Mihailović, Vojislav

Link to this page

Authority KeyName Variants
7808012d-a718-40c4-b1aa-bfcac5c10282
 • Mihailović, Vojislav (3)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Protesti protiv nasilja: Istraživanje javnog mnjenja i stavova učesnika protesta

Mihailović, Vojislav; Pavićević, Gordana; Ilić, Vujo

(Beograd: Crta, 2023)

TY - RPRT
AU - Mihailović, Vojislav
AU - Pavićević, Gordana
AU - Ilić, Vujo
PY - 2023
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2885
AB - Cilj istraživanja bio je ispitivanje stavova građana i građanki Srbije o protestima „Srbija protiv nasilja” koji su se održavali tokom maja i juna 2023. kao i o drugim društvenim i političkim temama. Istraživanje se sastojalo iz dva anketna ispitivanja: učesnika protesta održanog 03. juna 2023. u Beogradu, i javnog mnjenja građana Srbije, sprovedenog od 10. do 15. juna 2023.
PB - Beograd: Crta
T1 - Protesti protiv nasilja: Istraživanje javnog mnjenja i stavova učesnika protesta
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2885
ER - 
@techreport{
author = "Mihailović, Vojislav and Pavićević, Gordana and Ilić, Vujo",
year = "2023",
abstract = "Cilj istraživanja bio je ispitivanje stavova građana i građanki Srbije o protestima „Srbija protiv nasilja” koji su se održavali tokom maja i juna 2023. kao i o drugim društvenim i političkim temama. Istraživanje se sastojalo iz dva anketna ispitivanja: učesnika protesta održanog 03. juna 2023. u Beogradu, i javnog mnjenja građana Srbije, sprovedenog od 10. do 15. juna 2023.",
publisher = "Beograd: Crta",
title = "Protesti protiv nasilja: Istraživanje javnog mnjenja i stavova učesnika protesta",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2885"
}
Mihailović, V., Pavićević, G.,& Ilić, V.. (2023). Protesti protiv nasilja: Istraživanje javnog mnjenja i stavova učesnika protesta. 
Beograd: Crta..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2885
Mihailović V, Pavićević G, Ilić V. Protesti protiv nasilja: Istraživanje javnog mnjenja i stavova učesnika protesta. 2023;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2885 .
Mihailović, Vojislav, Pavićević, Gordana, Ilić, Vujo, "Protesti protiv nasilja: Istraživanje javnog mnjenja i stavova učesnika protesta" (2023),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2885 .

Stavovi građana Srbije o učešću u demokratskim procesima 2022.

Mihailović, Vojislav; Ilić, Vujo; Pavićević, Gordana

(Beograd: Crta, 2023)

TY - RPRT
AU - Mihailović, Vojislav
AU - Ilić, Vujo
AU - Pavićević, Gordana
PY - 2023
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2777
AB - Cilj istraživanja bio je utvrđivanje stavova građana i građanki Srbije u vezi sa političkim pitanjima, kao i stepena njihove spremnosti da učestvuju u demokratskim procesima koji podrazumevaju niz različitih oblika građanske participacije - od glasanja na izborima do pokretanja i učešća u akcijama. Istraživanje predstavlja svojevrsni prikaz demokratskog stanja društva. Mera u kojoj su
građani i građanke spremni da se uključe u društvene procese, da iskoriste svoja građanska prava i utiču na donosioce odluka su važni pokazatelji „zdravlja“ jedne demokratije. Istraživanje „Učešće građana u demokratskim procesima u Srbiji“ Crta sprovodi svake godine počev od 2013, pa ovo predstavlja deseti talas istraživanja.
PB - Beograd: Crta
T1 - Stavovi građana Srbije o učešću u demokratskim procesima 2022.
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2777
ER - 
@techreport{
author = "Mihailović, Vojislav and Ilić, Vujo and Pavićević, Gordana",
year = "2023",
abstract = "Cilj istraživanja bio je utvrđivanje stavova građana i građanki Srbije u vezi sa političkim pitanjima, kao i stepena njihove spremnosti da učestvuju u demokratskim procesima koji podrazumevaju niz različitih oblika građanske participacije - od glasanja na izborima do pokretanja i učešća u akcijama. Istraživanje predstavlja svojevrsni prikaz demokratskog stanja društva. Mera u kojoj su
građani i građanke spremni da se uključe u društvene procese, da iskoriste svoja građanska prava i utiču na donosioce odluka su važni pokazatelji „zdravlja“ jedne demokratije. Istraživanje „Učešće građana u demokratskim procesima u Srbiji“ Crta sprovodi svake godine počev od 2013, pa ovo predstavlja deseti talas istraživanja.",
publisher = "Beograd: Crta",
title = "Stavovi građana Srbije o učešću u demokratskim procesima 2022.",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2777"
}
Mihailović, V., Ilić, V.,& Pavićević, G.. (2023). Stavovi građana Srbije o učešću u demokratskim procesima 2022.. 
Beograd: Crta..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2777
Mihailović V, Ilić V, Pavićević G. Stavovi građana Srbije o učešću u demokratskim procesima 2022.. 2023;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2777 .
Mihailović, Vojislav, Ilić, Vujo, Pavićević, Gordana, "Stavovi građana Srbije o učešću u demokratskim procesima 2022." (2023),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2777 .

