Milidrag, Predrag

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0002-9235-090X
 • Milidrag, Predrag (118)
Projects

Author's Bibliography

Argument Tome Akvinskog za realnu razliku između esse i essentia na osnovi sudjelovanja

Milidrag, Predrag

(2016)

TY - JOUR
AU - Milidrag, Predrag
PY - 2016
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1466
AB - Tekst analizira argument Tome Akvinskog za realnu razliku između bitka i bîti na osnovu sudjelovanja u bitku samom, koristeći prije svega Izlaganje Boetijevog djela O sedmicama. U tekstu se brani teza da je za dokazivanje realne razlike neophodno prethodno pretpostaviti postojanje ipsum esse subsistensa, odnosno Boga. U prvom dijelu teksta objašnjava se
Tomino tumačenje Boetijeva teksta u kontekstu razumske razlike između pojmova bitka i bîti, kao i apstraktan i konkretan način označavanja. Drugi dio teksta posvećen je Tominoj reinterpretaciji Boetijeva izraza forma essendi kao actus essendi. Treći dio teksta razmatra argument za realnu razliku s obzirom na jednostavnost i jedinstvenost ipsum esse subsistensa.
Ukazuje se na Tominu kritiku platoničkih formi i pokazuje neophodnost dokaza za postojanje ipsum esse subsistensa kao uvjeta za dokaz za realnu razliku. Na kraju, u zaključku je rezimiran argumentativni tijek za realnu razliku na osnovu Tominog Izlaganja Boetijevog djela O sedmicama.
AB - The article analyzes Aquinas’s participation argument for the real distinction between esse and essentia using his Expositio libri Boetii De hebdomadibus. The article defends the view that in order to prove the real distinction one has to assume or prove the existence of ipsum esse subsistens, i.e. God. In the first chapter Aquinas’ interpretation of Boethius’s texts is expounded
against the background of the rational distinction between the notions of esse and essentia, and the abstract and the concrete way of signifying. The second chapter points to Aquinas’s reinterpretation of Boethius’s term forma essendi as actus essendi. The third chapter is dedicated to the argument for the real distinction against the background of simplicity and unicity of ipsum esse subsistens, to Thomas’s critique of Platonic forms, as well as to the necessity for the proof for the existence of ipsum esse subsistens as a condition for the proof for the real distinction. In conclusion the whole argument from the Expositio libri Boetii De hebdomadibus is summarized.
T2 - Filozofska istraživanja
T1 - Argument Tome Akvinskog za realnu razliku između esse i essentia na osnovi sudjelovanja
IS - 3
VL - 36
SP - 561
EP - 579
DO - 10.21464/fi36310
ER - 
@article{
author = "Milidrag, Predrag",
year = "2016",
abstract = "Tekst analizira argument Tome Akvinskog za realnu razliku između bitka i bîti na osnovu sudjelovanja u bitku samom, koristeći prije svega Izlaganje Boetijevog djela O sedmicama. U tekstu se brani teza da je za dokazivanje realne razlike neophodno prethodno pretpostaviti postojanje ipsum esse subsistensa, odnosno Boga. U prvom dijelu teksta objašnjava se
Tomino tumačenje Boetijeva teksta u kontekstu razumske razlike između pojmova bitka i bîti, kao i apstraktan i konkretan način označavanja. Drugi dio teksta posvećen je Tominoj reinterpretaciji Boetijeva izraza forma essendi kao actus essendi. Treći dio teksta razmatra argument za realnu razliku s obzirom na jednostavnost i jedinstvenost ipsum esse subsistensa.
Ukazuje se na Tominu kritiku platoničkih formi i pokazuje neophodnost dokaza za postojanje ipsum esse subsistensa kao uvjeta za dokaz za realnu razliku. Na kraju, u zaključku je rezimiran argumentativni tijek za realnu razliku na osnovu Tominog Izlaganja Boetijevog djela O sedmicama., The article analyzes Aquinas’s participation argument for the real distinction between esse and essentia using his Expositio libri Boetii De hebdomadibus. The article defends the view that in order to prove the real distinction one has to assume or prove the existence of ipsum esse subsistens, i.e. God. In the first chapter Aquinas’ interpretation of Boethius’s texts is expounded
against the background of the rational distinction between the notions of esse and essentia, and the abstract and the concrete way of signifying. The second chapter points to Aquinas’s reinterpretation of Boethius’s term forma essendi as actus essendi. The third chapter is dedicated to the argument for the real distinction against the background of simplicity and unicity of ipsum esse subsistens, to Thomas’s critique of Platonic forms, as well as to the necessity for the proof for the existence of ipsum esse subsistens as a condition for the proof for the real distinction. In conclusion the whole argument from the Expositio libri Boetii De hebdomadibus is summarized.",
journal = "Filozofska istraživanja",
title = "Argument Tome Akvinskog za realnu razliku između esse i essentia na osnovi sudjelovanja",
number = "3",
volume = "36",
pages = "561-579",
doi = "10.21464/fi36310"
}
Milidrag, P.. (2016). Argument Tome Akvinskog za realnu razliku između esse i essentia na osnovi sudjelovanja. in Filozofska istraživanja, 36(3), 561-579.
https://doi.org/10.21464/fi36310
Milidrag P. Argument Tome Akvinskog za realnu razliku između esse i essentia na osnovi sudjelovanja. in Filozofska istraživanja. 2016;36(3):561-579.
doi:10.21464/fi36310 .
Milidrag, Predrag, "Argument Tome Akvinskog za realnu razliku između esse i essentia na osnovi sudjelovanja" in Filozofska istraživanja, 36, no. 3 (2016):561-579,
https://doi.org/10.21464/fi36310 . .
1
1

Razlika esse-essentia u Sumi protiv pagana, II 52-54

Jovanov, Rastko; Milidrag, Predrag

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2015)

TY - JOUR
AU - Milidrag, Predrag
PY - 2015
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/304
AB - Članak analizira Akvinčeve argumente za realnu razliku između suštine i bivstvovanja (esse) izložene u poglavljima 52-54 druge knjige Sume protiv pagana u širem kontekstu njegove metafizike. Prvo se analiziraju određenja samog Boga na osnovu realne razlike (Ipsum esse subsistens, tvorac, beskonačna savršenost), a potom uloga kategorija akta i potencije, primarnosti akta, odvajanje akta od forme u Tominom razumevanju bivstvovanja, kao i pojam egzistencijalnog učestvovanja; pritom se ukazuje na temeljnu razliku između odgovarajućih razumevanja tih kategorija kod Platona i Aristotela, sjedne strane, i Tome Akvinskog, s druge. Na kraju se analizira uloga dve vrste uzročnosti, delotvorne i formalne, u realnoj razlici.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Razlika esse-essentia u Sumi protiv pagana, II 52-54
SP - 414
EP - 435
DO - 10.2298/FID1502414M
ER - 
@article{
editor = "Jovanov, Rastko",
author = "Milidrag, Predrag",
year = "2015",
abstract = "Članak analizira Akvinčeve argumente za realnu razliku između suštine i bivstvovanja (esse) izložene u poglavljima 52-54 druge knjige Sume protiv pagana u širem kontekstu njegove metafizike. Prvo se analiziraju određenja samog Boga na osnovu realne razlike (Ipsum esse subsistens, tvorac, beskonačna savršenost), a potom uloga kategorija akta i potencije, primarnosti akta, odvajanje akta od forme u Tominom razumevanju bivstvovanja, kao i pojam egzistencijalnog učestvovanja; pritom se ukazuje na temeljnu razliku između odgovarajućih razumevanja tih kategorija kod Platona i Aristotela, sjedne strane, i Tome Akvinskog, s druge. Na kraju se analizira uloga dve vrste uzročnosti, delotvorne i formalne, u realnoj razlici.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Razlika esse-essentia u Sumi protiv pagana, II 52-54",
pages = "414-435",
doi = "10.2298/FID1502414M"
}
Jovanov, R.,& Milidrag, P.. (2015). Razlika esse-essentia u Sumi protiv pagana, II 52-54. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 414-435.
https://doi.org/10.2298/FID1502414M
Jovanov R, Milidrag P. Razlika esse-essentia u Sumi protiv pagana, II 52-54. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2015;:414-435.
doi:10.2298/FID1502414M .
Jovanov, Rastko, Milidrag, Predrag, "Razlika esse-essentia u Sumi protiv pagana, II 52-54" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2015):414-435,
https://doi.org/10.2298/FID1502414M . .

