Đorđević, Biljana

Link to this page

Authority KeyName Variants
92a8a851-d0bc-495c-b0cc-f7c25ef4357e
 • Đorđević, Biljana (2)
Projects

Author's Bibliography

Promises and Challenges of Deliberative and Participatory Innovations in Hybrid Regimes: The Case of Two Citizens’ Assemblies in Serbia

Fiket, Irena; Đorđević, Biljana

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2022)

TY - JOUR
AU - Fiket, Irena
AU - Đorđević, Biljana
PY - 2022
UR - https://journal.instifdt.bg.ac.rs/index.php/fid/article/view/1430
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2531
AB - A worrying trend of autocratization that has been spreading globally in recent years, has thrust forward a new wave of appeals for deliberative and participatory democracy as a remedy for the crisis. With a few exceptions, the majority of participatory and deliberative institutions were implemented in stable democracies. The efforts to institutionalize participatory and deliberative models are almost completely absent in Serbia and other Western Balkan countries. Yet, there has been a trend of citizen mobilization in the form of social movements and local civic initiatives, which are both a symptom of unresponsive and quite openly authoritarian institutions, as well as a potential pathway to democratization. The pace and scope of these developments in the undemocratic societies of the Western Balkan region, in terms of both bottom up and top-down democratic experimentation, call for a better understanding of their internal dynamics, and their social and political impact. Responding to this need, the articles in the special issue focus on social movement mobilizations and deliberative experimentation. 

To begin with, our introductory article focuses particularly on understanding the possible role deliberative institutions could have in hybrid regimes. It looks at the first two cases of deliberative mini publics (DMPs) ever organized in Serbia, analyzing their rationale, specific design, implementation, as well as considering the possible role deliberative institutions could play in the hybrid regime of Serbia.
AB - Zabrinjavajući trend autokratizacije koja se širi svetom poslednjih godina je pokrenuo novi talas poziva na deliberativnu i participativnu demokratiju kao lek za krizu. Uz nekoliko izuzetaka, većina participativnih i deliberativnih institucija je uspostavljana i sprovođena u stabilnim demokratijama. Napori da se participativni i deliberativni modeli institucionalizuju skoro u potpunosti izostaju u Srbiji i drugim zemljama Zapadnog Balkana. Ipak, ono što je prisutno je mobilizacija građana u okviru društvenih pokreta i lokalnih građanskih inicijativa, koja je istovremeno simptom neodgovornih i sve očiglednije autoritarnih institucija, kao i potencijalni put ka demokratizaciji. Tempo i obim ovakvog razvoja demokratskih eksperimenata, kako onih odozdo nagore tako i onih odozgo nadole, u nedemokratskim društvima regiona Zapadnog Balkana, zahtevaju bolje razumevanje njihove unutrašnje dinamike i njihovog društvenog i političkog uticaja. Kao odgovor na ovu potrebu, članci u ovom tematu stavljaju naglasak na mobilizaciju društvenih pokreta i deliberativno eksperimentisanje.
Na samom početku, naš uvodni članak se posebno fokusira na razumevanje moguće uloge koju bi deliberativne institucije mogle da imaju u hibridnim režimima. Razmatraju se prva dva slučaja deliberativnih mini javnosti (DMJ) ikada organizovanih u Srbiji, uz analizu obrazloženja, specifičnog dizajna, sprovođenja DMJ, kao i sagledavanje moguće uloge koju bi deliberativne institucije mogle da imaju u hibridnom režimu Srbije.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo / Philosophy and Society
T1 - Promises and Challenges of Deliberative and Participatory Innovations in Hybrid Regimes: The Case of Two Citizens’ Assemblies in Serbia
T1 - Obećanja i izazovi deliberativnih i participativnih inovacija u hibridnim režimima: slučaj dve Građanske skupštine u Srbiji
IS - 1
VL - 33
SP - 3
EP - 25
DO - 10.2298/FID2201003F
ER - 
@article{
author = "Fiket, Irena and Đorđević, Biljana",
year = "2022",
abstract = "A worrying trend of autocratization that has been spreading globally in recent years, has thrust forward a new wave of appeals for deliberative and participatory democracy as a remedy for the crisis. With a few exceptions, the majority of participatory and deliberative institutions were implemented in stable democracies. The efforts to institutionalize participatory and deliberative models are almost completely absent in Serbia and other Western Balkan countries. Yet, there has been a trend of citizen mobilization in the form of social movements and local civic initiatives, which are both a symptom of unresponsive and quite openly authoritarian institutions, as well as a potential pathway to democratization. The pace and scope of these developments in the undemocratic societies of the Western Balkan region, in terms of both bottom up and top-down democratic experimentation, call for a better understanding of their internal dynamics, and their social and political impact. Responding to this need, the articles in the special issue focus on social movement mobilizations and deliberative experimentation. 

