Plećaš, Tamara

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0001-8698-3906
 • Plećaš, Tamara (9)
Projects

Author's Bibliography

Medea: Greek myth and peculiar identity

Plećaš, Tamara; Đorđević, Ana

(Beograd: Etnografski institut SANU, 2023)

TY - JOUR
AU - Plećaš, Tamara
AU - Đorđević, Ana
PY - 2023
UR - https://doiserbia.nb.rs/img/doi/0350-0861/2023/0350-08612301045P.pdf
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2849
AB - This paper will primarily focus on the philosophical depictions of Medea’s character and actions. The following identities will be examined: gender (which roles defined a woman in antiquity and are these definitions still relevant today), political (what does it mean to be a foreigner and not belong to a particular political community), and psychological (do passions inevitably lead to a split in the psyche or, on the contrary, constitute it). These will serve as frames that outline Medea’s exceptional (in)humanness in the Greco-Roman society.
PB - Beograd: Etnografski institut SANU
T2 - Glasnik Etnografskog instituta SANU
T1 - Medea: Greek myth and peculiar identity
IS - 1
VL - 71
SP - 45
EP - 62
DO - 10.2298/GEI2301045P
ER - 
@article{
author = "Plećaš, Tamara and Đorđević, Ana",
year = "2023",
abstract = "This paper will primarily focus on the philosophical depictions of Medea’s character and actions. The following identities will be examined: gender (which roles defined a woman in antiquity and are these definitions still relevant today), political (what does it mean to be a foreigner and not belong to a particular political community), and psychological (do passions inevitably lead to a split in the psyche or, on the contrary, constitute it). These will serve as frames that outline Medea’s exceptional (in)humanness in the Greco-Roman society.",
publisher = "Beograd: Etnografski institut SANU",
journal = "Glasnik Etnografskog instituta SANU",
title = "Medea: Greek myth and peculiar identity",
number = "1",
volume = "71",
pages = "45-62",
doi = "10.2298/GEI2301045P"
}
Plećaš, T.,& Đorđević, A.. (2023). Medea: Greek myth and peculiar identity. in Glasnik Etnografskog instituta SANU
Beograd: Etnografski institut SANU., 71(1), 45-62.
https://doi.org/10.2298/GEI2301045P
Plećaš T, Đorđević A. Medea: Greek myth and peculiar identity. in Glasnik Etnografskog instituta SANU. 2023;71(1):45-62.
doi:10.2298/GEI2301045P .
Plećaš, Tamara, Đorđević, Ana, "Medea: Greek myth and peculiar identity" in Glasnik Etnografskog instituta SANU, 71, no. 1 (2023):45-62,
https://doi.org/10.2298/GEI2301045P . .

Pregled tribina i konferencija u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju za 2022. godinu

Marković, Vukan; Plećaš, Tamara

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2023)

TY - DATA
AU - Marković, Vukan
AU - Plećaš, Tamara
PY - 2023
UR - https://journal.instifdt.bg.ac.rs/index.php/fid/article/view/1553
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2813
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo / Philosophy and Society
T1 - Pregled tribina i konferencija u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju za 2022. godinu
IS - 1
VL - 34
SP - 201
EP - 216
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2813
ER - 
@misc{
author = "Marković, Vukan and Plećaš, Tamara",
year = "2023",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo / Philosophy and Society",
title = "Pregled tribina i konferencija u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju za 2022. godinu",
number = "1",
volume = "34",
pages = "201-216",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2813"
}
Marković, V.,& Plećaš, T.. (2023). Pregled tribina i konferencija u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju za 2022. godinu. in Filozofija i društvo / Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 34(1), 201-216.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2813
Marković V, Plećaš T. Pregled tribina i konferencija u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju za 2022. godinu. in Filozofija i društvo / Philosophy and Society. 2023;34(1):201-216.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2813 .
Marković, Vukan, Plećaš, Tamara, "Pregled tribina i konferencija u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju za 2022. godinu" in Filozofija i društvo / Philosophy and Society, 34, no. 1 (2023):201-216,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2813 .

