju da mnogi autori, s pravom, izbegavaju da ga odrede jednoznačno. Angažman se prostire kroz različite sfere naše stvarnosti, od privatnih zalaganja, preko radnih mesta, ugovora, javnih nastupa i participacija u društvenom i političkom životu zajednice, do izvršenja vojničkih komandi. Na svom putu čini se da se angažman kreće između ili transcendira klasična pitanja koja bi pomogla u njegovom određenju, kao što su pitanja pasivnosti i aktivnosti, individualnog i kolektivnog, striktnih dužnosti i fleksibilnosti itd. S druge strane, za angažman kao specifičan vid aktivnosti, založenosti i upletenosti u ono čime smo angažovani ne postoji drugi odgovarajući termin koji bi objasnio ovaj fenomen, te prema tome, uprkos svoj svojoj složenosti, potreba za njegovim razumevanjem ne gubi na značaju.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
title = "Pojmovnik angažmana",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2501"
}
Cvejić, I., Pudar Draško, G.,& Lošonc, M.. (2021). Pojmovnik angažmana. 
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2501
Cvejić I, Pudar Draško G, Lošonc M. Pojmovnik angažmana. 2021;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2501 .
Cvejić, Igor, Pudar Draško, Gazela, Lošonc, Mark, "Pojmovnik angažmana" (2021),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2501 .

Moć i indiferentna (im)potencijalnost u Agambenovoj filozofiji

Lošonc, Mark

(Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2021)

TY - JOUR
AU - Lošonc, Mark
PY - 2021
UR - https://kritika.instifdt.bg.ac.rs/index.php/kc/article/view/76
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2478
AB - Namera mi je da, služeći se novijim talasima interpretacije (između ostalog Votkinom, Zartaludisom i Long Čujem), razmotrim centralne pojmove Agambenove filozofije: signaturu, indiferenciju, (im)potencijalnost (u konfrontaciji sa Delezovim pojmom virtuelnog) i zonu nerazlučivosti. Ovaj rad je istovremeno i pokušaj da se baci novo svetlo na Agambenovu teoriju moći kroz analizu suverenosti, golog života i biomoći iz perspektive njihove strogo konceptualne pozadine, dakle imajući u vidu ontološku bazu Agambenove političke filozofije odnosno filozofije prava. Konceptualno-metodološki pristup bi možda omogućio da se oslobodimo od uobičajenih optužbi na račun Agambenove filozofije, sa posebnim osvrtom na pitanje otpora. Centralno pitanje ovoga rada je: šta čini moć operativnom.
PB - Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva
T1 - Moć i indiferentna (im)potencijalnost u Agambenovoj filozofiji
IS - 2
VL - 2
SP - 419
EP - 435
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2478
ER - 
@article{
author = "Lošonc, Mark",
year = "2021",
abstract = "Namera mi je da, služeći se novijim talasima interpretacije (između ostalog Votkinom, Zartaludisom i Long Čujem), razmotrim centralne pojmove Agambenove filozofije: signaturu, indiferenciju, (im)potencijalnost (u konfrontaciji sa Delezovim pojmom virtuelnog) i zonu nerazlučivosti. Ovaj rad je istovremeno i pokušaj da se baci novo svetlo na Agambenovu teoriju moći kroz analizu suverenosti, golog života i biomoći iz perspektive njihove strogo konceptualne pozadine, dakle imajući u vidu ontološku bazu Agambenove političke filozofije odnosno filozofije prava. Konceptualno-metodološki pristup bi možda omogućio da se oslobodimo od uobičajenih optužbi na račun Agambenove filozofije, sa posebnim osvrtom na pitanje otpora. Centralno pitanje ovoga rada je: šta čini moć operativnom.",
publisher = "Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva",
title = "Moć i indiferentna (im)potencijalnost u Agambenovoj filozofiji",
number = "2",
volume = "2",
pages = "419-435",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2478"
}
Lošonc, M.. (2021). Moć i indiferentna (im)potencijalnost u Agambenovoj filozofiji. in Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva
Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 2(2), 419-435.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2478
Lošonc M. Moć i indiferentna (im)potencijalnost u Agambenovoj filozofiji. in Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva. 2021;2(2):419-435.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2478 .
Lošonc, Mark, "Moć i indiferentna (im)potencijalnost u Agambenovoj filozofiji" in Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva, 2, no. 2 (2021):419-435,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2478 .

Angažman kao diskurzivna praksa i sistemski događaj

Lošonc, Mark

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2020)

