Jovanov, Rastko

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0001-5226-5375
 • Jovanov, Rastko (145)
Projects

Author's Bibliography

Collective Responsibilities of Random Collections

Jovanov, Rastko; Nikolić, Olga

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2017)

TY - JOUR
AU - Jovanov, Rastko
AU - Nikolić, Olga
PY - 2017
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1390
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Collective Responsibilities of Random Collections
T1 - Smatrati nasumične grupe grupno odgovornim
IS - 4
VL - 28
SP - 997
EP - 1034
DO - 10.2298/FID1704997B
ER - 
@article{
author = "Jovanov, Rastko and Nikolić, Olga",
year = "2017",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Collective Responsibilities of Random Collections, Smatrati nasumične grupe grupno odgovornim",
number = "4",
volume = "28",
pages = "997-1034",
doi = "10.2298/FID1704997B"
}
Jovanov, R.,& Nikolić, O.. (2017). Collective Responsibilities of Random Collections. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 28(4), 997-1034.
https://doi.org/10.2298/FID1704997B
Jovanov R, Nikolić O. Collective Responsibilities of Random Collections. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2017;28(4):997-1034.
doi:10.2298/FID1704997B .
Jovanov, Rastko, Nikolić, Olga, "Collective Responsibilities of Random Collections" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 28, no. 4 (2017):997-1034,
https://doi.org/10.2298/FID1704997B . .
1

Brief aus Serbien

Jovanov, Rastko; Radinković, Željko

(Berlin : De Gruyter, 2017)

TY - JOUR
AU - Jovanov, Rastko
AU - Radinković, Željko
PY - 2017
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1773
AB - Two authors with a similar philosophical biography write this letter from Serbia. First the German professor is introduced to the history of Serbian philosophy. Special attention is given to the relations between German and Serbian philosophy. Subsequently, the present situation of philosophy in Serbia is described, including the toil and deprivation implied in occupying oneself with philosophy in this country. The authors demonstrate that in these circumstances, enthusiasm and personal dedication are of the essence.
PB - Berlin : De Gruyter
T2 - Deutsche Zeitschrift für Philosophie
T1 - Brief aus Serbien
VL - 65 (5)
DO - 10.1515/dzph-2017-0063
ER - 
@article{
author = "Jovanov, Rastko and Radinković, Željko",
year = "2017",
abstract = "Two authors with a similar philosophical biography write this letter from Serbia. First the German professor is introduced to the history of Serbian philosophy. Special attention is given to the relations between German and Serbian philosophy. Subsequently, the present situation of philosophy in Serbia is described, including the toil and deprivation implied in occupying oneself with philosophy in this country. The authors demonstrate that in these circumstances, enthusiasm and personal dedication are of the essence.",
publisher = "Berlin : De Gruyter",
journal = "Deutsche Zeitschrift für Philosophie",
title = "Brief aus Serbien",
volume = "65 (5)",
doi = "10.1515/dzph-2017-0063"
}
Jovanov, R.,& Radinković, Ž.. (2017). Brief aus Serbien. in Deutsche Zeitschrift für Philosophie
Berlin : De Gruyter., 65 (5).
https://doi.org/10.1515/dzph-2017-0063
Jovanov R, Radinković Ž. Brief aus Serbien. in Deutsche Zeitschrift für Philosophie. 2017;65 (5).
doi:10.1515/dzph-2017-0063 .
Jovanov, Rastko, Radinković, Željko, "Brief aus Serbien" in Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 65 (5) (2017),
https://doi.org/10.1515/dzph-2017-0063 . .

Zdravko Kučinar, Arthur Liebert: Život i dela / Leben und Werke / Life and Works (Beograd: Dosije, 2015)

Jovanov, Rastko

(Berlin : De Gruyter, 2016)

