Lipij, Ana

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0002-5813-8681
 • Lipij, Ana (6)
Projects

Author's Bibliography

Veštačka inteligencija i Sveti Oci: Svetootački vodič kroz izazove veštačke inteligencije i superinteligencije

Lipij, Ana; Bojić, Ljubiša; Cvetković, Vladimir

(Niš: Centar za crkvene studije, 2023)

TY - JOUR
AU - Lipij, Ana
AU - Bojić, Ljubiša
AU - Cvetković, Vladimir
PY - 2023
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2770
AB - Članak ima za cilj da istraži mogućnost primene učenja koje su razvili Oci Crkve u rešavanju niza savremenih pitanja u razvoju veštačke inteligencije. U članku se prvo ukazuje na načine upotrebe veštačke inteligencije u razvoju sistema nadzora i bezbednosti, autonomnog oružja, kao što su dronovi i roboti ubice, i javne uprave. Zatim se razmatra pitanje da li je uprkos etički problematičnom korišćenju veštačke inteligencije, ipak moguće da veštačka inteligencija stekne neka pozitivna znanja o čovečanstvu, koja su u skladu sa principima hrišćanske, a posebno svetootačke antropologije. Tvrdi se dalje da upotrebom, odnosno zloupotrebom veštačke inteligencije u ova tri društvena sektora, veštačka inteligencija može steći znanje o glavnim dogmama hrišćanske Crkve, naime o Božijem ovaploćenju u ljudskom obličju, Božijoj smrti na krstu i njegovom vaskrsenju iz mrtvih i o jednakosti ljudskog roda pred Bogom. Кonačno, u radu se pomera fokus na četiri pitanja koja se tiču: a) posledica brze eksplozije veštačke inteligencije, b) ontološkog statusa kiborga i „uploads“, c) budućeg odnosa veštačke superinteligencije i čovečanstva, i g) načina usklađivanja ciljeva super inteligentnih mašina i čovečanstva. U rešavanju ovih pitanja koristi se svetootačko učenje o Bogu kao Tvorcu koji stvara čovečanstvo po svom liku i podobiju, učenje o odnosu duše i tela razvijeno tokom origenističkih sporova, halkidonsko učenje o dve neslivene i nerazdeljive prirode Hristove, poznato i kao diofizitstvo, i diotelitsko učenje o volji kao prirodnom, ali ličnom svojstvu.
PB - Niš: Centar za crkvene studije
PB - Niš: Međunarodni centar za pravoslavne studije
T2 - Crkvene studije 20
T1 - Veštačka inteligencija i Sveti Oci: Svetootački vodič kroz izazove veštačke inteligencije i superinteligencije
IS - 20
VL - XX
SP - 193
EP - 209
DO - 10.18485/ccs_cs.2023.20.20.11
ER - 
@article{
author = "Lipij, Ana and Bojić, Ljubiša and Cvetković, Vladimir",
year = "2023",
abstract = "Članak ima za cilj da istraži mogućnost primene učenja koje su razvili Oci Crkve u rešavanju niza savremenih pitanja u razvoju veštačke inteligencije. U članku se prvo ukazuje na načine upotrebe veštačke inteligencije u razvoju sistema nadzora i bezbednosti, autonomnog oružja, kao što su dronovi i roboti ubice, i javne uprave. Zatim se razmatra pitanje da li je uprkos etički problematičnom korišćenju veštačke inteligencije, ipak moguće da veštačka inteligencija stekne neka pozitivna znanja o čovečanstvu, koja su u skladu sa principima hrišćanske, a posebno svetootačke antropologije. Tvrdi se dalje da upotrebom, odnosno zloupotrebom veštačke inteligencije u ova tri društvena sektora, veštačka inteligencija može steći znanje o glavnim dogmama hrišćanske Crkve, naime o Božijem ovaploćenju u ljudskom obličju, Božijoj smrti na krstu i njegovom vaskrsenju iz mrtvih i o jednakosti ljudskog roda pred Bogom. Кonačno, u radu se pomera fokus na četiri pitanja koja se tiču: a) posledica brze eksplozije veštačke inteligencije, b) ontološkog statusa kiborga i „uploads“, c) budućeg odnosa veštačke superinteligencije i čovečanstva, i g) načina usklađivanja ciljeva super inteligentnih mašina i čovečanstva. U rešavanju ovih pitanja koristi se svetootačko učenje o Bogu kao Tvorcu koji stvara čovečanstvo po svom liku i podobiju, učenje o odnosu duše i tela razvijeno tokom origenističkih sporova, halkidonsko učenje o dve neslivene i nerazdeljive prirode Hristove, poznato i kao diofizitstvo, i diotelitsko učenje o volji kao prirodnom, ali ličnom svojstvu.",
publisher = "Niš: Centar za crkvene studije, Niš: Međunarodni centar za pravoslavne studije",
journal = "Crkvene studije 20",
title = "Veštačka inteligencija i Sveti Oci: Svetootački vodič kroz izazove veštačke inteligencije i superinteligencije",
number = "20",
volume = "XX",
pages = "193-209",
doi = "10.18485/ccs_cs.2023.20.20.11"
}
Lipij, A., Bojić, L.,& Cvetković, V.. (2023). Veštačka inteligencija i Sveti Oci: Svetootački vodič kroz izazove veštačke inteligencije i superinteligencije. in Crkvene studije 20
Niš: Centar za crkvene studije., XX(20), 193-209.
https://doi.org/10.18485/ccs_cs.2023.20.20.11
Lipij A, Bojić L, Cvetković V. Veštačka inteligencija i Sveti Oci: Svetootački vodič kroz izazove veštačke inteligencije i superinteligencije. in Crkvene studije 20. 2023;XX(20):193-209.
doi:10.18485/ccs_cs.2023.20.20.11 .
Lipij, Ana, Bojić, Ljubiša, Cvetković, Vladimir, "Veštačka inteligencija i Sveti Oci: Svetootački vodič kroz izazove veštačke inteligencije i superinteligencije" in Crkvene studije 20, XX, no. 20 (2023):193-209,
https://doi.org/10.18485/ccs_cs.2023.20.20.11 . .

