Fatić, Aleksandar

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0002-5672-7183
 • Fatić, Aleksandar (187)
Projects

Author's Bibliography

Porodica kao kategorija kolektivnih političkih prava

Fatić, Aleksandar; Bulatović, Aleksandra

(Beograd : Institut za političke studije, 2022)

TY - JOUR
AU - Fatić, Aleksandar
AU - Bulatović, Aleksandra
PY - 2022
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2700
AB - Pitanja o ljudskim pravima se danas diskutuju pre svega u kontekstu individualnih prava, kao suprotstavljenih kolektivnim interesima. U skladu sa dugom liberalnom političkom tradicijom, ljudska prava se uglavnom sagledavaju kao suštinski protivna kolektivnim pravima, koja mogu ograničiti slobodu pojedinca da pravi izbore koji bi mogli ugroziti relevantne kolektivne interese. U ovom tekstu se ljudska prava sagledavaju kao izvedena socijalna prava. Kao što priroda i identitet zajednice kojoj pojedinac pripada bitno određuju identitet tog pojedinca (Agambenov pojam „Socialitas”, ili „društvenosti”), individualna prava nemaju puno značenje van konteksta vrednosti, prava i interesa zajednice. Opisani kontekst tek omogućava postojanje autentičnog i čvrstog pojma nacionalnog interesa. Po definiciji, nacionalni interesi su povezani sa kolektivnim pravima i vizijama zajednice; oni nikad ne počivaju na pogledima i stavovima individualnog, izolovanog pojedinca. Jedno od ključnih kolektivnih prava, i u isto vreme kolektivnih interesa, koje konstituiše nacionalni interes je skup prava porodice. U ovom tekstu se argumentiše da odgovarajuća zaštita porodice i porodičnih prava baca senku na samu pretpostavku o moralnosti i političkoj legitimnosti različitih savremenih ideologija, uključujući i feminističku ideologiju, koje sugerišu da, umesto da se štite prava i interesi porodice kao primarni nacionalni interes, država treba da štiti pojedince od porodice. Ideologije koje porodicu predstavljaju kao toksičnu, kao izvor pretnje individualnoj dobrobiti, u stvari su antisocijalne, totalitarne ideologije. Najveći broj argumenata koje takve ideologije iznose protiv porodice u stvari se sa jednakom snagom mogu primeniti protiv socijalnosti bilo kog tipa. Stoga u ovom tekstu argumentujemo da se Agambenov „moralni imperativ” da svaki pojedinac doprinosi, na načine koji su mu na raspolaganju, socijalnosti njegovog društva, odnosi na odgovarajuće razumevanje porodice i treba da se shvati kao sama osnova anti-totalitarnog mišljenja.
PB - Beograd : Institut za političke studije
T2 - Srpska politička misao
T1 - Porodica kao kategorija kolektivnih političkih prava
IS - 3
VL - 25
SP - 93
EP - 117
DO - 10.22182/spm.7732022.5
ER - 
@article{
author = "Fatić, Aleksandar and Bulatović, Aleksandra",
year = "2022",
abstract = "Pitanja o ljudskim pravima se danas diskutuju pre svega u kontekstu individualnih prava, kao suprotstavljenih kolektivnim interesima. U skladu sa dugom liberalnom političkom tradicijom, ljudska prava se uglavnom sagledavaju kao suštinski protivna kolektivnim pravima, koja mogu ograničiti slobodu pojedinca da pravi izbore koji bi mogli ugroziti relevantne kolektivne interese. U ovom tekstu se ljudska prava sagledavaju kao izvedena socijalna prava. Kao što priroda i identitet zajednice kojoj pojedinac pripada bitno određuju identitet tog pojedinca (Agambenov pojam „Socialitas”, ili „društvenosti”), individualna prava nemaju puno značenje van konteksta vrednosti, prava i interesa zajednice. Opisani kontekst tek omogućava postojanje autentičnog i čvrstog pojma nacionalnog interesa. Po definiciji, nacionalni interesi su povezani sa kolektivnim pravima i vizijama zajednice; oni nikad ne počivaju na pogledima i stavovima individualnog, izolovanog pojedinca. Jedno od ključnih kolektivnih prava, i u isto vreme kolektivnih interesa, koje konstituiše nacionalni interes je skup prava porodice. U ovom tekstu se argumentiše da odgovarajuća zaštita porodice i porodičnih prava baca senku na samu pretpostavku o moralnosti i političkoj legitimnosti različitih savremenih ideologija, uključujući i feminističku ideologiju, koje sugerišu da, umesto da se štite prava i interesi porodice kao primarni nacionalni interes, država treba da štiti pojedince od porodice. Ideologije koje porodicu predstavljaju kao toksičnu, kao izvor pretnje individualnoj dobrobiti, u stvari su antisocijalne, totalitarne ideologije. Najveći broj argumenata koje takve ideologije iznose protiv porodice u stvari se sa jednakom snagom mogu primeniti protiv socijalnosti bilo kog tipa. Stoga u ovom tekstu argumentujemo da se Agambenov „moralni imperativ” da svaki pojedinac doprinosi, na načine koji su mu na raspolaganju, socijalnosti njegovog društva, odnosi na odgovarajuće razumevanje porodice i treba da se shvati kao sama osnova anti-totalitarnog mišljenja.",
publisher = "Beograd : Institut za političke studije",
journal = "Srpska politička misao",
title = "Porodica kao kategorija kolektivnih političkih prava",
number = "3",
volume = "25",
pages = "93-117",
doi = "10.22182/spm.7732022.5"
}
Fatić, A.,& Bulatović, A.. (2022). Porodica kao kategorija kolektivnih političkih prava. in Srpska politička misao
Beograd : Institut za političke studije., 25(3), 93-117.
https://doi.org/10.22182/spm.7732022.5
Fatić A, Bulatović A. Porodica kao kategorija kolektivnih političkih prava. in Srpska politička misao. 2022;25(3):93-117.
doi:10.22182/spm.7732022.5 .
Fatić, Aleksandar, Bulatović, Aleksandra, "Porodica kao kategorija kolektivnih političkih prava" in Srpska politička misao, 25, no. 3 (2022):93-117,
https://doi.org/10.22182/spm.7732022.5 . .

Životni planovi i životni ciljevi u filozofskoj praksi

Peričin, Ivana; Fatić, Aleksandar

(Beograd : Srpsko filozofsko društvo, 2022)

TY - JOUR
AU - Peričin, Ivana
AU - Fatić, Aleksandar
PY - 2022
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2702
AB - Amid the ongoing and growing rise in the awareness of traditional schools of psychotherapy of the need for a more philosophical understanding of themselves and their clients, and the resulting return of the fragmented modern psychotherapy under the integrative aegis of philosophical practice (philotherapy), some of the ancient, practical philosophical issues have resurfaced with force in therapeutic practice. One is the issue of drawing an appropriate distinction between the concepts of life plan and life goals. The ancient philosophical figures tended to call the former „reason”, or „wisdom”. The modern age has re-actualized this distinction due to exceptionally forceful social and technological influences, many of which have caused large numbers of individuals to adopt life goals which, while socially highly desirable, in fact work against the implementation of their more authentic life plans. The outcome of this uncritical adoption of what seems as a thrilling and satisfying structure of life goals, while at the same time betraying one’s deeper life plan, or life strategy, is failure to achieve a high quality of life, or ‘the good life’.
PB - Beograd : Srpsko filozofsko društvo
T2 - Theoria
T1 - Životni planovi i životni ciljevi u filozofskoj praksi
T1 - Life Plans and Life Goals in Philosophical Practice
IS - 1
VL - 65
SP - 151
EP - 165
DO - 10.2298/THEO2201151F
ER - 
@article{
author = "Peričin, Ivana and Fatić, Aleksandar",
year = "2022",
abstract = "Amid the ongoing and growing rise in the awareness of traditional schools of psychotherapy of the need for a more philosophical understanding of themselves and their clients, and the resulting return of the fragmented modern psychotherapy under the integrative aegis of philosophical practice (philotherapy), some of the ancient, practical philosophical issues have resurfaced with force in therapeutic practice. One is the issue of drawing an appropriate distinction between the concepts of life plan and life goals. The ancient philosophical figures tended to call the former „reason”, or „wisdom”. The modern age has re-actualized this distinction due to exceptionally forceful social and technological influences, many of which have caused large numbers of individuals to adopt life goals which, while socially highly desirable, in fact work against the implementation of their more authentic life plans. The outcome of this uncritical adoption of what seems as a thrilling and satisfying structure of life goals, while at the same time betraying one’s deeper life plan, or life strategy, is failure to achieve a high quality of life, or ‘the good life’.",
publisher = "Beograd : Srpsko filozofsko društvo",
journal = "Theoria",
title = "Životni planovi i životni ciljevi u filozofskoj praksi, Life Plans and Life Goals in Philosophical Practice",
number = "1",
volume = "65",
pages = "151-165",
doi = "10.2298/THEO2201151F"
}
Peričin, I.,& Fatić, A.. (2022). Životni planovi i životni ciljevi u filozofskoj praksi. in Theoria
Beograd : Srpsko filozofsko društvo., 65(1), 151-165.
https://doi.org/10.2298/THEO2201151F
Peričin I, Fatić A. Životni planovi i životni ciljevi u filozofskoj praksi. in Theoria. 2022;65(1):151-165.
doi:10.2298/THEO2201151F .
Peričin, Ivana, Fatić, Aleksandar, "Životni planovi i životni ciljevi u filozofskoj praksi" in Theoria, 65, no. 1 (2022):151-165,
https://doi.org/10.2298/THEO2201151F . .

Porodica kao kategorija kolektivnih i političkih prava

Bulatović, Aleksandra; Fatić, Aleksandar

(Beograd: Institut za političke studije, 2022)

