Prole, Dragan

Link to this page

Authority KeyName Variants
4fec6c76-2db1-4263-9026-4c0db3a68544
 • Prole, Dragan (6)
Projects

Author's Bibliography

Polemology and xenology: Waldenfels and the sting of the alien

Prole, Dragan

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2018)

TY - JOUR
AU - Prole, Dragan
PY - 2018
UR - http://journal.instifdt.bg.ac.rs/index.php?journal=fid&page=article&op=view&path%5B%5D=679
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1819
AB - After explaining why phenomenology of the alien cannot be counted
among traditional philosophical disciplines, the author explores why all
of European history can be read as the “shading of the alien” (Verblendung
des Fremden), although not in the sense of mere disregarding, neglecting
or denying of the alien, but disciplining it, manipulating and exploiting
it. The alien has not been forgotten for centuries, it was always in the
European focus, but only as an instance through which the sense of
power was traditionally constructed. Following the basic presumptions
of Bernhard Waldenfels’ phenomenology of the alien the article presents
the shading of the alien as analogous to the process of its naturalization.
As if the tradition of European colonialism can be best understood in
the key of maître et possesseur de’l étranger. That is to say, the European
legacy shows, in an extraordinary manner, that the alien can be transformed
into a resource, from which we can appropriate and assimilate everything.
A crucial insight for Waldenfels is also that strangeness is not reducible
to a narrow segment of reality, whether it is culture, religion or art-based,
because strangeness is a radical dimension that transcends all regions.
AB - Nakon razjašnjavanja zbog čega fenomenologija stranog ne može biti ubrojana među tradicionalne filozofske discipline, autor ispituje zašto bi celokupna evropska istorija mogla biti čitana kao „zasenčenje stranog“, ali ne u smislu pukog odbacivanja, zanemarivanja ili poricanja stranog, nego njegovog disciplinovanja, manipulisanja, eksploatisanja. Strano nije bilo vekovima zaboravljeno, ono je uvek bilo u evropskom fokusu, ali samo kao instanca posredstvom koje je tradicionalno konstruisan osećaj moći. Prateći osnovne pretpostavke fenomenologije stranog Bernharda Valdenfelsa, članak uočava zasenčenje stranog kao analogno procesu njegove naturalizacije. Kao da tradicija evropskog kolonijalizma može biti najbolje shvaćena zahvaljujući ključu gospodar i vlasnik stranog. Rečju, evropsko nasleđe na izuzetan način pokazuje da strano može biti transformisano u resurs od kojeg možemo da prisvojimo i asimilujemo sve što nam može biti od koristi. Valdenfelsov presudan uvid glasi da stranost ne može biti svedena na uzak segment realnosti, bila ona vezana za kulturu, umetnost ili religiju, jer je ona radikalna dimenzija koja transcendira sve regije.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Polemology and xenology: Waldenfels and the sting of the alien
T1 - Polemologija i ksenologija: Valdenfels i žaoka stranog
IS - 3
VL - 29
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1819
ER - 
@article{
author = "Prole, Dragan",
year = "2018",
abstract = "After explaining why phenomenology of the alien cannot be counted
among traditional philosophical disciplines, the author explores why all
of European history can be read as the “shading of the alien” (Verblendung
des Fremden), although not in the sense of mere disregarding, neglecting
or denying of the alien, but disciplining it, manipulating and exploiting
it. The alien has not been forgotten for centuries, it was always in the
European focus, but only as an instance through which the sense of
power was traditionally constructed. Following the basic presumptions
of Bernhard Waldenfels’ phenomenology of the alien the article presents
the shading of the alien as analogous to the process of its naturalization.
As if the tradition of European colonialism can be best understood in
the key of maître et possesseur de’l étranger. That is to say, the European
legacy shows, in an extraordinary manner, that the alien can be transformed
into a resource, from which we can appropriate and assimilate everything.
A crucial insight for Waldenfels is also that strangeness is not reducible
to a narrow segment of reality, whether it is culture, religion or art-based,
because strangeness is a radical dimension that transcends all regions., Nakon razjašnjavanja zbog čega fenomenologija stranog ne može biti ubrojana među tradicionalne filozofske discipline, autor ispituje zašto bi celokupna evropska istorija mogla biti čitana kao „zasenčenje stranog“, ali ne u smislu pukog odbacivanja, zanemarivanja ili poricanja stranog, nego njegovog disciplinovanja, manipulisanja, eksploatisanja. Strano nije bilo vekovima zaboravljeno, ono je uvek bilo u evropskom fokusu, ali samo kao instanca posredstvom koje je tradicionalno konstruisan osećaj moći. Prateći osnovne pretpostavke fenomenologije stranog Bernharda Valdenfelsa, članak uočava zasenčenje stranog kao analogno procesu njegove naturalizacije. Kao da tradicija evropskog kolonijalizma može biti najbolje shvaćena zahvaljujući ključu gospodar i vlasnik stranog. Rečju, evropsko nasleđe na izuzetan način pokazuje da strano može biti transformisano u resurs od kojeg možemo da prisvojimo i asimilujemo sve što nam može biti od koristi. Valdenfelsov presudan uvid glasi da stranost ne može biti svedena na uzak segment realnosti, bila ona vezana za kulturu, umetnost ili religiju, jer je ona radikalna dimenzija koja transcendira sve regije.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Polemology and xenology: Waldenfels and the sting of the alien, Polemologija i ksenologija: Valdenfels i žaoka stranog",
number = "3",
volume = "29",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1819"
}
Prole, D.. (2018). Polemology and xenology: Waldenfels and the sting of the alien. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 29(3).
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1819
Prole D. Polemology and xenology: Waldenfels and the sting of the alien. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2018;29(3).
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1819 .
Prole, Dragan, "Polemology and xenology: Waldenfels and the sting of the alien" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 29, no. 3 (2018),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1819 .