Dvostruki karakter stvorenog bića kod T. Akvinskog

Milidrag, Predrag

(Beograd : Srpsko filozofsko društvo, 2014)

TY - JOUR
AU - Milidrag, Predrag
PY - 2014
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1422
AB - U danas već klasičnom tekstu iz 1958. godine posvećenom dvostrukom karakteru Tominog koncepta bivstvovanja, Džozef Ovens jasno formuliše dve sapripadne osobine bivstvovanja (esse) koje su delatne u Akvinčevoj metafizici, naime 1) bivstvovanje razumevano u terminima suštine, forme ili prirode, kao esencijalno, i 2) bivstvovanje razumevano kao akcidentalno, ne u kategorijalnom smislu, već u smislu da se nalazi izvan suštine stvari. Čvrsto se oslanjajući na celokupan Ovensov rad pokušaću da skiciram načine razumevanja značenja bivstvovanja za Tomu Akvinskog, jer a) akcidentalni i esencijalni karakter bivstvovanja predstavljaju dva aspekta stvorenog bivstvovanja, b) koje je realno različito od suštine.
AB - In now classical article from 1958 dedicated to twofold character of Aquinas’s concept of being Joseph Owens clearly formulates the two complementary features of esse that function in Aquinas’s metaphysics, namely 1) being understood in the terms of essence, form or nature, as essential and 2) being understood as accidental, not in predicamental meaning but as something above and beyond the essence of the thing. Firmly relying on whole Owens’s work, I will try to outline the ways of understanding the meanings of esse in Aquinas, because a) two character of being are two complementary and integral components of created being, b) which are really different.
PB - Beograd : Srpsko filozofsko društvo
T2 - Theoria
T1 - Dvostruki karakter stvorenog bića kod T. Akvinskog
IS - 4
VL - 57
SP - 5
EP - 24
DO - 10.2298/THEO1404005M
ER - 
@article{
author = "Milidrag, Predrag",
year = "2014",
abstract = "U danas već klasičnom tekstu iz 1958. godine posvećenom dvostrukom karakteru Tominog koncepta bivstvovanja, Džozef Ovens jasno formuliše dve sapripadne osobine bivstvovanja (esse) koje su delatne u Akvinčevoj metafizici, naime 1) bivstvovanje razumevano u terminima suštine, forme ili prirode, kao esencijalno, i 2) bivstvovanje razumevano kao akcidentalno, ne u kategorijalnom smislu, već u smislu da se nalazi izvan suštine stvari. Čvrsto se oslanjajući na celokupan Ovensov rad pokušaću da skiciram načine razumevanja značenja bivstvovanja za Tomu Akvinskog, jer a) akcidentalni i esencijalni karakter bivstvovanja predstavljaju dva aspekta stvorenog bivstvovanja, b) koje je realno različito od suštine., In now classical article from 1958 dedicated to twofold character of Aquinas’s concept of being Joseph Owens clearly formulates the two complementary features of esse that function in Aquinas’s metaphysics, namely 1) being understood in the terms of essence, form or nature, as essential and 2) being understood as accidental, not in predicamental meaning but as something above and beyond the essence of the thing. Firmly relying on whole Owens’s work, I will try to outline the ways of understanding the meanings of esse in Aquinas, because a) two character of being are two complementary and integral components of created being, b) which are really different.",
publisher = "Beograd : Srpsko filozofsko društvo",
journal = "Theoria",
title = "Dvostruki karakter stvorenog bića kod T. Akvinskog",
number = "4",
volume = "57",
pages = "5-24",
doi = "10.2298/THEO1404005M"
}
Milidrag, P.. (2014). Dvostruki karakter stvorenog bića kod T. Akvinskog. in Theoria
Beograd : Srpsko filozofsko društvo., 57(4), 5-24.
https://doi.org/10.2298/THEO1404005M
Milidrag P. Dvostruki karakter stvorenog bića kod T. Akvinskog. in Theoria. 2014;57(4):5-24.
doi:10.2298/THEO1404005M .
Milidrag, Predrag, "Dvostruki karakter stvorenog bića kod T. Akvinskog" in Theoria, 57, no. 4 (2014):5-24,
https://doi.org/10.2298/THEO1404005M . .

Agent Smit – prilozi za biografiju

Milidrag, Predrag

(2014)

TY - JOUR
AU - Milidrag, Predrag
PY - 2014
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/716
T2 - Kultura
T1 - Agent Smit – prilozi za biografiju
SP - 93
EP - 112
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_716
ER - 
@article{
author = "Milidrag, Predrag",
year = "2014",
journal = "Kultura",
title = "Agent Smit – prilozi za biografiju",
pages = "93-112",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_716"
}
Milidrag, P.. (2014). Agent Smit – prilozi za biografiju. in Kultura, 93-112.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_716
Milidrag P. Agent Smit – prilozi za biografiju. in Kultura. 2014;:93-112.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_716 .
Milidrag, Predrag, "Agent Smit – prilozi za biografiju" in Kultura (2014):93-112,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_716 .

Pojam stvari (res) kod Dekarta

Milidrag, Predrag

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2014)

TY - JOUR
AU - Milidrag, Predrag
PY - 2014
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/210
AB - U tekstu se analizira značenje pojma res u Dekartovoj metafizici. Kao osnovno, navedeno je značenje pojma stvari kao suštine koja može i re- alno egzistirati. Analizom Dekartovih tekstova to je značenje precizirano s obzirom na razumsku razliku između suštine i egzistencije. Pokazan je odnos stvari prema pojmovima stvarnosti (realitas), stupnjevima stvarnosti i mo- dusima stvarnosti. Poseban deo posvećen je odnosu stvari i uzročnosti, tome šta i kako stvari mogu uzrokovati i tome šta uzrokuje stvari, te se ukazuje na povezanost ovog problema s Dekartovim učenjem o stvorenosti večnih istina. Ta povezanost predstavlja osnovnu razliku između Dekartovog i sholastičkog pojma stvari i ona se jasno vidi u njegovom pojmu uzrokovanja stupnjeva stvarnosti. Na kraju je ukratko izložen i supertranscendentalni pojam stvari kod Dekarta, na njegovom kasnosholastičkom zaleđu.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Pojam stvari (res) kod Dekarta
SP - 223
EP - 246
DO - 10.2298/FID1403223M
ER - 
@article{
author = "Milidrag, Predrag",
year = "2014",
abstract = "U tekstu se analizira značenje pojma res u Dekartovoj metafizici. Kao osnovno, navedeno je značenje pojma stvari kao suštine koja može i re- alno egzistirati. Analizom Dekartovih tekstova to je značenje precizirano s obzirom na razumsku razliku između suštine i egzistencije. Pokazan je odnos stvari prema pojmovima stvarnosti (realitas), stupnjevima stvarnosti i mo- dusima stvarnosti. Poseban deo posvećen je odnosu stvari i uzročnosti, tome šta i kako stvari mogu uzrokovati i tome šta uzrokuje stvari, te se ukazuje na povezanost ovog problema s Dekartovim učenjem o stvorenosti večnih istina. Ta povezanost predstavlja osnovnu razliku između Dekartovog i sholastičkog pojma stvari i ona se jasno vidi u njegovom pojmu uzrokovanja stupnjeva stvarnosti. Na kraju je ukratko izložen i supertranscendentalni pojam stvari kod Dekarta, na njegovom kasnosholastičkom zaleđu.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Pojam stvari (res) kod Dekarta",
pages = "223-246",
doi = "10.2298/FID1403223M"
}
Milidrag, P.. (2014). Pojam stvari (res) kod Dekarta. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 223-246.
https://doi.org/10.2298/FID1403223M
Milidrag P. Pojam stvari (res) kod Dekarta. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2014;:223-246.
doi:10.2298/FID1403223M .
Milidrag, Predrag, "Pojam stvari (res) kod Dekarta" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2014):223-246,
https://doi.org/10.2298/FID1403223M . .

Platonism, Cartesianism and Hegel's Thought in The Matrix Trilogy

Jovanov, Rastko; Milidrag, Predrag

(2013)