TY - JOUR
AU - Bulatović, Aleksandra
AU - Fatić, Aleksandar
PY - 2022
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2686
AB - Pitanja o ljudskim pravima se danas diskutuju pre svega u kontekstu individualnih prava, kao suprotstavljenih kolektivnim interesima. U skladu sa dugom liberalnom političkom tradicijom, ljudska prava se uglavnom sagledavaju kao suštinski protivna kolektivnim pravima, koja mogu ograničiti slobodu pojedinca da pravi izbore koji bi mogli ugroziti relevantne kolektivne interese. U ovom tekstu se ljudska prava sagledavaju kao izvedena socijalna prava. Kao što priroda i identitet zajednice kojoj pojedican pripada bitno određuju identitet tog pojedinca (Agambenov pojam „Socialitas“, ili „društvenosti“), individualna prava nemaju puno značenje van konteksta vrednosti, prava i interesa zajednice. Opisani kontekst tek omogućava postojanje autentičnog i čvrstog pojma nacionalnog interesa. Po definiciji, nacionalni interesi su povezani sa kolektivnim pravima i vizijama zajednice; oni nikad ne počivaju na pogledima i stavovima individualnog, izolovanog pojedinca. Jedno od ključnih kolektivnih prava, i u isto vreme kolektivnih interesa, koje konstituiše nacionalni interes je skup prava porodice. U ovom tekstu se argumentiše da odgovarajuća zaštita porodice i porodičnih prava baca senku na samu pretpostavku o moralnosti i političkoj legitimnosti različitih savremenih ideologija, uključujući i feminističku ideologiju, koje sugerišu da, umesto da se štite prava i interesi porodice kao primarni nacionalni interes, država treba da štiti pojedince od porodice. Ideologije koje porodicu predstavljaju kao toksičnu, kao izvor pretnje individualnoj dobrobiti, u stvari su antisocijalne, totalitarne ideologije. Najveći broj argumenata koje takve ideologije iznose protiv porodice u stvari se sa jednakom snagom mogu primeniti protiv socijalnosti bilo kog tipa. Stoga u ovom tekstu argumentišemo da se Agambenov „moralni imperativ“ da svaki pojedinac doprinosi, na načine koji su mu na raspolaganju, soijalnosti njegovog društva, odnosi na odgovarajuće razumevanje porodice i treba da se shvati kao sama osnova anti-totalitarnog mišljenja.
AB - Issues of human rights are prevalently discussed as pertaining to individual rights as opposed to collective interests. Following the long liberal political tradition, human rights tend to be seen as potentially in opposition to collective rights, which may limit the liberty of the individual to make choices that would militate against the relevant collective interests. In this paper, we argue that individual rights ought to be seen as derivative, social rights. Just as an individual’s identity is markedly determined by the nature and identity of the community one belongs to (Agamben’s concept of ‘Socialitas’ or sociality), individual rights have little meaning outside the context of values, rights and entitlements of one’s community. This is a context that gives rise to the concept of national interest. By definition, national interests are associated with collective rights, entitlements and visions; they are never associated with the views and positions of a single, discrete individual. One of the key collective rights that constitutes national interest is the set of rights of the family. We argue that protecting the family and family rights casts a shadow on the very morality and political legitimacy of the various ideologies of today, including that of feminism, which suggest that, rather than protecting family rights and interests as a primary national policy the state should protect individuals from the family. The ideologies which portray the family as toxic, as a source of threat to individual well-being, are in fact antisocial, totalitarian ideologies, as most of the arguments levied by such ideologies against the family can bear with equal force against Socialitas of any type, against sociality. We argue that Agamben’s ‘moral imperative’ for any individual to contribute, by whatever means one has at one’s disposal, to one’s sociality, applies to our understanding of the family and ought to be taken as a foundation of anti-totalitarian thinking.
PB - Beograd: Institut za političke studije
T2 - Srpska politička misao
T1 - Porodica kao kategorija kolektivnih i političkih prava
IS - 3
VL - 77
SP - 93
EP - 117
DO - 10.22182/spm.7732022.5
ER - 
@article{
author = "Bulatović, Aleksandra and Fatić, Aleksandar",
year = "2022",
abstract = "Pitanja o ljudskim pravima se danas diskutuju pre svega u kontekstu individualnih prava, kao suprotstavljenih kolektivnim interesima. U skladu sa dugom liberalnom političkom tradicijom, ljudska prava se uglavnom sagledavaju kao suštinski protivna kolektivnim pravima, koja mogu ograničiti slobodu pojedinca da pravi izbore koji bi mogli ugroziti relevantne kolektivne interese. U ovom tekstu se ljudska prava sagledavaju kao izvedena socijalna prava. Kao što priroda i identitet zajednice kojoj pojedican pripada bitno određuju identitet tog pojedinca (Agambenov pojam „Socialitas“, ili „društvenosti“), individualna prava nemaju puno značenje van konteksta vrednosti, prava i interesa zajednice. Opisani kontekst tek omogućava postojanje autentičnog i čvrstog pojma nacionalnog interesa. Po definiciji, nacionalni interesi su povezani sa kolektivnim pravima i vizijama zajednice; oni nikad ne počivaju na pogledima i stavovima individualnog, izolovanog pojedinca. Jedno od ključnih kolektivnih prava, i u isto vreme kolektivnih interesa, koje konstituiše nacionalni interes je skup prava porodice. U ovom tekstu se argumentiše da odgovarajuća zaštita porodice i porodičnih prava baca senku na samu pretpostavku o moralnosti i političkoj legitimnosti različitih savremenih ideologija, uključujući i feminističku ideologiju, koje sugerišu da, umesto da se štite prava i interesi porodice kao primarni nacionalni interes, država treba da štiti pojedince od porodice. Ideologije koje porodicu predstavljaju kao toksičnu, kao izvor pretnje individualnoj dobrobiti, u stvari su antisocijalne, totalitarne ideologije. Najveći broj argumenata koje takve ideologije iznose protiv porodice u stvari se sa jednakom snagom mogu primeniti protiv socijalnosti bilo kog tipa. Stoga u ovom tekstu argumentišemo da se Agambenov „moralni imperativ“ da svaki pojedinac doprinosi, na načine koji su mu na raspolaganju, soijalnosti njegovog društva, odnosi na odgovarajuće razumevanje porodice i treba da se shvati kao sama osnova anti-totalitarnog mišljenja., Issues of human rights are prevalently discussed as pertaining to individual rights as opposed to collective interests. Following the long liberal political tradition, human rights tend to be seen as potentially in opposition to collective rights, which may limit the liberty of the individual to make choices that would militate against the relevant collective interests. In this paper, we argue that individual rights ought to be seen as derivative, social rights. Just as an individual’s identity is markedly determined by the nature and identity of the community one belongs to (Agamben’s concept of ‘Socialitas’ or sociality), individual rights have little meaning outside the context of values, rights and entitlements of one’s community. This is a context that gives rise to the concept of national interest. By definition, national interests are associated with collective rights, entitlements and visions; they are never associated with the views and positions of a single, discrete individual. One of the key collective rights that constitutes national interest is the set of rights of the family. We argue that protecting the family and family rights casts a shadow on the very morality and political legitimacy of the various ideologies of today, including that of feminism, which suggest that, rather than protecting family rights and interests as a primary national policy the state should protect individuals from the family. The ideologies which portray the family as toxic, as a source of threat to individual well-being, are in fact antisocial, totalitarian ideologies, as most of the arguments levied by such ideologies against the family can bear with equal force against Socialitas of any type, against sociality. We argue that Agamben’s ‘moral imperative’ for any individual to contribute, by whatever means one has at one’s disposal, to one’s sociality, applies to our understanding of the family and ought to be taken as a foundation of anti-totalitarian thinking.",
publisher = "Beograd: Institut za političke studije",
journal = "Srpska politička misao",
title = "Porodica kao kategorija kolektivnih i političkih prava",
number = "3",
volume = "77",
pages = "93-117",
doi = "10.22182/spm.7732022.5"
}
Bulatović, A.,& Fatić, A.. (2022). Porodica kao kategorija kolektivnih i političkih prava. in Srpska politička misao
Beograd: Institut za političke studije., 77(3), 93-117.
https://doi.org/10.22182/spm.7732022.5
Bulatović A, Fatić A. Porodica kao kategorija kolektivnih i političkih prava. in Srpska politička misao. 2022;77(3):93-117.
doi:10.22182/spm.7732022.5 .
Bulatović, Aleksandra, Fatić, Aleksandar, "Porodica kao kategorija kolektivnih i političkih prava" in Srpska politička misao, 77, no. 3 (2022):93-117,
https://doi.org/10.22182/spm.7732022.5 . .

Forfeiting the Paradigm of Victimhood

Fatić, Aleksandar; Behzad Hadžić

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2022)

TY - JOUR
AU - Fatić, Aleksandar
AU - Behzad Hadžić
PY - 2022
UR - https://journal.instifdt.bg.ac.rs/index.php/fid/article/view/1522
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2751
AB - This paper is a philosophical meta-discussion of the current culture in psychiatry and psychotherapy that focuses on trauma as the source and predominant determinant of a large number of psychiatric complaints. Such a culture leads to increasing, rather the decreasing, the destructive role of traumatization and victimization throughout the life experiences of those affected, and (as culture) is exemplified by increasing calls by influential psychiatrists to expand the interpretative role of trauma to virtually all our experiences of social inadequacy and personal hurt. We argue here, from a philosophical and psychiatric point of view, that the transactions, semantics and affects that psychiatry and psychotherapy are concerned with in cases of trauma and victimhood are negatively affected by the culture of using trauma as an alibi and a kind of universal explanation of psychological dysfunctionality and suffering. We also argue that, contrary to the current culture of a sort of idolatry of trauma, more consistent and philosophically informed approaches to psychiatric and psychotherapeutic intervention, based on a different interpretation of less-than-radically adverse life experiences, might in fact reduce both the clinical occurrence of traumatization and the actual adverse impact of self-perceived victimization and traumatization on the prospects for achieving the goal of ‘the good life’.
AB - Tekst je filozofska metadiskusija aktuelne kulture u psihijatriji i psihoterapiji koja se koncen triše na traumu kao izvor i preovlađujuću odrednicu velikog broja psihijatrijskih tegoba. Za hvaljujući pomenutoj kulturi, destruktivne uloge traumatizacije i viktimizacije se pojačavaju 
u svom uticaju na životna iskustva protagonista, ili žrtava tih iskustava, zavisno od toga kako 
se traumatizacija i viktimizacija posmatraju. Primeri ove vrste kulture uključuju sve češće po zive uticajnih psihijatara na širenje interpretativne uloge trauma kao delimičnog objašnjenja 
svih iskustava koja uključuju osećaj socijalne neadekvatnosti i lične povređenosti. U ovom 
tekstu, autori argumentišu da, sa filozofske i psihijatrijske tačke gledišta, transakcije, seman tika i afekti kojima se psihijatrija i psihoterapija bave u slučajevima trauma i viktimizacije, 
dobijaju dodatni destruktivni potencijal zahvaljujući upotrebi trauma kao univerzalnog alibija 
i objašnjenja za psihičku disfunkcionalnost i sa njom povezanu patnju. Nasuprot toj kulturi, 
autori sugerišu da bi, umesto idolatrije u vezi sa traumom, dosledniji i filozofski informisaniji 
pristupi psihijatrijskim i psihoterapetuskim intervencijama, koji bi počivali na drugačijim in terpretacijama onih negativnih životnih iskustava koja ne ugrožavaju psihičku egzistenciju 
radikalno ili ekstremno, mogli redukovati kliničku zastupljenost traumatizacije kao sindroma. 
Istovremeno, uzdržavanje od psihodijagnostičkog tretiranja traume kao univerzalnog alibija 
za disfunkcionalnost, smanjilo bi konkretne negativne efekte interpretacije sopstvenih isku stava kao viktimizacije i traumatizacije. Trauma kao alibi, u aktuelnoj kulturi, faktički onemo gućava efektivno ostvarivanja cilja „dobrog života“ kao filozofskog zadatka za svakog poje dinca, i kao nosećeg ideala u celokupnoj psihoterapiji, jer pruža normativni predložak za 
posmatranje i umerenih negativnih iskustava kao trauma, i za tretiranje nefunkcionalnosti 
kao faktički redovne, gotovo neizbežne, posledice takvih „trauma“.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Forfeiting the Paradigm of Victimhood
T1 - Odricanje od paradigme žrtve
IS - 4
VL - 33
SP - 1022
EP - 1036
DO - 10.2298/FID2204022F
ER - 
@article{
author = "Fatić, Aleksandar and Behzad Hadžić",
year = "2022",
abstract = "This paper is a philosophical meta-discussion of the current culture in psychiatry and psychotherapy that focuses on trauma as the source and predominant determinant of a large number of psychiatric complaints. Such a culture leads to increasing, rather the decreasing, the destructive role of traumatization and victimization throughout the life experiences of those affected, and (as culture) is exemplified by increasing calls by influential psychiatrists to expand the interpretative role of trauma to virtually all our experiences of social inadequacy and personal hurt. We argue here, from a philosophical and psychiatric point of view, that the transactions, semantics and affects that psychiatry and psychotherapy are concerned with in cases of trauma and victimhood are negatively affected by the culture of using trauma as an alibi and a kind of universal explanation of psychological dysfunctionality and suffering. We also argue that, contrary to the current culture of a sort of idolatry of trauma, more consistent and philosophically informed approaches to psychiatric and psychotherapeutic intervention, based on a different interpretation of less-than-radically adverse life experiences, might in fact reduce both the clinical occurrence of traumatization and the actual adverse impact of self-perceived victimization and traumatization on the prospects for achieving the goal of ‘the good life’., Tekst je filozofska metadiskusija aktuelne kulture u psihijatriji i psihoterapiji koja se koncen triše na traumu kao izvor i preovlađujuću odrednicu velikog broja psihijatrijskih tegoba. Za hvaljujući pomenutoj kulturi, destruktivne uloge traumatizacije i viktimizacije se pojačavaju 
u svom uticaju na životna iskustva protagonista, ili žrtava tih iskustava, zavisno od toga kako 
se traumatizacija i viktimizacija posmatraju. Primeri ove vrste kulture uključuju sve češće po zive uticajnih psihijatara na širenje interpretativne uloge trauma kao delimičnog objašnjenja 
svih iskustava koja uključuju osećaj socijalne neadekvatnosti i lične povređenosti. U ovom 
tekstu, autori argumentišu da, sa filozofske i psihijatrijske tačke gledišta, transakcije, seman tika i afekti kojima se psihijatrija i psihoterapija bave u slučajevima trauma i viktimizacije, 
dobijaju dodatni destruktivni potencijal zahvaljujući upotrebi trauma kao univerzalnog alibija 
i objašnjenja za psihičku disfunkcionalnost i sa njom povezanu patnju. Nasuprot toj kulturi, 
autori sugerišu da bi, umesto idolatrije u vezi sa traumom, dosledniji i filozofski informisaniji 
pristupi psihijatrijskim i psihoterapetuskim intervencijama, koji bi počivali na drugačijim in terpretacijama onih negativnih životnih iskustava koja ne ugrožavaju psihičku egzistenciju 
radikalno ili ekstremno, mogli redukovati kliničku zastupljenost traumatizacije kao sindroma. 
Istovremeno, uzdržavanje od psihodijagnostičkog tretiranja traume kao univerzalnog alibija 
za disfunkcionalnost, smanjilo bi konkretne negativne efekte interpretacije sopstvenih isku stava kao viktimizacije i traumatizacije. Trauma kao alibi, u aktuelnoj kulturi, faktički onemo gućava efektivno ostvarivanja cilja „dobrog života“ kao filozofskog zadatka za svakog poje dinca, i kao nosećeg ideala u celokupnoj psihoterapiji, jer pruža normativni predložak za 
posmatranje i umerenih negativnih iskustava kao trauma, i za tretiranje nefunkcionalnosti 
kao faktički redovne, gotovo neizbežne, posledice takvih „trauma“.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Forfeiting the Paradigm of Victimhood, Odricanje od paradigme žrtve",
number = "4",
volume = "33",
pages = "1022-1036",
doi = "10.2298/FID2204022F"
}
Fatić, A.,& Behzad Hadžić. (2022). Forfeiting the Paradigm of Victimhood. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 33(4), 1022-1036.
https://doi.org/10.2298/FID2204022F
Fatić A, Behzad Hadžić. Forfeiting the Paradigm of Victimhood. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2022;33(4):1022-1036.
doi:10.2298/FID2204022F .
Fatić, Aleksandar, Behzad Hadžić, "Forfeiting the Paradigm of Victimhood" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 33, no. 4 (2022):1022-1036,
https://doi.org/10.2298/FID2204022F . .