The Roman Stoics on the Emancipatory Potential of the Philosophical Paideia

Plećaš, Tamara

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2023)

TY - JOUR
AU - Plećaš, Tamara
PY - 2023
UR - https://journal.instifdt.bg.ac.rs/index.php/fid/article/view/1539
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2802
AB - The idea that learning liberates or that education emancipates is hardly a novelty, and it can be traced to ancient times and Ancient Greek and Roman philosophy. Thus, in this paper, we aim to express that some of the ideas (like the idea that women and men are equally subject to moral virtue because of their rationality) and educational practices (such as those that encourage students to use their voices and reason independently from any authorities) embraced by well-known Roman Stoics did have emancipatory potential. Particularly important was a requirement that philosophy should be lived outside the classrooms.
AB - Ideja da učenje oslobađa ili, preciznije da obrazovanje emancipuje teško da predstavlja neku novinu, budući da se ta ideja može pratiti sve do antičkog perioda, odnosno grčke i rimske filozofske misli. U ovom radu nastojimo da pokažemo da su neke od ideja (poput ideje da su i žene i muškarci zbog svoje racionalne prirode podjednako podložni vrlini) i obrazovnih praksi (poput prakse kojom se podsticalo iznošenje sopstvenih stavova i korišćenja vlastitog razuma, bez oslanjanja na spoljne autoritete) koje su zastupali neki od dobro poznatih rimskih stoika imale emancipatorski potencijal. Posebnu važnost je nosio zahtev u skladu sa kojim filozofija treba da se živi i van učionica.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo / Philosophy and Society
T1 - The Roman Stoics on the Emancipatory Potential of the Philosophical Paideia
T1 - Rimski stoici o emancipatorskom potencijalu filozofskog obrazovanja
IS - 1
VL - 34
SP - 59
EP - 69
DO - 10.2298/FID2301059P
ER - 
@article{
author = "Plećaš, Tamara",
year = "2023",
abstract = "The idea that learning liberates or that education emancipates is hardly a novelty, and it can be traced to ancient times and Ancient Greek and Roman philosophy. Thus, in this paper, we aim to express that some of the ideas (like the idea that women and men are equally subject to moral virtue because of their rationality) and educational practices (such as those that encourage students to use their voices and reason independently from any authorities) embraced by well-known Roman Stoics did have emancipatory potential. Particularly important was a requirement that philosophy should be lived outside the classrooms., Ideja da učenje oslobađa ili, preciznije da obrazovanje emancipuje teško da predstavlja neku novinu, budući da se ta ideja može pratiti sve do antičkog perioda, odnosno grčke i rimske filozofske misli. U ovom radu nastojimo da pokažemo da su neke od ideja (poput ideje da su i žene i muškarci zbog svoje racionalne prirode podjednako podložni vrlini) i obrazovnih praksi (poput prakse kojom se podsticalo iznošenje sopstvenih stavova i korišćenja vlastitog razuma, bez oslanjanja na spoljne autoritete) koje su zastupali neki od dobro poznatih rimskih stoika imale emancipatorski potencijal. Posebnu važnost je nosio zahtev u skladu sa kojim filozofija treba da se živi i van učionica.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo / Philosophy and Society",
title = "The Roman Stoics on the Emancipatory Potential of the Philosophical Paideia, Rimski stoici o emancipatorskom potencijalu filozofskog obrazovanja",
number = "1",
volume = "34",
pages = "59-69",
doi = "10.2298/FID2301059P"
}
Plećaš, T.. (2023). The Roman Stoics on the Emancipatory Potential of the Philosophical Paideia. in Filozofija i društvo / Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 34(1), 59-69.
https://doi.org/10.2298/FID2301059P
Plećaš T. The Roman Stoics on the Emancipatory Potential of the Philosophical Paideia. in Filozofija i društvo / Philosophy and Society. 2023;34(1):59-69.
doi:10.2298/FID2301059P .
Plećaš, Tamara, "The Roman Stoics on the Emancipatory Potential of the Philosophical Paideia" in Filozofija i društvo / Philosophy and Society, 34, no. 1 (2023):59-69,
https://doi.org/10.2298/FID2301059P . .

