Rácz, Krisztina

Link to this page

Authority KeyName Variants
1d6553eb-c19d-428d-9cf3-1de594ed7b27
 • Rácz, Krisztina (5)
Projects

Author's Bibliography

Žongliranje između patrijarhata i prekarijata: Usklađivanje porodičnih i profesionalnih obaveza akademskih radnica

Ćeriman, Jelena; Fiket, Irena; Rácz, Krisztina

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2018)

TY - BOOK
AU - Ćeriman, Jelena
AU - Fiket, Irena
AU - Rácz, Krisztina
PY - 2018
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1719
AB - U kakvom su odnosu dva domena – porodica i rad, koji u najvećem delu čine svakodnevicu žena i muškaraca? Da li su ovi domeni međusobno suprotstavljeni ili čine uigrani deo većeg sistema koji funkcioniše po jasno utvrđenim principima? Koje posledice dati međuodnos ima po muškarce, a koji po žene i da li možda otvara mogućnost drugačije perspektive koja ne mora nužno uključivati teškoće, probleme i opterećenja? Na koji način danas i ovde možemo razmatrati staro pitanje odnosa privatnog i javnog i potencijalno menjati njihova značenja u oblastima u kojima prepoznajemo ili blisko osećamo njihove napetosti i protivrečnosti? Studija Žongliranje između patrijarhata i prekarijata: Usklađivanje porodičnih i profesionalnih obaveza akademskih radnica nastoji da ponudi odgovore na ova pitanja bazirajući se na podacima dobijenim u empirijskom istraživanju koje je sprovedeno 2017. godine u okviru Univerziteta u Beogradu.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
PB - Beograd: Centar za etiku, pravo i primenjenu filozofiju (CELAP)
T1 - Žongliranje između patrijarhata i prekarijata: Usklađivanje porodičnih i profesionalnih obaveza akademskih radnica
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1719
ER - 
@book{
author = "Ćeriman, Jelena and Fiket, Irena and Rácz, Krisztina",
year = "2018",
abstract = "U kakvom su odnosu dva domena – porodica i rad, koji u najvećem delu čine svakodnevicu žena i muškaraca? Da li su ovi domeni međusobno suprotstavljeni ili čine uigrani deo većeg sistema koji funkcioniše po jasno utvrđenim principima? Koje posledice dati međuodnos ima po muškarce, a koji po žene i da li možda otvara mogućnost drugačije perspektive koja ne mora nužno uključivati teškoće, probleme i opterećenja? Na koji način danas i ovde možemo razmatrati staro pitanje odnosa privatnog i javnog i potencijalno menjati njihova značenja u oblastima u kojima prepoznajemo ili blisko osećamo njihove napetosti i protivrečnosti? Studija Žongliranje između patrijarhata i prekarijata: Usklađivanje porodičnih i profesionalnih obaveza akademskih radnica nastoji da ponudi odgovore na ova pitanja bazirajući se na podacima dobijenim u empirijskom istraživanju koje je sprovedeno 2017. godine u okviru Univerziteta u Beogradu.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd: Centar za etiku, pravo i primenjenu filozofiju (CELAP)",
title = "Žongliranje između patrijarhata i prekarijata: Usklađivanje porodičnih i profesionalnih obaveza akademskih radnica",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1719"
}
Ćeriman, J., Fiket, I.,& Rácz, K.. (2018). Žongliranje između patrijarhata i prekarijata: Usklađivanje porodičnih i profesionalnih obaveza akademskih radnica. 
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1719
Ćeriman J, Fiket I, Rácz K. Žongliranje između patrijarhata i prekarijata: Usklađivanje porodičnih i profesionalnih obaveza akademskih radnica. 2018;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1719 .
Ćeriman, Jelena, Fiket, Irena, Rácz, Krisztina, "Žongliranje između patrijarhata i prekarijata: Usklađivanje porodičnih i profesionalnih obaveza akademskih radnica" (2018),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1719 .

Fortress under Siege: Narratives of Ethnic Conflict and Discrimination among Hungarian Youth in Vojvodina

Rácz, Krisztina

(Beograd : Filozofski fakultet, 2018)