In defense of integrative violence: How can philosophical practice augment organic social control?

Fatić, Aleksandar

(Zagreb : Hrvatsko filozofsko drustvo i Filozofski fakultet, 2021)

TY - JOUR
AU - Fatić, Aleksandar
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2703
AB - The paper explores the relationship between organic and institutional forms of social control from a potential contribution by philosophical practice to understanding social sanctions. The argumentation begins from the point of empirical fact that laws and constitutions
of various countries define the purpose of punishment in a utilitarian light in their preambles. This operational-utilitarian character of institutional social control is similar to the
utilitarian nature of philosophical consulting as practice. When control, which presupposes
a form of violence, is viewed in a broader understanding of the notion of violence, space
opens for a discussion on a challenging and controversial question about whether or not
can violence be integrative either in the sense of integrating values or in the sense of confirming someone’s social status after a transgression, and to what a larger degree than by
institutionalised and from an individual conceptually relatively distant forms of sanction.
PB - Zagreb : Hrvatsko filozofsko drustvo i Filozofski fakultet
T2 - Synthesis Philosophica
T1 - In defense of integrative violence: How can philosophical practice augment organic social control?
IS - 1
VL - 36
SP - 109
EP - 124
DO - 10.21464/sp36107
ER - 
@article{
author = "Fatić, Aleksandar",
year = "2021",
abstract = "The paper explores the relationship between organic and institutional forms of social control from a potential contribution by philosophical practice to understanding social sanctions. The argumentation begins from the point of empirical fact that laws and constitutions
of various countries define the purpose of punishment in a utilitarian light in their preambles. This operational-utilitarian character of institutional social control is similar to the
utilitarian nature of philosophical consulting as practice. When control, which presupposes
a form of violence, is viewed in a broader understanding of the notion of violence, space
opens for a discussion on a challenging and controversial question about whether or not
can violence be integrative either in the sense of integrating values or in the sense of confirming someone’s social status after a transgression, and to what a larger degree than by
institutionalised and from an individual conceptually relatively distant forms of sanction.",
publisher = "Zagreb : Hrvatsko filozofsko drustvo i Filozofski fakultet",
journal = "Synthesis Philosophica",
title = "In defense of integrative violence: How can philosophical practice augment organic social control?",
number = "1",
volume = "36",
pages = "109-124",
doi = "10.21464/sp36107"
}
Fatić, A.. (2021). In defense of integrative violence: How can philosophical practice augment organic social control?. in Synthesis Philosophica
Zagreb : Hrvatsko filozofsko drustvo i Filozofski fakultet., 36(1), 109-124.
https://doi.org/10.21464/sp36107
Fatić A. In defense of integrative violence: How can philosophical practice augment organic social control?. in Synthesis Philosophica. 2021;36(1):109-124.
doi:10.21464/sp36107 .
Fatić, Aleksandar, "In defense of integrative violence: How can philosophical practice augment organic social control?" in Synthesis Philosophica, 36, no. 1 (2021):109-124,
https://doi.org/10.21464/sp36107 . .

Value identities: Personality as an ecology of values

Fatić, Aleksandar

(Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 2021)

TY - JOUR
AU - Fatić, Aleksandar
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2701
AB - The paper examines the concept of individual and
collective value identities based an emotionalist
understanding of values. The main perspective
it discusses is one where emotions are the most
important practical instruments for the clarification
of individual and collective values. The argument
implies that moral emotions are not irrational, but
have a logic of their own which can reliably pinpoint the persons’ value system; emotions are thus
crucial building blocks of an ethics which is able to
enhance personal and moral identity. This particular ecology of moral emotions is pivotal in crisis
periods, such as the global pandemics, wars or system crashes, either economic, or political, security,
diplomatic or cultural. In the current circumstances,
where the already shaken individual and collective
values throughout the world have been shaken by
the Covid 19 pandemic, understanding identities as
fundamentally couched in moral emotions may be
critical to saving our cultures and our legacies of
social and moral capital.
PB - Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
T2 - СОЦИУМ И ВЛАСТЬ
T1 - Value identities: Personality as an ecology of values
IS - 2
SP - 18
EP - 35
DO - 10.22394/1996-0522-2021-2-18-25.
ER - 
@article{
author = "Fatić, Aleksandar",
year = "2021",
abstract = "The paper examines the concept of individual and
collective value identities based an emotionalist
understanding of values. The main perspective
it discusses is one where emotions are the most
important practical instruments for the clarification
of individual and collective values. The argument
implies that moral emotions are not irrational, but
have a logic of their own which can reliably pinpoint the persons’ value system; emotions are thus
crucial building blocks of an ethics which is able to
enhance personal and moral identity. This particular ecology of moral emotions is pivotal in crisis
periods, such as the global pandemics, wars or system crashes, either economic, or political, security,
diplomatic or cultural. In the current circumstances,
where the already shaken individual and collective
values throughout the world have been shaken by
the Covid 19 pandemic, understanding identities as
fundamentally couched in moral emotions may be
critical to saving our cultures and our legacies of
social and moral capital.",
publisher = "Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации",
journal = "СОЦИУМ И ВЛАСТЬ",
title = "Value identities: Personality as an ecology of values",
number = "2",
pages = "18-35",
doi = "10.22394/1996-0522-2021-2-18-25."
}
Fatić, A.. (2021). Value identities: Personality as an ecology of values. in СОЦИУМ И ВЛАСТЬ
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.(2), 18-35.
https://doi.org/10.22394/1996-0522-2021-2-18-25.
Fatić A. Value identities: Personality as an ecology of values. in СОЦИУМ И ВЛАСТЬ. 2021;(2):18-35.
doi:10.22394/1996-0522-2021-2-18-25. .
Fatić, Aleksandar, "Value identities: Personality as an ecology of values" in СОЦИУМ И ВЛАСТЬ, no. 2 (2021):18-35,
https://doi.org/10.22394/1996-0522-2021-2-18-25. . .