Jezičko-pragmatička kritika

Ivković, Marjan; Lipij, Ana

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2023)

TY - CHAP
AU - Ivković, Marjan
AU - Lipij, Ana
PY - 2023
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/3743
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Priručnik kritike
T1 - Jezičko-pragmatička kritika
SP - 421
EP - 464
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3743
ER - 
@inbook{
author = "Ivković, Marjan and Lipij, Ana",
year = "2023",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Priručnik kritike",
booktitle = "Jezičko-pragmatička kritika",
pages = "421-464",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3743"
}
Ivković, M.,& Lipij, A.. (2023). Jezičko-pragmatička kritika. in Priručnik kritike
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 421-464.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3743
Ivković M, Lipij A. Jezičko-pragmatička kritika. in Priručnik kritike. 2023;:421-464.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3743 .
Ivković, Marjan, Lipij, Ana, "Jezičko-pragmatička kritika" in Priručnik kritike (2023):421-464,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3743 .

Implikacije teze utelovljene kognicije na koncepcije učenja i obrazovanja

Lipij, Ana

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2022)

TY - CONF
AU - Lipij, Ana
PY - 2022
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/3240
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
C3 - Treća međunarodna konferencija Čemu još obrazovanje? Humanizam, posthumanizam, anti-humanizam: obrazovne perspektive
T1 - Implikacije teze utelovljene kognicije na koncepcije učenja i obrazovanja
SP - 42
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3240
ER - 
@conference{
author = "Lipij, Ana",
year = "2022",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Treća međunarodna konferencija Čemu još obrazovanje? Humanizam, posthumanizam, anti-humanizam: obrazovne perspektive",
title = "Implikacije teze utelovljene kognicije na koncepcije učenja i obrazovanja",
pages = "42",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3240"
}
Lipij, A.. (2022). Implikacije teze utelovljene kognicije na koncepcije učenja i obrazovanja. in Treća međunarodna konferencija Čemu još obrazovanje? Humanizam, posthumanizam, anti-humanizam: obrazovne perspektive
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 42.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3240
Lipij A. Implikacije teze utelovljene kognicije na koncepcije učenja i obrazovanja. in Treća međunarodna konferencija Čemu još obrazovanje? Humanizam, posthumanizam, anti-humanizam: obrazovne perspektive. 2022;:42.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3240 .
Lipij, Ana, "Implikacije teze utelovljene kognicije na koncepcije učenja i obrazovanja" in Treća međunarodna konferencija Čemu još obrazovanje? Humanizam, posthumanizam, anti-humanizam: obrazovne perspektive (2022):42,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3240 .