To begin with, our introductory article focuses particularly on understanding the possible role deliberative institutions could have in hybrid regimes. It looks at the first two cases of deliberative mini publics (DMPs) ever organized in Serbia, analyzing their rationale, specific design, implementation, as well as considering the possible role deliberative institutions could play in the hybrid regime of Serbia., Zabrinjavajući trend autokratizacije koja se širi svetom poslednjih godina je pokrenuo novi talas poziva na deliberativnu i participativnu demokratiju kao lek za krizu. Uz nekoliko izuzetaka, većina participativnih i deliberativnih institucija je uspostavljana i sprovođena u stabilnim demokratijama. Napori da se participativni i deliberativni modeli institucionalizuju skoro u potpunosti izostaju u Srbiji i drugim zemljama Zapadnog Balkana. Ipak, ono što je prisutno je mobilizacija građana u okviru društvenih pokreta i lokalnih građanskih inicijativa, koja je istovremeno simptom neodgovornih i sve očiglednije autoritarnih institucija, kao i potencijalni put ka demokratizaciji. Tempo i obim ovakvog razvoja demokratskih eksperimenata, kako onih odozdo nagore tako i onih odozgo nadole, u nedemokratskim društvima regiona Zapadnog Balkana, zahtevaju bolje razumevanje njihove unutrašnje dinamike i njihovog društvenog i političkog uticaja. Kao odgovor na ovu potrebu, članci u ovom tematu stavljaju naglasak na mobilizaciju društvenih pokreta i deliberativno eksperimentisanje.
Na samom početku, naš uvodni članak se posebno fokusira na razumevanje moguće uloge koju bi deliberativne institucije mogle da imaju u hibridnim režimima. Razmatraju se prva dva slučaja deliberativnih mini javnosti (DMJ) ikada organizovanih u Srbiji, uz analizu obrazloženja, specifičnog dizajna, sprovođenja DMJ, kao i sagledavanje moguće uloge koju bi deliberativne institucije mogle da imaju u hibridnom režimu Srbije.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo / Philosophy and Society",
title = "Promises and Challenges of Deliberative and Participatory Innovations in Hybrid Regimes: The Case of Two Citizens’ Assemblies in Serbia, Obećanja i izazovi deliberativnih i participativnih inovacija u hibridnim režimima: slučaj dve Građanske skupštine u Srbiji",
number = "1",
volume = "33",
pages = "3-25",
doi = "10.2298/FID2201003F"
}
Fiket, I.,& Đorđević, B.. (2022). Promises and Challenges of Deliberative and Participatory Innovations in Hybrid Regimes: The Case of Two Citizens’ Assemblies in Serbia. in Filozofija i društvo / Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 33(1), 3-25.
https://doi.org/10.2298/FID2201003F
Fiket I, Đorđević B. Promises and Challenges of Deliberative and Participatory Innovations in Hybrid Regimes: The Case of Two Citizens’ Assemblies in Serbia. in Filozofija i društvo / Philosophy and Society. 2022;33(1):3-25.
doi:10.2298/FID2201003F .
Fiket, Irena, Đorđević, Biljana, "Promises and Challenges of Deliberative and Participatory Innovations in Hybrid Regimes: The Case of Two Citizens’ Assemblies in Serbia" in Filozofija i društvo / Philosophy and Society, 33, no. 1 (2022):3-25,
https://doi.org/10.2298/FID2201003F . .
6