Moralna normativnost i duševno zdravlje: lakanovsko razumevanje neuroze i psihoze u svetlu integrativne terapije

Fatić, Aleksandar; Bulatović, Aleksandra

(Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2021)

TY - CHAP
AU - Fatić, Aleksandar
AU - Bulatović, Aleksandra
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2452
AB - U tekstu je reč o fundamentalnom razumevanju duševnog zdravlja kao nekoj vrsti društvene idealizacije: konceptualizacija idealno zdrave ličnosti u praksi je slična idealizaciji onih osobina ličnosti koje se u odgovarajućem društvu smatraju idealno poželjnim. Stepenovanje duševnog zdravlja zatim se vrši na osnovu aproksimacije tom idealu.
Ova vrsta shvatanja duševnog zdravlja podrazumeva i razumevanje dobro integrisane ličnosti kao manje ili više sinoniman pojam dobro socijalizovanoj ličnosti. U lakanovskoj psihoanalizi osnovni činilac socijalizacije, istovremeno nosical simbolizacije iskustva, pre svega moralno normativne simbolizacije, upravo je glavni signifikator "Ime Oca", koji upućuje na funkciju očinske figure u socijalizaciji deteta koju mogu vršiti različiti akteri u životu pojedinca.
Na osnovu razumevanja signifikatora Ime Oca, Lacan i lacanovci izvode jasno razgraničene koncepcije neuroze i psihoze, i, na osnovu toga, sasvim različite, metodološki radikalno raznorodne, pristupe u lečenju jednog i drugog.
U tekstu se razmatra različita funkcija moralne normativnosti u konstituciji subjektiviteta u slučaju neuroze i psihoze i nudi se jedna donekle originalna perspektiva u duhu lakanovskih interpretacija do sada, prema kojoj svest o značaju i instrumentalnoj korisnosti moralnog normativiteta definiše duševno zdravlje, a funkcioniše dinamički i strukturno različito u slučaju neuroze i slučaju psihoze.
AB - The paper focuses on an understanding of mental health as a sort of social idealisation: the conceptualisation of an ideally healthy personality, in practice, usually overlaps with the idealisation of those personality traits which, in the respective society, are considered particularly desirable. The quantification of mental health is then conducted based on the approximation of an individual's situation with the mentioned ideal.
The described view of mental health presupposes a corresponding understanding of a well integrated personality as more or less synonimous with a well socialised personality. In Lacanian psychoanalysis, the main factor of socialisation, and at the same time the carrier of symbolisation of experience (primarily of its morally normative symbolisation) is the main signified "Name of the Father", which suggests the morally formative role of the father figure in the socialisation of a child (a function which, admittedly, can be performed by others, as well as by the actual father).
Based on an interpretation of the signifier Name of the Father, Lacan and the Lacanians derive clearly delineated conceptualisations of neurosis and psychosis and, consequently, methodologically radically different approaches to treating the former and the latter.
The paper discusses the roles of moral normativity in the constitution of subjectivity in the case of neurosis and of psychosis, and offers a perspective which is to some extent novel, however still in line with the main Lacanian interpretations offerred so far: the interpretation whereby it is the awareness of the significance of one's choices and the instrumental usefulness of the moral normativity one adopts that define mental health. This awareness of moral normativity functions dynamically and structurally differently in neurosis and in psychosis.
PB - Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
T1 - Moralna normativnost i duševno zdravlje: lakanovsko razumevanje neuroze i psihoze u svetlu integrativne terapije
T1 - Moral normativity and mental health: Lacanian view of neurosis and psychosis in the light of integrative psychotherapy
SP - 203
EP - 218
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2452
ER - 
@inbook{
author = "Fatić, Aleksandar and Bulatović, Aleksandra",
year = "2021",
abstract = "U tekstu je reč o fundamentalnom razumevanju duševnog zdravlja kao nekoj vrsti društvene idealizacije: konceptualizacija idealno zdrave ličnosti u praksi je slična idealizaciji onih osobina ličnosti koje se u odgovarajućem društvu smatraju idealno poželjnim. Stepenovanje duševnog zdravlja zatim se vrši na osnovu aproksimacije tom idealu.
Ova vrsta shvatanja duševnog zdravlja podrazumeva i razumevanje dobro integrisane ličnosti kao manje ili više sinoniman pojam dobro socijalizovanoj ličnosti. U lakanovskoj psihoanalizi osnovni činilac socijalizacije, istovremeno nosical simbolizacije iskustva, pre svega moralno normativne simbolizacije, upravo je glavni signifikator "Ime Oca", koji upućuje na funkciju očinske figure u socijalizaciji deteta koju mogu vršiti različiti akteri u životu pojedinca.
Na osnovu razumevanja signifikatora Ime Oca, Lacan i lacanovci izvode jasno razgraničene koncepcije neuroze i psihoze, i, na osnovu toga, sasvim različite, metodološki radikalno raznorodne, pristupe u lečenju jednog i drugog.
U tekstu se razmatra različita funkcija moralne normativnosti u konstituciji subjektiviteta u slučaju neuroze i psihoze i nudi se jedna donekle originalna perspektiva u duhu lakanovskih interpretacija do sada, prema kojoj svest o značaju i instrumentalnoj korisnosti moralnog normativiteta definiše duševno zdravlje, a funkcioniše dinamički i strukturno različito u slučaju neuroze i slučaju psihoze., The paper focuses on an understanding of mental health as a sort of social idealisation: the conceptualisation of an ideally healthy personality, in practice, usually overlaps with the idealisation of those personality traits which, in the respective society, are considered particularly desirable. The quantification of mental health is then conducted based on the approximation of an individual's situation with the mentioned ideal.
The described view of mental health presupposes a corresponding understanding of a well integrated personality as more or less synonimous with a well socialised personality. In Lacanian psychoanalysis, the main factor of socialisation, and at the same time the carrier of symbolisation of experience (primarily of its morally normative symbolisation) is the main signified "Name of the Father", which suggests the morally formative role of the father figure in the socialisation of a child (a function which, admittedly, can be performed by others, as well as by the actual father).
Based on an interpretation of the signifier Name of the Father, Lacan and the Lacanians derive clearly delineated conceptualisations of neurosis and psychosis and, consequently, methodologically radically different approaches to treating the former and the latter.
The paper discusses the roles of moral normativity in the constitution of subjectivity in the case of neurosis and of psychosis, and offers a perspective which is to some extent novel, however still in line with the main Lacanian interpretations offerred so far: the interpretation whereby it is the awareness of the significance of one's choices and the instrumental usefulness of the moral normativity one adopts that define mental health. This awareness of moral normativity functions dynamically and structurally differently in neurosis and in psychosis.",
publisher = "Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu",
booktitle = "Moralna normativnost i duševno zdravlje: lakanovsko razumevanje neuroze i psihoze u svetlu integrativne terapije, Moral normativity and mental health: Lacanian view of neurosis and psychosis in the light of integrative psychotherapy",
pages = "203-218",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2452"
}
Fatić, A.,& Bulatović, A.. (2021). Moralna normativnost i duševno zdravlje: lakanovsko razumevanje neuroze i psihoze u svetlu integrativne terapije. 
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu., 203-218.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2452
Fatić A, Bulatović A. Moralna normativnost i duševno zdravlje: lakanovsko razumevanje neuroze i psihoze u svetlu integrativne terapije. 2021;:203-218.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2452 .
Fatić, Aleksandar, Bulatović, Aleksandra, "Moralna normativnost i duševno zdravlje: lakanovsko razumevanje neuroze i psihoze u svetlu integrativne terapije" (2021):203-218,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2452 .

An Ethics-Based ‘Identity-Proof’ of God’s Existence. An Ontology for Philotherapy

Fatić, Aleksandar

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2021)

TY - JOUR
AU - Fatić, Aleksandar
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2278
AB - A resurgence of scholarly work on proof of God’s existence is noticeable over the past decade, with considerable emphasis on attempts to provide ‘analytic proof’ based on the meanings and logic of various identity statements which constitute premises of the syllogisms of the ‘proof’. Most recently perhaps, Emmanuel Rutten’s ‘modal-epistemic proof’ has drawn serious academic attention. Like other ‘analytic’ and strictly logical proofs of God’s existence, Rutten’s proof has been found flawed. In this paper I discuss the possibility of an ‘ethics-based’ identity proof of God’s existence. Such a proof, the first version of which, I believe, has been offered, indirectly, by Nikolai Lossky, utilizes the form and structure of the analytic proof, but fundamentally rests on the perception of moral values we associate with God and Godliness. The nature of the proof shifts the focus of the very attempt to ‘prove’ God’s existence from what I believe is an unreasonable standard, unattainable even in ‘proving’ the existence of the more mundane world, towards a more functional, practical and attainable standard. The proof proposed initially by Lossky, and in a more systematic form here, I believe, shows the indubitable existence of God in the sense of his moral presence in the lives of the faithful, at least with the same degree of certainty as the presence or ‘existence’ of anything else that can be epistemically proven in principle.
AB - Tokom poslednje decenije uočljiva je intenziviran rad na izvođenju dokaza o postojanju Boga, sa posebnim naglaskom na takozvane “analitičke dokaze”, koji su zasnovani na značenjima i logici različitih iskaza o identitetu, koji predstavljaju premise samog silogizma “dokaza”. Možda akademski najuticajniji skorašnji analitički dokaz o postojanju Boga izložio je Emanuel Ruten u formi svog “modalno-epistemičkog dokaza”.
Kao i za ostale analitčke i strogo logičke dokaze postojanja Boga, i za Rutenov je utvrđeno da je neispravan. Kroz kritiku Rutenovog dokaza, koju koristim kao uvod, ja u ovom tekstu rahzmatram mogućnost dokaza o postojanju Boga koji bi bio zasnovan na etičkim argumentima. Takav dokaz, Like other ‘analytic’ and strictly logical proofs of God’s existence, Rutten’s proof has been found flawed. In this paper I discuss the possibility of an ‘ethics-based’ identity proof of God’s existence. Such a proof, čiju je prvu verziju, po mom mišljenju, već izneo Nikolaj Loski, koristi formu i strukturu analitičkih dokaza, ali se fundamentalno oslanja na doživljaj moralnih vrednosti koje povezujemo sa Bogom ili božanstvenošću. “Etički” dokaz pomera naglasak samog rada na izvođenju dokaza o postojanju Boga sa jednog standarda za koji smatram da je nerazuman i koji se ne može dostići ni kada se “dokazuje” postojanje mnogo manje kontroverznih ontoloških kategorija, kao što su različite kategorije svakodnevnog, “običnog” sveta. Istovremeno, etički dokaz pomera naglasak dokazivanja ka jednom funkcionalnom, praktičnom i dostižnom standardu dokazivanja. Ovaj dokaz, i u formi u kojoj ga je izveo Loski, a i u sistematičnijoj formi u kojoj ga ovde izlažem, pokazuje nesumnjivo postojanje Boga u smislu moralnog prisustva Boga u životima verujućih ljudi. “Izvesnost” takvog dokaza nije ništa manja od izvesnosti bilo čega drugog što se uopšte može epistemički dokazivati.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo / Philosophy and Society
T1 - An Ethics-Based ‘Identity-Proof’ of God’s Existence. An Ontology for Philotherapy
T1 - Etički zasnovan ‘dokaz identiteta’ Božje egzistencije. Ontologija za filoterapiju
IS - 3
VL - 32
SP - 428
EP - 438
DO - 10.2298/FID2103428F
ER - 
@article{
author = "Fatić, Aleksandar",
year = "2021",
abstract = "A resurgence of scholarly work on proof of God’s existence is noticeable over the past decade, with considerable emphasis on attempts to provide ‘analytic proof’ based on the meanings and logic of various identity statements which constitute premises of the syllogisms of the ‘proof’. Most recently perhaps, Emmanuel Rutten’s ‘modal-epistemic proof’ has drawn serious academic attention. Like other ‘analytic’ and strictly logical proofs of God’s existence, Rutten’s proof has been found flawed. In this paper I discuss the possibility of an ‘ethics-based’ identity proof of God’s existence. Such a proof, the first version of which, I believe, has been offered, indirectly, by Nikolai Lossky, utilizes the form and structure of the analytic proof, but fundamentally rests on the perception of moral values we associate with God and Godliness. The nature of the proof shifts the focus of the very attempt to ‘prove’ God’s existence from what I believe is an unreasonable standard, unattainable even in ‘proving’ the existence of the more mundane world, towards a more functional, practical and attainable standard. The proof proposed initially by Lossky, and in a more systematic form here, I believe, shows the indubitable existence of God in the sense of his moral presence in the lives of the faithful, at least with the same degree of certainty as the presence or ‘existence’ of anything else that can be epistemically proven in principle., Tokom poslednje decenije uočljiva je intenziviran rad na izvođenju dokaza o postojanju Boga, sa posebnim naglaskom na takozvane “analitičke dokaze”, koji su zasnovani na značenjima i logici različitih iskaza o identitetu, koji predstavljaju premise samog silogizma “dokaza”. Možda akademski najuticajniji skorašnji analitički dokaz o postojanju Boga izložio je Emanuel Ruten u formi svog “modalno-epistemičkog dokaza”.
Kao i za ostale analitčke i strogo logičke dokaze postojanja Boga, i za Rutenov je utvrđeno da je neispravan. Kroz kritiku Rutenovog dokaza, koju koristim kao uvod, ja u ovom tekstu rahzmatram mogućnost dokaza o postojanju Boga koji bi bio zasnovan na etičkim argumentima. Takav dokaz, Like other ‘analytic’ and strictly logical proofs of God’s existence, Rutten’s proof has been found flawed. In this paper I discuss the possibility of an ‘ethics-based’ identity proof of God’s existence. Such a proof, čiju je prvu verziju, po mom mišljenju, već izneo Nikolaj Loski, koristi formu i strukturu analitičkih dokaza, ali se fundamentalno oslanja na doživljaj moralnih vrednosti koje povezujemo sa Bogom ili božanstvenošću. “Etički” dokaz pomera naglasak samog rada na izvođenju dokaza o postojanju Boga sa jednog standarda za koji smatram da je nerazuman i koji se ne može dostići ni kada se “dokazuje” postojanje mnogo manje kontroverznih ontoloških kategorija, kao što su različite kategorije svakodnevnog, “običnog” sveta. Istovremeno, etički dokaz pomera naglasak dokazivanja ka jednom funkcionalnom, praktičnom i dostižnom standardu dokazivanja. Ovaj dokaz, i u formi u kojoj ga je izveo Loski, a i u sistematičnijoj formi u kojoj ga ovde izlažem, pokazuje nesumnjivo postojanje Boga u smislu moralnog prisustva Boga u životima verujućih ljudi. “Izvesnost” takvog dokaza nije ništa manja od izvesnosti bilo čega drugog što se uopšte može epistemički dokazivati.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo / Philosophy and Society",
title = "An Ethics-Based ‘Identity-Proof’ of God’s Existence. An Ontology for Philotherapy, Etički zasnovan ‘dokaz identiteta’ Božje egzistencije. Ontologija za filoterapiju",
number = "3",
volume = "32",
pages = "428-438",
doi = "10.2298/FID2103428F"
}
Fatić, A.. (2021). An Ethics-Based ‘Identity-Proof’ of God’s Existence. An Ontology for Philotherapy. in Filozofija i društvo / Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 32(3), 428-438.
https://doi.org/10.2298/FID2103428F
Fatić A. An Ethics-Based ‘Identity-Proof’ of God’s Existence. An Ontology for Philotherapy. in Filozofija i društvo / Philosophy and Society. 2021;32(3):428-438.
doi:10.2298/FID2103428F .
Fatić, Aleksandar, "An Ethics-Based ‘Identity-Proof’ of God’s Existence. An Ontology for Philotherapy" in Filozofija i društvo / Philosophy and Society, 32, no. 3 (2021):428-438,
https://doi.org/10.2298/FID2103428F . .