Hrabrost u delima Ksenije Atanasijević

Lipij, Ana

(Beograd : Filozofski fakultet, 2022)

TY - CONF
AU - Lipij, Ana
PY - 2022
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/3239
PB - Beograd : Filozofski fakultet
C3 - Međunarodna naučna konferencija Filozofija Ksenije Atanasijević - knjiga apstrakata
T1 - Hrabrost u delima Ksenije Atanasijević
SP - 41
EP - 42
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3239
ER - 
@conference{
author = "Lipij, Ana",
year = "2022",
publisher = "Beograd : Filozofski fakultet",
journal = "Međunarodna naučna konferencija Filozofija Ksenije Atanasijević - knjiga apstrakata",
title = "Hrabrost u delima Ksenije Atanasijević",
pages = "41-42",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3239"
}
Lipij, A.. (2022). Hrabrost u delima Ksenije Atanasijević. in Međunarodna naučna konferencija Filozofija Ksenije Atanasijević - knjiga apstrakata
Beograd : Filozofski fakultet., 41-42.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3239
Lipij A. Hrabrost u delima Ksenije Atanasijević. in Međunarodna naučna konferencija Filozofija Ksenije Atanasijević - knjiga apstrakata. 2022;:41-42.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3239 .
Lipij, Ana, "Hrabrost u delima Ksenije Atanasijević" in Međunarodna naučna konferencija Filozofija Ksenije Atanasijević - knjiga apstrakata (2022):41-42,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3239 .

Epistemološke pozicije svesti u problemu odnosa duha i tela

Lipij, Ana

(Odsek za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, 2021)

TY - CONF
AU - Lipij, Ana
PY - 2021
UR - http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2021/978-86-6065-657-7
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2619
AB - Tema rada jeste razmatranje pitanja svesti u problemu odnosa duha i 
tela. Navode se Dekartovi argumenti za dualizam duha i tela a zatim nastavlja sa 
razmatranjem problema mentalno-fizičko kroz prikaz relevantnih pozicija u savremenoj 
filozofiji duha. Razmatra se bihejviorizam, teorija psihofizičkog identiteta kao naučni 
pristup ovom problemu, zatim funkcionalističko objašnjenje prirode mentalnog i Kripkeova 
kritika ovog stanovišta, i konačno prikaz Čalmersovog “teškog problema svesti” i 
Nejgelovog “kako izgleda biti” argumenta. Pruža se kritika Nejgelovog argumenta 
pozivanjem na Plejsovu “fenomenalističku grešku” i zaključuje da “problem subjektivnog 
karaktera fenomenalnog svesnog iskustva” nije pravi problem budući da je svest entitet 
kome se ne mogu pripisati fenomenalna svojstva.
PB - Odsek za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu
C3 - Summa studiorum philosophiae I: Nasleđe idealizma
T1 - Epistemološke pozicije svesti u problemu odnosa duha i tela
SP - 73.
EP - 85.
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2619
ER - 
@conference{
author = "Lipij, Ana",
year = "2021",
abstract = "Tema rada jeste razmatranje pitanja svesti u problemu odnosa duha i 
tela. Navode se Dekartovi argumenti za dualizam duha i tela a zatim nastavlja sa 
razmatranjem problema mentalno-fizičko kroz prikaz relevantnih pozicija u savremenoj 
filozofiji duha. Razmatra se bihejviorizam, teorija psihofizičkog identiteta kao naučni 
pristup ovom problemu, zatim funkcionalističko objašnjenje prirode mentalnog i Kripkeova 
kritika ovog stanovišta, i konačno prikaz Čalmersovog “teškog problema svesti” i 
Nejgelovog “kako izgleda biti” argumenta. Pruža se kritika Nejgelovog argumenta 
pozivanjem na Plejsovu “fenomenalističku grešku” i zaključuje da “problem subjektivnog 
karaktera fenomenalnog svesnog iskustva” nije pravi problem budući da je svest entitet 
kome se ne mogu pripisati fenomenalna svojstva.",
publisher = "Odsek za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu",
journal = "Summa studiorum philosophiae I: Nasleđe idealizma",
title = "Epistemološke pozicije svesti u problemu odnosa duha i tela",
pages = "73.-85.",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2619"
}
Lipij, A.. (2021). Epistemološke pozicije svesti u problemu odnosa duha i tela. in Summa studiorum philosophiae I: Nasleđe idealizma
Odsek za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu., 73.-85..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2619
Lipij A. Epistemološke pozicije svesti u problemu odnosa duha i tela. in Summa studiorum philosophiae I: Nasleđe idealizma. 2021;:73.-85..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2619 .
Lipij, Ana, "Epistemološke pozicije svesti u problemu odnosa duha i tela" in Summa studiorum philosophiae I: Nasleđe idealizma (2021):73.-85.,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2619 .