Pasivnost i niveliranje Huserl, Hajdeger i Hugo Bal

Prole, Dragan

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2016)

TY - JOUR
AU - Prole, Dragan
PY - 2016
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/384
AB - Prvi deo rada ispituje srodnost u dijagnozama savremenosti kod Huga Bala i Martina Hajdegera. Oba mislioca prepoznaju niveliranje kao važnu osobe- nost svoga vremena. Niveliranje o kojem govori Bal poistovećeno je sa apoka- liptičnim ukidanjem ljudskosti. Do njega dolazi tako što se sve ljudske tvorevine ispostavljaju kao jednako vredne, što postaje moguće tek nakon što najpre biva ukinuta vrednosna vertikala, zahvaljujući kojoj se nekada vrhunsko delo razliko- valo od prosečnog. Kod Hajdegera je niveliranje poistovećeno sa pervertiranim oblicima radoznalosti. Za razliku od nekadašnjih oblika radoznalosti, kojima je bila zajednička volja za dubljim uvidom, savremena radoznalost je krajnje površna, prepuštena bez ograda svim utiscima za koje se ispostavi da nadilaze očekivano i već viđeno. U drugom delu rada ispituje se Huserlov pojam pasivne sinteze da bi se intervencija fenomenologije posmatrala iz perspektive dekonstrukcije uči- naka niveliranja. Autor zaključuje da ona za rezultat ima upozorenje da se posred- stvom prirodne subjektivnosti i konvencionalnih oblika znanja ne možemo zašti- titi od sveta kojem smo izloženi, na osnovu čega je nužan povratak izvornoj subjektivnosti, što je zajednićka ideja avangardista i fenomenologa.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Pasivnost i niveliranje Huserl, Hajdeger i Hugo Bal
SP - 225
EP - 236
DO - 10.2298/FID1601225P
ER - 
@article{
author = "Prole, Dragan",
year = "2016",
abstract = "Prvi deo rada ispituje srodnost u dijagnozama savremenosti kod Huga Bala i Martina Hajdegera. Oba mislioca prepoznaju niveliranje kao važnu osobe- nost svoga vremena. Niveliranje o kojem govori Bal poistovećeno je sa apoka- liptičnim ukidanjem ljudskosti. Do njega dolazi tako što se sve ljudske tvorevine ispostavljaju kao jednako vredne, što postaje moguće tek nakon što najpre biva ukinuta vrednosna vertikala, zahvaljujući kojoj se nekada vrhunsko delo razliko- valo od prosečnog. Kod Hajdegera je niveliranje poistovećeno sa pervertiranim oblicima radoznalosti. Za razliku od nekadašnjih oblika radoznalosti, kojima je bila zajednička volja za dubljim uvidom, savremena radoznalost je krajnje površna, prepuštena bez ograda svim utiscima za koje se ispostavi da nadilaze očekivano i već viđeno. U drugom delu rada ispituje se Huserlov pojam pasivne sinteze da bi se intervencija fenomenologije posmatrala iz perspektive dekonstrukcije uči- naka niveliranja. Autor zaključuje da ona za rezultat ima upozorenje da se posred- stvom prirodne subjektivnosti i konvencionalnih oblika znanja ne možemo zašti- titi od sveta kojem smo izloženi, na osnovu čega je nužan povratak izvornoj subjektivnosti, što je zajednićka ideja avangardista i fenomenologa.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Pasivnost i niveliranje Huserl, Hajdeger i Hugo Bal",
pages = "225-236",
doi = "10.2298/FID1601225P"
}
Prole, D.. (2016). Pasivnost i niveliranje Huserl, Hajdeger i Hugo Bal. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 225-236.
https://doi.org/10.2298/FID1601225P
Prole D. Pasivnost i niveliranje Huserl, Hajdeger i Hugo Bal. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2016;:225-236.
doi:10.2298/FID1601225P .
Prole, Dragan, "Pasivnost i niveliranje Huserl, Hajdeger i Hugo Bal" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2016):225-236,
https://doi.org/10.2298/FID1601225P . .