Integrativna psihoterapija

Fatić, Aleksandar

(Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2020)

TY - BOOK
AU - Fatić, Aleksandar
PY - 2020
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2463
PB - Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T1 - Integrativna psihoterapija
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2463
ER - 
@book{
author = "Fatić, Aleksandar",
year = "2020",
publisher = "Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
title = "Integrativna psihoterapija",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2463"
}
Fatić, A.. (2020). Integrativna psihoterapija. 
Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2463
Fatić A. Integrativna psihoterapija. 2020;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2463 .
Fatić, Aleksandar, "Integrativna psihoterapija" (2020),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2463 .

Can Memory Erasure Contribute to a Virtuous Tempering of Emotions?

Fatić, Aleksandar

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2019)

TY - JOUR
AU - Fatić, Aleksandar
PY - 2019
UR - http://journal.instifdt.bg.ac.rs/index.php?journal=fid&page=article&op=view&path%5B%5D=747
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1982
AB - The paper deals with a perspective of Christian philosophy on artificial memory erasuse for psychotherapeutic purposes. Its central question is whether a safe and reliable technology of memory erasure, once it is available, would be acceptable from a Christian ethics point of view. The main facet of this question is related to the Christian ethics requirement of contrition for the past wrongs, which in the case of memory erasure of particulary troubling experiences and personal choices would not be possible. The paper argues that there are limits to the ethical significance of contrition in the writings of the leading Christian fathers on the theme (e.g. St. Thomas Aquinas), where excessive suffering and inability to forgive oneself for one’s actions is an impediment to the achivement of tranquility of mind and spiritual redemption, rather than a prerequisite for it. The paper thus concludes that there is no hindrance in principle from the Christian ethics point of view to pursuing a voluntary and selective memory erasure as a psychotherapeutic technique once a fully adequate technology is available.
AB - Tekst se bavi perspektivom hrišćanske filozofije na pitanje o veštačkom brisanju pamćenja u psihoterapeutske svrhe. Centralno pitanje oko koje se konstituiše argumentacija teksta je da li bi bezbedna i pouzdana tehnologija brisanja sećanja, onda kada bude raspoloživa, bila prihvatljiva sa tačke gledišta hrišćanske etike. Osnovna dimenzija ovog pitanja odnosi se na-glašavanje pokajanja u hrišćanskoj etici. Kada je reč o brisanju sećanja na posebno mučna iskustva i lične izbore, takvo brisanje sećanja bi onemogućilo pokajanje. U tekstu se argu-mentiše da postoje granice etičkog značaja pokajanja u spisima vodećih hrišćanskih očeva o ovoj temi (npr. Sv. Tome Akvinskog), te da oni preteranu patnju i nesposobnost da se oprosti sebi samo za sopstvene radnje opisuju kao prepreku za postizanje duševnog mira i duhov-nog spasenja, a ne kao uslove za to spasenje. Tekst stoga zaključuje da nema u principu pre-preke, sa hrišćanske tačke gledišta, za dobrovoljno i selektivno brisanje sećanja u svrhu psi-hoterapije onda kada bude na raspolaganju potpuno adekvatna tehnologija za to.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Can Memory Erasure Contribute to a Virtuous Tempering of Emotions?
IS - 2
VL - 30
SP - 257
EP - 269
DO - 10.2298/FID1902257F
ER - 
@article{
author = "Fatić, Aleksandar",
year = "2019",
abstract = "The paper deals with a perspective of Christian philosophy on artificial memory erasuse for psychotherapeutic purposes. Its central question is whether a safe and reliable technology of memory erasure, once it is available, would be acceptable from a Christian ethics point of view. The main facet of this question is related to the Christian ethics requirement of contrition for the past wrongs, which in the case of memory erasure of particulary troubling experiences and personal choices would not be possible. The paper argues that there are limits to the ethical significance of contrition in the writings of the leading Christian fathers on the theme (e.g. St. Thomas Aquinas), where excessive suffering and inability to forgive oneself for one’s actions is an impediment to the achivement of tranquility of mind and spiritual redemption, rather than a prerequisite for it. The paper thus concludes that there is no hindrance in principle from the Christian ethics point of view to pursuing a voluntary and selective memory erasure as a psychotherapeutic technique once a fully adequate technology is available., Tekst se bavi perspektivom hrišćanske filozofije na pitanje o veštačkom brisanju pamćenja u psihoterapeutske svrhe. Centralno pitanje oko koje se konstituiše argumentacija teksta je da li bi bezbedna i pouzdana tehnologija brisanja sećanja, onda kada bude raspoloživa, bila prihvatljiva sa tačke gledišta hrišćanske etike. Osnovna dimenzija ovog pitanja odnosi se na-glašavanje pokajanja u hrišćanskoj etici. Kada je reč o brisanju sećanja na posebno mučna iskustva i lične izbore, takvo brisanje sećanja bi onemogućilo pokajanje. U tekstu se argu-mentiše da postoje granice etičkog značaja pokajanja u spisima vodećih hrišćanskih očeva o ovoj temi (npr. Sv. Tome Akvinskog), te da oni preteranu patnju i nesposobnost da se oprosti sebi samo za sopstvene radnje opisuju kao prepreku za postizanje duševnog mira i duhov-nog spasenja, a ne kao uslove za to spasenje. Tekst stoga zaključuje da nema u principu pre-preke, sa hrišćanske tačke gledišta, za dobrovoljno i selektivno brisanje sećanja u svrhu psi-hoterapije onda kada bude na raspolaganju potpuno adekvatna tehnologija za to.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Can Memory Erasure Contribute to a Virtuous Tempering of Emotions?",
number = "2",
volume = "30",
pages = "257-269",
doi = "10.2298/FID1902257F"
}
Fatić, A.. (2019). Can Memory Erasure Contribute to a Virtuous Tempering of Emotions?. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 30(2), 257-269.
https://doi.org/10.2298/FID1902257F
Fatić A. Can Memory Erasure Contribute to a Virtuous Tempering of Emotions?. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2019;30(2):257-269.
doi:10.2298/FID1902257F .
Fatić, Aleksandar, "Can Memory Erasure Contribute to a Virtuous Tempering of Emotions?" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 30, no. 2 (2019):257-269,
https://doi.org/10.2298/FID1902257F . .

Etičke i operativne specifičnosti tehnologiije ofanzivnih dronova u kontekstu međunarodnih odnosa

Fatić, Aleksandar

(Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2018)

TY - CHAP
AU - Fatić, Aleksandar
PY - 2018
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1909
AB - У тексту се дискутују неки од најутицајнијих аргумената у
прилог све шире употребе такозваних „предатор дронова“ за војне акције
које немају димензије отвореног рата. Аутор тврди да су ови аргументи
већиномслабе експланаторнемоћи и да се не обраћају суштинскиметичким
аспектима технологизације ратовања, а посебно употребе дронова за војна
убиства. У тексту се закључује да је штета коју употреба дронова наноси
војсци, њеном саморазумевању и прихватању од стране друштва у целини,
али и структури самог друштва несагледива, те да у том смислу, и поред
очигледних оперативних предности, употреба дронова не представља
цивилизацијски искорак унапред, него напротив, велики и драстичан
цивилизацијски корак уназад
AB - The paper presents and discusses some of the most recent and influential arguments in favour of the increasingly liberal use of predator drones for military actions short of war. The author finds most of these arguments fairly weak and lacking capacity to address the fundamental ethical aspects of the technological transition of warfare towards the increasing use of predator drones for military assassinations. The paper concludes with the idea that the damage the use of dronesinflicts on the army and its reception in society, as well as to the inherited social structure itself, is so great that the use of drones is not a cultural advancement in warfare, but rather a drastic step back.
PB - Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu
T2 - Upotreba sile u međunarodnim odnosima
T1 - Etičke i operativne specifičnosti tehnologiije ofanzivnih dronova u kontekstu međunarodnih odnosa
T1 - Ethical and operational particularities of offensive dronе technologies in the international relations realm
SP - 121
EP - 136
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1909
ER - 
@inbook{
author = "Fatić, Aleksandar",
year = "2018",
abstract = "У тексту се дискутују неки од најутицајнијих аргумената у
прилог све шире употребе такозваних „предатор дронова“ за војне акције
које немају димензије отвореног рата. Аутор тврди да су ови аргументи
већиномслабе експланаторнемоћи и да се не обраћају суштинскиметичким
аспектима технологизације ратовања, а посебно употребе дронова за војна
убиства. У тексту се закључује да је штета коју употреба дронова наноси
војсци, њеном саморазумевању и прихватању од стране друштва у целини,
али и структури самог друштва несагледива, те да у том смислу, и поред
очигледних оперативних предности, употреба дронова не представља
цивилизацијски искорак унапред, него напротив, велики и драстичан
цивилизацијски корак уназад, The paper presents and discusses some of the most recent and influential arguments in favour of the increasingly liberal use of predator drones for military actions short of war. The author finds most of these arguments fairly weak and lacking capacity to address the fundamental ethical aspects of the technological transition of warfare towards the increasing use of predator drones for military assassinations. The paper concludes with the idea that the damage the use of dronesinflicts on the army and its reception in society, as well as to the inherited social structure itself, is so great that the use of drones is not a cultural advancement in warfare, but rather a drastic step back.",
publisher = "Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu",
journal = "Upotreba sile u međunarodnim odnosima",
booktitle = "Etičke i operativne specifičnosti tehnologiije ofanzivnih dronova u kontekstu međunarodnih odnosa, Ethical and operational particularities of offensive dronе technologies in the international relations realm",
pages = "121-136",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1909"
}
Fatić, A.. (2018). Etičke i operativne specifičnosti tehnologiije ofanzivnih dronova u kontekstu međunarodnih odnosa. in Upotreba sile u međunarodnim odnosima
Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu., 121-136.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1909
Fatić A. Etičke i operativne specifičnosti tehnologiije ofanzivnih dronova u kontekstu međunarodnih odnosa. in Upotreba sile u međunarodnim odnosima. 2018;:121-136.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1909 .
Fatić, Aleksandar, "Etičke i operativne specifičnosti tehnologiije ofanzivnih dronova u kontekstu međunarodnih odnosa" in Upotreba sile u međunarodnim odnosima (2018):121-136,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1909 .

