Antonijević, Pavle

Link to this page

Authority KeyName Variants
512e7c7f-3b88-4d57-a9ab-cd072be7dd08
 • Antonijević, Pavle (2)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Mogućnost radikalne alternative za 21. vek: teorija demokratije Abdulaha Odžalana

Antonijević, Pavle

(Beograd: Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka, 2022)

TY - JOUR
AU - Antonijević, Pavle
PY - 2022
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2776
AB - U radu se analizira teorija demokratije višegodišnjeg lidera Radničke partije Kurdistana (PKK), Abdulaha Odžalana. Trenutna široka primena participativnih metoda odlučivanja u lokalnim skupštinama i većima u severnoj Siriji ovu temu čini posebno aktuelnom. Cilj je ispitati osnove teorijskih gledišta Abdulaha Odžalana u razumevanju demokratije, politike i države. Kao polazna tačka u istraživanju, posebno je predstavljen Odžalanov koncept „demokratske civilizacije”. Drugi deo rada zalazi u pitanje demokratskog konfederalizma i kritike države. Zaključna teza je da je Odžalan u značajnoj meri uspešno razradio zaokruženi sistem demokratske civilizacije, omogućivši svom modelu demokratskog konfederalizma prostor lišen kapitalizma, predstavništva i države. Sa druge strane, slabost njegove teorije se ogleda u ambivalentnom odnosu prema postojećim strukturama države sa nedovoljno razrađenom idejom o „međusobnoj koegzistenciji države i demokratije”.
PB - Beograd: Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka
T2 - Godišnjak Fakulteta političkih nauka
T1 - Mogućnost radikalne alternative za 21. vek: teorija demokratije Abdulaha Odžalana
IS - 28
VL - 16
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2776
ER - 
@article{
author = "Antonijević, Pavle",
year = "2022",
abstract = "U radu se analizira teorija demokratije višegodišnjeg lidera Radničke partije Kurdistana (PKK), Abdulaha Odžalana. Trenutna široka primena participativnih metoda odlučivanja u lokalnim skupštinama i većima u severnoj Siriji ovu temu čini posebno aktuelnom. Cilj je ispitati osnove teorijskih gledišta Abdulaha Odžalana u razumevanju demokratije, politike i države. Kao polazna tačka u istraživanju, posebno je predstavljen Odžalanov koncept „demokratske civilizacije”. Drugi deo rada zalazi u pitanje demokratskog konfederalizma i kritike države. Zaključna teza je da je Odžalan u značajnoj meri uspešno razradio zaokruženi sistem demokratske civilizacije, omogućivši svom modelu demokratskog konfederalizma prostor lišen kapitalizma, predstavništva i države. Sa druge strane, slabost njegove teorije se ogleda u ambivalentnom odnosu prema postojećim strukturama države sa nedovoljno razrađenom idejom o „međusobnoj koegzistenciji države i demokratije”.",
publisher = "Beograd: Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka",
journal = "Godišnjak Fakulteta političkih nauka",
title = "Mogućnost radikalne alternative za 21. vek: teorija demokratije Abdulaha Odžalana",
number = "28",
volume = "16",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2776"
}
Antonijević, P.. (2022). Mogućnost radikalne alternative za 21. vek: teorija demokratije Abdulaha Odžalana. in Godišnjak Fakulteta političkih nauka
Beograd: Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka., 16(28).
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2776
Antonijević P. Mogućnost radikalne alternative za 21. vek: teorija demokratije Abdulaha Odžalana. in Godišnjak Fakulteta političkih nauka. 2022;16(28).
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2776 .
Antonijević, Pavle, "Mogućnost radikalne alternative za 21. vek: teorija demokratije Abdulaha Odžalana" in Godišnjak Fakulteta političkih nauka, 16, no. 28 (2022),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2776 .