TY - JOUR
AU - Jovanov, Rastko
PY - 2016
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1781
PB - Berlin : De Gruyter
T2 - Kant-Studien
T1 - Zdravko Kučinar, Arthur Liebert: Život i dela / Leben und Werke / Life and Works (Beograd: Dosije, 2015)
IS - 2
VL - 107
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1781
ER - 
@article{
author = "Jovanov, Rastko",
year = "2016",
publisher = "Berlin : De Gruyter",
journal = "Kant-Studien",
title = "Zdravko Kučinar, Arthur Liebert: Život i dela / Leben und Werke / Life and Works (Beograd: Dosije, 2015)",
number = "2",
volume = "107",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1781"
}
Jovanov, R.. (2016). Zdravko Kučinar, Arthur Liebert: Život i dela / Leben und Werke / Life and Works (Beograd: Dosije, 2015). in Kant-Studien
Berlin : De Gruyter., 107(2).
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1781
Jovanov R. Zdravko Kučinar, Arthur Liebert: Život i dela / Leben und Werke / Life and Works (Beograd: Dosije, 2015). in Kant-Studien. 2016;107(2).
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1781 .
Jovanov, Rastko, "Zdravko Kučinar, Arthur Liebert: Život i dela / Leben und Werke / Life and Works (Beograd: Dosije, 2015)" in Kant-Studien, 107, no. 2 (2016),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1781 .

Hajdegerove metapolitike

Jovanov, Rastko

(Novi Sad: Matica srpska, 2016)

TY - JOUR
AU - Jovanov, Rastko
PY - 2016
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1775
AB - У раду се истражује Хајдегеров политички анга 1933/1934. на основу појма „метаполитике“, који Хајдегер уводи по први и једини пут у своја политичка разматрања у његовим недавно објављеним приватним записима у тзв. „Црним свескама“ током свог ректората на Фрај буршком универзитету. Посредством појма „метаполитике“ Хајдегер поку шава да деконструише модерну политику захтевајући да теоријске рефлек си је на кон Хи тле ровог преу зи ма ња вла сти у на ционалсоци ја листич кој Немачкој морају дати предност (ду ховној) акцији. Филозофски појмови на тај начин постају оружјем у борби против модерне демократије и стављају се у службу немачког народа који је, схваћен као „изворна заједница“, једини у стању да постави питање Бића из хоризонта „метафизике као метаполи тике“. Свој политички ангажман Хајдегер ће назвати „духовним национал социјализмом“ и покушаваће да га спроведе путем преобликовања немачких обра зовних институција. Један део рада ће стога бити посвећен и Хајде геровом схватању васпитања као средства његовог политичког ангажмана. Као свој резултат, рад настоји да укаже на амбивалентност, агонизам и осо бени месијанизам Хајдегеровог филозофског схватања политике, али уједно и на антисемитизам који његов теоријско-политички ангажман није могао да избегне.
PB - Novi Sad: Matica srpska
T2 - Zbornik Matice Srpske za društvene nauke
T1 - Hajdegerove metapolitike
IS - 3
VL - 155-156
SP - 229
EP - 244
DO - 10.2298/ZMSDN1656229J
ER - 
@article{
author = "Jovanov, Rastko",
year = "2016",
abstract = "У раду се истражује Хајдегеров политички анга 1933/1934. на основу појма „метаполитике“, који Хајдегер уводи по први и једини пут у своја политичка разматрања у његовим недавно објављеним приватним записима у тзв. „Црним свескама“ током свог ректората на Фрај буршком универзитету. Посредством појма „метаполитике“ Хајдегер поку шава да деконструише модерну политику захтевајући да теоријске рефлек си је на кон Хи тле ровог преу зи ма ња вла сти у на ционалсоци ја листич кој Немачкој морају дати предност (ду ховној) акцији. Филозофски појмови на тај начин постају оружјем у борби против модерне демократије и стављају се у службу немачког народа који је, схваћен као „изворна заједница“, једини у стању да постави питање Бића из хоризонта „метафизике као метаполи тике“. Свој политички ангажман Хајдегер ће назвати „духовним национал социјализмом“ и покушаваће да га спроведе путем преобликовања немачких обра зовних институција. Један део рада ће стога бити посвећен и Хајде геровом схватању васпитања као средства његовог политичког ангажмана. Као свој резултат, рад настоји да укаже на амбивалентност, агонизам и осо бени месијанизам Хајдегеровог филозофског схватања политике, али уједно и на антисемитизам који његов теоријско-политички ангажман није могао да избегне.",
publisher = "Novi Sad: Matica srpska",
journal = "Zbornik Matice Srpske za društvene nauke",
title = "Hajdegerove metapolitike",
number = "3",
volume = "155-156",
pages = "229-244",
doi = "10.2298/ZMSDN1656229J"
}
Jovanov, R.. (2016). Hajdegerove metapolitike. in Zbornik Matice Srpske za društvene nauke
Novi Sad: Matica srpska., 155-156(3), 229-244.
https://doi.org/10.2298/ZMSDN1656229J
Jovanov R. Hajdegerove metapolitike. in Zbornik Matice Srpske za društvene nauke. 2016;155-156(3):229-244.
doi:10.2298/ZMSDN1656229J .
Jovanov, Rastko, "Hajdegerove metapolitike" in Zbornik Matice Srpske za društvene nauke, 155-156, no. 3 (2016):229-244,
https://doi.org/10.2298/ZMSDN1656229J . .

