Korać, Srđan

Link to this page

Authority KeyName Variants
6aa7055c-a5e1-4ed0-9fa7-ace8495a9124
 • Korać, Srđan (7)
Projects

Author's Bibliography

Uloga organizacija građanskog društva u konstituisanju antikorupcijske politike u Srbiji

Bulatović, Aleksandra; Korać, Srđan

(Beograd: Institut za političke studije, 2023)

TY - JOUR
AU - Bulatović, Aleksandra
AU - Korać, Srđan
PY - 2023
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2816
AB - Рад истражује како су организације грађанског друштва у Србији, након политичких промена започетих 5. октобра 2000. године, одиграле суштинску улогу у артикулисању корупције као виталног јавног питања, подизању свести јавности и вршењу притиска на тадашње власти да уврсти ово питање у политички дневни ред. Наша анализа се фокусира на два нивоа активности организација грађанског друштва: 1) истраживачке напоре у циљу правилног разумевања феноменологије корупције као првог корака ка доброј концептуализацији различитих антикорупцијских мера, и 2) образовне иницијативе које имају за циљ преношење знања и добре праксе у погледу методологије и политике борбе против корупције из постиндустријских друштава и других посткомунистичких земаља. Временски оквир наше анализе обухвата период од 5. октобра 2000. до децембра 2005. године, који видимо као почетну фазу ангажовања организација цивилног друштва у антикорупцијској политици у Србији, пре доношења прве националне антикорупцијске стратегије. Упркос широком спектру активности и скромним ресурсима, организације грађанског друштва су имале утицај на деловање власти, јавних институција и медија. Аутори закључују да су антикорупцијска достигнућа српских организација грађанског друштва у посматраном периоду била релативно ограничена хроничним дефицитом политичке, професионалне и моралне одговорности свих друштвених актера, а што је све посредно исход „системске грешке” у стратешком осмишљавању јавних политика у борби против корупције – непрепознавање одсуства партиципативне политичке културе.
AB - The paper illuminates how civil society organisations in Serbia, in the aftermath of the political changes initiated on 5 October 2000, played the essential role in articulating corruption as a vital public issue, raising awareness of the public, and putting pressure on the then governments to include this issue in the political agenda. Our analysis focuses on two planes of civil society organisations activities: 1) research efforts aimed at properly understanding the phenomenology of corruption as the first step towards sound conceptualisation of various anti-corruption measures, and 2) educational initiatives aimed at transferring knowledge and good practice in anti-corruption methodology and policies from post-industrial societies and other post-communist countries. The timeframe of our analysis embraces the period from 5 October 2000 to December 2005, which we see as the initial phase of engaging civil society organisations in anti-corruption policy in Serbia, before the National Anti-Corruption Strategy was adopted. After the changes in October 2000, civil society organizations in Serbia have acted as a significant factor in raising public awareness of corruption as well as in building anti-corruption institutional and normative infrastructure. From campaigns that targeted all stakeholders (citizens, media, business sector, decision makers) aiming at changing their priorities and interests, to participating in the set-up of public policies in the field of rule of law and monitoring the implementation of anti-corruption laws and strategic commitment, civil society organisations that operated within very wide range of activities, successfully influenced both the institutions and the general public. Despite wide range of activities and modest resources, civil society organisations had an impact on actions of the government, public institutions, and the media. The fight against corruption became one of the central issues in the then Serbia’s political debate. Yet the anti-corruption achievements of Serbian civil society organisations in the period 2000–2005, were limited due to a chronic deficit of political, professional, and moral responsibility of all social actors, resulting in “systemic error” of public policies strategic design aimed at combating corruption – the lack of a participatory political culture. The lack of a participatory political culture in citizen action has limited efficiency in achieving development policy goals, and in implementation and monitoring of public policies relevant to curbing corruption. Belief has been established, that citizens do not ask questions and therefore do not have the power to exercise policy influence nor to shape the environment in which they live. As the concept of political community is a special construct based on democracy and human rights, non-inclusiveness as previously outlined here destructively affected society by making deeper asymmetries of all kinds due to disintegrating influence that prevents the final community constitution through democratic institutions.
PB - Beograd: Institut za političke studije
T2 - Srpska politička misao
T1 - Uloga organizacija građanskog društva u konstituisanju antikorupcijske politike u Srbiji
IS - 1
VL - 73
SP - 101
EP - 123
DO - 10.5937/spm79-42800
ER - 
@article{
author = "Bulatović, Aleksandra and Korać, Srđan",
year = "2023",