TY - JOUR
AU - Milidrag, Predrag
PY - 2013
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/107
AB - In this article I will try to interpret changes in Neo, the main
character in The Matrix Trilogy, against the background of the ideas of Plato
and Descartes, as well as Hegel’s from his Philosophy of History and The
Phenomenology of Spirit. Although “philosophical” The Matrix Trilogy is
not long-winded and boring film: instead of talking endlessly, the characters
are working ceaselessly, and that work is changing them. Contrary to widespread
opinion, this interpretation does not find the presence of Descartes’
hyperbolic doubt in the first part of trilogy, but first film sees as a pure Platonism.
Nevertheless, there are the Cartesian motifs (e.g. dualism, freeing
mind from preconceived opinions, acquiring different habits of belief). The
result of the first film is the position of Hegelian unhappy consciousness.
This is just a preparation for the key moment of whole Trilogy that is the
dialogue between Neo and Architect. Neo’s decision to chose to save Trinity
is interpreted in Hegel’s terms of the infinite right of the subject to satisfy
himself in his activity and work; because of that, this, sixth Neo is new. After
showing the differences in the objectives of Neo and Agent Smith, and transformations
of the objectives of humans, the third part of the article analyzes
the very end of the Matrix Revolutions, using Marx’s ideas, with some references
to Plato and Nietzsche.
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Platonism, Cartesianism and Hegel's Thought in The Matrix Trilogy
T1 - Platonizam, kartezijanizam i Hegelova misao u trilogiji Matriks
SP - 268
EP - 282
DO - 10.2298/FID1304268M
ER - 
@article{
editor = "Jovanov, Rastko",
author = "Milidrag, Predrag",
year = "2013",
abstract = "In this article I will try to interpret changes in Neo, the main
character in The Matrix Trilogy, against the background of the ideas of Plato
and Descartes, as well as Hegel’s from his Philosophy of History and The
Phenomenology of Spirit. Although “philosophical” The Matrix Trilogy is
not long-winded and boring film: instead of talking endlessly, the characters
are working ceaselessly, and that work is changing them. Contrary to widespread
opinion, this interpretation does not find the presence of Descartes’
hyperbolic doubt in the first part of trilogy, but first film sees as a pure Platonism.
Nevertheless, there are the Cartesian motifs (e.g. dualism, freeing
mind from preconceived opinions, acquiring different habits of belief). The
result of the first film is the position of Hegelian unhappy consciousness.
This is just a preparation for the key moment of whole Trilogy that is the
dialogue between Neo and Architect. Neo’s decision to chose to save Trinity
is interpreted in Hegel’s terms of the infinite right of the subject to satisfy
himself in his activity and work; because of that, this, sixth Neo is new. After
showing the differences in the objectives of Neo and Agent Smith, and transformations
of the objectives of humans, the third part of the article analyzes
the very end of the Matrix Revolutions, using Marx’s ideas, with some references
to Plato and Nietzsche.",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Platonism, Cartesianism and Hegel's Thought in The Matrix Trilogy, Platonizam, kartezijanizam i Hegelova misao u trilogiji Matriks",
pages = "268-282",
doi = "10.2298/FID1304268M"
}
Jovanov, R.,& Milidrag, P.. (2013). Platonism, Cartesianism and Hegel's Thought in The Matrix Trilogy. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 268-282.
https://doi.org/10.2298/FID1304268M
Jovanov R, Milidrag P. Platonism, Cartesianism and Hegel's Thought in The Matrix Trilogy. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2013;:268-282.
doi:10.2298/FID1304268M .
Jovanov, Rastko, Milidrag, Predrag, "Platonism, Cartesianism and Hegel's Thought in The Matrix Trilogy" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2013):268-282,
https://doi.org/10.2298/FID1304268M . .

Francisko Suarez o predmetu metafizike

Milidrag, Predrag

(Beograd : Srpsko filozofsko društvo, 2013)

TY - JOUR
AU - Milidrag, Predrag
PY - 2013
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/609
PB - Beograd : Srpsko filozofsko društvo
T2 - Theoria
T1 - Francisko Suarez o predmetu metafizike
SP - 59
EP - 84
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_609
ER - 
@article{
author = "Milidrag, Predrag",
year = "2013",
publisher = "Beograd : Srpsko filozofsko društvo",
journal = "Theoria",
title = "Francisko Suarez o predmetu metafizike",
pages = "59-84",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_609"
}
Milidrag, P.. (2013). Francisko Suarez o predmetu metafizike. in Theoria
Beograd : Srpsko filozofsko društvo., 59-84.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_609
Milidrag P. Francisko Suarez o predmetu metafizike. in Theoria. 2013;:59-84.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_609 .
Milidrag, Predrag, "Francisko Suarez o predmetu metafizike" in Theoria (2013):59-84,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_609 .

Sajmište, Jasenovac, and the Social Frames of Remembering and Forgetting

Milidrag, Predrag; Karge, Heike

(2012)

TY - JOUR
AU - Karge, Heike
PY - 2012
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/562
AB - The article discusses the reasons for the construction, in the 1960s, of a memorial to the victims of the former camp Jasenovac in Yugoslavia, although no such memorial was built at the Sajmište site. How should we explain and understand this difference and what do these two sites stand for in Yugoslav discourses about the past? I will argue that the memorial project for Jasenovac was, due to certain developments, seen as a substitute for similar plans at nearly all the former camp locations in Yugoslavia. Because of this substitution, after the mid 1960s none of the other concetration camp sites in the country benefited from federal financing and thus all of them were excluded from having a real chance at being made into a proper memorial site.
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Sajmište, Jasenovac, and the Social Frames of Remembering and Forgetting
T1 - Sajmište, Jasenovac i društveni okviri sećanja i zaborava
SP - 106
EP - 118
DO - 10.2298/FID1204106K
ER - 
@article{
editor = "Milidrag, Predrag",
author = "Karge, Heike",
year = "2012",
abstract = "The article discusses the reasons for the construction, in the 1960s, of a memorial to the victims of the former camp Jasenovac in Yugoslavia, although no such memorial was built at the Sajmište site. How should we explain and understand this difference and what do these two sites stand for in Yugoslav discourses about the past? I will argue that the memorial project for Jasenovac was, due to certain developments, seen as a substitute for similar plans at nearly all the former camp locations in Yugoslavia. Because of this substitution, after the mid 1960s none of the other concetration camp sites in the country benefited from federal financing and thus all of them were excluded from having a real chance at being made into a proper memorial site.",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Sajmište, Jasenovac, and the Social Frames of Remembering and Forgetting, Sajmište, Jasenovac i društveni okviri sećanja i zaborava",
pages = "106-118",
doi = "10.2298/FID1204106K"
}
Milidrag, P.,& Karge, H.. (2012). Sajmište, Jasenovac, and the Social Frames of Remembering and Forgetting. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 106-118.
https://doi.org/10.2298/FID1204106K
Milidrag P, Karge H. Sajmište, Jasenovac, and the Social Frames of Remembering and Forgetting. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2012;:106-118.
doi:10.2298/FID1204106K .
Milidrag, Predrag, Karge, Heike, "Sajmište, Jasenovac, and the Social Frames of Remembering and Forgetting" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2012):106-118,
https://doi.org/10.2298/FID1204106K . .
8

Ničeova kritika moralnih vrednosti

Milidrag, Predrag; Savić, Mićo

(2012)

TY - JOUR
AU - Savić, Mićo
PY - 2012
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/593
AB - In this article the author argues that Nietzsche’s critique of morality is based on his metaphysics in which the notion of will to power conceived in the spirit of the Greek concept of physis plays a key role. He demonstrates that the revaluation of all values as overcoming of Platonist-Christian nihilism is aimed at the affirmation of “living in accordance with nature“, whereby nature is understood just as physis. He also shows why, for Nietzsche, pretension to universality and objectivity of the dominant value system is not justified. Finally, the author points to the difficulties of Nietzsche’s (inverse) Platonism and concludes that the failure of modernity to justify morality imposes the task of examining the possibilities of rehabilitation of Aristotle’s practical philosophy.
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Ničeova kritika moralnih vrednosti
T1 - Nietzsche’s 'Naturalistic' Critique of Moral Values
SP - 348
EP - 370
DO - 10.2298/FID1203348S
ER - 
@article{
editor = "Milidrag, Predrag",
author = "Savić, Mićo",
year = "2012",
abstract = "In this article the author argues that Nietzsche’s critique of morality is based on his metaphysics in which the notion of will to power conceived in the spirit of the Greek concept of physis plays a key role. He demonstrates that the revaluation of all values as overcoming of Platonist-Christian nihilism is aimed at the affirmation of “living in accordance with nature“, whereby nature is understood just as physis. He also shows why, for Nietzsche, pretension to universality and objectivity of the dominant value system is not justified. Finally, the author points to the difficulties of Nietzsche’s (inverse) Platonism and concludes that the failure of modernity to justify morality imposes the task of examining the possibilities of rehabilitation of Aristotle’s practical philosophy.",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Ničeova kritika moralnih vrednosti, Nietzsche’s 'Naturalistic' Critique of Moral Values",
pages = "348-370",
doi = "10.2298/FID1203348S"
}
Milidrag, P.,& Savić, M.. (2012). Ničeova kritika moralnih vrednosti. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 348-370.
https://doi.org/10.2298/FID1203348S
Milidrag P, Savić M. Ničeova kritika moralnih vrednosti. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2012;:348-370.
doi:10.2298/FID1203348S .
Milidrag, Predrag, Savić, Mićo, "Ničeova kritika moralnih vrednosti" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2012):348-370,
https://doi.org/10.2298/FID1203348S . .

Sajmiste as a European Site of Holocaust Remembrance

Milidrag, Predrag; Browning , Christopher R.