TY - JOUR
AU - Rácz, Krisztina
PY - 2018
UR - http://www.anthroserbia.org/Content/PDF/Articles/a04382d9f3154dccaa43d4cf9478e6db.pdf
UR - 2334-8801 (online)
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1468
AB - This paper analyzes narratives of ethnic conflict among Hungarian and Serbian youth in Vojvodina. These experiences are narrated by Hungarian young people from Mali Iđoš in the Central Bačka region in the interviews with the author of the paper, and the excerpts of the transcripts are analyzed according to the Labovian socio-linguistic scheme. It argues that narrative structure varies according to the interlocutor’s gender; however, all narratives demonstrate similarity in terms of positioning the protagonists of such events as committing subjects and suffering objects. In addition, the narratives are highly script-like, which suggests a lack of diversity in the available
discursive frames for narrating the experience of conflicts perceived as ethnically motivated. The most common script, which the interlocutors of this research use as well, constructs and justifies ethnic groups as simultaneously in confrontation with and isolated from each other, linguistically, culturally and geographically, and articulates interethnic experiences as a threat.
AB - Ovaj članak analizira narative o etničkim sukobima među mađarskom i srpskom omladinom u Vojvodini. Ova iskustva su saopštena od strane mladih Mađara iz Malog Iđoša u oblasti Centralne Bačke u intervjuima sa autorom ovog članka i izvodi iz transkripta su analizirani u skaldu sa labovskom sociolingvističkom šemom. U njoj se tvrdi da narativne strukture variraju prema polu
sagovornika; međutim, svi narativi pokazuju sličnost kada je reč o pozicioniranju protagonista takvih događaja kao počinioca i predmeta stradanja. Takođe, narativi su veoma nalik scenariju, što sugeriše manjak raznolikosti u dostupnim diskurzivnim okvirima za saopštavanje iskustva konfklikta koji su percipirani kao etnički motivisani. Najzastupljeniji scenario, koji sagovornici u ovom istraživanja takođe koriste, konstruiše i opravdava etničke grupe kao istovremeno sukobljene i izolovane jedna od druge, lingvistički, kulturno i geografski i artikuliše međuetničko iskustvo kao pretnju.
PB - Beograd : Filozofski fakultet
T2 - Etnoantropološki problemi
T1 - Fortress under Siege: Narratives of Ethnic Conflict and Discrimination among Hungarian Youth in Vojvodina
T1 - Tvrđava pod opsadom: narativi o etničkim sukobima i diskriminaciji među mađarskom omladinom u Vojvodini
IS - 1
VL - 13
SP - 135
EP - 154
DO - 10.21301/eap.v13i1.7
ER - 
@article{
author = "Rácz, Krisztina",
year = "2018",
abstract = "This paper analyzes narratives of ethnic conflict among Hungarian and Serbian youth in Vojvodina. These experiences are narrated by Hungarian young people from Mali Iđoš in the Central Bačka region in the interviews with the author of the paper, and the excerpts of the transcripts are analyzed according to the Labovian socio-linguistic scheme. It argues that narrative structure varies according to the interlocutor’s gender; however, all narratives demonstrate similarity in terms of positioning the protagonists of such events as committing subjects and suffering objects. In addition, the narratives are highly script-like, which suggests a lack of diversity in the available
discursive frames for narrating the experience of conflicts perceived as ethnically motivated. The most common script, which the interlocutors of this research use as well, constructs and justifies ethnic groups as simultaneously in confrontation with and isolated from each other, linguistically, culturally and geographically, and articulates interethnic experiences as a threat., Ovaj članak analizira narative o etničkim sukobima među mađarskom i srpskom omladinom u Vojvodini. Ova iskustva su saopštena od strane mladih Mađara iz Malog Iđoša u oblasti Centralne Bačke u intervjuima sa autorom ovog članka i izvodi iz transkripta su analizirani u skaldu sa labovskom sociolingvističkom šemom. U njoj se tvrdi da narativne strukture variraju prema polu
sagovornika; međutim, svi narativi pokazuju sličnost kada je reč o pozicioniranju protagonista takvih događaja kao počinioca i predmeta stradanja. Takođe, narativi su veoma nalik scenariju, što sugeriše manjak raznolikosti u dostupnim diskurzivnim okvirima za saopštavanje iskustva konfklikta koji su percipirani kao etnički motivisani. Najzastupljeniji scenario, koji sagovornici u ovom istraživanja takođe koriste, konstruiše i opravdava etničke grupe kao istovremeno sukobljene i izolovane jedna od druge, lingvistički, kulturno i geografski i artikuliše međuetničko iskustvo kao pretnju.",
publisher = "Beograd : Filozofski fakultet",
journal = "Etnoantropološki problemi",
title = "Fortress under Siege: Narratives of Ethnic Conflict and Discrimination among Hungarian Youth in Vojvodina, Tvrđava pod opsadom: narativi o etničkim sukobima i diskriminaciji među mađarskom omladinom u Vojvodini",
number = "1",
volume = "13",
pages = "135-154",
doi = "10.21301/eap.v13i1.7"
}
Rácz, K.. (2018). Fortress under Siege: Narratives of Ethnic Conflict and Discrimination among Hungarian Youth in Vojvodina. in Etnoantropološki problemi
Beograd : Filozofski fakultet., 13(1), 135-154.
https://doi.org/10.21301/eap.v13i1.7
Rácz K. Fortress under Siege: Narratives of Ethnic Conflict and Discrimination among Hungarian Youth in Vojvodina. in Etnoantropološki problemi. 2018;13(1):135-154.
doi:10.21301/eap.v13i1.7 .
Rácz, Krisztina, "Fortress under Siege: Narratives of Ethnic Conflict and Discrimination among Hungarian Youth in Vojvodina" in Etnoantropološki problemi, 13, no. 1 (2018):135-154,
https://doi.org/10.21301/eap.v13i1.7 . .