TY - JOUR
AU - Lošonc, Mark
PY - 2020
UR - http://kritika.instifdt.bg.ac.rs/index.php/kc/article/view/11/35
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2106
AB - Ovaj rad je svojevrsna konfrontacija sa široko prihvaćenom tezom prema kojoj je angažman intencionalno ili mentalno stanje koje je nužno već pre delanja. S jedne strane, oslanjamo se na koncept ontološkog zalaganja. Pokušavamo da ga upotrebimo u društvenom kontekstu, naglašavajući da ono ima implikacije u društvenoj prostornosti. S druge strane, analiziramo i različite pojmove angažmana u teorijama sistema, sa posebnim osvrtom na Parsonsa i Lumana. Na kraju, pokušavamo da pomirimo ove dve koncepcije, ističući da obe predstavljaju dobre argumente protiv „intencionalističke teze
AB - The paper confronts the widely accepted view according to which engagement is an intentional or mental state that predcedes action. On the one hand, we rely upon the concept of ontological commitment. We try to make use of it in a social context, by emphasizing that engagement involves a social space of implication. On the other hand, we analyze the different concepts of engagement within systems-theoretical approaches, with special attention to Parsons and Luhmann. Finally, we try to recon-cile the two conceptual strategies by accentuating the fact that they can both serve as arguments against the “intentionalist thesis”.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva
T1 - Angažman kao diskurzivna praksa i sistemski događaj
T1 - Engagement – As a discursive practice and systemic event
IS - 1
VL - 1
SP - 29
EP - 43
DO - 10.5281/zenodo.3823371
ER - 
@article{
author = "Lošonc, Mark",
year = "2020",
abstract = "Ovaj rad je svojevrsna konfrontacija sa široko prihvaćenom tezom prema kojoj je angažman intencionalno ili mentalno stanje koje je nužno već pre delanja. S jedne strane, oslanjamo se na koncept ontološkog zalaganja. Pokušavamo da ga upotrebimo u društvenom kontekstu, naglašavajući da ono ima implikacije u društvenoj prostornosti. S druge strane, analiziramo i različite pojmove angažmana u teorijama sistema, sa posebnim osvrtom na Parsonsa i Lumana. Na kraju, pokušavamo da pomirimo ove dve koncepcije, ističući da obe predstavljaju dobre argumente protiv „intencionalističke teze, The paper confronts the widely accepted view according to which engagement is an intentional or mental state that predcedes action. On the one hand, we rely upon the concept of ontological commitment. We try to make use of it in a social context, by emphasizing that engagement involves a social space of implication. On the other hand, we analyze the different concepts of engagement within systems-theoretical approaches, with special attention to Parsons and Luhmann. Finally, we try to recon-cile the two conceptual strategies by accentuating the fact that they can both serve as arguments against the “intentionalist thesis”.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva",
title = "Angažman kao diskurzivna praksa i sistemski događaj, Engagement – As a discursive practice and systemic event",
number = "1",
volume = "1",
pages = "29-43",
doi = "10.5281/zenodo.3823371"
}
Lošonc, M.. (2020). Angažman kao diskurzivna praksa i sistemski događaj. in Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 1(1), 29-43.
https://doi.org/10.5281/zenodo.3823371
Lošonc M. Angažman kao diskurzivna praksa i sistemski događaj. in Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva. 2020;1(1):29-43.
doi:10.5281/zenodo.3823371 .
Lošonc, Mark, "Angažman kao diskurzivna praksa i sistemski događaj" in Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva, 1, no. 1 (2020):29-43,
https://doi.org/10.5281/zenodo.3823371 . .

Arhitektonska realnost ili lice zajednice

Bojanić, Petar; Cvejić, Igor; Čipranić, Miloš; Lošonc, Mark; Vesnić, Snežana

(Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, 2019)

TY - CHAP
AU - Bojanić, Petar
AU - Cvejić, Igor
AU - Čipranić, Miloš
AU - Lošonc, Mark
AU - Vesnić, Snežana
PY - 2019
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2038
PB - Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet
T2 - Živeti zajedno
T1 - Arhitektonska realnost ili lice zajednice
SP - 375
EP - 381
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2038
ER - 
@inbook{
author = "Bojanić, Petar and Cvejić, Igor and Čipranić, Miloš and Lošonc, Mark and Vesnić, Snežana",
year = "2019",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet",
journal = "Živeti zajedno",
booktitle = "Arhitektonska realnost ili lice zajednice",
pages = "375-381",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2038"
}
Bojanić, P., Cvejić, I., Čipranić, M., Lošonc, M.,& Vesnić, S.. (2019). Arhitektonska realnost ili lice zajednice. in Živeti zajedno
Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet., 375-381.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2038
Bojanić P, Cvejić I, Čipranić M, Lošonc M, Vesnić S. Arhitektonska realnost ili lice zajednice. in Živeti zajedno. 2019;:375-381.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2038 .
Bojanić, Petar, Cvejić, Igor, Čipranić, Miloš, Lošonc, Mark, Vesnić, Snežana, "Arhitektonska realnost ili lice zajednice" in Živeti zajedno (2019):375-381,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2038 .

Vreme, svest i kompleksnost. Temporalnost u Bergsonovoj i Huserlovoj filozofiji

Lošonc, Mark

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2018)

TY - BOOK
AU - Lošonc, Mark
PY - 2018
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2075
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
PB - Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
T1 - Vreme, svest i kompleksnost. Temporalnost u Bergsonovoj i Huserlovoj filozofiji
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2075
ER - 
@book{
author = "Lošonc, Mark",
year = "2018",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića",
title = "Vreme, svest i kompleksnost. Temporalnost u Bergsonovoj i Huserlovoj filozofiji",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2075"
}
Lošonc, M.. (2018). Vreme, svest i kompleksnost. Temporalnost u Bergsonovoj i Huserlovoj filozofiji. 
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2075
Lošonc M. Vreme, svest i kompleksnost. Temporalnost u Bergsonovoj i Huserlovoj filozofiji. 2018;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2075 .
Lošonc, Mark, "Vreme, svest i kompleksnost. Temporalnost u Bergsonovoj i Huserlovoj filozofiji" (2018),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2075 .