abstract = "Рад истражује како су организације грађанског друштва у Србији, након политичких промена започетих 5. октобра 2000. године, одиграле суштинску улогу у артикулисању корупције као виталног јавног питања, подизању свести јавности и вршењу притиска на тадашње власти да уврсти ово питање у политички дневни ред. Наша анализа се фокусира на два нивоа активности организација грађанског друштва: 1) истраживачке напоре у циљу правилног разумевања феноменологије корупције као првог корака ка доброј концептуализацији различитих антикорупцијских мера, и 2) образовне иницијативе које имају за циљ преношење знања и добре праксе у погледу методологије и политике борбе против корупције из постиндустријских друштава и других посткомунистичких земаља. Временски оквир наше анализе обухвата период од 5. октобра 2000. до децембра 2005. године, који видимо као почетну фазу ангажовања организација цивилног друштва у антикорупцијској политици у Србији, пре доношења прве националне антикорупцијске стратегије. Упркос широком спектру активности и скромним ресурсима, организације грађанског друштва су имале утицај на деловање власти, јавних институција и медија. Аутори закључују да су антикорупцијска достигнућа српских организација грађанског друштва у посматраном периоду била релативно ограничена хроничним дефицитом политичке, професионалне и моралне одговорности свих друштвених актера, а што је све посредно исход „системске грешке” у стратешком осмишљавању јавних политика у борби против корупције – непрепознавање одсуства партиципативне политичке културе., The paper illuminates how civil society organisations in Serbia, in the aftermath of the political changes initiated on 5 October 2000, played the essential role in articulating corruption as a vital public issue, raising awareness of the public, and putting pressure on the then governments to include this issue in the political agenda. Our analysis focuses on two planes of civil society organisations activities: 1) research efforts aimed at properly understanding the phenomenology of corruption as the first step towards sound conceptualisation of various anti-corruption measures, and 2) educational initiatives aimed at transferring knowledge and good practice in anti-corruption methodology and policies from post-industrial societies and other post-communist countries. The timeframe of our analysis embraces the period from 5 October 2000 to December 2005, which we see as the initial phase of engaging civil society organisations in anti-corruption policy in Serbia, before the National Anti-Corruption Strategy was adopted. After the changes in October 2000, civil society organizations in Serbia have acted as a significant factor in raising public awareness of corruption as well as in building anti-corruption institutional and normative infrastructure. From campaigns that targeted all stakeholders (citizens, media, business sector, decision makers) aiming at changing their priorities and interests, to participating in the set-up of public policies in the field of rule of law and monitoring the implementation of anti-corruption laws and strategic commitment, civil society organisations that operated within very wide range of activities, successfully influenced both the institutions and the general public. Despite wide range of activities and modest resources, civil society organisations had an impact on actions of the government, public institutions, and the media. The fight against corruption became one of the central issues in the then Serbia’s political debate. Yet the anti-corruption achievements of Serbian civil society organisations in the period 2000–2005, were limited due to a chronic deficit of political, professional, and moral responsibility of all social actors, resulting in “systemic error” of public policies strategic design aimed at combating corruption – the lack of a participatory political culture. The lack of a participatory political culture in citizen action has limited efficiency in achieving development policy goals, and in implementation and monitoring of public policies relevant to curbing corruption. Belief has been established, that citizens do not ask questions and therefore do not have the power to exercise policy influence nor to shape the environment in which they live. As the concept of political community is a special construct based on democracy and human rights, non-inclusiveness as previously outlined here destructively affected society by making deeper asymmetries of all kinds due to disintegrating influence that prevents the final community constitution through democratic institutions.",
publisher = "Beograd: Institut za političke studije",
journal = "Srpska politička misao",
title = "Uloga organizacija građanskog društva u konstituisanju antikorupcijske politike u Srbiji",
number = "1",
volume = "73",
pages = "101-123",
doi = "10.5937/spm79-42800"
}
Bulatović, A.,& Korać, S.. (2023). Uloga organizacija građanskog društva u konstituisanju antikorupcijske politike u Srbiji. in Srpska politička misao
Beograd: Institut za političke studije., 73(1), 101-123.
https://doi.org/10.5937/spm79-42800
Bulatović A, Korać S. Uloga organizacija građanskog društva u konstituisanju antikorupcijske politike u Srbiji. in Srpska politička misao. 2023;73(1):101-123.
doi:10.5937/spm79-42800 .
Bulatović, Aleksandra, Korać, Srđan, "Uloga organizacija građanskog društva u konstituisanju antikorupcijske politike u Srbiji" in Srpska politička misao, 73, no. 1 (2023):101-123,
https://doi.org/10.5937/spm79-42800 . .