(2012)

TY - JOUR
AU - Browning , Christopher R.
PY - 2012
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/561
AB - The article analyzes the peculiarities of the destruction of Serbian Jews during Second Wolrd War in the local and European context. Of all the sites in Serbia relevant to the destruction of the Serbian Jews, Sajmiste is the most important. After the consideration of the attitude of Germans and Nedic’s regime toward Jews and “Gypsies” in the context of the Final Solution, the author highlights that the Sajmiste internment camp was transformed into a local death camp—the only such site outside the territories of Poland and the Soviet Union. Serbia was the one country outside Poland and the Soviet Union where all Jewish victims were killed on the spot without deportation. It was the first country after Estonia to be declared “judenfrei.” Moreover, in Serbia the German army was not only complicit in the Holocaust but was in fact the main instigator and executioner in the killing of the Jewish men. For this reason, in particular, Sajmiste is a unique site for Holocaust remembrance not only in the Serbian but also in the European context.
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Sajmiste as a European Site of Holocaust Remembrance
T1 - Sajmište kao evropsko mesto sećanja na holokaust
SP - 99
EP - 105
DO - 10.2298/FID1204099B
ER - 
@article{
editor = "Milidrag, Predrag",
author = "Browning , Christopher R.",
year = "2012",
abstract = "The article analyzes the peculiarities of the destruction of Serbian Jews during Second Wolrd War in the local and European context. Of all the sites in Serbia relevant to the destruction of the Serbian Jews, Sajmiste is the most important. After the consideration of the attitude of Germans and Nedic’s regime toward Jews and “Gypsies” in the context of the Final Solution, the author highlights that the Sajmiste internment camp was transformed into a local death camp—the only such site outside the territories of Poland and the Soviet Union. Serbia was the one country outside Poland and the Soviet Union where all Jewish victims were killed on the spot without deportation. It was the first country after Estonia to be declared “judenfrei.” Moreover, in Serbia the German army was not only complicit in the Holocaust but was in fact the main instigator and executioner in the killing of the Jewish men. For this reason, in particular, Sajmiste is a unique site for Holocaust remembrance not only in the Serbian but also in the European context.",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Sajmiste as a European Site of Holocaust Remembrance, Sajmište kao evropsko mesto sećanja na holokaust",
pages = "99-105",
doi = "10.2298/FID1204099B"
}
Milidrag, P.,& Browning , C. R.. (2012). Sajmiste as a European Site of Holocaust Remembrance. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 99-105.
https://doi.org/10.2298/FID1204099B
Milidrag P, Browning CR. Sajmiste as a European Site of Holocaust Remembrance. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2012;:99-105.
doi:10.2298/FID1204099B .
Milidrag, Predrag, Browning , Christopher R., "Sajmiste as a European Site of Holocaust Remembrance" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2012):99-105,
https://doi.org/10.2298/FID1204099B . .
2

On Feminist Engagements with Bioethics

Milidrag, Predrag; Drezgić, Rada

(2012)

TY - JOUR
AU - Drezgić, Rada
PY - 2012
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/544
AB - The article explores two questions: what is feminist bioethics, and how different it is from standard bioethics. Development of feminist bioethics, it is argued, began as a response to standard bioethics, challenging its background values, and philosophical perspectives. The most important contribution of feminist bioethics has been its re-examination of the basic conceptual underpinnings of mainstream bioethics, including the concepts of “universality”, “autonomy”, and “trust”. Particularly important for feminists has been the concept of autonomy. They challenge the old liberal notion of autonomy that treats individuals as separate social units and argue that autonomy is established through relations. Relational autonomy assumes that identities and values are developed through relationships with others and that the choices one makes are shaped by specific social and historical contexts. Neither relational autonomy, nor feminist bioethics, however, represents a single, unified perspective. There are, actually, as many feminist bioethics as there are feminisms—liberal, cultural, radical, postmodern etc. Their different ontological, epistemological and political underpinnings shape their respective approaches to bioethical issues at hand. Still what they all have in common is interest in social justice—feminists explore mainstream bioethics and reproductive technologies in order to establish whether they support or impede gender and overall social justice and equality. Feminist bioethics thus brings a significant improvement to standard bioethics.
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - On Feminist Engagements with Bioethics
T1 - O susretu feminizma i bioetike
SP - 19
EP - 31
DO - 10.2298/FID1204019D
ER - 
@article{
editor = "Milidrag, Predrag",
author = "Drezgić, Rada",
year = "2012",
abstract = "The article explores two questions: what is feminist bioethics, and how different it is from standard bioethics. Development of feminist bioethics, it is argued, began as a response to standard bioethics, challenging its background values, and philosophical perspectives. The most important contribution of feminist bioethics has been its re-examination of the basic conceptual underpinnings of mainstream bioethics, including the concepts of “universality”, “autonomy”, and “trust”. Particularly important for feminists has been the concept of autonomy. They challenge the old liberal notion of autonomy that treats individuals as separate social units and argue that autonomy is established through relations. Relational autonomy assumes that identities and values are developed through relationships with others and that the choices one makes are shaped by specific social and historical contexts. Neither relational autonomy, nor feminist bioethics, however, represents a single, unified perspective. There are, actually, as many feminist bioethics as there are feminisms—liberal, cultural, radical, postmodern etc. Their different ontological, epistemological and political underpinnings shape their respective approaches to bioethical issues at hand. Still what they all have in common is interest in social justice—feminists explore mainstream bioethics and reproductive technologies in order to establish whether they support or impede gender and overall social justice and equality. Feminist bioethics thus brings a significant improvement to standard bioethics.",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "On Feminist Engagements with Bioethics, O susretu feminizma i bioetike",
pages = "19-31",
doi = "10.2298/FID1204019D"
}
Milidrag, P.,& Drezgić, R.. (2012). On Feminist Engagements with Bioethics. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 19-31.
https://doi.org/10.2298/FID1204019D
Milidrag P, Drezgić R. On Feminist Engagements with Bioethics. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2012;:19-31.
doi:10.2298/FID1204019D .
Milidrag, Predrag, Drezgić, Rada, "On Feminist Engagements with Bioethics" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2012):19-31,
https://doi.org/10.2298/FID1204019D . .

Vitgenštajn o jeziku i prirodi

Milidrag, Predrag; Sládeček, Michal

(2012)

TY - JOUR
AU - Sládeček, Michal
PY - 2012
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1109
AB - The text begins with the analysis of two terms regarding life crucial to 
both Wittgenstein's early and late philosophy. These are life form and nature, 
specifically, human nature. Wittgenstein treats both concepts in a very specific 
manner, different from the traditional approach of philosophy. He also criticized 
philosophical attempts to attribute special characteristics to human intellectual 
abilities which would separate them from natural processes. A particular 'spiritual' 
status of epistemic and other rational powers disappears when there is an insight 
into their dependence on discursive practices and specific forms of life on which 
these powers are based. Concepts such as certainty, knowledge, or explanations 
do not rest on a rational foundation, that is, they do not refer to processes with 
particular un-natural properties. Nor can they be reduced to neuro-physiological 
processes, either. Instead, it is a specific grammar of their usage that makes them 
different from other concepts describing physical or biological processes. In that 
sense, Wittgenstein develops a non-reductionist version of naturalism which 
preserves the diversity of human relations in the world.
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Vitgenštajn o jeziku i prirodi
T1 - Wittgenstein on language and nature
SP - 86
EP - 101
DO - 10.2298/FID1201086S
ER - 
@article{
editor = "Milidrag, Predrag",
author = "Sládeček, Michal",
year = "2012",
abstract = "The text begins with the analysis of two terms regarding life crucial to 
both Wittgenstein's early and late philosophy. These are life form and nature, 
specifically, human nature. Wittgenstein treats both concepts in a very specific 
manner, different from the traditional approach of philosophy. He also criticized 
philosophical attempts to attribute special characteristics to human intellectual 
abilities which would separate them from natural processes. A particular 'spiritual' 
status of epistemic and other rational powers disappears when there is an insight 
into their dependence on discursive practices and specific forms of life on which 
these powers are based. Concepts such as certainty, knowledge, or explanations 
do not rest on a rational foundation, that is, they do not refer to processes with 
particular un-natural properties. Nor can they be reduced to neuro-physiological 
processes, either. Instead, it is a specific grammar of their usage that makes them 
different from other concepts describing physical or biological processes. In that 
sense, Wittgenstein develops a non-reductionist version of naturalism which 
preserves the diversity of human relations in the world.",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Vitgenštajn o jeziku i prirodi, Wittgenstein on language and nature",
pages = "86-101",
doi = "10.2298/FID1201086S"
}
Milidrag, P.,& Sládeček, M.. (2012). Vitgenštajn o jeziku i prirodi. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 86-101.
https://doi.org/10.2298/FID1201086S
Milidrag P, Sládeček M. Vitgenštajn o jeziku i prirodi. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2012;:86-101.
doi:10.2298/FID1201086S .
Milidrag, Predrag, Sládeček, Michal, "Vitgenštajn o jeziku i prirodi" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2012):86-101,
https://doi.org/10.2298/FID1201086S . .