Kant i romantičarska ontologija

Jovanov, Rastko; Prole, Dragan

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2015)

TY - JOUR
AU - Prole, Dragan
PY - 2015
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/283
AB - U prvom delu rada autor prikazuje posebnosti romantičarskog shvatanja subjektivnosti. Na osnovu pretpostavke daje čovek tek neznatni deo onoga što bi mogao da bude, romantičari ističu imperativ beskonačne subjektivnosti. Odustajući odpodele među filozofskim disciplinama, romantičari traže jedinstvo duha u povesti. Odnos između Kanta i romantizma najpre se razmatra na osnovu pojmova anarhije i nomadskog duha, koji Kant na početku predgovora prvom izdanju Kritike čistog uma ističe kao simptome krize metafizike. Ono što je za Kanta izvor krize romantičari prisvajaju kao konstitutivne momente subjektivnosti koja raskida sa svakom supstancijom. Nastojeći da izradi skicu ontologije postajanja, Fridrih Šlegel evocira Platonov pojam ontos on, ali ga više ne dovodi u vezu sa objektivnim bićem nego sa procesom ostvarivanja individuiranog ideala. Autor zaključuje daje ontologija postajanja kod romantičara ujedno i metafizika subjektivnosti kojoj je iznad svega stalo do izvornosti, samosvojnosti i originalnosti, do integracije Kantovog pojma dinamički uzvišenog usred filozofskog govora o istinskom biću.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo / Philosophy and Society
T1 - Kant i romantičarska ontologija
SP - 47
EP - 68
DO - 10.2298/FID1501047P
ER - 
@article{
editor = "Jovanov, Rastko",
author = "Prole, Dragan",
year = "2015",
abstract = "U prvom delu rada autor prikazuje posebnosti romantičarskog shvatanja subjektivnosti. Na osnovu pretpostavke daje čovek tek neznatni deo onoga što bi mogao da bude, romantičari ističu imperativ beskonačne subjektivnosti. Odustajući odpodele među filozofskim disciplinama, romantičari traže jedinstvo duha u povesti. Odnos između Kanta i romantizma najpre se razmatra na osnovu pojmova anarhije i nomadskog duha, koji Kant na početku predgovora prvom izdanju Kritike čistog uma ističe kao simptome krize metafizike. Ono što je za Kanta izvor krize romantičari prisvajaju kao konstitutivne momente subjektivnosti koja raskida sa svakom supstancijom. Nastojeći da izradi skicu ontologije postajanja, Fridrih Šlegel evocira Platonov pojam ontos on, ali ga više ne dovodi u vezu sa objektivnim bićem nego sa procesom ostvarivanja individuiranog ideala. Autor zaključuje daje ontologija postajanja kod romantičara ujedno i metafizika subjektivnosti kojoj je iznad svega stalo do izvornosti, samosvojnosti i originalnosti, do integracije Kantovog pojma dinamički uzvišenog usred filozofskog govora o istinskom biću.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo / Philosophy and Society",
title = "Kant i romantičarska ontologija",
pages = "47-68",
doi = "10.2298/FID1501047P"
}
Jovanov, R.,& Prole, D.. (2015). Kant i romantičarska ontologija. in Filozofija i društvo / Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 47-68.
https://doi.org/10.2298/FID1501047P
Jovanov R, Prole D. Kant i romantičarska ontologija. in Filozofija i društvo / Philosophy and Society. 2015;:47-68.
doi:10.2298/FID1501047P .
Jovanov, Rastko, Prole, Dragan, "Kant i romantičarska ontologija" in Filozofija i društvo / Philosophy and Society (2015):47-68,
https://doi.org/10.2298/FID1501047P . .