Rimski stoici Seneka i Epiktet o epikurejskom hedonizmu i društvenim ulogama filozofa

Plećaš, Tamara; Nišavić, Ivan

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2022)

TY - JOUR
AU - Plećaš, Tamara
AU - Nišavić, Ivan
PY - 2022
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2753
AB - Zadovoljstvo (ἡδονή) se kod epikurejaca i stoika tumači na različite načine, što ujedno predstavlja i najznačajniju tačku neslaganja između ove dve hele­ nističke škole mišljenja, posebno ukoliko govorimo o njihovim etičkim pozicijama. Imajući u vidu da zadovoljstvo može da proistekne i iz određenih društvenih odnosa (i uloga), ovde se u kraćim crtama ispituje stoičko i epikurejsko shvatanje prijateljstva i braka, odnosno političkog delanja – ukazivanjem na sličnosti, ali i razlike koje mogu da se povuku između ove dve helenističke škole.
AB - Epicureans and Roman Stoics interpreted pleasure (ἡδονή) differently from each 
other: for the Epicureans, pleasure was the ultimate good, while most Stoics perceived 
pleasure as something indifferent. This difference in understanding of pleasure is the 
crucial point of a disagreement between these two Hellenistic schools of philosophy, 
in particular if we consider their ethics. This paper examines this difference and highli ghts the significant similarities between the Roman Stoic and the Epicurean positions. 
Further, it briefly explores the Epicurean and the Roman Stoic understanding of social 
relations and philosophers’ role in politics and society.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Theoria
T1 - Rimski stoici Seneka i Epiktet o epikurejskom hedonizmu i društvenim ulogama filozofa
T1 - Roman Stoics Seneca and Epictetus on Epicurean Hedonism and the Social Roles of Philosophers
IS - 3
VL - 65
SP - 5
EP - 19
DO - 10.2298/THEO2203005P
ER - 
@article{
author = "Plećaš, Tamara and Nišavić, Ivan",
year = "2022",
abstract = "Zadovoljstvo (ἡδονή) se kod epikurejaca i stoika tumači na različite načine, što ujedno predstavlja i najznačajniju tačku neslaganja između ove dve hele­ nističke škole mišljenja, posebno ukoliko govorimo o njihovim etičkim pozicijama. Imajući u vidu da zadovoljstvo može da proistekne i iz određenih društvenih odnosa (i uloga), ovde se u kraćim crtama ispituje stoičko i epikurejsko shvatanje prijateljstva i braka, odnosno političkog delanja – ukazivanjem na sličnosti, ali i razlike koje mogu da se povuku između ove dve helenističke škole., Epicureans and Roman Stoics interpreted pleasure (ἡδονή) differently from each 
other: for the Epicureans, pleasure was the ultimate good, while most Stoics perceived 
pleasure as something indifferent. This difference in understanding of pleasure is the 
crucial point of a disagreement between these two Hellenistic schools of philosophy, 
in particular if we consider their ethics. This paper examines this difference and highli ghts the significant similarities between the Roman Stoic and the Epicurean positions. 
Further, it briefly explores the Epicurean and the Roman Stoic understanding of social 
relations and philosophers’ role in politics and society.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Theoria",
title = "Rimski stoici Seneka i Epiktet o epikurejskom hedonizmu i društvenim ulogama filozofa, Roman Stoics Seneca and Epictetus on Epicurean Hedonism and the Social Roles of Philosophers",
number = "3",
volume = "65",
pages = "5-19",
doi = "10.2298/THEO2203005P"
}
Plećaš, T.,& Nišavić, I.. (2022). Rimski stoici Seneka i Epiktet o epikurejskom hedonizmu i društvenim ulogama filozofa. in Theoria
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 65(3), 5-19.
https://doi.org/10.2298/THEO2203005P
Plećaš T, Nišavić I. Rimski stoici Seneka i Epiktet o epikurejskom hedonizmu i društvenim ulogama filozofa. in Theoria. 2022;65(3):5-19.
doi:10.2298/THEO2203005P .
Plećaš, Tamara, Nišavić, Ivan, "Rimski stoici Seneka i Epiktet o epikurejskom hedonizmu i društvenim ulogama filozofa" in Theoria, 65, no. 3 (2022):5-19,
https://doi.org/10.2298/THEO2203005P . .