Bergson i virtuelnost memorije

Milidrag, Predrag; Lošonc, Mark

(2012)

TY - JOUR
AU - Lošonc, Mark
PY - 2012
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/592
AB - This paper deals with the notion of virtual memory in Bergson’s philosophy, with special regard to the question of the independence of memory and the complex intertwining of spiritual recollections with perception. Attention is devoted to the Bergsonian analysis of the actualization of virtual contents. The author also confronts the Bergsonian notion of unconscious with that of Freud’s. It seems that the notion of virtual memory is relevant not only from a psychological or an epistemological perspective, but it has also some consequences with regard to practical philosophy. An excursus is devoted to the Deleuzien interpretation of virtuality. At the end of the paper the author discusses the immanent tensions within the Bergsonian concept of virtual memory from the aspect of temporal verticality, the impossible localization of virtuality and freedom.
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Bergson i virtuelnost memorije
T1 - Bergson and the Virtuality of Memory
SP - 371
EP - 387
DO - 10.2298/FID1203371L
ER - 
@article{
editor = "Milidrag, Predrag",
author = "Lošonc, Mark",
year = "2012",
abstract = "This paper deals with the notion of virtual memory in Bergson’s philosophy, with special regard to the question of the independence of memory and the complex intertwining of spiritual recollections with perception. Attention is devoted to the Bergsonian analysis of the actualization of virtual contents. The author also confronts the Bergsonian notion of unconscious with that of Freud’s. It seems that the notion of virtual memory is relevant not only from a psychological or an epistemological perspective, but it has also some consequences with regard to practical philosophy. An excursus is devoted to the Deleuzien interpretation of virtuality. At the end of the paper the author discusses the immanent tensions within the Bergsonian concept of virtual memory from the aspect of temporal verticality, the impossible localization of virtuality and freedom.",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Bergson i virtuelnost memorije, Bergson and the Virtuality of Memory",
pages = "371-387",
doi = "10.2298/FID1203371L"
}
Milidrag, P.,& Lošonc, M.. (2012). Bergson i virtuelnost memorije. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 371-387.
https://doi.org/10.2298/FID1203371L
Milidrag P, Lošonc M. Bergson i virtuelnost memorije. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2012;:371-387.
doi:10.2298/FID1203371L .
Milidrag, Predrag, Lošonc, Mark, "Bergson i virtuelnost memorije" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2012):371-387,
https://doi.org/10.2298/FID1203371L . .

Politički prostor ekološkog građanstva

Milidrag, Predrag; Vasiljević, Jelena

(2012)

TY - JOUR
AU - Vasiljević, Jelena
PY - 2012
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1120
AB - This paper examines the concept of ecological citizenship by looking at two sets of arguments. Those justifying the concept itself, and those criticizing the need to devise a new concept of citizenship and political community in relation to ecological problems. The paper argues for a shift in focus: instead of searching for (or readily dismissing) a new concept of citizenship, we should adopt a different perspective capable of capturing the explanatory potentials of citizenship-related notions – especially citizenship action and political space in which it is constituted – in the context of contemporary global ecological problems.
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Politički prostor ekološkog građanstva
T1 - Political space of ecological citizenship
SP - 102
EP - 111
DO - 10.2298/FID1201102V
ER - 
@article{
editor = "Milidrag, Predrag",
author = "Vasiljević, Jelena",
year = "2012",
abstract = "This paper examines the concept of ecological citizenship by looking at two sets of arguments. Those justifying the concept itself, and those criticizing the need to devise a new concept of citizenship and political community in relation to ecological problems. The paper argues for a shift in focus: instead of searching for (or readily dismissing) a new concept of citizenship, we should adopt a different perspective capable of capturing the explanatory potentials of citizenship-related notions – especially citizenship action and political space in which it is constituted – in the context of contemporary global ecological problems.",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Politički prostor ekološkog građanstva, Political space of ecological citizenship",
pages = "102-111",
doi = "10.2298/FID1201102V"
}
Milidrag, P.,& Vasiljević, J.. (2012). Politički prostor ekološkog građanstva. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 102-111.
https://doi.org/10.2298/FID1201102V
Milidrag P, Vasiljević J. Politički prostor ekološkog građanstva. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2012;:102-111.
doi:10.2298/FID1201102V .
Milidrag, Predrag, Vasiljević, Jelena, "Politički prostor ekološkog građanstva" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2012):102-111,
https://doi.org/10.2298/FID1201102V . .

Da li je neprotivrečno i moguće? Sholastički i rani moderni odgovori

Bošković, Dragan; Milidrag, Predrag

(Kragujevac : Filološko-umetnički fakultet, 2012)

TY - CHAP
AU - Milidrag, Predrag
PY - 2012
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/614
PB - Kragujevac : Filološko-umetnički fakultet
T2 - Nemoguće: zavet čoveka i književnosti. Srpski jezik, književnost, umetnost, knj. 2: zbornik radova sa VII međunarodnog naučnog skupa održanog na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, (26-27. X 2012)
T1 - Da li je neprotivrečno i moguće? Sholastički i rani moderni odgovori
SP - 107
EP - 115
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_614
ER - 
@inbook{
editor = "Bošković, Dragan",
author = "Milidrag, Predrag",
year = "2012",
publisher = "Kragujevac : Filološko-umetnički fakultet",
journal = "Nemoguće: zavet čoveka i književnosti. Srpski jezik, književnost, umetnost, knj. 2: zbornik radova sa VII međunarodnog naučnog skupa održanog na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, (26-27. X 2012)",
booktitle = "Da li je neprotivrečno i moguće? Sholastički i rani moderni odgovori",
pages = "107-115",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_614"
}
Bošković, D.,& Milidrag, P.. (2012). Da li je neprotivrečno i moguće? Sholastički i rani moderni odgovori. in Nemoguće: zavet čoveka i književnosti. Srpski jezik, književnost, umetnost, knj. 2: zbornik radova sa VII međunarodnog naučnog skupa održanog na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, (26-27. X 2012)
Kragujevac : Filološko-umetnički fakultet., 107-115.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_614
Bošković D, Milidrag P. Da li je neprotivrečno i moguće? Sholastički i rani moderni odgovori. in Nemoguće: zavet čoveka i književnosti. Srpski jezik, književnost, umetnost, knj. 2: zbornik radova sa VII međunarodnog naučnog skupa održanog na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, (26-27. X 2012). 2012;:107-115.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_614 .
Bošković, Dragan, Milidrag, Predrag, "Da li je neprotivrečno i moguće? Sholastički i rani moderni odgovori" in Nemoguće: zavet čoveka i književnosti. Srpski jezik, književnost, umetnost, knj. 2: zbornik radova sa VII međunarodnog naučnog skupa održanog na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, (26-27. X 2012) (2012):107-115,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_614 .

O (ne)dovoljnom razlogu za egzistenciju Boga u novovekovnoj filozofiji

Kovačević, Miloš; Milidrag, Predrag

(Kragujevac : Filološko-umetnički fakultet, 2012)

TY - CHAP
AU - Milidrag, Predrag
PY - 2012
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/613
PB - Kragujevac : Filološko-umetnički fakultet
T2 - Bog. Srpski jezik, književnost, umetnost, knj. 1: zbornik radova sa VI međunarodnog naučnog skupa održanog na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu (28–29. X 2011)
T1 - O (ne)dovoljnom razlogu za egzistenciju Boga u novovekovnoj filozofiji
SP - 157
EP - 168
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_613
ER - 
@inbook{
editor = "Kovačević, Miloš",
author = "Milidrag, Predrag",
year = "2012",
publisher = "Kragujevac : Filološko-umetnički fakultet",
journal = "Bog. Srpski jezik, književnost, umetnost, knj. 1: zbornik radova sa VI međunarodnog naučnog skupa održanog na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu (28–29. X 2011)",
booktitle = "O (ne)dovoljnom razlogu za egzistenciju Boga u novovekovnoj filozofiji",
pages = "157-168",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_613"
}
Kovačević, M.,& Milidrag, P.. (2012). O (ne)dovoljnom razlogu za egzistenciju Boga u novovekovnoj filozofiji. in Bog. Srpski jezik, književnost, umetnost, knj. 1: zbornik radova sa VI međunarodnog naučnog skupa održanog na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu (28–29. X 2011)
Kragujevac : Filološko-umetnički fakultet., 157-168.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_613
Kovačević M, Milidrag P. O (ne)dovoljnom razlogu za egzistenciju Boga u novovekovnoj filozofiji. in Bog. Srpski jezik, književnost, umetnost, knj. 1: zbornik radova sa VI međunarodnog naučnog skupa održanog na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu (28–29. X 2011). 2012;:157-168.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_613 .
Kovačević, Miloš, Milidrag, Predrag, "O (ne)dovoljnom razlogu za egzistenciju Boga u novovekovnoj filozofiji" in Bog. Srpski jezik, književnost, umetnost, knj. 1: zbornik radova sa VI međunarodnog naučnog skupa održanog na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu (28–29. X 2011) (2012):157-168,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_613 .

Objektivna stvarnost, njeni stupnjevi i formalno bivstvovanje (esse) kod Dekarta

Milidrag, Predrag

(Beograd : Filozofski fakultet - Institut za filozofiju, 2012)

TY - JOUR
AU - Milidrag, Predrag
PY - 2012
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/601
PB - Beograd : Filozofski fakultet - Institut za filozofiju
T2 - Filozofski godišnjak
T1 - Objektivna stvarnost, njeni stupnjevi i formalno bivstvovanje (esse) kod Dekarta
SP - 113
EP - 132
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_601
ER - 
@article{
author = "Milidrag, Predrag",
year = "2012",
publisher = "Beograd : Filozofski fakultet - Institut za filozofiju",
journal = "Filozofski godišnjak",
title = "Objektivna stvarnost, njeni stupnjevi i formalno bivstvovanje (esse) kod Dekarta",
pages = "113-132",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_601"
}
Milidrag, P.. (2012). Objektivna stvarnost, njeni stupnjevi i formalno bivstvovanje (esse) kod Dekarta. in Filozofski godišnjak
Beograd : Filozofski fakultet - Institut za filozofiju., 113-132.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_601
Milidrag P. Objektivna stvarnost, njeni stupnjevi i formalno bivstvovanje (esse) kod Dekarta. in Filozofski godišnjak. 2012;:113-132.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_601 .
Milidrag, Predrag, "Objektivna stvarnost, njeni stupnjevi i formalno bivstvovanje (esse) kod Dekarta" in Filozofski godišnjak (2012):113-132,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_601 .