Etika kriminalističko-obaveštajnog rada

Fatić, Aleksandar; Korać, Srđan; Bulatović, Aleksandra

(Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2013)

TY - BOOK
AU - Fatić, Aleksandar
AU - Korać, Srđan
AU - Bulatović, Aleksandra
PY - 2013
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1218
PB - Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu
T1 - Etika kriminalističko-obaveštajnog rada
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1218
ER - 
@book{
author = "Fatić, Aleksandar and Korać, Srđan and Bulatović, Aleksandra",
year = "2013",
publisher = "Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu",
title = "Etika kriminalističko-obaveštajnog rada",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1218"
}
Fatić, A., Korać, S.,& Bulatović, A.. (2013). Etika kriminalističko-obaveštajnog rada. 
Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1218
Fatić A, Korać S, Bulatović A. Etika kriminalističko-obaveštajnog rada. 2013;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1218 .
Fatić, Aleksandar, Korać, Srđan, Bulatović, Aleksandra, "Etika kriminalističko-obaveštajnog rada" (2013),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1218 .

Etika kriminalističko-obaveštajnog rada

Fatić, Aleksandar; Korać, Srđan; Bulatović, Aleksandra

(Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2013)

TY - BOOK
AU - Fatić, Aleksandar
AU - Korać, Srđan
AU - Bulatović, Aleksandra
PY - 2013
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/132
PB - Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu
T1 - Etika kriminalističko-obaveštajnog rada
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_132
ER - 
@book{
author = "Fatić, Aleksandar and Korać, Srđan and Bulatović, Aleksandra",
year = "2013",
publisher = "Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu",
title = "Etika kriminalističko-obaveštajnog rada",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_132"
}
Fatić, A., Korać, S.,& Bulatović, A.. (2013). Etika kriminalističko-obaveštajnog rada. 
Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_132
Fatić A, Korać S, Bulatović A. Etika kriminalističko-obaveštajnog rada. 2013;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_132 .
Fatić, Aleksandar, Korać, Srđan, Bulatović, Aleksandra, "Etika kriminalističko-obaveštajnog rada" (2013),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_132 .