Recht und Wirklichkeit: Rechtserneuerung im Nationalsozialismus

Jovanov, Rastko

(Frankfurt am Main; New York: Campus Verlag, 2016)

TY - CHAP
AU - Jovanov, Rastko
PY - 2016
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1774
AB - Die von Deutschen im Nationalsozialismus begangenen Verbrechen wären nicht möglich gewesen ohne die Existenz eines Geflechts von geteilten ethischen Überzeugungen. 'Dichte' Begriffe wie 'Arbeit', 'Volk' oder 'Gemeinschaft' sind Knotenpunkte dieses gedanklichen Gebildes. In den Beiträgen dieses Bandes geht es nicht nur darum, nationalsozialistische Normativität historisch darzustellen. Vielmehr werden auch Vorschläge zur Analyse dieser Begriffe gemacht. Ein wesentlicher Teil dieses Bemühens ist die Untersuchung von Ethiken nationalsozialistisch orientierter Philosophen. Apl. Prof. Dr. Werner Konitzer ist kommissarischer Direktor des Fritz Bauer Instituts. David Palme hat in Marburg und Frankfurt am Main Philosophie und Geschichte studiert; er arbeitet zum Themenbereich Moral und Nationalsozialismus.
PB - Frankfurt am Main; New York: Campus Verlag
T2 - »Arbeit«, »Volk«, »Gemeinschaft«. Ethik und Ethiken im Nationalsozialismus
T1 - Recht und Wirklichkeit: Rechtserneuerung im Nationalsozialismus
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1774
ER - 
@inbook{
author = "Jovanov, Rastko",
year = "2016",
abstract = "Die von Deutschen im Nationalsozialismus begangenen Verbrechen wären nicht möglich gewesen ohne die Existenz eines Geflechts von geteilten ethischen Überzeugungen. 'Dichte' Begriffe wie 'Arbeit', 'Volk' oder 'Gemeinschaft' sind Knotenpunkte dieses gedanklichen Gebildes. In den Beiträgen dieses Bandes geht es nicht nur darum, nationalsozialistische Normativität historisch darzustellen. Vielmehr werden auch Vorschläge zur Analyse dieser Begriffe gemacht. Ein wesentlicher Teil dieses Bemühens ist die Untersuchung von Ethiken nationalsozialistisch orientierter Philosophen. Apl. Prof. Dr. Werner Konitzer ist kommissarischer Direktor des Fritz Bauer Instituts. David Palme hat in Marburg und Frankfurt am Main Philosophie und Geschichte studiert; er arbeitet zum Themenbereich Moral und Nationalsozialismus.",
publisher = "Frankfurt am Main; New York: Campus Verlag",
journal = "»Arbeit«, »Volk«, »Gemeinschaft«. Ethik und Ethiken im Nationalsozialismus",
booktitle = "Recht und Wirklichkeit: Rechtserneuerung im Nationalsozialismus",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1774"
}
Jovanov, R.. (2016). Recht und Wirklichkeit: Rechtserneuerung im Nationalsozialismus. in »Arbeit«, »Volk«, »Gemeinschaft«. Ethik und Ethiken im Nationalsozialismus
Frankfurt am Main; New York: Campus Verlag..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1774
Jovanov R. Recht und Wirklichkeit: Rechtserneuerung im Nationalsozialismus. in »Arbeit«, »Volk«, »Gemeinschaft«. Ethik und Ethiken im Nationalsozialismus. 2016;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1774 .
Jovanov, Rastko, "Recht und Wirklichkeit: Rechtserneuerung im Nationalsozialismus" in »Arbeit«, »Volk«, »Gemeinschaft«. Ethik und Ethiken im Nationalsozialismus (2016),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1774 .