Pravo kao pristojnost: O emocionalnoj uslovljenosti prava

Fatić, Aleksandar

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2018)

TY - CHAP
AU - Fatić, Aleksandar
PY - 2018
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1834
AB - Pravo je sistem vrednosti i normi zasnovanih na tim vrednostima čija je svrha da učini ljudsko ponašanje u društvu predvidivijim, čime se zasniva mreža uzajamnih legitimnih očekivanja. U tekstu je reč o vrednosnim aspektima prava koji, s jedne strane, zasnivaju legitimitet prava (jer pozivno pravo koje odudara od fundamentalnih vrednosti svoje zajednice u važnom smislu nije legitimno), a s druge jasno razgraničavaju domen pravnog od domena nepravnog postupanja, bez obzira na to čije je to postupanje. Ono postupanje, uključujući i postupanje suda ili državnih organa, kojim se narušava načelo predvidivosti, odnosno ono ponašanje koje narušava legitimna očekivanja stranaka ili društva u celini (poput pristojnog i zakonitog ponašanja sudije) predstavlja nepravno ponašanje. Ova razlika pomaže da se izbegnu pravno-tehničke nedoumice, da se uvede jasniji standard discipline u pravnu profesiju i da se jasnije procenjuje rad sudova i drugih javnih ustanova.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - O pravu i drugim srodnim temama
T1 - Pravo kao pristojnost: O emocionalnoj uslovljenosti prava
SP - 63
EP - 80
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1834
ER - 
@inbook{
author = "Fatić, Aleksandar",
year = "2018",
abstract = "Pravo je sistem vrednosti i normi zasnovanih na tim vrednostima čija je svrha da učini ljudsko ponašanje u društvu predvidivijim, čime se zasniva mreža uzajamnih legitimnih očekivanja. U tekstu je reč o vrednosnim aspektima prava koji, s jedne strane, zasnivaju legitimitet prava (jer pozivno pravo koje odudara od fundamentalnih vrednosti svoje zajednice u važnom smislu nije legitimno), a s druge jasno razgraničavaju domen pravnog od domena nepravnog postupanja, bez obzira na to čije je to postupanje. Ono postupanje, uključujući i postupanje suda ili državnih organa, kojim se narušava načelo predvidivosti, odnosno ono ponašanje koje narušava legitimna očekivanja stranaka ili društva u celini (poput pristojnog i zakonitog ponašanja sudije) predstavlja nepravno ponašanje. Ova razlika pomaže da se izbegnu pravno-tehničke nedoumice, da se uvede jasniji standard discipline u pravnu profesiju i da se jasnije procenjuje rad sudova i drugih javnih ustanova.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "O pravu i drugim srodnim temama",
booktitle = "Pravo kao pristojnost: O emocionalnoj uslovljenosti prava",
pages = "63-80",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1834"
}
Fatić, A.. (2018). Pravo kao pristojnost: O emocionalnoj uslovljenosti prava. in O pravu i drugim srodnim temama
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 63-80.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1834
Fatić A. Pravo kao pristojnost: O emocionalnoj uslovljenosti prava. in O pravu i drugim srodnim temama. 2018;:63-80.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1834 .
Fatić, Aleksandar, "Pravo kao pristojnost: O emocionalnoj uslovljenosti prava" in O pravu i drugim srodnim temama (2018):63-80,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1834 .

Economics and Morality: How to Reconcile Economic Thinking with Broader Social Thinking

Fatić, Aleksandar

(Budapest : Hungarian Academy of Science, 2018)

TY - CHAP
AU - Fatić, Aleksandar
PY - 2018
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1784
AB - In contrast to the neo-liberal ideology which dominates much of
modern economic discourse, virtue ethics embraces the same set of morality
for both private and public sphere. In this paper we argue that virtue ethics
need nevertheless not at all be in clash with contemporary economic theory.
Linking the preferences represented by utility functions in neoclassical
economics and the system of values which inspires them can in our view
align economic thinking with broader social thinking. Using this novel
approach, we demonstrate that many economic and social problems can be
solved so as to arrive at efficient outcomes and a higher expected level of
utility compared to a case with separate public and private moralities. For
addressing the problems characteristic of small open economies, our virtue ethics
perspective on economics supports some government intervention as
well as cooperation and solidarity between societies in a similar situation.
PB - Budapest : Hungarian Academy of Science
T2 - Sustainable Growth and Development in Small Open Economies
T1 - Economics and Morality: How to Reconcile Economic Thinking with Broader Social Thinking
SP - 199
EP - 217
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1784
ER - 
@inbook{
author = "Fatić, Aleksandar",
year = "2018",
abstract = "In contrast to the neo-liberal ideology which dominates much of
modern economic discourse, virtue ethics embraces the same set of morality
for both private and public sphere. In this paper we argue that virtue ethics
need nevertheless not at all be in clash with contemporary economic theory.
Linking the preferences represented by utility functions in neoclassical
economics and the system of values which inspires them can in our view
align economic thinking with broader social thinking. Using this novel
approach, we demonstrate that many economic and social problems can be
solved so as to arrive at efficient outcomes and a higher expected level of
utility compared to a case with separate public and private moralities. For
addressing the problems characteristic of small open economies, our virtue ethics
perspective on economics supports some government intervention as
well as cooperation and solidarity between societies in a similar situation.",
publisher = "Budapest : Hungarian Academy of Science",
journal = "Sustainable Growth and Development in Small Open Economies",
booktitle = "Economics and Morality: How to Reconcile Economic Thinking with Broader Social Thinking",
pages = "199-217",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1784"
}
Fatić, A.. (2018). Economics and Morality: How to Reconcile Economic Thinking with Broader Social Thinking. in Sustainable Growth and Development in Small Open Economies
Budapest : Hungarian Academy of Science., 199-217.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1784
Fatić A. Economics and Morality: How to Reconcile Economic Thinking with Broader Social Thinking. in Sustainable Growth and Development in Small Open Economies. 2018;:199-217.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1784 .
Fatić, Aleksandar, "Economics and Morality: How to Reconcile Economic Thinking with Broader Social Thinking" in Sustainable Growth and Development in Small Open Economies (2018):199-217,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1784 .

Transitional justice in troubled societies

Fatić, Aleksandar

(Lanham, Maryland : Rowman & Littlefield Intl (Verlag), 2018)

TY - BOOK
AU - Fatić, Aleksandar
PY - 2018
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1783
AB - This book discusses the crucial strategic topic for the practical implementation of transitional justice in post-conflict societies by arguing that the dilemma is defined by the extent to which the actual achievement of the political goals of transition is a necessary condition for the long-term observance and implementation of justice.

While in many cases the ‘blind’ criminal justice does not enhance, and even militates against, the achievement of political transitions, an understanding of transitional justice as a fundamentally political process is novel, controversial and a concept which may shape the future of transitional justice.

This collection contributes to developing this concept both theoretically and through concrete and current case studies from the worlds most pronounced crisis spots for transitional justice.
PB - Lanham, Maryland : Rowman & Littlefield Intl (Verlag)
T1 - Transitional justice in troubled societies
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1783
ER - 
@book{
author = "Fatić, Aleksandar",
year = "2018",
abstract = "This book discusses the crucial strategic topic for the practical implementation of transitional justice in post-conflict societies by arguing that the dilemma is defined by the extent to which the actual achievement of the political goals of transition is a necessary condition for the long-term observance and implementation of justice.

While in many cases the ‘blind’ criminal justice does not enhance, and even militates against, the achievement of political transitions, an understanding of transitional justice as a fundamentally political process is novel, controversial and a concept which may shape the future of transitional justice.

This collection contributes to developing this concept both theoretically and through concrete and current case studies from the worlds most pronounced crisis spots for transitional justice.",
publisher = "Lanham, Maryland : Rowman & Littlefield Intl (Verlag)",
title = "Transitional justice in troubled societies",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1783"
}
Fatić, A.. (2018). Transitional justice in troubled societies. 
Lanham, Maryland : Rowman & Littlefield Intl (Verlag)..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1783
Fatić A. Transitional justice in troubled societies. 2018;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1783 .
Fatić, Aleksandar, "Transitional justice in troubled societies" (2018),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1783 .

Psihoterapija, filozofija i "lična priča"

Fatić, Aleksandar

(Beograd : Srpsko filozofsko društvo, 2017)

TY - JOUR
AU - Fatić, Aleksandar
PY - 2017
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1798
AB - The paper discusses the most recent developments in the psychotherapeutic methodology in the way of merging with the practical applications of philosophy in counseling. The author argues in favor of the upcoming ‘return’ to Lacanian psychoanalysis as the foundation of psychiatry and illustrates what this return of both psychiatry and psychotherapy to philosophically informed psychoanalysis involves, e.g. with regard to the understanding of psychoses (schizophrenia) and personality disorder (‘borderline personality disorder’). The paper concludes that the contemporary methodological synergy between psychotherapy and the philosophical contextual interpretation techniques is not a ‘revolution’ in psychotherapy, but rather the outcome of a natural development process for psychotherapy.
PB - Beograd : Srpsko filozofsko društvo
T2 - Theoria
T1 - Psihoterapija, filozofija i "lična priča"
IS - 60
IS - 3
SP - 32
EP - 41
DO - 10.2298/THEO1703032F
ER - 
@article{
author = "Fatić, Aleksandar",
year = "2017",
abstract = "The paper discusses the most recent developments in the psychotherapeutic methodology in the way of merging with the practical applications of philosophy in counseling. The author argues in favor of the upcoming ‘return’ to Lacanian psychoanalysis as the foundation of psychiatry and illustrates what this return of both psychiatry and psychotherapy to philosophically informed psychoanalysis involves, e.g. with regard to the understanding of psychoses (schizophrenia) and personality disorder (‘borderline personality disorder’). The paper concludes that the contemporary methodological synergy between psychotherapy and the philosophical contextual interpretation techniques is not a ‘revolution’ in psychotherapy, but rather the outcome of a natural development process for psychotherapy.",
publisher = "Beograd : Srpsko filozofsko društvo",
journal = "Theoria",
title = "Psihoterapija, filozofija i "lična priča"",
number = "60, 3",
pages = "32-41",
doi = "10.2298/THEO1703032F"
}
Fatić, A.. (2017). Psihoterapija, filozofija i "lična priča". in Theoria
Beograd : Srpsko filozofsko društvo.(60), 32-41.
https://doi.org/10.2298/THEO1703032F
Fatić A. Psihoterapija, filozofija i "lična priča". in Theoria. 2017;(60):32-41.
doi:10.2298/THEO1703032F .
Fatić, Aleksandar, "Psihoterapija, filozofija i "lična priča"" in Theoria, no. 60 (2017):32-41,
https://doi.org/10.2298/THEO1703032F . .