Gordost bez Lucifera

Lošonc, Alpar; Prole, Dragan; Krstić, Predrag

(Novi Sad : Adresa, 2014)

TY - CHAP
AU - Krstić, Predrag
PY - 2014
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/373
PB - Novi Sad : Adresa
T2 - Gordost
T1 - Gordost bez Lucifera
SP - 183
EP - 216
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_373
ER - 
@inbook{
editor = "Lošonc, Alpar, Prole, Dragan",
author = "Krstić, Predrag",
year = "2014",
publisher = "Novi Sad : Adresa",
journal = "Gordost",
booktitle = "Gordost bez Lucifera",
pages = "183-216",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_373"
}
Lošonc, A., Prole, D.,& Krstić, P.. (2014). Gordost bez Lucifera. in Gordost
Novi Sad : Adresa., 183-216.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_373
Lošonc A, Prole D, Krstić P. Gordost bez Lucifera. in Gordost. 2014;:183-216.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_373 .
Lošonc, Alpar, Prole, Dragan, Krstić, Predrag, "Gordost bez Lucifera" in Gordost (2014):183-216,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_373 .

Istraživanje kao podrška nastavi filozofije : prva decenija časopisa Arhe

Jovanov, Rastko; Prole, Dragan

(2013)

TY - JOUR
AU - Prole, Dragan
PY - 2013
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/710
AB - The author describes the first decade of the philosophical journal Arhe, founded by the Department of Philosophy, University of Novi Sad in 2004. From the very beginning, the editorial policy has put a strong emphasis on topics related to the current curriculum, in order to broaden and deepen the present bibliography with original contributions mostly written by university professors and instructors. A recognizable feature of the journal is that it gives an opportunity to young authors to publish their first articles, and does so in a great number of languages. By means of a problem oriented critical outline of the general idea of the journal Arche, the author presents the leading topics, the choice which has guided the works in translation, guest lectures, round tables and other activities recorded within the journal’s sections.
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Istraživanje kao podrška nastavi filozofije : prva decenija časopisa Arhe
T1 - Investigation as Support in Teaching Philosophy
The First Decade of the Journal Arche
SP - 16
EP - 32
DO - 10.2298/FID1302016P
ER - 
@article{
editor = "Jovanov, Rastko",
author = "Prole, Dragan",
year = "2013",
abstract = "The author describes the first decade of the philosophical journal Arhe, founded by the Department of Philosophy, University of Novi Sad in 2004. From the very beginning, the editorial policy has put a strong emphasis on topics related to the current curriculum, in order to broaden and deepen the present bibliography with original contributions mostly written by university professors and instructors. A recognizable feature of the journal is that it gives an opportunity to young authors to publish their first articles, and does so in a great number of languages. By means of a problem oriented critical outline of the general idea of the journal Arche, the author presents the leading topics, the choice which has guided the works in translation, guest lectures, round tables and other activities recorded within the journal’s sections.",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Istraživanje kao podrška nastavi filozofije : prva decenija časopisa Arhe, Investigation as Support in Teaching Philosophy
The First Decade of the Journal Arche",
pages = "16-32",
doi = "10.2298/FID1302016P"
}
Jovanov, R.,& Prole, D.. (2013). Istraživanje kao podrška nastavi filozofije : prva decenija časopisa Arhe. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 16-32.
https://doi.org/10.2298/FID1302016P
Jovanov R, Prole D. Istraživanje kao podrška nastavi filozofije : prva decenija časopisa Arhe. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2013;:16-32.
doi:10.2298/FID1302016P .
Jovanov, Rastko, Prole, Dragan, "Istraživanje kao podrška nastavi filozofije : prva decenija časopisa Arhe" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2013):16-32,
https://doi.org/10.2298/FID1302016P . .