Etički standardi za kriminalističko-obaveštajni rad

Fatić, Aleksandar; Korać, Srđan; Bulatović, Aleksandra

(Beograd : Centar za bezbednosne studije, 2011)

TY - BOOK
AU - Fatić, Aleksandar
AU - Korać, Srđan
AU - Bulatović, Aleksandra
PY - 2011
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1202
PB - Beograd : Centar za bezbednosne studije
T1 - Etički standardi za kriminalističko-obaveštajni rad
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1202
ER - 
@book{
author = "Fatić, Aleksandar and Korać, Srđan and Bulatović, Aleksandra",
year = "2011",
publisher = "Beograd : Centar za bezbednosne studije",
title = "Etički standardi za kriminalističko-obaveštajni rad",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1202"
}
Fatić, A., Korać, S.,& Bulatović, A.. (2011). Etički standardi za kriminalističko-obaveštajni rad. 
Beograd : Centar za bezbednosne studije..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1202
Fatić A, Korać S, Bulatović A. Etički standardi za kriminalističko-obaveštajni rad. 2011;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1202 .
Fatić, Aleksandar, Korać, Srđan, Bulatović, Aleksandra, "Etički standardi za kriminalističko-obaveštajni rad" (2011),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1202 .

Empathy in Diplomacy

Fatić, Aleksandar; Korać, Srđan; Bulatović, Aleksandra

(Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2011)

TY - JOUR
AU - Fatić, Aleksandar
AU - Korać, Srđan
AU - Bulatović, Aleksandra
PY - 2011
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/440
PB - Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu
T2 - Review of International Affairs
T1 - Empathy in Diplomacy
SP - 5
EP - 13
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_440
ER - 
@article{
author = "Fatić, Aleksandar and Korać, Srđan and Bulatović, Aleksandra",
year = "2011",
publisher = "Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu",
journal = "Review of International Affairs",
title = "Empathy in Diplomacy",
pages = "5-13",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_440"
}
Fatić, A., Korać, S.,& Bulatović, A.. (2011). Empathy in Diplomacy. in Review of International Affairs
Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu., 5-13.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_440
Fatić A, Korać S, Bulatović A. Empathy in Diplomacy. in Review of International Affairs. 2011;:5-13.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_440 .
Fatić, Aleksandar, Korać, Srđan, Bulatović, Aleksandra, "Empathy in Diplomacy" in Review of International Affairs (2011):5-13,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_440 .

Razvoj moderne srpske države u kontekstu korupcije

Bulatović, Aleksandra; Korać, Srđan

(Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 2006)