Individualno odlučivanje, grupno odlučivanje i deliberacija

Milidrag, Predrag; Radovanović, Bojana

(2012)

TY - JOUR
AU - Radovanović, Bojana
PY - 2012
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/419
AB - Each of us makes a number of decisions, from the less important to those with far-reaching consequences. As members of different groups, we are also actors of group decision making. In order to make a rational decision, a choice-making procedure must satisfy a number of assumptions (conditions) of rationality. In addition, when it comes to group decisions, those procedures should also be “fair.” However, it is not possible to define a procedure of choice-making that would transform individual orders of alternatives based on preferences of perfectly rational individuals into a single social order and still meet conditions of rationality and ethics. The theory of deliberative democracy appeared in response to the impossibility of Social Choice theory. The basic assumption of deliberative democracy is that individuals adjust their preferences taking into account interests of the community. They are open for discussion with other group members and are willing to change their attitudes in order to achieve common interests. Ideally, group members come to an agreement during public discussion (deliberation). Still, this concept cannot completely overcome all the difficulties posed by the theory of social choice. Specifically, there is no solution for strategic and manipulative behavior of individuals. Also, the concept of deliberative democracy faces certain problems particular to this approach, such as, to name but a few, problems with the establishment of equality of participants in the debate and their motivation, as well as problems with the organization of public hearings.
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Individualno odlučivanje, grupno odlučivanje i deliberacija
T1 - Individual Decision Making, Group Decision Making and Deliberation
SP - 147
EP - 167
DO - 10.2298/FID1202147R
ER - 
@article{
editor = "Milidrag, Predrag",
author = "Radovanović, Bojana",
year = "2012",
abstract = "Each of us makes a number of decisions, from the less important to those with far-reaching consequences. As members of different groups, we are also actors of group decision making. In order to make a rational decision, a choice-making procedure must satisfy a number of assumptions (conditions) of rationality. In addition, when it comes to group decisions, those procedures should also be “fair.” However, it is not possible to define a procedure of choice-making that would transform individual orders of alternatives based on preferences of perfectly rational individuals into a single social order and still meet conditions of rationality and ethics. The theory of deliberative democracy appeared in response to the impossibility of Social Choice theory. The basic assumption of deliberative democracy is that individuals adjust their preferences taking into account interests of the community. They are open for discussion with other group members and are willing to change their attitudes in order to achieve common interests. Ideally, group members come to an agreement during public discussion (deliberation). Still, this concept cannot completely overcome all the difficulties posed by the theory of social choice. Specifically, there is no solution for strategic and manipulative behavior of individuals. Also, the concept of deliberative democracy faces certain problems particular to this approach, such as, to name but a few, problems with the establishment of equality of participants in the debate and their motivation, as well as problems with the organization of public hearings.",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Individualno odlučivanje, grupno odlučivanje i deliberacija, Individual Decision Making, Group Decision Making and Deliberation",
pages = "147-167",
doi = "10.2298/FID1202147R"
}
Milidrag, P.,& Radovanović, B.. (2012). Individualno odlučivanje, grupno odlučivanje i deliberacija. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 147-167.
https://doi.org/10.2298/FID1202147R
Milidrag P, Radovanović B. Individualno odlučivanje, grupno odlučivanje i deliberacija. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2012;:147-167.
doi:10.2298/FID1202147R .
Milidrag, Predrag, Radovanović, Bojana, "Individualno odlučivanje, grupno odlučivanje i deliberacija" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2012):147-167,
https://doi.org/10.2298/FID1202147R . .

Neki problemi savremene evolucione epistemologije – Hajekov pristup evoluciji tržišnog sistema

Milidrag, Predrag; Krstić, Miloš

(2012)

TY - JOUR
AU - Krstić, Miloš
PY - 2012
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/594
AB - This paper aims to present Hayek’s view of cultural evolution as an important contribution to contemporary evolutionary epistemology. However, despite the importance of Hayek’s theory of cultural evolution, the tension between his concept of rational liberalism and evolutionary epistemology will be pointe out. This tension limits Hayek’s understanding of cultural evolution. Hayek’s conception of rational liberalism emphasizes the values of individual freedom and benefits of the market system. The term evolutionary epistemology includes the economic phenomena that occur without the participation of consciousness, on the one hand, and activities with the element of purposefulness and intelligibility, on the other.
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Neki problemi savremene evolucione epistemologije – Hajekov pristup evoluciji tržišnog sistema
T1 - Some Problems of Evolutionary Epistemology: Hayek’s View on Evolution of Market
IS - 3
VL - 23
SP - 333
EP - 347
DO - 10.2298/FID1203333K
ER - 
@article{
editor = "Milidrag, Predrag",
author = "Krstić, Miloš",
year = "2012",
abstract = "This paper aims to present Hayek’s view of cultural evolution as an important contribution to contemporary evolutionary epistemology. However, despite the importance of Hayek’s theory of cultural evolution, the tension between his concept of rational liberalism and evolutionary epistemology will be pointe out. This tension limits Hayek’s understanding of cultural evolution. Hayek’s conception of rational liberalism emphasizes the values of individual freedom and benefits of the market system. The term evolutionary epistemology includes the economic phenomena that occur without the participation of consciousness, on the one hand, and activities with the element of purposefulness and intelligibility, on the other.",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Neki problemi savremene evolucione epistemologije – Hajekov pristup evoluciji tržišnog sistema, Some Problems of Evolutionary Epistemology: Hayek’s View on Evolution of Market",
number = "3",
volume = "23",
pages = "333-347",
doi = "10.2298/FID1203333K"
}
Milidrag, P.,& Krstić, M.. (2012). Neki problemi savremene evolucione epistemologije – Hajekov pristup evoluciji tržišnog sistema. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 23(3), 333-347.
https://doi.org/10.2298/FID1203333K
Milidrag P, Krstić M. Neki problemi savremene evolucione epistemologije – Hajekov pristup evoluciji tržišnog sistema. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2012;23(3):333-347.
doi:10.2298/FID1203333K .
Milidrag, Predrag, Krstić, Miloš, "Neki problemi savremene evolucione epistemologije – Hajekov pristup evoluciji tržišnog sistema" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 23, no. 3 (2012):333-347,
https://doi.org/10.2298/FID1203333K . .

Germany’s Memorial to the Murdered Jews of Europe. Debates and Reactions

Milidrag, Predrag; Neumärker , Uwe

(2012)

TY - JOUR
AU - Neumärker , Uwe
PY - 2012
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/583
AB - The article outlines the history of the Memorial to the Murdered Jews of Europe in Berlin as a very good example of how long any such procedure is, from idea to realisation, as well as how strong the debate how and whom to commemorate.. Federal Foundation Memorial to the Murdered Jews of Europe also supervised Memorial to the Murdered Sinti and Roma, Memorial to the Homosexuals Persecuted under the National Socialist Regime and the Memorial to mass murder of patients from mental hospitals. Besides that, the author analyzes the initiatives and sollutions for other monuments in Germany’s capital New Guard Room, as well as the Concentration Camp Sachsenhausen near Berlin.
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Germany’s Memorial to the Murdered Jews of Europe. Debates and Reactions
T1 - Nemački Spomenik ubijenim evropskim Jevrejima. Rasprave i reakcije
SP - 139
EP - 147
DO - 10.2298/FID1204139N
ER - 
@article{
editor = "Milidrag, Predrag",
author = "Neumärker , Uwe",
year = "2012",
abstract = "The article outlines the history of the Memorial to the Murdered Jews of Europe in Berlin as a very good example of how long any such procedure is, from idea to realisation, as well as how strong the debate how and whom to commemorate.. Federal Foundation Memorial to the Murdered Jews of Europe also supervised Memorial to the Murdered Sinti and Roma, Memorial to the Homosexuals Persecuted under the National Socialist Regime and the Memorial to mass murder of patients from mental hospitals. Besides that, the author analyzes the initiatives and sollutions for other monuments in Germany’s capital New Guard Room, as well as the Concentration Camp Sachsenhausen near Berlin.",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Germany’s Memorial to the Murdered Jews of Europe. Debates and Reactions, Nemački Spomenik ubijenim evropskim Jevrejima. Rasprave i reakcije",
pages = "139-147",
doi = "10.2298/FID1204139N"
}
Milidrag, P.,& Neumärker , U.. (2012). Germany’s Memorial to the Murdered Jews of Europe. Debates and Reactions. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 139-147.
https://doi.org/10.2298/FID1204139N
Milidrag P, Neumärker U. Germany’s Memorial to the Murdered Jews of Europe. Debates and Reactions. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2012;:139-147.
doi:10.2298/FID1204139N .
Milidrag, Predrag, Neumärker , Uwe, "Germany’s Memorial to the Murdered Jews of Europe. Debates and Reactions" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2012):139-147,
https://doi.org/10.2298/FID1204139N . .
3
1