Oslanjanje na Seneku u kriznim trenucima: slučaj princeze Elizabete od Boemije

Plećaš, Tamara

(Beograd: Srpsko filozofsko društvo, 2022)

TY - JOUR
AU - Plećaš, Tamara
PY - 2022
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2727
AB - U ovom radu se pozivamo na prepisku koju su vodili princeza Elizabeta od Boemije (1618-1680) i francuski filozof Rene Dekart (1596-1650). Analizom određenih segmenata pisama koja su upućivali jedno drugome, uočava se da je Dekart, savetujući Elizabetu i preporučujući joj da čita Seneku, ujedno i sam sledio jednu antičku, ili preciznije, stoičku terapeutsku tehniku. Naime, čini se da je i on, poput stoika, smatrao da filozofija može da pruži svojevrsnu utehu ili potporu u momentima krize, odnosno tokom perioda u kojima se dešavaju određeni životni preokreti.
AB - This paper looks at the correspondence between Princess Elizabeth of Bohemia (1618-1680) and the French philosopher René Descartes (1596-1650). Analyzing specific segments of the letters they addressed to each other, it emerges that Descartes, advising Elizabeth and recommending her to read Seneca, was also following an ancient, or more precisely, Stoic therapeutic technique. Namely, it seems that he, like the Stoics, believed that philosophy could provide a kind of consolation or support in moments of crisis, that is, during specific turbulent moments in life.
PB - Beograd: Srpsko filozofsko društvo
T2 - Theoria
T1 - Oslanjanje na Seneku u kriznim trenucima: slučaj princeze Elizabete od Boemije
T1 - Relying on Seneca in Moments of Crisis: The Case of Princess Elizabeth of Bohemia
IS - 4
VL - 65
SP - 159
EP - 168
DO - 10.2298/THEO2204159P
ER - 
@article{
author = "Plećaš, Tamara",
year = "2022",
abstract = "U ovom radu se pozivamo na prepisku koju su vodili princeza Elizabeta od Boemije (1618-1680) i francuski filozof Rene Dekart (1596-1650). Analizom određenih segmenata pisama koja su upućivali jedno drugome, uočava se da je Dekart, savetujući Elizabetu i preporučujući joj da čita Seneku, ujedno i sam sledio jednu antičku, ili preciznije, stoičku terapeutsku tehniku. Naime, čini se da je i on, poput stoika, smatrao da filozofija može da pruži svojevrsnu utehu ili potporu u momentima krize, odnosno tokom perioda u kojima se dešavaju određeni životni preokreti., This paper looks at the correspondence between Princess Elizabeth of Bohemia (1618-1680) and the French philosopher René Descartes (1596-1650). Analyzing specific segments of the letters they addressed to each other, it emerges that Descartes, advising Elizabeth and recommending her to read Seneca, was also following an ancient, or more precisely, Stoic therapeutic technique. Namely, it seems that he, like the Stoics, believed that philosophy could provide a kind of consolation or support in moments of crisis, that is, during specific turbulent moments in life.",
publisher = "Beograd: Srpsko filozofsko društvo",
journal = "Theoria",
title = "Oslanjanje na Seneku u kriznim trenucima: slučaj princeze Elizabete od Boemije, Relying on Seneca in Moments of Crisis: The Case of Princess Elizabeth of Bohemia",
number = "4",
volume = "65",
pages = "159-168",
doi = "10.2298/THEO2204159P"
}
Plećaš, T.. (2022). Oslanjanje na Seneku u kriznim trenucima: slučaj princeze Elizabete od Boemije. in Theoria
Beograd: Srpsko filozofsko društvo., 65(4), 159-168.
https://doi.org/10.2298/THEO2204159P
Plećaš T. Oslanjanje na Seneku u kriznim trenucima: slučaj princeze Elizabete od Boemije. in Theoria. 2022;65(4):159-168.
doi:10.2298/THEO2204159P .
Plećaš, Tamara, "Oslanjanje na Seneku u kriznim trenucima: slučaj princeze Elizabete od Boemije" in Theoria, 65, no. 4 (2022):159-168,
https://doi.org/10.2298/THEO2204159P . .

