Schmelz, Natascha

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0002-9008-5671
 • Schmelz, Natascha (1)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Igra, istina, identitet: o Gadamerovoj hermeneutičko-ontološkoj estetici

Schmelz, Natascha

(Beograd: Srpsko filozofsko društvo, 2023)

TY - JOUR
AU - Schmelz, Natascha
PY - 2023
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2792
AB - Cilj ovoga rada jeste razmatranje Gadamerove hermeneutičko-ontološke estetike, kroz analizu pojma igre, istine i identiteta, odnosno onoga što Gadamer naziva istinom koja se pojavljuje u umetnosti. Nakon kratkog uvoda i situiranja Gadamerove estetike u odnosu na subjektivističku i pozitivističku tradiciju, razmotriće se redom Gadamerovo shvatanje igre kao niti vodilje ontološke eksplikacije umetnosti iz Istine i metode, istina kao samootkrivanje i, u vezi sa tim, reafirmacija pojma mimesisa i saznanja u umetnosti. Konačno, biće predstavljeno shvatanje identiteta u kontekstu vremenitosti umetničkog dela, kao i hermeneutički identitet onako kako je izložen u Gadamerovom poznijem radu Aktuelnost lepog. U zaključnim razmatranjima biće iznete jedne od najvažnijih recepcija Gadamerove filozofsko-estetičke misli, koje uzimaju u razmatranje njene osnovne komponente: igru, istinu i identitet.
AB - The aim of this paper is the reconsideration of Gadamer’s hermeneutical-ontological aesthetics, through the analysis of the concepts of play, truth and identity. After
a brief introduction and the situating of Gadamer’s aesthetics in relation to the subjective and positivist tradition, it will be respectively discussed Gadamer’s understanding
of play as the clue to the ontological explanation of art in Truth and method, the truth
as self-relevatory and in addition to that the reaffirmation of the concept of mimesis
and knowledge in art. Finally, the identity in the context of the temporality of the artwork, as well as hermeneutic identity exposed in Gadamer’s later work The Relevance
of the Beautiful will be discussed. In the conclusion, some of the most important receptions of Gadamer’s philosophical aesthetic thought will be presented, which aim
is to its basic components: play, truth and identity.
PB - Beograd: Srpsko filozofsko društvo
T2 - Theoria
T1 - Igra, istina, identitet: o Gadamerovoj hermeneutičko-ontološkoj estetici
T1 - Play, Truth, Identity: On Gadamer’s Hermeneutical-Ontological Aesthetics
IS - 1
VL - 66
SP - 77
EP - 88
DO - 10.2298/THEO2301077S
ER - 
@article{
author = "Schmelz, Natascha",
year = "2023",
abstract = "Cilj ovoga rada jeste razmatranje Gadamerove hermeneutičko-ontološke estetike, kroz analizu pojma igre, istine i identiteta, odnosno onoga što Gadamer naziva istinom koja se pojavljuje u umetnosti. Nakon kratkog uvoda i situiranja Gadamerove estetike u odnosu na subjektivističku i pozitivističku tradiciju, razmotriće se redom Gadamerovo shvatanje igre kao niti vodilje ontološke eksplikacije umetnosti iz Istine i metode, istina kao samootkrivanje i, u vezi sa tim, reafirmacija pojma mimesisa i saznanja u umetnosti. Konačno, biće predstavljeno shvatanje identiteta u kontekstu vremenitosti umetničkog dela, kao i hermeneutički identitet onako kako je izložen u Gadamerovom poznijem radu Aktuelnost lepog. U zaključnim razmatranjima biće iznete jedne od najvažnijih recepcija Gadamerove filozofsko-estetičke misli, koje uzimaju u razmatranje njene osnovne komponente: igru, istinu i identitet., The aim of this paper is the reconsideration of Gadamer’s hermeneutical-ontological aesthetics, through the analysis of the concepts of play, truth and identity. After
a brief introduction and the situating of Gadamer’s aesthetics in relation to the subjective and positivist tradition, it will be respectively discussed Gadamer’s understanding
of play as the clue to the ontological explanation of art in Truth and method, the truth
as self-relevatory and in addition to that the reaffirmation of the concept of mimesis
and knowledge in art. Finally, the identity in the context of the temporality of the artwork, as well as hermeneutic identity exposed in Gadamer’s later work The Relevance
of the Beautiful will be discussed. In the conclusion, some of the most important receptions of Gadamer’s philosophical aesthetic thought will be presented, which aim
is to its basic components: play, truth and identity.",
publisher = "Beograd: Srpsko filozofsko društvo",
journal = "Theoria",
title = "Igra, istina, identitet: o Gadamerovoj hermeneutičko-ontološkoj estetici, Play, Truth, Identity: On Gadamer’s Hermeneutical-Ontological Aesthetics",
number = "1",
volume = "66",
pages = "77-88",
doi = "10.2298/THEO2301077S"
}
Schmelz, N.. (2023). Igra, istina, identitet: o Gadamerovoj hermeneutičko-ontološkoj estetici. in Theoria
Beograd: Srpsko filozofsko društvo., 66(1), 77-88.
https://doi.org/10.2298/THEO2301077S
Schmelz N. Igra, istina, identitet: o Gadamerovoj hermeneutičko-ontološkoj estetici. in Theoria. 2023;66(1):77-88.
doi:10.2298/THEO2301077S .
Schmelz, Natascha, "Igra, istina, identitet: o Gadamerovoj hermeneutičko-ontološkoj estetici" in Theoria, 66, no. 1 (2023):77-88,
https://doi.org/10.2298/THEO2301077S . .