Savremena tehnologija ratovanja u svetlu hrišćanskog morala: naoružani dronovi

Fatić, Aleksandar

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju; Medijai centar "Odbrana", 2017)

TY - CHAP
AU - Fatić, Aleksandar
PY - 2017
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1797
AB - Savremena tehnologija ratovanja sve više stavlja u drugi plan tradicionalne vojne vrline, dok istovremeno ističe tehničku efikasnost. To je posebno slučaj sa robotizovanim ratovanjem, poput upotrebe bespilotnih letelica, u kome faktički ne postoji rizik za vojnika. Posledice ukidanja rizika za vojnika su dalekosežne u smislu donošenja odluka o upuštanju u ratne operacije, ali i u smislu selekcije vojnika, vojne etike i ukupnog duha vojne profesije
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju; Medijai centar "Odbrana"
T2 - Pravoslavlje i rat
T1 - Savremena tehnologija ratovanja u svetlu hrišćanskog morala: naoružani dronovi
SP - 105
EP - 124
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1797
ER - 
@inbook{
author = "Fatić, Aleksandar",
year = "2017",
abstract = "Savremena tehnologija ratovanja sve više stavlja u drugi plan tradicionalne vojne vrline, dok istovremeno ističe tehničku efikasnost. To je posebno slučaj sa robotizovanim ratovanjem, poput upotrebe bespilotnih letelica, u kome faktički ne postoji rizik za vojnika. Posledice ukidanja rizika za vojnika su dalekosežne u smislu donošenja odluka o upuštanju u ratne operacije, ali i u smislu selekcije vojnika, vojne etike i ukupnog duha vojne profesije",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju; Medijai centar "Odbrana"",
journal = "Pravoslavlje i rat",
booktitle = "Savremena tehnologija ratovanja u svetlu hrišćanskog morala: naoružani dronovi",
pages = "105-124",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1797"
}
Fatić, A.. (2017). Savremena tehnologija ratovanja u svetlu hrišćanskog morala: naoružani dronovi. in Pravoslavlje i rat
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju; Medijai centar "Odbrana"., 105-124.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1797
Fatić A. Savremena tehnologija ratovanja u svetlu hrišćanskog morala: naoružani dronovi. in Pravoslavlje i rat. 2017;:105-124.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1797 .
Fatić, Aleksandar, "Savremena tehnologija ratovanja u svetlu hrišćanskog morala: naoružani dronovi" in Pravoslavlje i rat (2017):105-124,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1797 .

Friendship with the company: Building corporate leadership through humanistic consultancy

Fatić, Aleksandar

(2017)

TY - CHAP
AU - Fatić, Aleksandar
PY - 2017
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1796
AB - The paper argues that successful corporate leadership involves an irreducible humanistic dimension, namely that it is a task for companies to ensure that the employee's workplace actually contributes to the individuals' quality of life. Working hours take increasing parts of our overall lives, and in many cases we spend more time at work than with our loved ones. Thus the traditional ethical requirements of companies to be fair and impartial to their employees are no longer sufficient. Friendship with the company is the relationship which most closely describes the ideal working arrangement and at the same time founds a new generation of norms to govern corporations' behavior.
T1 - Friendship with the company: Building corporate leadership through humanistic consultancy
SP - 230
SP - 242
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1796
ER - 
@inbook{
author = "Fatić, Aleksandar",
year = "2017",
abstract = "The paper argues that successful corporate leadership involves an irreducible humanistic dimension, namely that it is a task for companies to ensure that the employee's workplace actually contributes to the individuals' quality of life. Working hours take increasing parts of our overall lives, and in many cases we spend more time at work than with our loved ones. Thus the traditional ethical requirements of companies to be fair and impartial to their employees are no longer sufficient. Friendship with the company is the relationship which most closely describes the ideal working arrangement and at the same time founds a new generation of norms to govern corporations' behavior.",
booktitle = "Friendship with the company: Building corporate leadership through humanistic consultancy",
pages = "230-242",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1796"
}
Fatić, A.. (2017). Friendship with the company: Building corporate leadership through humanistic consultancy. , 230.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1796
Fatić A. Friendship with the company: Building corporate leadership through humanistic consultancy. 2017;:230.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1796 .
Fatić, Aleksandar, "Friendship with the company: Building corporate leadership through humanistic consultancy" (2017):230,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1796 .

The Ethics of Drone Warfare

Fatić, Aleksandar

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2017)

TY - JOUR
AU - Fatić, Aleksandar
PY - 2017
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1430
AB - The paper investigates the compatibility of the modern technologies of warfare, specifically the use of offensive drones, with traditional military ethics and suggests that the new technologies radically change the value system of the military in ways which make large parts of the traditional military ethics inapplicable. The author suggests that Agamben’s concept of ‘effectivity’ through ‘special actions’ which mark one’s belonging to a particular community or profession is a useful conceptual strategy to explore the compatibility of drone warfare with traditional military ethics; this strategy shows mixed results at best.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - The Ethics of Drone Warfare
T1 - Etika u ratu dronovima
IS - 2
VL - 28
SP - 349
EP - 364
DO - 10.2298/FID1702349F
ER - 
@article{
author = "Fatić, Aleksandar",
year = "2017",
abstract = "The paper investigates the compatibility of the modern technologies of warfare, specifically the use of offensive drones, with traditional military ethics and suggests that the new technologies radically change the value system of the military in ways which make large parts of the traditional military ethics inapplicable. The author suggests that Agamben’s concept of ‘effectivity’ through ‘special actions’ which mark one’s belonging to a particular community or profession is a useful conceptual strategy to explore the compatibility of drone warfare with traditional military ethics; this strategy shows mixed results at best.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "The Ethics of Drone Warfare, Etika u ratu dronovima",
number = "2",
volume = "28",
pages = "349-364",
doi = "10.2298/FID1702349F"
}
Fatić, A.. (2017). The Ethics of Drone Warfare. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 28(2), 349-364.
https://doi.org/10.2298/FID1702349F
Fatić A. The Ethics of Drone Warfare. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2017;28(2):349-364.
doi:10.2298/FID1702349F .
Fatić, Aleksandar, "The Ethics of Drone Warfare" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 28, no. 2 (2017):349-364,
https://doi.org/10.2298/FID1702349F . .

Thaddeus Metz: Meaning in Life: An Analytic Study , Oxford, Oxford University Press, 2013.

Fatić, Aleksandar

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2017)

TY - JOUR
AU - Fatić, Aleksandar
PY - 2017
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1399
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Thaddeus Metz: Meaning in Life: An Analytic Study , Oxford, Oxford University Press, 2013.
IS - 4
VL - 28
SP - 1197
EP - 1200
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1399
ER - 
@article{
author = "Fatić, Aleksandar",
year = "2017",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Thaddeus Metz: Meaning in Life: An Analytic Study , Oxford, Oxford University Press, 2013.",
number = "4",
volume = "28",
pages = "1197-1200",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1399"
}
Fatić, A.. (2017). Thaddeus Metz: Meaning in Life: An Analytic Study , Oxford, Oxford University Press, 2013.. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 28(4), 1197-1200.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1399
Fatić A. Thaddeus Metz: Meaning in Life: An Analytic Study , Oxford, Oxford University Press, 2013.. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2017;28(4):1197-1200.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1399 .
Fatić, Aleksandar, "Thaddeus Metz: Meaning in Life: An Analytic Study , Oxford, Oxford University Press, 2013." in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 28, no. 4 (2017):1197-1200,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1399 .

Popularne zablude o organizovanom kriminalu

Fatić, Aleksandar

(Beograd : Institut za uporedno pravo; Minhen : Hanns Seidel Fondacija, 2016)

TY - CHAP
AU - Fatić, Aleksandar
PY - 2016
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1800
AB - Savremena borba protiv organizovanog kriminala delimično je zasnovana i na široko rasprostranjenim pogrešnim predstavama o dinamici i strukturi delovanja organizovanih kriminalnih grupa. Te zablude, između ostalog, uključuju uverenje da kriminalne grupe lako i bez ograničenja sarađuju na prekograničnoj i međunarodnoj osnovi, kao i da je činjenica da imaju jasan interes za saradnju razlog što je ta saradnja uvek efikasna. U stvarnosti situacija je veoma različita od ovih uverenja, i njena ispravna ocena je neophodna da bi se stepen realne pretnje od oganizovanog kriminala korektno odredio.
PB - Beograd : Institut za uporedno pravo; Minhen : Hanns Seidel Fondacija
T2 - Suzbijanje organizovanog kriminala kao preduslov vladavine prava
T1 - Popularne zablude o organizovanom kriminalu
SP - 103
EP - 120
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1800
ER - 
@inbook{
author = "Fatić, Aleksandar",
year = "2016",
abstract = "Savremena borba protiv organizovanog kriminala delimično je zasnovana i na široko rasprostranjenim pogrešnim predstavama o dinamici i strukturi delovanja organizovanih kriminalnih grupa. Te zablude, između ostalog, uključuju uverenje da kriminalne grupe lako i bez ograničenja sarađuju na prekograničnoj i međunarodnoj osnovi, kao i da je činjenica da imaju jasan interes za saradnju razlog što je ta saradnja uvek efikasna. U stvarnosti situacija je veoma različita od ovih uverenja, i njena ispravna ocena je neophodna da bi se stepen realne pretnje od oganizovanog kriminala korektno odredio.",
publisher = "Beograd : Institut za uporedno pravo; Minhen : Hanns Seidel Fondacija",
journal = "Suzbijanje organizovanog kriminala kao preduslov vladavine prava",
booktitle = "Popularne zablude o organizovanom kriminalu",
pages = "103-120",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1800"
}
Fatić, A.. (2016). Popularne zablude o organizovanom kriminalu. in Suzbijanje organizovanog kriminala kao preduslov vladavine prava
Beograd : Institut za uporedno pravo; Minhen : Hanns Seidel Fondacija., 103-120.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1800
Fatić A. Popularne zablude o organizovanom kriminalu. in Suzbijanje organizovanog kriminala kao preduslov vladavine prava. 2016;:103-120.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1800 .
Fatić, Aleksandar, "Popularne zablude o organizovanom kriminalu" in Suzbijanje organizovanog kriminala kao preduslov vladavine prava (2016):103-120,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1800 .