Phänomenologisch-kritische Destruktion des Aprioriproblems beim frühen Heidegger

Milidrag, Predrag; Radinković, Željko

(2012)

TY - JOUR
AU - Radinković, Željko
PY - 2012
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/589
AB - Der Beitrag prüft zunächst, inwiefern beim frühen Heidegger (vor Sein und Zeit) eine Verschiebung des Schwerpunktes von dem umweltlichen Charakter der Erlebnisse auf das ‚faktisch‘ daseiende Leben bzw. auf das Phänomen ‚Ich bin‘ zu beobachten ist. Es gilt, den Seinssinn vom ‚Ich bin‘ zu fassen und zwar, indem der Unterschied der Selbsterfahrung zum reflexiv-theoretischen Einstellung bestimmt wird. Diese Bestimmung soll von allen Regions – und Sachgebietsfremdheiten ferngehalten werden. Die Individuation des ‚Ich bin‘ soll nicht als Vereinzelung im Hinblick auf das Allgemeine, sondern als das historische Vereinzelung gefasst werden. Der Seinssinn als Existenzsinn ist in der Eigenerfahrung zu fassen und hat einen Vollzugscharakter. Die Grunderfahrung des Selbst bzw. die Geschichtlichkeit des Vollzuugscharakters des Selbst werden in ein neues grundlegendes Verhältnis zu Apriorität gesetzt. Die zentrale Rolle kommt dabei der Destruktion des historischen Horizontes des Aprioriproblems, worunter eine Radikalisierung der Phänomenologie zu verstehen ist, die versucht, die eigene Geschichtlichkeit bzw. geschichtliche Situation immer ursprünglicher zu vollziehen. Es wird die inhaltliche Struktur des Aprioriproblems geklärt, indem die Geschichte des Aprioriauffassungen nach dem Grad ihrer Daseinsimmanenz bestimmt werden. Die Destruktion des Aprioriproblems wird an den rekonstruktiven Psychologie Paul Natorps und der Kritik der historischen Vernunft Wilhelm Diltheys versucht, wobei diesen die Verdinglichung der Sphäre des Lebendigen vorgeworfen wird.
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Phänomenologisch-kritische Destruktion des Aprioriproblems beim frühen Heidegger
T1 - Fenomenološko-kritička destrukcija problema apriorija kod ranog Hajdegera
SP - 251
EP - 268
DO - 10.2298/FID1204251R
ER - 
@article{
editor = "Milidrag, Predrag",
author = "Radinković, Željko",
year = "2012",
abstract = "Der Beitrag prüft zunächst, inwiefern beim frühen Heidegger (vor Sein und Zeit) eine Verschiebung des Schwerpunktes von dem umweltlichen Charakter der Erlebnisse auf das ‚faktisch‘ daseiende Leben bzw. auf das Phänomen ‚Ich bin‘ zu beobachten ist. Es gilt, den Seinssinn vom ‚Ich bin‘ zu fassen und zwar, indem der Unterschied der Selbsterfahrung zum reflexiv-theoretischen Einstellung bestimmt wird. Diese Bestimmung soll von allen Regions – und Sachgebietsfremdheiten ferngehalten werden. Die Individuation des ‚Ich bin‘ soll nicht als Vereinzelung im Hinblick auf das Allgemeine, sondern als das historische Vereinzelung gefasst werden. Der Seinssinn als Existenzsinn ist in der Eigenerfahrung zu fassen und hat einen Vollzugscharakter. Die Grunderfahrung des Selbst bzw. die Geschichtlichkeit des Vollzuugscharakters des Selbst werden in ein neues grundlegendes Verhältnis zu Apriorität gesetzt. Die zentrale Rolle kommt dabei der Destruktion des historischen Horizontes des Aprioriproblems, worunter eine Radikalisierung der Phänomenologie zu verstehen ist, die versucht, die eigene Geschichtlichkeit bzw. geschichtliche Situation immer ursprünglicher zu vollziehen. Es wird die inhaltliche Struktur des Aprioriproblems geklärt, indem die Geschichte des Aprioriauffassungen nach dem Grad ihrer Daseinsimmanenz bestimmt werden. Die Destruktion des Aprioriproblems wird an den rekonstruktiven Psychologie Paul Natorps und der Kritik der historischen Vernunft Wilhelm Diltheys versucht, wobei diesen die Verdinglichung der Sphäre des Lebendigen vorgeworfen wird.",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Phänomenologisch-kritische Destruktion des Aprioriproblems beim frühen Heidegger, Fenomenološko-kritička destrukcija problema apriorija kod ranog Hajdegera",
pages = "251-268",
doi = "10.2298/FID1204251R"
}
Milidrag, P.,& Radinković, Ž.. (2012). Phänomenologisch-kritische Destruktion des Aprioriproblems beim frühen Heidegger. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 251-268.
https://doi.org/10.2298/FID1204251R
Milidrag P, Radinković Ž. Phänomenologisch-kritische Destruktion des Aprioriproblems beim frühen Heidegger. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2012;:251-268.
doi:10.2298/FID1204251R .
Milidrag, Predrag, Radinković, Željko, "Phänomenologisch-kritische Destruktion des Aprioriproblems beim frühen Heidegger" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2012):251-268,
https://doi.org/10.2298/FID1204251R . .

Das Heideggersche Programm einer Urwissenschaft und die Ansätze der Überwindung der „Sachferne“ der Bewusstseinsphänomenologie von Edmund Husser

Milidrag, Predrag; Radinković, Željko

(2012)

TY - JOUR
AU - Radinković, Željko
PY - 2012
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/408
AB - Heideggersche erste Bewegungen in Richtung auf die Fundamentalontologie lassen sich in seinen Vorlesungen der frühen 20er Jahren beobachten. Heidegger versucht darin, sich von dem Logizismus der Husserlschen Bewusstseinsphilosophie zu emanzipieren, indem er ein Konzept der Urwissenschaft entwirft. Die Urwissenschaft soll bei der vortheoretischen Erfahrung, d. h. bei den vorreflexiven Erlebnissen ansetzen. Sie hat der entlebenden Tendenz der theoretischen Einstellung zum Erlebnisstrom entgegenzuwirken und somit die Voraussetzungen dafür zu schaffen, eine Vielfalt der lebendigen Erfahrungsweisen zum ausdrücklichen Verstehen zu bringen. Somit knüpft die Urwissenschaft an das Programm der Phänomenologie von Edmund Husserl, modifiziert es aber entscheidend, indem es aus der Sphäre des Bewusstseins in jene des lebendigen Erlebnisstroms verlegt.
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Das Heideggersche Programm einer Urwissenschaft und die Ansätze der Überwindung der „Sachferne“ der Bewusstseinsphänomenologie von Edmund Husser
T1 - Hajdegerov program pranauke i začeci prevladavanja „udaljenosti od stvari“ fenomenologije svesti Edmunda Huserla
SP - 235
EP - 244
DO - 10.2298/FID1202235R
ER - 
@article{
editor = "Milidrag, Predrag",
author = "Radinković, Željko",
year = "2012",
abstract = "Heideggersche erste Bewegungen in Richtung auf die Fundamentalontologie lassen sich in seinen Vorlesungen der frühen 20er Jahren beobachten. Heidegger versucht darin, sich von dem Logizismus der Husserlschen Bewusstseinsphilosophie zu emanzipieren, indem er ein Konzept der Urwissenschaft entwirft. Die Urwissenschaft soll bei der vortheoretischen Erfahrung, d. h. bei den vorreflexiven Erlebnissen ansetzen. Sie hat der entlebenden Tendenz der theoretischen Einstellung zum Erlebnisstrom entgegenzuwirken und somit die Voraussetzungen dafür zu schaffen, eine Vielfalt der lebendigen Erfahrungsweisen zum ausdrücklichen Verstehen zu bringen. Somit knüpft die Urwissenschaft an das Programm der Phänomenologie von Edmund Husserl, modifiziert es aber entscheidend, indem es aus der Sphäre des Bewusstseins in jene des lebendigen Erlebnisstroms verlegt.",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Das Heideggersche Programm einer Urwissenschaft und die Ansätze der Überwindung der „Sachferne“ der Bewusstseinsphänomenologie von Edmund Husser, Hajdegerov program pranauke i začeci prevladavanja „udaljenosti od stvari“ fenomenologije svesti Edmunda Huserla",
pages = "235-244",
doi = "10.2298/FID1202235R"
}
Milidrag, P.,& Radinković, Ž.. (2012). Das Heideggersche Programm einer Urwissenschaft und die Ansätze der Überwindung der „Sachferne“ der Bewusstseinsphänomenologie von Edmund Husser. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 235-244.
https://doi.org/10.2298/FID1202235R
Milidrag P, Radinković Ž. Das Heideggersche Programm einer Urwissenschaft und die Ansätze der Überwindung der „Sachferne“ der Bewusstseinsphänomenologie von Edmund Husser. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2012;:235-244.
doi:10.2298/FID1202235R .
Milidrag, Predrag, Radinković, Željko, "Das Heideggersche Programm einer Urwissenschaft und die Ansätze der Überwindung der „Sachferne“ der Bewusstseinsphänomenologie von Edmund Husser" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2012):235-244,
https://doi.org/10.2298/FID1202235R . .