TY - CHAP
AU - Bulatović, Aleksandra
AU - Korać, Srđan
PY - 2006
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2551
AB - Sagledavanje odnosa korupcije i razvoja moderne srpske države zahteva razmatranje dejstva više međusobno povezanih činilaca. Istorijske okolnosti koje su kroz devetnaesti i dvadeseti vek pratile obnovu srpske državotvorne i nacionalne ideje nisu pogodovale pokretanju trajnijih političkih procesa koji bi učvrstili demokratske ustanove i blagotvorno delovali na jačanje građanskog društva i tržišne privrede. Nasuprot tome, istorijske okolnosti povoljno su uticale na stvaranje tolerantnog stava prema korupciji. Sklonost ka trpljenju samovoljnog postupanja nosilaca vlasti olakšala je uspostavljanje neformalnih mreža korupcije. Hroničan manjak građanske hrabrosti da se nametnuti korupcijski odnos raskine podstakao je, a potom vremenom produbio, nepoverenje naroda u značaj demokratije za ostvarenje ličnog blagostanja. Pragmatična procena građana da će jedino hod „linijom manjeg otpora” doneti rezultate u komunikaciji sa državnim aparatom podrila je temelje demokratskog poretka pri samom pokušaju njegove izgradnje. Doprinos razumevanju fenomenologije korupcije u kontekstu stvaranja modernse srpske države autori daju kroz podsećanje na koren sukoba u društvu (uvek je povezan sa nastojanjem da se sprovede pretežniji, važniji interes), na poverenje (javnosti želi da vidi na vlasti ljude u koje može da ima poverenje), na značaj i posledice revizije istorije, kao i na uzročnoposledičnu vezu traganja i nalaženja u kontekstu pogrešnih identite kao pribežišta jednog društva.
AB - Understanding the relationship between corruption and the development of the modern Serbian state requires consideration of the effects of several interrelated factors. The historical circumstances that accompanied the renewal of the Serbian state-building and national idea throughout the nineteenth and twentieth centuries did not affect the launch of more lasting political processes that would strengthen democratic institutions and have a beneficial effect on strengthening civil society and market economy. In contrast, historical circumstances have favorably influenced the creation of a tolerant attitude towards corruption. The propensity to suffer arbitrary actions by government officials has facilitated the establishment of informal corruption networks. The chronic lack of civic courage to break the imposed corruption relationship has encouraged, and then deepened over time, the people's distrust of the importance of democracy for personal well-being. The pragmatic assessment of the citizens that only a walk "along the line of least resistance" will bring results in communication with the state apparatus has undermined the foundations of the democratic order in the very attempt to build it. The authors contribute to the understanding of the phenomenology of corruption in the context of the creation of a modern Serbian state by recalling the root of conflict in society (always associated with the effort to implement the predominant, important interest), trust (the public wants to see trusted people in power ), the importance and consequences of the revision of history, as well as the causal link between searching and finding in the context of wrong identities as a refuge for a societ
PB - Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
PB - Beograd: Centar za menadžment
T2 - Korupcija i razvoj moderne srpske države
T1 - Razvoj moderne srpske države u kontekstu korupcije
SP - 7
EP - 28
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2551
ER - 
@inbook{
author = "Bulatović, Aleksandra and Korać, Srđan",
year = "2006",