Primena teorija građanske neposlušnosti analizom radničkih štrajkova u socijalističkoj Jugoslaviji (1958-1980)

Antonijević, Pavle

(Beograd : Udruženje za političke nauke Srbije; Fakultet političkih nauka, 2022)

TY - CONF
AU - Antonijević, Pavle
PY - 2022
UR - http://www.upns.rs/sites/default/files/2023-03/Drustvena%20pravda%20u%20postkomunistickim%20drustvima.pdf
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2791
AB - U radu se analiziraju radnički štrajkovi u socijalističkoj Jugoslaviji primenomteorije građanske neposlušnosti. Cilj istraživanja je pokušaj sagledavanja rad-ničkih štrajkova identifikacijom pojedinih elemenata građanske neposlušnosti.Razmatraju se brojna pitanja u vezi legalnosti akcije, njene nenasilne prirode ijavnog karaktera. Teorijski okvir istraživanja prati dominantno shvatanje pojmagrađanske neposlušnosti, koje taj čin definiše kao otvoreno i nenasilno kršenjezakona u činu apela na javno shvatanje morala. Međutim, kod određenih aspe-kata pristupano je uz uvažavanje razlika među pojedinim tradicijama u okviruove teorije. Istraživanjem je utvrđeno da se radnički štrajkovi u socijalističkoj Jugoslaviji mogu značajnim delom tretirati kao svojevrsni oblik građanske ne-poslušnosti. Način razumevanja građanske neposlušnosti u okviru demokrat-skog krila Šermanove podele, posebno pogoduje ovoj tezi.
PB - Beograd : Udruženje za političke nauke Srbije; Fakultet političkih nauka
C3 - Društvena pravda u postkomunističkim društvima : zbornik radova sa redovne međunarodne konferencije Udruženja za političke nauke Srbije održane 24-25. 09. 2022. u Beogradu
T1 - Primena teorija građanske neposlušnosti analizom radničkih štrajkova u socijalističkoj Jugoslaviji (1958-1980)
SP - 168
EP - 185
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2791
ER - 
@conference{
author = "Antonijević, Pavle",
year = "2022",
abstract = "U radu se analiziraju radnički štrajkovi u socijalističkoj Jugoslaviji primenomteorije građanske neposlušnosti. Cilj istraživanja je pokušaj sagledavanja rad-ničkih štrajkova identifikacijom pojedinih elemenata građanske neposlušnosti.Razmatraju se brojna pitanja u vezi legalnosti akcije, njene nenasilne prirode ijavnog karaktera. Teorijski okvir istraživanja prati dominantno shvatanje pojmagrađanske neposlušnosti, koje taj čin definiše kao otvoreno i nenasilno kršenjezakona u činu apela na javno shvatanje morala. Međutim, kod određenih aspe-kata pristupano je uz uvažavanje razlika među pojedinim tradicijama u okviruove teorije. Istraživanjem je utvrđeno da se radnički štrajkovi u socijalističkoj Jugoslaviji mogu značajnim delom tretirati kao svojevrsni oblik građanske ne-poslušnosti. Način razumevanja građanske neposlušnosti u okviru demokrat-skog krila Šermanove podele, posebno pogoduje ovoj tezi.",
publisher = "Beograd : Udruženje za političke nauke Srbije; Fakultet političkih nauka",
journal = "Društvena pravda u postkomunističkim društvima : zbornik radova sa redovne međunarodne konferencije Udruženja za političke nauke Srbije održane 24-25. 09. 2022. u Beogradu",
title = "Primena teorija građanske neposlušnosti analizom radničkih štrajkova u socijalističkoj Jugoslaviji (1958-1980)",
pages = "168-185",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2791"
}
Antonijević, P.. (2022). Primena teorija građanske neposlušnosti analizom radničkih štrajkova u socijalističkoj Jugoslaviji (1958-1980). in Društvena pravda u postkomunističkim društvima : zbornik radova sa redovne međunarodne konferencije Udruženja za političke nauke Srbije održane 24-25. 09. 2022. u Beogradu
Beograd : Udruženje za političke nauke Srbije; Fakultet političkih nauka., 168-185.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2791
Antonijević P. Primena teorija građanske neposlušnosti analizom radničkih štrajkova u socijalističkoj Jugoslaviji (1958-1980). in Društvena pravda u postkomunističkim društvima : zbornik radova sa redovne međunarodne konferencije Udruženja za političke nauke Srbije održane 24-25. 09. 2022. u Beogradu. 2022;:168-185.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2791 .
Antonijević, Pavle, "Primena teorija građanske neposlušnosti analizom radničkih štrajkova u socijalističkoj Jugoslaviji (1958-1980)" in Društvena pravda u postkomunističkim društvima : zbornik radova sa redovne međunarodne konferencije Udruženja za političke nauke Srbije održane 24-25. 09. 2022. u Beogradu (2022):168-185,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2791 .