Sokrat i Epiktet vs. prva i druga generacija sofista

Plećaš, Tamara

(Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 2021)

TY - JOUR
AU - Plećaš, Tamara
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2729
AB - U radu se ispituje razlika između filozofije i sofistike. Preciznije, raspravlja se o onome što razlikuje Sokrata od sofista svoga vremena te o onome što razlikuje Epikteta od sofista uopće. Dok su sofisti bili prvi profesionalni učitelji, Epiktet slovi za jednog od najvećih učitelja (stoičke) filozofije ikada, a Sokrat je, sudeći po Platonovim riječima, poricao da je uopće bio učitelj, unatoč velikom broju onih koji su smatrali suprotno. Nadaleko poznati po svojim besjedama, sofisti su ponajviše privlačili one koji su željeli biti uspješni političari. Sokrat i Epiktet također su bili izvrsni govornici koje su okruživali političari Atene, odnosno Rima. Ipak, to ih nije činilo sofistima. Ono čemu i Sokrat i Epiktet teže život je u skladu s vrlinom, tj. život u skladu s razumom i filozofijom. Retorika ima instrumentalnu vrijednost i njome se netko može potaknuti na bavljenje filozofijom, ali ona nije dobro po sebi.
AB - The paper discusses the difference between philosophy and sophistry. More precisely, it discusses the differences between Socrates and Sophists of the first generation, as well as the differences between Epictetus and Sophists of both first and second generation. While Sophists were the first professional teachers and Epictetus one of the greatest Stoic teachers of all times, Socrates, according to Plato, denied being a teacher by any means, despite many who thought otherwise. Sophists were known for their speeches that most attracted those with a wish to be successful politicians. Socrates and Epictetus were also excellent orators surrounded by Athenian and Roman politicians. However, that didn’t make them Sophists. Socrates and Epictetus opted for a life in accordance with excellence (virtue) that could be achieved by philosophy rather than rhetoric. Rhetoric could only have instrumental value, not an intrinsic one.
PB - Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo
T2 - Filozofska istraživanja
T1 - Sokrat i Epiktet vs. prva i druga generacija sofista
T1 - Socrates and Epictetus vs. the First and the Second Generation of Sophists
IS - 162
VL - 41
SP - 279
EP - 291
DO - 10.21464/fi41204
ER - 
@article{
author = "Plećaš, Tamara",
year = "2021",
abstract = "U radu se ispituje razlika između filozofije i sofistike. Preciznije, raspravlja se o onome što razlikuje Sokrata od sofista svoga vremena te o onome što razlikuje Epikteta od sofista uopće. Dok su sofisti bili prvi profesionalni učitelji, Epiktet slovi za jednog od najvećih učitelja (stoičke) filozofije ikada, a Sokrat je, sudeći po Platonovim riječima, poricao da je uopće bio učitelj, unatoč velikom broju onih koji su smatrali suprotno. Nadaleko poznati po svojim besjedama, sofisti su ponajviše privlačili one koji su željeli biti uspješni političari. Sokrat i Epiktet također su bili izvrsni govornici koje su okruživali političari Atene, odnosno Rima. Ipak, to ih nije činilo sofistima. Ono čemu i Sokrat i Epiktet teže život je u skladu s vrlinom, tj. život u skladu s razumom i filozofijom. Retorika ima instrumentalnu vrijednost i njome se netko može potaknuti na bavljenje filozofijom, ali ona nije dobro po sebi., The paper discusses the difference between philosophy and sophistry. More precisely, it discusses the differences between Socrates and Sophists of the first generation, as well as the differences between Epictetus and Sophists of both first and second generation. While Sophists were the first professional teachers and Epictetus one of the greatest Stoic teachers of all times, Socrates, according to Plato, denied being a teacher by any means, despite many who thought otherwise. Sophists were known for their speeches that most attracted those with a wish to be successful politicians. Socrates and Epictetus were also excellent orators surrounded by Athenian and Roman politicians. However, that didn’t make them Sophists. Socrates and Epictetus opted for a life in accordance with excellence (virtue) that could be achieved by philosophy rather than rhetoric. Rhetoric could only have instrumental value, not an intrinsic one.",
publisher = "Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo",
journal = "Filozofska istraživanja",
title = "Sokrat i Epiktet vs. prva i druga generacija sofista, Socrates and Epictetus vs. the First and the Second Generation of Sophists",
number = "162",
volume = "41",
pages = "279-291",
doi = "10.21464/fi41204"
}
Plećaš, T.. (2021). Sokrat i Epiktet vs. prva i druga generacija sofista. in Filozofska istraživanja
Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo., 41(162), 279-291.
https://doi.org/10.21464/fi41204
Plećaš T. Sokrat i Epiktet vs. prva i druga generacija sofista. in Filozofska istraživanja. 2021;41(162):279-291.
doi:10.21464/fi41204 .
Plećaš, Tamara, "Sokrat i Epiktet vs. prva i druga generacija sofista" in Filozofska istraživanja, 41, no. 162 (2021):279-291,
https://doi.org/10.21464/fi41204 . .

