Antonijević, Pavle

Link to this page

Authority KeyName Variants
512e7c7f-3b88-4d57-a9ab-cd072be7dd08
 • Antonijević, Pavle (3)
Projects

Author's Bibliography

Uvid u neke metodološke dileme i sporenja u istraživanju intelektualne istorije

Antonijević, Pavle

(Beograd: Udruženje za društvenu istoriju, 2023)

TY - JOUR
AU - Antonijević, Pavle
PY - 2023
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2883
AB - Intelektualna istorija predstavlja vrlo širok i neod ređen pojam, praćen sporenjima i nesaglasnošću među istoričarima koju pokušavaju da ga preciznije definišu. Stoga, rad predstavlja skroman pokušaj da se na što pregledniji način pruži uvid u nekoliko metodoloških problema i dilema koji prate ovu raspravu. Najpre su predstavljeni pojedini aspekti u sporu oko predmeta i određenja discipline, da bi, potom, bilo razmotreno i nekoliko metodoloških pristupa. Analiziran je tradicionalni metod „istorije ideja“ u SAD, lingvistički kontekstualizam „kembričke škole“, odnos postmodernizma i intelektualne istorije, kao i društvena intelektualna istorija. U završnom delu se raspravlja o određenim savremenim tokovima u okviru discipline, kao i jednom od potencijalnih rešenja za ranije krize i metodološke teškoće.
AB - The article attempts to present some methodological approaches, controversies, and
dilemmas in the research of intellectual history. First, the paper shows a dispute over the
subject matter and the definition of the discipline from the perspective of influential scholars
in the field. The major part of the study aims to show several methodological approaches:
the traditional method of the “history of ideas” in the USA, the linguistic contextualism of
the “Cambridge school”, the relationship between postmodernism and intellectual history, as
well as social intellectual history. Similarities and differences between selected approaches
are discussed considering their contributions and shortcomings. The final part of the article
examines contemporary trends within the discipline, offering one of the potential solutions
for earlier crises and methodological difficulties.
PB - Beograd: Udruženje za društvenu istoriju
T2 - Godišnjak za društvenu istoriju
T1 - Uvid u neke metodološke dileme i sporenja u istraživanju intelektualne istorije
T1 - Insight Into Some Methodological Issues and Disputes in the Research of Intellectual History
IS - 1
VL - volume:XXX
SP - 109
EP - 136
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2883
ER - 
@article{
author = "Antonijević, Pavle",
year = "2023",
abstract = "Intelektualna istorija predstavlja vrlo širok i neod ređen pojam, praćen sporenjima i nesaglasnošću među istoričarima koju pokušavaju da ga preciznije definišu. Stoga, rad predstavlja skroman pokušaj da se na što pregledniji način pruži uvid u nekoliko metodoloških problema i dilema koji prate ovu raspravu. Najpre su predstavljeni pojedini aspekti u sporu oko predmeta i određenja discipline, da bi, potom, bilo razmotreno i nekoliko metodoloških pristupa. Analiziran je tradicionalni metod „istorije ideja“ u SAD, lingvistički kontekstualizam „kembričke škole“, odnos postmodernizma i intelektualne istorije, kao i društvena intelektualna istorija. U završnom delu se raspravlja o određenim savremenim tokovima u okviru discipline, kao i jednom od potencijalnih rešenja za ranije krize i metodološke teškoće., The article attempts to present some methodological approaches, controversies, and
dilemmas in the research of intellectual history. First, the paper shows a dispute over the
subject matter and the definition of the discipline from the perspective of influential scholars
in the field. The major part of the study aims to show several methodological approaches:
the traditional method of the “history of ideas” in the USA, the linguistic contextualism of
the “Cambridge school”, the relationship between postmodernism and intellectual history, as
well as social intellectual history. Similarities and differences between selected approaches
are discussed considering their contributions and shortcomings. The final part of the article
examines contemporary trends within the discipline, offering one of the potential solutions
for earlier crises and methodological difficulties.",
publisher = "Beograd: Udruženje za društvenu istoriju",
journal = "Godišnjak za društvenu istoriju",
title = "Uvid u neke metodološke dileme i sporenja u istraživanju intelektualne istorije, Insight Into Some Methodological Issues and Disputes in the Research of Intellectual History",
number = "1",
volume = "volume:XXX",
pages = "109-136",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2883"
}
Antonijević, P.. (2023). Uvid u neke metodološke dileme i sporenja u istraživanju intelektualne istorije. in Godišnjak za društvenu istoriju
Beograd: Udruženje za društvenu istoriju., volume:XXX(1), 109-136.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2883
Antonijević P. Uvid u neke metodološke dileme i sporenja u istraživanju intelektualne istorije. in Godišnjak za društvenu istoriju. 2023;volume:XXX(1):109-136.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2883 .
Antonijević, Pavle, "Uvid u neke metodološke dileme i sporenja u istraživanju intelektualne istorije" in Godišnjak za društvenu istoriju, volume:XXX, no. 1 (2023):109-136,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2883 .

