Stojilović, Darko

Link to this page

Authority KeyName Variants
ee95106e-fc96-4f6e-8591-8511bd2dde88
 • Stojilović, Darko (6)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Politički stavovi građana Srbije - jesen 2022

Ilić, Vujo; Mihailović, Vojislav; Pavićević, Gordana; Stojilović, Darko

(Beograd: Crta, 2022)

TY - RPRT
AU - Ilić, Vujo
AU - Mihailović, Vojislav
AU - Pavićević, Gordana
AU - Stojilović, Darko
PY - 2022
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2698
AB - Cilj istraživanja bio je uvid u stavove građana i građanki Srbije u vezi sa glavnim društvenim i političkim temama, unutrašnjim i spoljnopolitičkim. Ispitani su načini informisanja o društveno-političkim temama, stavovi o demokratiji i aktuelnim pitanjima domaće politike, stavovi o učešću građana u aktivnostima na lokalnom nivou, o glasanju na izborima i kvalitetu izbornog procesa, stavovi prema kosovskom dijalogu, stavovi prema EU integracijama, odnosima Srbije sa EU i Rusijom, i odnosima sa zemljama regiona, kao i o ratu u Ukrajini i poziciji koju bi Srbija trebalo da zauzme.
PB - Beograd: Crta
T1 - Politički stavovi građana Srbije - jesen 2022
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2698
ER - 
@techreport{
author = "Ilić, Vujo and Mihailović, Vojislav and Pavićević, Gordana and Stojilović, Darko",
year = "2022",
abstract = "Cilj istraživanja bio je uvid u stavove građana i građanki Srbije u vezi sa glavnim društvenim i političkim temama, unutrašnjim i spoljnopolitičkim. Ispitani su načini informisanja o društveno-političkim temama, stavovi o demokratiji i aktuelnim pitanjima domaće politike, stavovi o učešću građana u aktivnostima na lokalnom nivou, o glasanju na izborima i kvalitetu izbornog procesa, stavovi prema kosovskom dijalogu, stavovi prema EU integracijama, odnosima Srbije sa EU i Rusijom, i odnosima sa zemljama regiona, kao i o ratu u Ukrajini i poziciji koju bi Srbija trebalo da zauzme.",
publisher = "Beograd: Crta",
title = "Politički stavovi građana Srbije - jesen 2022",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2698"
}
Ilić, V., Mihailović, V., Pavićević, G.,& Stojilović, D.. (2022). Politički stavovi građana Srbije - jesen 2022. 
Beograd: Crta..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2698
Ilić V, Mihailović V, Pavićević G, Stojilović D. Politički stavovi građana Srbije - jesen 2022. 2022;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2698 .
Ilić, Vujo, Mihailović, Vojislav, Pavićević, Gordana, Stojilović, Darko, "Politički stavovi građana Srbije - jesen 2022" (2022),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2698 .

Demokratija na margini rata

Ilić, Vujo; Stojilović, Darko

(Beograd: Crta, 2022)

TY - RPRT
AU - Ilić, Vujo
AU - Stojilović, Darko
PY - 2022
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2550
AB - Cilj istraživanja bio je utvrđivanje stavova građana i građanki Srbije u vezi sa stanjem demokratije u zemlji, posebno o kvalitetu izbora održanih 3. aprila 2022. godine, kao i o spoljnopolitičkim stavovima. Konkretno, ispitani su načini informisanja o društveno-političkim temama, stavovi o stanju u zemlji i demokratiji, o nepravilnostima u izbornom procesu i biračkom spisku, stavovi prema EU integracijama, odnosima Srbije sa EU i Rusijom, kao i o ratu u Ukrajini i poziciji koju bi Srbija trebalo da zauzme.
PB - Beograd: Crta
T1 - Demokratija na margini rata
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2550
ER - 
@techreport{
author = "Ilić, Vujo and Stojilović, Darko",
year = "2022",
abstract = "Cilj istraživanja bio je utvrđivanje stavova građana i građanki Srbije u vezi sa stanjem demokratije u zemlji, posebno o kvalitetu izbora održanih 3. aprila 2022. godine, kao i o spoljnopolitičkim stavovima. Konkretno, ispitani su načini informisanja o društveno-političkim temama, stavovi o stanju u zemlji i demokratiji, o nepravilnostima u izbornom procesu i biračkom spisku, stavovi prema EU integracijama, odnosima Srbije sa EU i Rusijom, kao i o ratu u Ukrajini i poziciji koju bi Srbija trebalo da zauzme.",
publisher = "Beograd: Crta",
title = "Demokratija na margini rata",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2550"
}
Ilić, V.,& Stojilović, D.. (2022). Demokratija na margini rata. 
Beograd: Crta..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2550
Ilić V, Stojilović D. Demokratija na margini rata. 2022;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2550 .
Ilić, Vujo, Stojilović, Darko, "Demokratija na margini rata" (2022),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2550 .