Hajdegerovi egzistencijali povesnosti – izvornost ili konstrukcija?

Prole, Dragan

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2007)

TY - JOUR
AU - Prole, Dragan
PY - 2007
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1351
AB - Uprkos proklamovanim emancipacijskim namerama, mehanizam ideje o jedinstvenoj povesti čovečanstva sa Hajdegerovog stanovišta delovao je kao zagovornik niveliranja autentičnog tubivstvovanja, služi tako pre njegovom porobljavanju nego njegovom oslobađanju. Hajdegerova rasprava o povesnosti počiva na odbacivanju pojma povesti, odnosno Hegelovog pojma svetske povesti. Opravdanje te korekcije pronađeno je u neizbežnoj opoziciji između saznanja povesti i ispitivanja povesnog bivstvovanja, čija vlastita struktura leži u egzistencijalno-vremenskim mogućnostima događanja. U tvrdnji da izvorno razumevanje ne može ponuditi opšte znanje za sve, otvara se celokupna problematičnost Hajdegerove pozicije. Ona naime počiva na tezi da svet javnosti ne nudi racionalnost i da s obzirom na javnost tu bivstvovanje nema ništa, na šta bi se moglo osloniti.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Hajdegerovi egzistencijali povesnosti – izvornost ili konstrukcija?
SP - 49
EP - 86
DO - 10.2298/FID0732049P
ER - 
@article{
author = "Prole, Dragan",
year = "2007",
abstract = "Uprkos proklamovanim emancipacijskim namerama, mehanizam ideje o jedinstvenoj povesti čovečanstva sa Hajdegerovog stanovišta delovao je kao zagovornik niveliranja autentičnog tubivstvovanja, služi tako pre njegovom porobljavanju nego njegovom oslobađanju. Hajdegerova rasprava o povesnosti počiva na odbacivanju pojma povesti, odnosno Hegelovog pojma svetske povesti. Opravdanje te korekcije pronađeno je u neizbežnoj opoziciji između saznanja povesti i ispitivanja povesnog bivstvovanja, čija vlastita struktura leži u egzistencijalno-vremenskim mogućnostima događanja. U tvrdnji da izvorno razumevanje ne može ponuditi opšte znanje za sve, otvara se celokupna problematičnost Hajdegerove pozicije. Ona naime počiva na tezi da svet javnosti ne nudi racionalnost i da s obzirom na javnost tu bivstvovanje nema ništa, na šta bi se moglo osloniti.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Hajdegerovi egzistencijali povesnosti – izvornost ili konstrukcija?",
pages = "49-86",
doi = "10.2298/FID0732049P"
}
Prole, D.. (2007). Hajdegerovi egzistencijali povesnosti – izvornost ili konstrukcija?. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 49-86.
https://doi.org/10.2298/FID0732049P
Prole D. Hajdegerovi egzistencijali povesnosti – izvornost ili konstrukcija?. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2007;:49-86.
doi:10.2298/FID0732049P .
Prole, Dragan, "Hajdegerovi egzistencijali povesnosti – izvornost ili konstrukcija?" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2007):49-86,
https://doi.org/10.2298/FID0732049P . .