Mogućnost radikalne alternative za 21. vek: teorija demokratije Abdulaha Odžalana

Antonijević, Pavle

(Beograd: Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka, 2022)

TY - JOUR
AU - Antonijević, Pavle
PY - 2022
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2776
AB - U radu se analizira teorija demokratije višegodišnjeg lidera Radničke partije Kurdistana (PKK), Abdulaha Odžalana. Trenutna široka primena participativnih metoda odlučivanja u lokalnim skupštinama i većima u severnoj Siriji ovu temu čini posebno aktuelnom. Cilj je ispitati osnove teorijskih gledišta Abdulaha Odžalana u razumevanju demokratije, politike i države. Kao polazna tačka u istraživanju, posebno je predstavljen Odžalanov koncept „demokratske civilizacije”. Drugi deo rada zalazi u pitanje demokratskog konfederalizma i kritike države. Zaključna teza je da je Odžalan u značajnoj meri uspešno razradio zaokruženi sistem demokratske civilizacije, omogućivši svom modelu demokratskog konfederalizma prostor lišen kapitalizma, predstavništva i države. Sa druge strane, slabost njegove teorije se ogleda u ambivalentnom odnosu prema postojećim strukturama države sa nedovoljno razrađenom idejom o „međusobnoj koegzistenciji države i demokratije”.
PB - Beograd: Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka
T2 - Godišnjak Fakulteta političkih nauka
T1 - Mogućnost radikalne alternative za 21. vek: teorija demokratije Abdulaha Odžalana
IS - 28
VL - 16
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2776
ER - 
@article{
author = "Antonijević, Pavle",
year = "2022",
abstract = "U radu se analizira teorija demokratije višegodišnjeg lidera Radničke partije Kurdistana (PKK), Abdulaha Odžalana. Trenutna široka primena participativnih metoda odlučivanja u lokalnim skupštinama i većima u severnoj Siriji ovu temu čini posebno aktuelnom. Cilj je ispitati osnove teorijskih gledišta Abdulaha Odžalana u razumevanju demokratije, politike i države. Kao polazna tačka u istraživanju, posebno je predstavljen Odžalanov koncept „demokratske civilizacije”. Drugi deo rada zalazi u pitanje demokratskog konfederalizma i kritike države. Zaključna teza je da je Odžalan u značajnoj meri uspešno razradio zaokruženi sistem demokratske civilizacije, omogućivši svom modelu demokratskog konfederalizma prostor lišen kapitalizma, predstavništva i države. Sa druge strane, slabost njegove teorije se ogleda u ambivalentnom odnosu prema postojećim strukturama države sa nedovoljno razrađenom idejom o „međusobnoj koegzistenciji države i demokratije”.",
publisher = "Beograd: Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka",
journal = "Godišnjak Fakulteta političkih nauka",
title = "Mogućnost radikalne alternative za 21. vek: teorija demokratije Abdulaha Odžalana",
number = "28",
volume = "16",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2776"
}
Antonijević, P.. (2022). Mogućnost radikalne alternative za 21. vek: teorija demokratije Abdulaha Odžalana. in Godišnjak Fakulteta političkih nauka
Beograd: Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka., 16(28).
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2776
Antonijević P. Mogućnost radikalne alternative za 21. vek: teorija demokratije Abdulaha Odžalana. in Godišnjak Fakulteta političkih nauka. 2022;16(28).
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2776 .
Antonijević, Pavle, "Mogućnost radikalne alternative za 21. vek: teorija demokratije Abdulaha Odžalana" in Godišnjak Fakulteta političkih nauka, 16, no. 28 (2022),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2776 .