Lični identitet i teza proširene kognicije

Lipij, Ana

(Beograd: Srpsko filozofsko društvo, 2020)

TY - JOUR
AU - Lipij, Ana
PY - 2020
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2618
AB - Tezom proširene kognicije tvrdi se da se kognitivni procesi proširuju u okruženje izvan glave 
kognitivnog subjekta. Postavlja se pitanje kakve implikacije ovakva teorija kognicije nosi po pitanje ličnog identiteta. U ovom radu ispituju se takve implikacije u odnosu na telesni kriterijum i 
psihološki kriterijum ličnog identiteta. Zaključak je da je tezu proširene kognicije bolje posmatrati 
u umerenijoj varijanti utelovljenosti kognicije, da bi se izbegli ontološki problemi vantelesnog 
kognitivnog aparata, u odnosu na lični identitet subjekta; uz prihvatanje telesnog kriterijuma 
ličnog identiteta.
PB - Beograd: Srpsko filozofsko društvo
T2 - Filozofske studije
T1 - Lični identitet i teza proširene kognicije
IS - 36
SP - 105.
EP - 132.
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2618
ER - 
@article{
author = "Lipij, Ana",
year = "2020",
abstract = "Tezom proširene kognicije tvrdi se da se kognitivni procesi proširuju u okruženje izvan glave 
kognitivnog subjekta. Postavlja se pitanje kakve implikacije ovakva teorija kognicije nosi po pitanje ličnog identiteta. U ovom radu ispituju se takve implikacije u odnosu na telesni kriterijum i 
psihološki kriterijum ličnog identiteta. Zaključak je da je tezu proširene kognicije bolje posmatrati 
u umerenijoj varijanti utelovljenosti kognicije, da bi se izbegli ontološki problemi vantelesnog 
kognitivnog aparata, u odnosu na lični identitet subjekta; uz prihvatanje telesnog kriterijuma 
ličnog identiteta.",
publisher = "Beograd: Srpsko filozofsko društvo",
journal = "Filozofske studije",
title = "Lični identitet i teza proširene kognicije",
number = "36",
pages = "105.-132.",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2618"
}
Lipij, A.. (2020). Lični identitet i teza proširene kognicije. in Filozofske studije
Beograd: Srpsko filozofsko društvo.(36), 105.-132..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2618
Lipij A. Lični identitet i teza proširene kognicije. in Filozofske studije. 2020;(36):105.-132..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2618 .
Lipij, Ana, "Lični identitet i teza proširene kognicije" in Filozofske studije, no. 36 (2020):105.-132.,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2618 .