Female Friendship in Ancient Greece and Rome in Times of Crisis

Plećaš, Tamara

(Belgrade: University of Belgrade, Faculty of Philosophy, 2021)

TY - GEN
AU - Plećaš, Tamara
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2728
AB - This paper aims to show that the idea of a female friendship in Ancient Greece and Rome is possible, even in terms of an “ideal” friendship, i.e. form of a friendship ancient philosophers aspired to. The author of this paper will elucidate the position of women in Greece and Rome and points out that various women actively participated in the work of the philosophical schools and women’s societies. In accordance with the philosophical ideals, “ideal,” “perfect” or “genuine” friends could only be those who possess or at least strive for moral virtue (ἀρετή), while education (παιδεία) was seen as a precondition for acquiring moral virtue. Having in mind that various women met that precondition, it is emphasized that the ideal friendship could be ascribed not only to virtuous men but also to virtuous women. Thus, educated women could potentially be both, “ideal” and “ordinary” friends.
AB - Циљ овог текста је да покаже да је идеја женског пријатељства, током периода античке Грчке и Рима, могућа, па чак и када је реч о „идеалном“ пријатељству, тј. облику пријатељства коме су стремили неки од најпознатијих античких филозофа. Да би то показала, ауторка овог текста, анализира позицију жена у Грчкој и Риму, указујући да су неке од њих активно учествовале у раду филозофских школа или да су биле чланице женских удружења. У складу са филозофским идеалима, „савршено“ или „идеално“ пријатељство је било могуће само међу онима који су поседовали, или макар тежили томе да остваре моралну врлину (ἀρετή), док се образовање (παιδεία) посматрало као предуслов за стицање врлине. Ако имамо у виду да су одређене жене могле да испуне тај предуслов, закључује се да се савршено пријатељство може приписати подједнако и женама и мушкарцима. Наиме, образоване жене могу, у начелу, да буду и „идеалне“, а не само „свакодневне“ пријатељице.
PB - Belgrade: University of Belgrade, Faculty of Philosophy
T2 - Women in Times of Crisis
T1 - Female Friendship in Ancient Greece and Rome in Times of Crisis
SP - 21
EP - 33
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2728
ER - 
@misc{
author = "Plećaš, Tamara",
year = "2021",
abstract = "This paper aims to show that the idea of a female friendship in Ancient Greece and Rome is possible, even in terms of an “ideal” friendship, i.e. form of a friendship ancient philosophers aspired to. The author of this paper will elucidate the position of women in Greece and Rome and points out that various women actively participated in the work of the philosophical schools and women’s societies. In accordance with the philosophical ideals, “ideal,” “perfect” or “genuine” friends could only be those who possess or at least strive for moral virtue (ἀρετή), while education (παιδεία) was seen as a precondition for acquiring moral virtue. Having in mind that various women met that precondition, it is emphasized that the ideal friendship could be ascribed not only to virtuous men but also to virtuous women. Thus, educated women could potentially be both, “ideal” and “ordinary” friends., Циљ овог текста је да покаже да је идеја женског пријатељства, током периода античке Грчке и Рима, могућа, па чак и када је реч о „идеалном“ пријатељству, тј. облику пријатељства коме су стремили неки од најпознатијих античких филозофа. Да би то показала, ауторка овог текста, анализира позицију жена у Грчкој и Риму, указујући да су неке од њих активно учествовале у раду филозофских школа или да су биле чланице женских удружења. У складу са филозофским идеалима, „савршено“ или „идеално“ пријатељство је било могуће само међу онима који су поседовали, или макар тежили томе да остваре моралну врлину (ἀρετή), док се образовање (παιδεία) посматрало као предуслов за стицање врлине. Ако имамо у виду да су одређене жене могле да испуне тај предуслов, закључује се да се савршено пријатељство може приписати подједнако и женама и мушкарцима. Наиме, образоване жене могу, у начелу, да буду и „идеалне“, а не само „свакодневне“ пријатељице.",
publisher = "Belgrade: University of Belgrade, Faculty of Philosophy",
journal = "Women in Times of Crisis",
title = "Female Friendship in Ancient Greece and Rome in Times of Crisis",
pages = "21-33",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2728"
}
Plećaš, T.. (2021). Female Friendship in Ancient Greece and Rome in Times of Crisis. in Women in Times of Crisis
Belgrade: University of Belgrade, Faculty of Philosophy., 21-33.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2728
Plećaš T. Female Friendship in Ancient Greece and Rome in Times of Crisis. in Women in Times of Crisis. 2021;:21-33.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2728 .
Plećaš, Tamara, "Female Friendship in Ancient Greece and Rome in Times of Crisis" in Women in Times of Crisis (2021):21-33,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2728 .