Problemi normativne snage i kritike agonističke participacije : ka mogućoj komplementarnosti agonističke i participativne demokratije

Đorđević, Biljana

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2014)

TY - JOUR
AU - Đorđević, Biljana
PY - 2014
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/213
AB - U članku se tvrdi da postoje osnovi komplementarnosti agonističke demokratije i participativne demokratije u pogledu mogućnosti instituciona- lizacije agonizma koji dosad nije imao razrađenu institucionalnu dimenziju. Dve demokratske teorije dele težnju za širenjem političkog kao načina uklju- čivanja građana i njihove političke subjektivizacije i osnaživanja. Takođe, ima autora na obe strane koji dele shvatanje da demokratiji nisu potrebni temelji.
Agonističkom participacijom kao osporavanjem, s jedne strane, i širenjem i jačanjem različitih oblasti političke participacije, s druge, otvaraju se mogućnosti za kritiku i promenu, ali se prostor otvara i za rizike. Oslanjajući se na redefinisanu agonističku participaciju, želim da ublažim prigovor da agoni- zam nema normativnu snagu u smislu neposedovanja resursa za motivisanje građana i opravdanje njihove kritike praksi dominacije i ugnjetavanja. Zaključak je da je potrebno prihvatiti agonističku participaciju kao sredstvo razvijanja demokratskog političkog rasuđivanja jer nema drugih garancija, tj. nema si- gurnosti temelja, koji bi nam omogućili da razlikujemo demokratski od nede- mokratskog agona.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Problemi normativne snage i kritike agonističke participacije : ka mogućoj komplementarnosti agonističke i participativne demokratije
SP - 77
EP - 105
DO - 10.2298/FID1403077D
ER - 
@article{
author = "Đorđević, Biljana",
year = "2014",
abstract = "U članku se tvrdi da postoje osnovi komplementarnosti agonističke demokratije i participativne demokratije u pogledu mogućnosti instituciona- lizacije agonizma koji dosad nije imao razrađenu institucionalnu dimenziju. Dve demokratske teorije dele težnju za širenjem političkog kao načina uklju- čivanja građana i njihove političke subjektivizacije i osnaživanja. Takođe, ima autora na obe strane koji dele shvatanje da demokratiji nisu potrebni temelji.
Agonističkom participacijom kao osporavanjem, s jedne strane, i širenjem i jačanjem različitih oblasti političke participacije, s druge, otvaraju se mogućnosti za kritiku i promenu, ali se prostor otvara i za rizike. Oslanjajući se na redefinisanu agonističku participaciju, želim da ublažim prigovor da agoni- zam nema normativnu snagu u smislu neposedovanja resursa za motivisanje građana i opravdanje njihove kritike praksi dominacije i ugnjetavanja. Zaključak je da je potrebno prihvatiti agonističku participaciju kao sredstvo razvijanja demokratskog političkog rasuđivanja jer nema drugih garancija, tj. nema si- gurnosti temelja, koji bi nam omogućili da razlikujemo demokratski od nede- mokratskog agona.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Problemi normativne snage i kritike agonističke participacije : ka mogućoj komplementarnosti agonističke i participativne demokratije",
pages = "77-105",
doi = "10.2298/FID1403077D"
}
Đorđević, B.. (2014). Problemi normativne snage i kritike agonističke participacije : ka mogućoj komplementarnosti agonističke i participativne demokratije. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 77-105.
https://doi.org/10.2298/FID1403077D
Đorđević B. Problemi normativne snage i kritike agonističke participacije : ka mogućoj komplementarnosti agonističke i participativne demokratije. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2014;:77-105.
doi:10.2298/FID1403077D .
Đorđević, Biljana, "Problemi normativne snage i kritike agonističke participacije : ka mogućoj komplementarnosti agonističke i participativne demokratije" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2014):77-105,
https://doi.org/10.2298/FID1403077D . .