The methodology of philosophical practice: Eclecticism and/or integrativeness?

Fatić, Aleksandar

(Amsterdam : Springer Netherlands, 2016)

TY - JOUR
AU - Fatić, Aleksandar
PY - 2016
UR - https://link.springer.com/article/10.1007/s11406-016-9770-3
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1799
AB - The need for philosophical practice to integrate various methods, both conceptual and those based on the use of emotions, raises the question as to whether its methodology is necessarily eclectic, in terms of the collection of various methodologies used in philosophy, or whether there is a way to move beyond eclecticism. This is the main subject of this paper. In other words, the question is whether there is such a thing as an ‘integrative’ methodology and, if so, what distinguishes such a method from mere eclecticism. In this text, we define the methodological procedure of integrativeness as the process of systematizing perspectives into an orientational answer to the demands of a specific problem. What differentiates such an approach from mere summation is a new contribution that results from a synergistic and systematic meeting of positions and argumentations whose final result differs from its initial elements. Diversity in the form of a multidimensional relationship towards life and the world results in numerous perspectives, which is a value that should be cultivated and integrated into a reflective and actional perception of the world.
PB - Amsterdam : Springer Netherlands
T2 - Philosophia
T1 - The methodology of philosophical practice: Eclecticism and/or integrativeness?
IS - 4
VL - 44
SP - 1419
EP - 1438
DO - 10.1007/s11406-016-9770-3
ER - 
@article{
author = "Fatić, Aleksandar",
year = "2016",
abstract = "The need for philosophical practice to integrate various methods, both conceptual and those based on the use of emotions, raises the question as to whether its methodology is necessarily eclectic, in terms of the collection of various methodologies used in philosophy, or whether there is a way to move beyond eclecticism. This is the main subject of this paper. In other words, the question is whether there is such a thing as an ‘integrative’ methodology and, if so, what distinguishes such a method from mere eclecticism. In this text, we define the methodological procedure of integrativeness as the process of systematizing perspectives into an orientational answer to the demands of a specific problem. What differentiates such an approach from mere summation is a new contribution that results from a synergistic and systematic meeting of positions and argumentations whose final result differs from its initial elements. Diversity in the form of a multidimensional relationship towards life and the world results in numerous perspectives, which is a value that should be cultivated and integrated into a reflective and actional perception of the world.",
publisher = "Amsterdam : Springer Netherlands",
journal = "Philosophia",
title = "The methodology of philosophical practice: Eclecticism and/or integrativeness?",
number = "4",
volume = "44",
pages = "1419-1438",
doi = "10.1007/s11406-016-9770-3"
}
Fatić, A.. (2016). The methodology of philosophical practice: Eclecticism and/or integrativeness?. in Philosophia
Amsterdam : Springer Netherlands., 44(4), 1419-1438.
https://doi.org/10.1007/s11406-016-9770-3
Fatić A. The methodology of philosophical practice: Eclecticism and/or integrativeness?. in Philosophia. 2016;44(4):1419-1438.
doi:10.1007/s11406-016-9770-3 .
Fatić, Aleksandar, "The methodology of philosophical practice: Eclecticism and/or integrativeness?" in Philosophia, 44, no. 4 (2016):1419-1438,
https://doi.org/10.1007/s11406-016-9770-3 . .
2
3
2

Virtue as Identity: Emotions and the moral personality

Fatić, Aleksandar

(London : Rowman & Littlefield International, 2016)

TY - BOOK
AU - Fatić, Aleksandar
PY - 2016
UR - https://www.rowmaninternational.com/book/virtue_as_identity/3-156-2be8df2c-5317-45b9-aa63-3e603cf9e6d0
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1782
PB - London : Rowman & Littlefield International
T1 - Virtue as Identity: Emotions and the moral personality
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1782
ER - 
@book{
author = "Fatić, Aleksandar",
year = "2016",
publisher = "London : Rowman & Littlefield International",
title = "Virtue as Identity: Emotions and the moral personality",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1782"
}
Fatić, A.. (2016). Virtue as Identity: Emotions and the moral personality. 
London : Rowman & Littlefield International..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1782
Fatić A. Virtue as Identity: Emotions and the moral personality. 2016;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1782 .
Fatić, Aleksandar, "Virtue as Identity: Emotions and the moral personality" (2016),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1782 .

Vrednosni narativ u moralnom opravdanju međunarodne intervencije

Fatić, Aleksandar

(Novi Sad; Beograd : Kultura – Polis; Institut za evropske studije, 2015)

TY - JOUR
AU - Fatić, Aleksandar
PY - 2015
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1839
AB - У тексту се разматра морална димензија међународне војне интервенције, укључујући питање о томе шта значи „победити“ у таквој интервенцији, и који су кључни аспекти за моралну процену појединачних интервенција. Аутор заступа став да су савремене војне интервенције тако организоване да остављају мало простора за дилему о томе да ли ће интервенишуће снаге војно победити. Њихова победа у војничком смислу је осигурана великом надмоћношћу у техници, људству и коришћењу стратешких предности. Стога је питање које остаје нерешено победа у наметању или заштити одређених вредности и моралних принципа, због којих се, бар званично, интервенције и покрећу. Најчешћи пример таквог вредносног објашњења циљева интервенције је „заштита људских права“ или „промовисање демократије“. Текст разматра услове под којима нека војна интервенција може бити морално оправдана посматрајући нужне (не и довољне) услове за то оправдање. Аутор у тексту сугерише да је теорија наратива најпогоднији оквир за објашњење моралног вредновања војних интервенција. У тексту се укратко излаже теорија наратива, разматрају различити типови наратива по структури, дискутује однос наратива, личног и колективног идентитета и морала заједнице, и закључује да теорија наратива омогућава најпогодније инструменте за морално вредновање интервенција на основу квалитета наратива оних који интервенишуи оних према којима се интервенише.
PB - Novi Sad; Beograd : Kultura – Polis; Institut za evropske studije
T2 - Kultura polisa
T1 - Vrednosni narativ u moralnom opravdanju međunarodne intervencije
IS - 1
VL - 12
SP - 1
EP - 22
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1839
ER - 
@article{
author = "Fatić, Aleksandar",
year = "2015",
abstract = "У тексту се разматра морална димензија међународне војне интервенције, укључујући питање о томе шта значи „победити“ у таквој интервенцији, и који су кључни аспекти за моралну процену појединачних интервенција. Аутор заступа став да су савремене војне интервенције тако организоване да остављају мало простора за дилему о томе да ли ће интервенишуће снаге војно победити. Њихова победа у војничком смислу је осигурана великом надмоћношћу у техници, људству и коришћењу стратешких предности. Стога је питање које остаје нерешено победа у наметању или заштити одређених вредности и моралних принципа, због којих се, бар званично, интервенције и покрећу. Најчешћи пример таквог вредносног објашњења циљева интервенције је „заштита људских права“ или „промовисање демократије“. Текст разматра услове под којима нека војна интервенција може бити морално оправдана посматрајући нужне (не и довољне) услове за то оправдање. Аутор у тексту сугерише да је теорија наратива најпогоднији оквир за објашњење моралног вредновања војних интервенција. У тексту се укратко излаже теорија наратива, разматрају различити типови наратива по структури, дискутује однос наратива, личног и колективног идентитета и морала заједнице, и закључује да теорија наратива омогућава најпогодније инструменте за морално вредновање интервенција на основу квалитета наратива оних који интервенишуи оних према којима се интервенише.",
publisher = "Novi Sad; Beograd : Kultura – Polis; Institut za evropske studije",
journal = "Kultura polisa",
title = "Vrednosni narativ u moralnom opravdanju međunarodne intervencije",
number = "1",
volume = "12",
pages = "1-22",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1839"
}
Fatić, A.. (2015). Vrednosni narativ u moralnom opravdanju međunarodne intervencije. in Kultura polisa
Novi Sad; Beograd : Kultura – Polis; Institut za evropske studije., 12(1), 1-22.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1839
Fatić A. Vrednosni narativ u moralnom opravdanju međunarodne intervencije. in Kultura polisa. 2015;12(1):1-22.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1839 .
Fatić, Aleksandar, "Vrednosni narativ u moralnom opravdanju međunarodne intervencije" in Kultura polisa, 12, no. 1 (2015):1-22,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1839 .

Tasks for dreaming: The somatic cognition of emotions in moral judgement

Fatić, Aleksandar

(Oslo : Litt Publishing., 2015)

TY - CHAP
AU - Fatić, Aleksandar
PY - 2015
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1838
AB - The paper explores a specific method of philosophical counseling focused on the so-called intentional dreaming, namely the paying of attention to dreams, keeping records of them and reducing other activities in order to focus on dreams and their philosophical interpretations. It is an experimental method in counseling whose specific features the paper elaborates to some extent.
PB - Oslo : Litt Publishing.
T2 - The Socratic Handbook: Methods and Manuals for Philosophical Practice and Applied Ethics
T1 - Tasks for dreaming: The somatic cognition of emotions in moral judgement
SP - 67
EP - 82
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1838
ER - 
@inbook{
author = "Fatić, Aleksandar",
year = "2015",
abstract = "The paper explores a specific method of philosophical counseling focused on the so-called intentional dreaming, namely the paying of attention to dreams, keeping records of them and reducing other activities in order to focus on dreams and their philosophical interpretations. It is an experimental method in counseling whose specific features the paper elaborates to some extent.",
publisher = "Oslo : Litt Publishing.",
journal = "The Socratic Handbook: Methods and Manuals for Philosophical Practice and Applied Ethics",
booktitle = "Tasks for dreaming: The somatic cognition of emotions in moral judgement",
pages = "67-82",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1838"
}
Fatić, A.. (2015). Tasks for dreaming: The somatic cognition of emotions in moral judgement. in The Socratic Handbook: Methods and Manuals for Philosophical Practice and Applied Ethics
Oslo : Litt Publishing.., 67-82.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1838
Fatić A. Tasks for dreaming: The somatic cognition of emotions in moral judgement. in The Socratic Handbook: Methods and Manuals for Philosophical Practice and Applied Ethics. 2015;:67-82.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1838 .
Fatić, Aleksandar, "Tasks for dreaming: The somatic cognition of emotions in moral judgement" in The Socratic Handbook: Methods and Manuals for Philosophical Practice and Applied Ethics (2015):67-82,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1838 .

Introduction

Fatić, Aleksandar

(Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Press, 2015)

TY - CHAP
AU - Fatić, Aleksandar
PY - 2015
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1837
AB - An overview of the contributions to the edited volume with a problem-focused introduction.
PB - Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Press
T2 - Practicing Philosophy
T1 - Introduction
VL - 3
SP - 1
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1837
ER - 
@inbook{
author = "Fatić, Aleksandar",
year = "2015",
abstract = "An overview of the contributions to the edited volume with a problem-focused introduction.",
publisher = "Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Press",
journal = "Practicing Philosophy",
booktitle = "Introduction",
volume = "3",
pages = "1",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1837"
}
Fatić, A.. (2015). Introduction. in Practicing Philosophy
Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Press., 3, 1.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1837
Fatić A. Introduction. in Practicing Philosophy. 2015;3:1.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1837 .
Fatić, Aleksandar, "Introduction" in Practicing Philosophy, 3 (2015):1,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1837 .