abstract = "Sagledavanje odnosa korupcije i razvoja moderne srpske države zahteva razmatranje dejstva više međusobno povezanih činilaca. Istorijske okolnosti koje su kroz devetnaesti i dvadeseti vek pratile obnovu srpske državotvorne i nacionalne ideje nisu pogodovale pokretanju trajnijih političkih procesa koji bi učvrstili demokratske ustanove i blagotvorno delovali na jačanje građanskog društva i tržišne privrede. Nasuprot tome, istorijske okolnosti povoljno su uticale na stvaranje tolerantnog stava prema korupciji. Sklonost ka trpljenju samovoljnog postupanja nosilaca vlasti olakšala je uspostavljanje neformalnih mreža korupcije. Hroničan manjak građanske hrabrosti da se nametnuti korupcijski odnos raskine podstakao je, a potom vremenom produbio, nepoverenje naroda u značaj demokratije za ostvarenje ličnog blagostanja. Pragmatična procena građana da će jedino hod „linijom manjeg otpora” doneti rezultate u komunikaciji sa državnim aparatom podrila je temelje demokratskog poretka pri samom pokušaju njegove izgradnje. Doprinos razumevanju fenomenologije korupcije u kontekstu stvaranja modernse srpske države autori daju kroz podsećanje na koren sukoba u društvu (uvek je povezan sa nastojanjem da se sprovede pretežniji, važniji interes), na poverenje (javnosti želi da vidi na vlasti ljude u koje može da ima poverenje), na značaj i posledice revizije istorije, kao i na uzročnoposledičnu vezu traganja i nalaženja u kontekstu pogrešnih identite kao pribežišta jednog društva., Understanding the relationship between corruption and the development of the modern Serbian state requires consideration of the effects of several interrelated factors. The historical circumstances that accompanied the renewal of the Serbian state-building and national idea throughout the nineteenth and twentieth centuries did not affect the launch of more lasting political processes that would strengthen democratic institutions and have a beneficial effect on strengthening civil society and market economy. In contrast, historical circumstances have favorably influenced the creation of a tolerant attitude towards corruption. The propensity to suffer arbitrary actions by government officials has facilitated the establishment of informal corruption networks. The chronic lack of civic courage to break the imposed corruption relationship has encouraged, and then deepened over time, the people's distrust of the importance of democracy for personal well-being. The pragmatic assessment of the citizens that only a walk "along the line of least resistance" will bring results in communication with the state apparatus has undermined the foundations of the democratic order in the very attempt to build it. The authors contribute to the understanding of the phenomenology of corruption in the context of the creation of a modern Serbian state by recalling the root of conflict in society (always associated with the effort to implement the predominant, important interest), trust (the public wants to see trusted people in power ), the importance and consequences of the revision of history, as well as the causal link between searching and finding in the context of wrong identities as a refuge for a societ",
publisher = "Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd: Centar za menadžment",
journal = "Korupcija i razvoj moderne srpske države",
booktitle = "Razvoj moderne srpske države u kontekstu korupcije",
pages = "7-28",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2551"
}
Bulatović, A.,& Korać, S.. (2006). Razvoj moderne srpske države u kontekstu korupcije. in Korupcija i razvoj moderne srpske države
Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja., 7-28.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2551
Bulatović A, Korać S. Razvoj moderne srpske države u kontekstu korupcije. in Korupcija i razvoj moderne srpske države. 2006;:7-28.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2551 .
Bulatović, Aleksandra, Korać, Srđan, "Razvoj moderne srpske države u kontekstu korupcije" in Korupcija i razvoj moderne srpske države (2006):7-28,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2551 .