The Return of the Ethnic? Multiculturalism from an Ethnic Minority Perspective

Rácz, Krisztina

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2017)

TY - JOUR
AU - Rácz, Krisztina
PY - 2017
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1432
AB - This article discusses theories of multiculturalism and ethnicity in light of the ethnic identification of minority youth. Namely, even though the primordialism vs. constructivism debate has led to an agreement about seeing ethnic identities as situational and strategic, often for members of ethnic minorities, including young people living in multiethnic environments, ethnic identities seem stable and salient. Relying on the case study of young Hungarian people in Serbia, the article argues that it is the minority status and the institutional setup building on ethnic divisions as the main social frame that make ethnic identities marked. 
Therefore I connect the case of Vojvodina Hungarian youth to more general debates on the multiethnicy, ethnic belonging and minority status.
AB - Članak se bavi teorijama multikulturalizma i etniciteta u svetlu etničke identifikacije mladih pripadnika etničke manjine. Naime, iako je debata primordijalizma odn. konstruktivizma dovela do sporazuma da se etnička identifikacija posmatra kao strateška i određena situacijom, za pripadnike etničkih manjina, uključujući mlade koji žive u multietničkim sredinama, etnički identiteti se čine stabilnim i istaknutim. Oslanjajući se na studiju slučaja mladih mađarske nacionalnosti u Srbiji, članak tvrdi da manjinski status i institucionalna postava koja se zasniva na etničkim podelama čine etničke identitete označenim. Iz tog razloga povezujem slučaj vojvođanske mađarske omladine sa širim debatama o multietničnosti, etničkoj pripadnosti i manjinskom statusu.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - The Return of the Ethnic? Multiculturalism from an Ethnic Minority Perspective
T1 - Povratak etničkog? Multikulturalizam iz ugla pripadnika etničkih manjina
IS - 28
VL - 28
SP - 377
EP - 394
DO - 10.2298/FID1702377R
ER - 
@article{
author = "Rácz, Krisztina",
year = "2017",
abstract = "This article discusses theories of multiculturalism and ethnicity in light of the ethnic identification of minority youth. Namely, even though the primordialism vs. constructivism debate has led to an agreement about seeing ethnic identities as situational and strategic, often for members of ethnic minorities, including young people living in multiethnic environments, ethnic identities seem stable and salient. Relying on the case study of young Hungarian people in Serbia, the article argues that it is the minority status and the institutional setup building on ethnic divisions as the main social frame that make ethnic identities marked. 
Therefore I connect the case of Vojvodina Hungarian youth to more general debates on the multiethnicy, ethnic belonging and minority status., Članak se bavi teorijama multikulturalizma i etniciteta u svetlu etničke identifikacije mladih pripadnika etničke manjine. Naime, iako je debata primordijalizma odn. konstruktivizma dovela do sporazuma da se etnička identifikacija posmatra kao strateška i određena situacijom, za pripadnike etničkih manjina, uključujući mlade koji žive u multietničkim sredinama, etnički identiteti se čine stabilnim i istaknutim. Oslanjajući se na studiju slučaja mladih mađarske nacionalnosti u Srbiji, članak tvrdi da manjinski status i institucionalna postava koja se zasniva na etničkim podelama čine etničke identitete označenim. Iz tog razloga povezujem slučaj vojvođanske mađarske omladine sa širim debatama o multietničnosti, etničkoj pripadnosti i manjinskom statusu.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "The Return of the Ethnic? Multiculturalism from an Ethnic Minority Perspective, Povratak etničkog? Multikulturalizam iz ugla pripadnika etničkih manjina",
number = "28",
volume = "28",
pages = "377-394",
doi = "10.2298/FID1702377R"
}
Rácz, K.. (2017). The Return of the Ethnic? Multiculturalism from an Ethnic Minority Perspective. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 28(28), 377-394.
https://doi.org/10.2298/FID1702377R
Rácz K. The Return of the Ethnic? Multiculturalism from an Ethnic Minority Perspective. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2017;28(28):377-394.
doi:10.2298/FID1702377R .
Rácz, Krisztina, "The Return of the Ethnic? Multiculturalism from an Ethnic Minority Perspective" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 28, no. 28 (2017):377-394,
https://doi.org/10.2298/FID1702377R . .