Politički stavovi građana Srbije - jesen 2022

Ilić, Vujo; Mihailović, Vojislav; Pavićević, Gordana; Stojilović, Darko

(Beograd: Crta, 2022)

TY - RPRT
AU - Ilić, Vujo
AU - Mihailović, Vojislav
AU - Pavićević, Gordana
AU - Stojilović, Darko
PY - 2022
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2698
AB - Cilj istraživanja bio je uvid u stavove građana i građanki Srbije u vezi sa glavnim društvenim i političkim temama, unutrašnjim i spoljnopolitičkim. Ispitani su načini informisanja o društveno-političkim temama, stavovi o demokratiji i aktuelnim pitanjima domaće politike, stavovi o učešću građana u aktivnostima na lokalnom nivou, o glasanju na izborima i kvalitetu izbornog procesa, stavovi prema kosovskom dijalogu, stavovi prema EU integracijama, odnosima Srbije sa EU i Rusijom, i odnosima sa zemljama regiona, kao i o ratu u Ukrajini i poziciji koju bi Srbija trebalo da zauzme.
PB - Beograd: Crta
T1 - Politički stavovi građana Srbije - jesen 2022
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2698
ER - 
@techreport{
author = "Ilić, Vujo and Mihailović, Vojislav and Pavićević, Gordana and Stojilović, Darko",
year = "2022",
abstract = "Cilj istraživanja bio je uvid u stavove građana i građanki Srbije u vezi sa glavnim društvenim i političkim temama, unutrašnjim i spoljnopolitičkim. Ispitani su načini informisanja o društveno-političkim temama, stavovi o demokratiji i aktuelnim pitanjima domaće politike, stavovi o učešću građana u aktivnostima na lokalnom nivou, o glasanju na izborima i kvalitetu izbornog procesa, stavovi prema kosovskom dijalogu, stavovi prema EU integracijama, odnosima Srbije sa EU i Rusijom, i odnosima sa zemljama regiona, kao i o ratu u Ukrajini i poziciji koju bi Srbija trebalo da zauzme.",
publisher = "Beograd: Crta",
title = "Politički stavovi građana Srbije - jesen 2022",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2698"
}
Ilić, V., Mihailović, V., Pavićević, G.,& Stojilović, D.. (2022). Politički stavovi građana Srbije - jesen 2022. 
Beograd: Crta..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2698
Ilić V, Mihailović V, Pavićević G, Stojilović D. Politički stavovi građana Srbije - jesen 2022. 2022;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2698 .
Ilić, Vujo, Mihailović, Vojislav, Pavićević, Gordana, Stojilović, Darko, "Politički stavovi građana Srbije - jesen 2022" (2022),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2698 .