Korupcija i razvoj moderne srpske države

Bulatović, Aleksandra; Korać, Srđan

(Institut za kriminološka i sociološka istraživanja i Centar za menadžment, 2006)

TY - BOOK
AU - Bulatović, Aleksandra
AU - Korać, Srđan
PY - 2006
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2678
AB - Zbornik radova Кorupcija i razvoj moderne srpske države analitički sagledava štetan uticaj fenomena korupcije na obnovu srpske državnosti i na razvojne procese koji su usledili u razdoblju od prvih decenija devetnaestog veka do uspostavljanja komunističkog režima nakon Drugog svetskog rata. Vremensku (istorijsku) postojanost korupcije kao činjenice javnog života potvrdila su otkrivena svedočanstva, zapisi i dokumenti o nastanku, cvetanju i propasti brojnih civilizacija i država. Skoro da u poznatoj istoriji nema političke zajednice gde zloupotreba vladarskog položaja radi ličnog bogaćenja nije makar u kraćem razdoblju razvoja obeležila odnose između onih koji vladaju i onih kojima se vlada. Pojavi korupcije posebno su bili podložni delovi upravnog aparata — preteče savremene javne administracije, koji su pomagali vladaru u obavljanju državnih poslova. Sagledavanje odnosa korupcije i razvoja moderne srpske države zahteva razmatranje dejstva više međusobno povezanih činilaca. Istorijske okolnosti koje su kroz devetnaesti i dvadeseti vek pratile obnovu srpske državotvorne i nacionalne ideje nisu pogodovale pokretanju trajnijih političkih procesa koji bi učvrstili demokratske ustanove i blagotvorno delovali na jačanje građanskog društva i tržišne privrede. Nasuprot tome, istorijske okolnosti povoljno su uticale na stvaranje tolerantnog stava prema korupciji. Zahvaljujući autorskom pristupu u oblikovanju tekstova u knjizi Кorupcija i stvaranje moderne srpske države, činjenice o kojima govori prikupljena arhivska građa su na takav način dovedene u logički sled, da rezultat predstavlja potpun odgovor na osnovni zadatak istoričara, posebno i zato što nam nudi „razumevanje prošlosti kao nekad pluralne stvarnosti, odnosno drugosti prošlosti“ (Latinka Perović). Ova svojevrsna hronika tzv. loše prakse u upravljanju javnim dobrima i javnim interesom, ukazuje i na mogućnosti istorijskog naučnog metoda da doprinese savremenom diskursu javne politike na osnovu „prepoznavanja“ i analogije.
AB - The collection of papers Corruption and Development of the Modern Serbian State analytically examines the harmful impact of the phenomenon of corruption on the renewal of Serbian statehood and on the development processes that followed in the period from the first decades of the nineteenth century to the establishment of the communist regime after World War II. By revealing the anatomy of a series of corruption scandals that have more or less dominated public discourse in Serbia in the last two centuries, the book shows how corruption has changed throughout history but also remained a permanent obstacle to modernizing the state.
PB - Institut za kriminološka i sociološka istraživanja i Centar za menadžment
T1 - Korupcija i razvoj moderne srpske države
T1 - Corruption and development of modern Serbian state
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2678
ER - 
@book{
author = "Bulatović, Aleksandra and Korać, Srđan",
year = "2006",
abstract = "Zbornik radova Кorupcija i razvoj moderne srpske države analitički sagledava štetan uticaj fenomena korupcije na obnovu srpske državnosti i na razvojne procese koji su usledili u razdoblju od prvih decenija devetnaestog veka do uspostavljanja komunističkog režima nakon Drugog svetskog rata. Vremensku (istorijsku) postojanost korupcije kao činjenice javnog života potvrdila su otkrivena svedočanstva, zapisi i dokumenti o nastanku, cvetanju i propasti brojnih civilizacija i država. Skoro da u poznatoj istoriji nema političke zajednice gde zloupotreba vladarskog položaja radi ličnog bogaćenja nije makar u kraćem razdoblju razvoja obeležila odnose između onih koji vladaju i onih kojima se vlada. Pojavi korupcije posebno su bili podložni delovi upravnog aparata — preteče savremene javne administracije, koji su pomagali vladaru u obavljanju državnih poslova. Sagledavanje odnosa korupcije i razvoja moderne srpske države zahteva razmatranje dejstva više međusobno povezanih činilaca. Istorijske okolnosti koje su kroz devetnaesti i dvadeseti vek pratile obnovu srpske državotvorne i nacionalne ideje nisu pogodovale pokretanju trajnijih političkih procesa koji bi učvrstili demokratske ustanove i blagotvorno delovali na jačanje građanskog društva i tržišne privrede. Nasuprot tome, istorijske okolnosti povoljno su uticale na stvaranje tolerantnog stava prema korupciji. Zahvaljujući autorskom pristupu u oblikovanju tekstova u knjizi Кorupcija i stvaranje moderne srpske države, činjenice o kojima govori prikupljena arhivska građa su na takav način dovedene u logički sled, da rezultat predstavlja potpun odgovor na osnovni zadatak istoričara, posebno i zato što nam nudi „razumevanje prošlosti kao nekad pluralne stvarnosti, odnosno drugosti prošlosti“ (Latinka Perović). Ova svojevrsna hronika tzv. loše prakse u upravljanju javnim dobrima i javnim interesom, ukazuje i na mogućnosti istorijskog naučnog metoda da doprinese savremenom diskursu javne politike na osnovu „prepoznavanja“ i analogije., The collection of papers Corruption and Development of the Modern Serbian State analytically examines the harmful impact of the phenomenon of corruption on the renewal of Serbian statehood and on the development processes that followed in the period from the first decades of the nineteenth century to the establishment of the communist regime after World War II. By revealing the anatomy of a series of corruption scandals that have more or less dominated public discourse in Serbia in the last two centuries, the book shows how corruption has changed throughout history but also remained a permanent obstacle to modernizing the state.",
publisher = "Institut za kriminološka i sociološka istraživanja i Centar za menadžment",
title = "Korupcija i razvoj moderne srpske države, Corruption and development of modern Serbian state",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2678"
}
Bulatović, A.,& Korać, S.. (2006). Korupcija i razvoj moderne srpske države. 
Institut za kriminološka i sociološka istraživanja i Centar za menadžment..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2678
Bulatović A, Korać S. Korupcija i razvoj moderne srpske države. 2006;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2678 .
Bulatović, Aleksandra, Korać, Srđan, "Korupcija i razvoj moderne srpske države" (2006),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2678 .