Zorić, Aleksandra

Link to this page

Authority KeyName Variants
1ff656b7-9d7f-45d5-a061-cf05e4081143
 • Zorić, Aleksandra (1)
Projects

Author's Bibliography

O razlici između Dijemove i Kvajnove holističke teze

Zorić, Aleksandra

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2014)

TY - JOUR
AU - Zorić, Aleksandra
PY - 2014
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1326
AB - Iako između Dijema i Kvajna postoje brojne sličnosti, čini se da postoje jaki argumenti u prilog tvrđenju da ono što možemo izolovati kao Kvajnovu tezu, Dijem ne bi bio sklon da prihvati. Dijemova holistička teza zajednička je obojici autora: empirijska tvrđenja su međusobno povezana na način da ne možemo govoriti o opovrgavanju ili potvrđivanju izolovanih iskaza. Kako je, kao što ćemo u nastavku videti, Kvajnov holizam radikalniji, njegova teza postaje tvrđenje da uvek možemo zadržati neki pojedinačni iskaz tako što ćemo izvršiti izmene u drugim delovima sistema. Pokušaćemo da pokažemo, kako bismo Dijemu mogli s pravom da pripišemo samo prvo tvrđenje, da ove dve teze nisu identične i da nisu identične sa onim što se u literaturi naziva tezom subdeterminacije. Kao što ćemo videti u nastavku, ni jedna ni druga teza ne govore o mogućnosti empirijski ekvivalentnih teorija. One su pre svega holističke teze koje uz neke, dodatne, pretpostavke povlače tezu subdeterminacije.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - O razlici između Dijemove i Kvajnove holističke teze
T1 - On the Difference Between Duhem and Quine’s Theses
SP - 193
EP - 207
DO - 10.2298/FID1401193Z
ER - 
@article{
author = "Zorić, Aleksandra",
year = "2014",
abstract = "Iako između Dijema i Kvajna postoje brojne sličnosti, čini se da postoje jaki argumenti u prilog tvrđenju da ono što možemo izolovati kao Kvajnovu tezu, Dijem ne bi bio sklon da prihvati. Dijemova holistička teza zajednička je obojici autora: empirijska tvrđenja su međusobno povezana na način da ne možemo govoriti o opovrgavanju ili potvrđivanju izolovanih iskaza. Kako je, kao što ćemo u nastavku videti, Kvajnov holizam radikalniji, njegova teza postaje tvrđenje da uvek možemo zadržati neki pojedinačni iskaz tako što ćemo izvršiti izmene u drugim delovima sistema. Pokušaćemo da pokažemo, kako bismo Dijemu mogli s pravom da pripišemo samo prvo tvrđenje, da ove dve teze nisu identične i da nisu identične sa onim što se u literaturi naziva tezom subdeterminacije. Kao što ćemo videti u nastavku, ni jedna ni druga teza ne govore o mogućnosti empirijski ekvivalentnih teorija. One su pre svega holističke teze koje uz neke, dodatne, pretpostavke povlače tezu subdeterminacije.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "O razlici između Dijemove i Kvajnove holističke teze, On the Difference Between Duhem and Quine’s Theses",
pages = "193-207",
doi = "10.2298/FID1401193Z"
}
Zorić, A.. (2014). O razlici između Dijemove i Kvajnove holističke teze. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 193-207.
https://doi.org/10.2298/FID1401193Z
Zorić A. O razlici između Dijemove i Kvajnove holističke teze. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2014;:193-207.
doi:10.2298/FID1401193Z .
Zorić, Aleksandra, "O razlici između Dijemove i Kvajnove holističke teze" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2014):193-207,
https://doi.org/10.2298/FID1401193Z . .