Stavovi građana o izbornom procesu 2022

Stojilović, Darko; Ilić, Vujo

(Beograd: Crta, 2022)

TY - RPRT
AU - Stojilović, Darko
AU - Ilić, Vujo
PY - 2022
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2549
AB - Cilj istraživanja bio je utvrđivanje stavova građana i građanki Srbije u vezi sa parlamentarnim, predsedničkim i lokalnim izborima 3. aprila 2022. godine. Ispitani su načini informisanja o društveno-političkim temama, politički stavovi, znanje o izbornom procesu, stavovi o izbornim nepravilnostima, kao i očekivanja u vezi s izborima.
PB - Beograd: Crta
T1 - Stavovi građana o izbornom procesu 2022
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2549
ER - 
@techreport{
author = "Stojilović, Darko and Ilić, Vujo",
year = "2022",
abstract = "Cilj istraživanja bio je utvrđivanje stavova građana i građanki Srbije u vezi sa parlamentarnim, predsedničkim i lokalnim izborima 3. aprila 2022. godine. Ispitani su načini informisanja o društveno-političkim temama, politički stavovi, znanje o izbornom procesu, stavovi o izbornim nepravilnostima, kao i očekivanja u vezi s izborima.",
publisher = "Beograd: Crta",
title = "Stavovi građana o izbornom procesu 2022",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2549"
}
Stojilović, D.,& Ilić, V.. (2022). Stavovi građana o izbornom procesu 2022. 
Beograd: Crta..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2549
Stojilović D, Ilić V. Stavovi građana o izbornom procesu 2022. 2022;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2549 .
Stojilović, Darko, Ilić, Vujo, "Stavovi građana o izbornom procesu 2022" (2022),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2549 .

Stavovi građana Srbije o učešću u demokratskim procesima 2021

Stojilović, Darko; Ilić, Vujo

(Beograd: Crta, 2022)

TY - RPRT
AU - Stojilović, Darko
AU - Ilić, Vujo
PY - 2022
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2521
AB - Cilj istraživanja bio je utvrđivanje stavova građana i građanki Srbije u vezi sa političkim pitanjima, kao i stepena njihove spremnosti da učestvuju u demokratskim procesima koji podrazumevaju niz različitih oblika građanske participacije - od glasanja na izborima do pokretanja i učešća u akcijama.
PB - Beograd: Crta
T1 - Stavovi građana Srbije o učešću u demokratskim procesima 2021
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2521
ER - 
@techreport{
author = "Stojilović, Darko and Ilić, Vujo",
year = "2022",
abstract = "Cilj istraživanja bio je utvrđivanje stavova građana i građanki Srbije u vezi sa političkim pitanjima, kao i stepena njihove spremnosti da učestvuju u demokratskim procesima koji podrazumevaju niz različitih oblika građanske participacije - od glasanja na izborima do pokretanja i učešća u akcijama.",
publisher = "Beograd: Crta",
title = "Stavovi građana Srbije o učešću u demokratskim procesima 2021",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2521"
}
Stojilović, D.,& Ilić, V.. (2022). Stavovi građana Srbije o učešću u demokratskim procesima 2021. 
Beograd: Crta..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2521
Stojilović D, Ilić V. Stavovi građana Srbije o učešću u demokratskim procesima 2021. 2022;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2521 .
Stojilović, Darko, Ilić, Vujo, "Stavovi građana Srbije o učešću u demokratskim procesima 2021" (2022),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2521 .

Stavovi građana Srbije o učešću u demokratskim procesima 2020. godine

Ilić, Vujo; Stojilović, Darko

(Beograd: Crta, 2021)


                      

                      
Ilić, V.,& Stojilović, D.. (2021). Stavovi građana Srbije o učešću u demokratskim procesima 2020. godine. 
Beograd: Crta..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2387
Ilić V, Stojilović D. Stavovi građana Srbije o učešću u demokratskim procesima 2020. godine. 2021;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2387 .
Ilić, Vujo, Stojilović, Darko, "Stavovi građana Srbije o učešću u demokratskim procesima 2020. godine" (2021),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2387 .

Mišljenje građana o korupciji 2021. godine

Stojilović, Darko; Ilić, Vujo

(Beograd: Crta, 2021)


                      

                      
Stojilović, D.,& Ilić, V.. (2021). Mišljenje građana o korupciji 2021. godine. 
Beograd: Crta..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2432
Stojilović D, Ilić V. Mišljenje građana o korupciji 2021. godine. 2021;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2432 .
Stojilović, Darko, Ilić, Vujo, "Mišljenje građana o korupciji 2021. godine" (2021),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2432 .