Bala, Marko

Link to this page

Authority KeyName Variants
acbd703d-81d9-474e-8ea0-ac9996f65362
 • Bala, Marko (1)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Rat za dušu sociologije: sukob dveju vizija sociologije u kontekstu društvenih promena druge polovine xx veka

Bala, Marko

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2023)

TY - JOUR
AU - Bala, Marko
PY - 2023
UR - https://kritika.instifdt.bg.ac.rs/index.php/kc/article/view/127/221
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2834
AB - U radu se razmatraju supstancijalne promene u sociologiji koje su
nastupile šezdesetih godina prošlog veka. Primenjujući metod kontekstualne
analize, ove promene u identitetu sociologa situiramo u
kontekst društvenih promena druge polovine XX veka, odnosno u
kontekst svetske revolucije 1968. i kulturnih ratova. Stoga su Volerstinova
svetsko-sistemska perspektiva i Hartmanova istorija kulturnih
ratova poslužile kao teorijski fundament za razumevanje društveno-
istorijskog konteksta u kojem se odigrala metamorfoza sociološke
nauke. Autor u radu iznosi tri komplementarne tvrdnje. Prva je da
se šezdesetih godina prošlog veka sociologija, kao i ostatak naučne
zajednice, našla zahvaćena burnim društvenim zbivanjima tog vremena.
Sledeća tvrdnja je da je sociologija, za razliku od ostalih akademskih
disciplina, usled ovih društvenih previranja i sâma prošla
kroz dalekosežne transformativne procese. Naposletku, autor zastupa
mišljenje da sukob dveju dijametralno suprotnih vizija sociologije,
sukob onoga što je Fridriks nazvao „svešteničkim i proročkim modusom“,
treba posmatrati kao obračun Nove levice i reakcionarnog dela
Stare levice u okviru sociološke zajednice. Doprinos ovog rada ogleda
se u identifikaciji, sistematizaciji i interpretaciji socioloških ratova.
AB - The paper considers substantial changes in sociology which started in the sixties. By using the method of contextual analysis, these changes in the sociologist’s identity are situated in the context of social changes in the second half of the XX century, that is, in the context of the world revolution of 1968 and the culture wars. Therefore, Wallerstein’s world-system perspective and Hartman’s history of the culture wars served as a theoretical foundation for understanding the socio-historical context in which a metamorphosis of the sociological science took place. In the paper, the author presents three complementary contentions. The first one is that during the sixties sociology, like the rest of the scholarly community, found itself drawn into the tumultuous social events of that time. The next contention is that sociology itself, unlike other academic disciplines, has undergone far-reaching transformative processes as a consequence of these social upheavals. Lastly, the author contends that a conflict of two diametrically opposed visions of sociology, a conflict of what Friedrichs designated as “the priestly and the prophetic mode”, should be perceived as a clash of the New Left and the reactionary fraction of the Old Left within the sociological community. The main contribution of this paper is the identification, systematization and interpretation of the sociology wars.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva
T1 - Rat za dušu sociologije: sukob dveju vizija sociologije u kontekstu društvenih promena druge polovine xx veka
T1 - A War for the Soul Of Sociology: A Conflict of Two Visions Of Sociology in the Context of Social Changes in the Second Half of the XX Century
IS - 1
VL - 4
SP - 111
EP - 138
DO - 10.5281/zenodo.7983731
ER - 
@article{
author = "Bala, Marko",
year = "2023",
abstract = "U radu se razmatraju supstancijalne promene u sociologiji koje su
nastupile šezdesetih godina prošlog veka. Primenjujući metod kontekstualne
analize, ove promene u identitetu sociologa situiramo u
kontekst društvenih promena druge polovine XX veka, odnosno u
kontekst svetske revolucije 1968. i kulturnih ratova. Stoga su Volerstinova
svetsko-sistemska perspektiva i Hartmanova istorija kulturnih
ratova poslužile kao teorijski fundament za razumevanje društveno-
istorijskog konteksta u kojem se odigrala metamorfoza sociološke
nauke. Autor u radu iznosi tri komplementarne tvrdnje. Prva je da
se šezdesetih godina prošlog veka sociologija, kao i ostatak naučne
zajednice, našla zahvaćena burnim društvenim zbivanjima tog vremena.
Sledeća tvrdnja je da je sociologija, za razliku od ostalih akademskih
disciplina, usled ovih društvenih previranja i sâma prošla
kroz dalekosežne transformativne procese. Naposletku, autor zastupa
mišljenje da sukob dveju dijametralno suprotnih vizija sociologije,
sukob onoga što je Fridriks nazvao „svešteničkim i proročkim modusom“,
treba posmatrati kao obračun Nove levice i reakcionarnog dela
Stare levice u okviru sociološke zajednice. Doprinos ovog rada ogleda
se u identifikaciji, sistematizaciji i interpretaciji socioloških ratova., The paper considers substantial changes in sociology which started in the sixties. By using the method of contextual analysis, these changes in the sociologist’s identity are situated in the context of social changes in the second half of the XX century, that is, in the context of the world revolution of 1968 and the culture wars. Therefore, Wallerstein’s world-system perspective and Hartman’s history of the culture wars served as a theoretical foundation for understanding the socio-historical context in which a metamorphosis of the sociological science took place. In the paper, the author presents three complementary contentions. The first one is that during the sixties sociology, like the rest of the scholarly community, found itself drawn into the tumultuous social events of that time. The next contention is that sociology itself, unlike other academic disciplines, has undergone far-reaching transformative processes as a consequence of these social upheavals. Lastly, the author contends that a conflict of two diametrically opposed visions of sociology, a conflict of what Friedrichs designated as “the priestly and the prophetic mode”, should be perceived as a clash of the New Left and the reactionary fraction of the Old Left within the sociological community. The main contribution of this paper is the identification, systematization and interpretation of the sociology wars.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva",
title = "Rat za dušu sociologije: sukob dveju vizija sociologije u kontekstu društvenih promena druge polovine xx veka, A War for the Soul Of Sociology: A Conflict of Two Visions Of Sociology in the Context of Social Changes in the Second Half of the XX Century",
number = "1",
volume = "4",
pages = "111-138",
doi = "10.5281/zenodo.7983731"
}
Bala, M.. (2023). Rat za dušu sociologije: sukob dveju vizija sociologije u kontekstu društvenih promena druge polovine xx veka. in Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 4(1), 111-138.
https://doi.org/10.5281/zenodo.7983731
Bala M. Rat za dušu sociologije: sukob dveju vizija sociologije u kontekstu društvenih promena druge polovine xx veka. in Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva. 2023;4(1):111-138.
doi:10.5281/zenodo.7983731 .
Bala, Marko, "Rat za dušu sociologije: sukob dveju vizija sociologije u kontekstu društvenih promena druge polovine xx veka" in Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva, 4, no. 1 (2023):111-138,
https://doi.org/10.5281/zenodo.7983731 . .