Memories and Narratives of the 1999 NATO Bombing in Serbia: Introduction

Rácz, Krisztina; Fridman, Orli

(2016)

TY - JOUR
AU - Rácz, Krisztina
AU - Fridman, Orli
PY - 2016
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1548
T2 - Südosteuropa: Journal of Politics and Society
T1 - Memories and Narratives of the 1999 NATO Bombing in Serbia: Introduction
IS - 4
VL - 64
SP - 433
EP - 437
DO - 10.1515/soeu-2016-0040
ER - 
@article{
author = "Rácz, Krisztina and Fridman, Orli",
year = "2016",
journal = "Südosteuropa: Journal of Politics and Society",
title = "Memories and Narratives of the 1999 NATO Bombing in Serbia: Introduction",
number = "4",
volume = "64",
pages = "433-437",
doi = "10.1515/soeu-2016-0040"
}
Rácz, K.,& Fridman, O.. (2016). Memories and Narratives of the 1999 NATO Bombing in Serbia: Introduction. in Südosteuropa: Journal of Politics and Society, 64(4), 433-437.
https://doi.org/10.1515/soeu-2016-0040
Rácz K, Fridman O. Memories and Narratives of the 1999 NATO Bombing in Serbia: Introduction. in Südosteuropa: Journal of Politics and Society. 2016;64(4):433-437.
doi:10.1515/soeu-2016-0040 .
Rácz, Krisztina, Fridman, Orli, "Memories and Narratives of the 1999 NATO Bombing in Serbia: Introduction" in Südosteuropa: Journal of Politics and Society, 64, no. 4 (2016):433-437,
https://doi.org/10.1515/soeu-2016-0040 . .
2
4

By the Rivers of Babylon: Multiculturalism in Vivo in Vojvodina/Vajdaság

Rácz, Krisztina

(2012)

TY - JOUR
AU - Rácz, Krisztina
PY - 2012
UR - https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=135216
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1547
AB - This paper contrasts the practices of interpreting and implementing official documents that regulate multilingual policies in Vojvodina (Autonomous Province of Serbia) to the experi-ence of multilingualism in everyday situations. The issues of multilingualism on paper as op-posed to everyday life are discussed within the framework of multiculturalism from a meth-odological perspective of social anthropology. The main topics of the research deal with mi-nority-majority interactions. Without the ambition to systematically investigate multilingual practices, the author’s aim is to point out certain ambiguities and shortcomings of regulating official language use in a multicultural setting such as Vojvodina. The general goal of the re-search is thus to make a link between the empirical cases of multilingual policy-making and the theoretical concept of multiculturalism.
T2 - Jezikoslovlje
T1 - By the Rivers of Babylon: Multiculturalism in Vivo in Vojvodina/Vajdaság
T1 - Na rijekama babilonskim: multikulturalnost in vivo u Vojvodini
IS - 2
VL - 13
SP - 585
EP - 599
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1547
ER - 
@article{
author = "Rácz, Krisztina",
year = "2012",
abstract = "This paper contrasts the practices of interpreting and implementing official documents that regulate multilingual policies in Vojvodina (Autonomous Province of Serbia) to the experi-ence of multilingualism in everyday situations. The issues of multilingualism on paper as op-posed to everyday life are discussed within the framework of multiculturalism from a meth-odological perspective of social anthropology. The main topics of the research deal with mi-nority-majority interactions. Without the ambition to systematically investigate multilingual practices, the author’s aim is to point out certain ambiguities and shortcomings of regulating official language use in a multicultural setting such as Vojvodina. The general goal of the re-search is thus to make a link between the empirical cases of multilingual policy-making and the theoretical concept of multiculturalism.",
journal = "Jezikoslovlje",
title = "By the Rivers of Babylon: Multiculturalism in Vivo in Vojvodina/Vajdaság, Na rijekama babilonskim: multikulturalnost in vivo u Vojvodini",
number = "2",
volume = "13",
pages = "585-599",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1547"
}
Rácz, K.. (2012). By the Rivers of Babylon: Multiculturalism in Vivo in Vojvodina/Vajdaság. in Jezikoslovlje, 13(2), 585-599.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1547
Rácz K. By the Rivers of Babylon: Multiculturalism in Vivo in Vojvodina/Vajdaság. in Jezikoslovlje. 2012;13(2):585-599.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1547 .
Rácz, Krisztina, "By the Rivers of Babylon: Multiculturalism in Vivo in Vojvodina/Vajdaság" in Jezikoslovlje, 13, no. 2 (2012):585-599,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1547 .