Epiktet, razgovori, Loznica: Karpos, 2017 Epiktet, o pitanjima karaktera i moralnog izbora, Beograd: Srpska književna zadruga, 2019

Plećaš, Tamara

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2020)

TY - JOUR
AU - Plećaš, Tamara
PY - 2020
UR - http://kritika.instifdt.bg.ac.rs/index.php/kc/article/view/18/93
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2116
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva
T1 - Epiktet, razgovori, Loznica: Karpos, 2017 Epiktet, o pitanjima karaktera i moralnog izbora, Beograd: Srpska književna zadruga, 2019
IS - 1
VL - 1
SP - 189
EP - 194
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2116
ER - 
@article{
author = "Plećaš, Tamara",
year = "2020",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva",
title = "Epiktet, razgovori, Loznica: Karpos, 2017 Epiktet, o pitanjima karaktera i moralnog izbora, Beograd: Srpska književna zadruga, 2019",
number = "1",
volume = "1",
pages = "189-194",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2116"
}
Plećaš, T.. (2020). Epiktet, razgovori, Loznica: Karpos, 2017 Epiktet, o pitanjima karaktera i moralnog izbora, Beograd: Srpska književna zadruga, 2019. in Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 1(1), 189-194.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2116
Plećaš T. Epiktet, razgovori, Loznica: Karpos, 2017 Epiktet, o pitanjima karaktera i moralnog izbora, Beograd: Srpska književna zadruga, 2019. in Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva. 2020;1(1):189-194.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2116 .
Plećaš, Tamara, "Epiktet, razgovori, Loznica: Karpos, 2017 Epiktet, o pitanjima karaktera i moralnog izbora, Beograd: Srpska književna zadruga, 2019" in Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva, 1, no. 1 (2020):189-194,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2116 .

Graziano Ranocchia, Christoph Helmig, and Christoph Horn (Eds.), Space in Hellenistic Philosophy. Critical Studies in Ancient Physics, De Gruyter, Berlin 2014.

Plećaš, Tamara

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2017)

TY - JOUR
AU - Plećaš, Tamara
PY - 2017
UR - http://journal.instifdt.bg.ac.rs/index.php?journal=fid&page=article&op=view&path%5B%5D=514&path%5B%5D=480
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1539
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Graziano Ranocchia, Christoph Helmig, and Christoph Horn (Eds.), Space in Hellenistic Philosophy. Critical Studies in Ancient Physics, De Gruyter, Berlin 2014.
IS - 1
VL - 28
SP - 191
EP - 192
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1539
ER - 
@article{
author = "Plećaš, Tamara",
year = "2017",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Graziano Ranocchia, Christoph Helmig, and Christoph Horn (Eds.), Space in Hellenistic Philosophy. Critical Studies in Ancient Physics, De Gruyter, Berlin 2014.",
number = "1",
volume = "28",
pages = "191-192",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1539"
}
Plećaš, T.. (2017). Graziano Ranocchia, Christoph Helmig, and Christoph Horn (Eds.), Space in Hellenistic Philosophy. Critical Studies in Ancient Physics, De Gruyter, Berlin 2014.. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 28(1), 191-192.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1539
Plećaš T. Graziano Ranocchia, Christoph Helmig, and Christoph Horn (Eds.), Space in Hellenistic Philosophy. Critical Studies in Ancient Physics, De Gruyter, Berlin 2014.. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2017;28(1):191-192.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1539 .
Plećaš, Tamara, "Graziano Ranocchia, Christoph Helmig, and Christoph Horn (Eds.), Space in Hellenistic Philosophy. Critical Studies in Ancient Physics, De Gruyter, Berlin 2014." in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 28, no. 1 (2017):191-192,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1539 .