Primena teorija građanske neposlušnosti analizom radničkih štrajkova u socijalističkoj Jugoslaviji (1958-1980)

Antonijević, Pavle

(Beograd : Udruženje za političke nauke Srbije; Fakultet političkih nauka, 2022)

TY - CONF
AU - Antonijević, Pavle
PY - 2022
UR - http://www.upns.rs/sites/default/files/2023-03/Drustvena%20pravda%20u%20postkomunistickim%20drustvima.pdf
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2791
AB - U radu se analiziraju radnički štrajkovi u socijalističkoj Jugoslaviji primenomteorije građanske neposlušnosti. Cilj istraživanja je pokušaj sagledavanja rad-ničkih štrajkova identifikacijom pojedinih elemenata građanske neposlušnosti.Razmatraju se brojna pitanja u vezi legalnosti akcije, njene nenasilne prirode ijavnog karaktera. Teorijski okvir istraživanja prati dominantno shvatanje pojmagrađanske neposlušnosti, koje taj čin definiše kao otvoreno i nenasilno kršenjezakona u činu apela na javno shvatanje morala. Međutim, kod određenih aspe-kata pristupano je uz uvažavanje razlika među pojedinim tradicijama u okviruove teorije. Istraživanjem je utvrđeno da se radnički štrajkovi u socijalističkoj Jugoslaviji mogu značajnim delom tretirati kao svojevrsni oblik građanske ne-poslušnosti. Način razumevanja građanske neposlušnosti u okviru demokrat-skog krila Šermanove podele, posebno pogoduje ovoj tezi.
PB - Beograd : Udruženje za političke nauke Srbije; Fakultet političkih nauka
C3 - Društvena pravda u postkomunističkim društvima : zbornik radova sa redovne međunarodne konferencije Udruženja za političke nauke Srbije održane 24-25. 09. 2022. u Beogradu
T1 - Primena teorija građanske neposlušnosti analizom radničkih štrajkova u socijalističkoj Jugoslaviji (1958-1980)
SP - 168
EP - 185
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2791
ER - 
@conference{
author = "Antonijević, Pavle",
year = "2022",
abstract = "U radu se analiziraju radnički štrajkovi u socijalističkoj Jugoslaviji primenomteorije građanske neposlušnosti. Cilj istraživanja je pokušaj sagledavanja rad-ničkih štrajkova identifikacijom pojedinih elemenata građanske neposlušnosti.Razmatraju se brojna pitanja u vezi legalnosti akcije, njene nenasilne prirode ijavnog karaktera. Teorijski okvir istraživanja prati dominantno shvatanje pojmagrađanske neposlušnosti, koje taj čin definiše kao otvoreno i nenasilno kršenjezakona u činu apela na javno shvatanje morala. Međutim, kod određenih aspe-kata pristupano je uz uvažavanje razlika među pojedinim tradicijama u okviruove teorije. Istraživanjem je utvrđeno da se radnički štrajkovi u socijalističkoj Jugoslaviji mogu značajnim delom tretirati kao svojevrsni oblik građanske ne-poslušnosti. Način razumevanja građanske neposlušnosti u okviru demokrat-skog krila Šermanove podele, posebno pogoduje ovoj tezi.",
publisher = "Beograd : Udruženje za političke nauke Srbije; Fakultet političkih nauka",
journal = "Društvena pravda u postkomunističkim društvima : zbornik radova sa redovne međunarodne konferencije Udruženja za političke nauke Srbije održane 24-25. 09. 2022. u Beogradu",
title = "Primena teorija građanske neposlušnosti analizom radničkih štrajkova u socijalističkoj Jugoslaviji (1958-1980)",
pages = "168-185",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2791"
}
Antonijević, P.. (2022). Primena teorija građanske neposlušnosti analizom radničkih štrajkova u socijalističkoj Jugoslaviji (1958-1980). in Društvena pravda u postkomunističkim društvima : zbornik radova sa redovne međunarodne konferencije Udruženja za političke nauke Srbije održane 24-25. 09. 2022. u Beogradu
Beograd : Udruženje za političke nauke Srbije; Fakultet političkih nauka., 168-185.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2791
Antonijević P. Primena teorija građanske neposlušnosti analizom radničkih štrajkova u socijalističkoj Jugoslaviji (1958-1980). in Društvena pravda u postkomunističkim društvima : zbornik radova sa redovne međunarodne konferencije Udruženja za političke nauke Srbije održane 24-25. 09. 2022. u Beogradu. 2022;:168-185.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2791 .
Antonijević, Pavle, "Primena teorija građanske neposlušnosti analizom radničkih štrajkova u socijalističkoj Jugoslaviji (1958-1980)" in Društvena pravda u postkomunističkim društvima : zbornik radova sa redovne međunarodne konferencije Udruženja za političke nauke Srbije održane 24-25. 09. 2022. u Beogradu (2022):168-185,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2791 .