Šta Kant duguje Rusou?

Milidrag, Predrag; Cvejić, Igor

(2012)

TY - JOUR
AU - Cvejić, Igor
PY - 2012
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/658
AB - Zwei Philosophen, denen Kant am meisten zu verdanken hat, wie man mit dem Recht nimmt, sind Hume und Rousseau. Während man über den Hume´s Einfluss einfach und eindeutig antworten kann, ist es mit dem Rousseau´s Einfluss viel mehr kompliziert. Der Haupteinfluss auf Kant hat Rousseau in der Ethik und auf der Ansicht der Menschen gemacht, deshalb es einen Anfangspunkt ist, durch welchem die Antwort auf diese Frage gesucht wird. Nach dieser Analyse wird eine einfache und eindeutige Antwort zu geben versucht, die ähnlich wie diese, die man auf dem Hume´s Einfluss geben kann, ist: welchen Einfluss hat Rousseau auf dem ganzen Kritische System gemacht.
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Šta Kant duguje Rusou?
T1 - Was hat Kant Rousseau zu verdanken?
SP - 163
EP - 175
DO - 10.2298/FID1203163C
ER - 
@article{
editor = "Milidrag, Predrag",
author = "Cvejić, Igor",
year = "2012",
abstract = "Zwei Philosophen, denen Kant am meisten zu verdanken hat, wie man mit dem Recht nimmt, sind Hume und Rousseau. Während man über den Hume´s Einfluss einfach und eindeutig antworten kann, ist es mit dem Rousseau´s Einfluss viel mehr kompliziert. Der Haupteinfluss auf Kant hat Rousseau in der Ethik und auf der Ansicht der Menschen gemacht, deshalb es einen Anfangspunkt ist, durch welchem die Antwort auf diese Frage gesucht wird. Nach dieser Analyse wird eine einfache und eindeutige Antwort zu geben versucht, die ähnlich wie diese, die man auf dem Hume´s Einfluss geben kann, ist: welchen Einfluss hat Rousseau auf dem ganzen Kritische System gemacht.",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Šta Kant duguje Rusou?, Was hat Kant Rousseau zu verdanken?",
pages = "163-175",
doi = "10.2298/FID1203163C"
}
Milidrag, P.,& Cvejić, I.. (2012). Šta Kant duguje Rusou?. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 163-175.
https://doi.org/10.2298/FID1203163C
Milidrag P, Cvejić I. Šta Kant duguje Rusou?. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2012;:163-175.
doi:10.2298/FID1203163C .
Milidrag, Predrag, Cvejić, Igor, "Šta Kant duguje Rusou?" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2012):163-175,
https://doi.org/10.2298/FID1203163C . .

Diskurs postgeneracije. Sećanje i identitet potomaka počinilaca i žrtava holokausta

Milidrag, Predrag; Matejić, Julija

(2012)

TY - JOUR
AU - Matejić, Julija
PY - 2012
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/422
AB - By analyzing the role of the family in the process of inter/transgenerational inheritance of trauma and memory (remembrance), the paper is an attempt at providing an answer to how the un-experienced past affects the lives of the descendants of the direct perpetrators and victims of the Holocaust, or rather, how it affects the identity forming of the so-called postgeneration. As the temporal distance from the Second World War increases, and as the number of those with immediate experiences and memories decreases, the expressions like memory and remembrance begin to lose their conventional meaning. As the research shows, even with the lack of first-hand experience, the descendents of those who survived mass traumatic events are subjectively deeply attached to the memory of the previous generation (so much so that they label that attachment as remembrance, and they feel their parents’ traumas as their own). Given the fact that it is not possible to physically transfer the trauma and memory to descendants, the paper analyzes and compares the terminology that the professional literature has adopted so far, i.e. secondary traumatization (in case of a child), tertian traumatization (in case of a grandchild), as well as echoes of the trauma and postmemory. The main thesis of this paper is that echoes of the memory and echoes of the trauma cause the so-called identity crisis of the Holocaust postgeneration, that is, only facing the past leads to postgeneration’s coming to terms with it.
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Diskurs postgeneracije. Sećanje i identitet potomaka počinilaca i žrtava holokausta
T1 - Discourse of the Postgeneration. Remembrance and Identity of the Descendants of the Perpetrators and the Victims of the Holocaust
SP - 78
EP - 90
DO - 10.2298/FID1203078M
ER - 
@article{
editor = "Milidrag, Predrag",
author = "Matejić, Julija",
year = "2012",
abstract = "By analyzing the role of the family in the process of inter/transgenerational inheritance of trauma and memory (remembrance), the paper is an attempt at providing an answer to how the un-experienced past affects the lives of the descendants of the direct perpetrators and victims of the Holocaust, or rather, how it affects the identity forming of the so-called postgeneration. As the temporal distance from the Second World War increases, and as the number of those with immediate experiences and memories decreases, the expressions like memory and remembrance begin to lose their conventional meaning. As the research shows, even with the lack of first-hand experience, the descendents of those who survived mass traumatic events are subjectively deeply attached to the memory of the previous generation (so much so that they label that attachment as remembrance, and they feel their parents’ traumas as their own). Given the fact that it is not possible to physically transfer the trauma and memory to descendants, the paper analyzes and compares the terminology that the professional literature has adopted so far, i.e. secondary traumatization (in case of a child), tertian traumatization (in case of a grandchild), as well as echoes of the trauma and postmemory. The main thesis of this paper is that echoes of the memory and echoes of the trauma cause the so-called identity crisis of the Holocaust postgeneration, that is, only facing the past leads to postgeneration’s coming to terms with it.",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Diskurs postgeneracije. Sećanje i identitet potomaka počinilaca i žrtava holokausta, Discourse of the Postgeneration. Remembrance and Identity of the Descendants of the Perpetrators and the Victims of the Holocaust",
pages = "78-90",
doi = "10.2298/FID1203078M"
}
Milidrag, P.,& Matejić, J.. (2012). Diskurs postgeneracije. Sećanje i identitet potomaka počinilaca i žrtava holokausta. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 78-90.
https://doi.org/10.2298/FID1203078M
Milidrag P, Matejić J. Diskurs postgeneracije. Sećanje i identitet potomaka počinilaca i žrtava holokausta. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2012;:78-90.
doi:10.2298/FID1203078M .
Milidrag, Predrag, Matejić, Julija, "Diskurs postgeneracije. Sećanje i identitet potomaka počinilaca i žrtava holokausta" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2012):78-90,
https://doi.org/10.2298/FID1203078M . .

Granice poboljšanja : tri lika boljeg (od) čoveka

Milidrag, Predrag; Krstić, Predrag

(2012)

TY - JOUR
AU - Krstić, Predrag
PY - 2012
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/409
AB - Using the representations of science, fiction and science fiction, this article attempts to sketch out a certain line of development in the history of representation of the enhanced human. First it was thought that chemicals could temporarily or permanently improve his natural abilities, then artificial substitutes, inserts and accessories dominated the vision of his improvement. The most recent possibility announced is the fundamental morphological transformation of his biological composition into a completely unrecognizable, amorphous “entity” capable of taking any form. This trajectory of “improvement” of human capacities could be regarded as a gradual advancement in the realization of the pledge of traditional humanism: that man is special precisely for being able to become anything he chooses.
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Granice poboljšanja : tri lika boljeg (od) čoveka
T1 - The Better Human, the Better Than Human : Limits of Enhancement
SP - 124
EP - 144
DO - 10.2298/FID1202124K
ER - 
@article{
editor = "Milidrag, Predrag",
author = "Krstić, Predrag",
year = "2012",
abstract = "Using the representations of science, fiction and science fiction, this article attempts to sketch out a certain line of development in the history of representation of the enhanced human. First it was thought that chemicals could temporarily or permanently improve his natural abilities, then artificial substitutes, inserts and accessories dominated the vision of his improvement. The most recent possibility announced is the fundamental morphological transformation of his biological composition into a completely unrecognizable, amorphous “entity” capable of taking any form. This trajectory of “improvement” of human capacities could be regarded as a gradual advancement in the realization of the pledge of traditional humanism: that man is special precisely for being able to become anything he chooses.",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Granice poboljšanja : tri lika boljeg (od) čoveka, The Better Human, the Better Than Human : Limits of Enhancement",
pages = "124-144",
doi = "10.2298/FID1202124K"
}
Milidrag, P.,& Krstić, P.. (2012). Granice poboljšanja : tri lika boljeg (od) čoveka. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 124-144.
https://doi.org/10.2298/FID1202124K
Milidrag P, Krstić P. Granice poboljšanja : tri lika boljeg (od) čoveka. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2012;:124-144.
doi:10.2298/FID1202124K .
Milidrag, Predrag, Krstić, Predrag, "Granice poboljšanja : tri lika boljeg (od) čoveka" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2012):124-144,
https://doi.org/10.2298/FID1202124K . .