Razlozi za moralnu pristrasnost

Jovanov, Rastko; Sládeček, Michal

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2015)

TY - JOUR
AU - Sládeček, Michal
PY - 2015
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/334
AB - U prvom delu teksta autor izlaže argumente protiv pristrasnosti u moralnom odlučivanju, kao i argumente koji govore u prilog pristrasnosti i ukazuju na ograničenja i moguće neprihvatljive posledice nepristrasne pozicije. Središnji deo teksta tiče se pitanja moralnog statusa ličnih projekata, kao i pitanja da li je i na koji način povezanost i bliskost između osoba relevantna po moralno odlučivanje. Uposlednjem delu rada autor ističe značaj refleksije o granicama važenja razloga moralne pristrasnosti ukazujući na ključni značaj karaktera odnosa između osoba, konteksta, kao i moralne težine ili značaja slučaja na koje se moralno procenjivanje odnosi.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Razlozi za moralnu pristrasnost
SP - 710
EP - 729
DO - 10.2298/FID1503710S
ER - 
@article{
editor = "Jovanov, Rastko",
author = "Sládeček, Michal",
year = "2015",
abstract = "U prvom delu teksta autor izlaže argumente protiv pristrasnosti u moralnom odlučivanju, kao i argumente koji govore u prilog pristrasnosti i ukazuju na ograničenja i moguće neprihvatljive posledice nepristrasne pozicije. Središnji deo teksta tiče se pitanja moralnog statusa ličnih projekata, kao i pitanja da li je i na koji način povezanost i bliskost između osoba relevantna po moralno odlučivanje. Uposlednjem delu rada autor ističe značaj refleksije o granicama važenja razloga moralne pristrasnosti ukazujući na ključni značaj karaktera odnosa između osoba, konteksta, kao i moralne težine ili značaja slučaja na koje se moralno procenjivanje odnosi.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Razlozi za moralnu pristrasnost",
pages = "710-729",
doi = "10.2298/FID1503710S"
}
Jovanov, R.,& Sládeček, M.. (2015). Razlozi za moralnu pristrasnost. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 710-729.
https://doi.org/10.2298/FID1503710S
Jovanov R, Sládeček M. Razlozi za moralnu pristrasnost. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2015;:710-729.
doi:10.2298/FID1503710S .
Jovanov, Rastko, Sládeček, Michal, "Razlozi za moralnu pristrasnost" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2015):710-729,
https://doi.org/10.2298/FID1503710S . .

Solidarität und Gruppenidentität

Jovanov, Rastko

(Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2015)

TY - CHAP
AU - Jovanov, Rastko
PY - 2015
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1780
PB - Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Phänomenologische Ontologie des Sozialen
T1 - Solidarität und Gruppenidentität
SP - 116
EP - 136
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1780
ER - 
@inbook{
author = "Jovanov, Rastko",
year = "2015",
publisher = "Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Phänomenologische Ontologie des Sozialen",
booktitle = "Solidarität und Gruppenidentität",
pages = "116-136",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1780"
}
Jovanov, R.. (2015). Solidarität und Gruppenidentität. in Phänomenologische Ontologie des Sozialen
Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 116-136.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1780
Jovanov R. Solidarität und Gruppenidentität. in Phänomenologische Ontologie des Sozialen. 2015;:116-136.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1780 .
Jovanov, Rastko, "Solidarität und Gruppenidentität" in Phänomenologische Ontologie des Sozialen (2015):116-136,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1780 .

Catherine Malabou's Hegel : One or Several Plasticities?

Jovanov, Rastko; Moder, Gregor

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2015)

TY - JOUR
AU - Moder, Gregor
PY - 2015
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/358
AB - Through an original and extraordinarily fruitful reading of the Hegelian conception of negativity, Catherine Malabou developed the concept of plasticity which she keeps working on as one of her cardinal concepts even to this day. Engaging in the problematic of unity in Hegel, the paper takes on the task of trying to answer the question whether plasticity is one or are there several plasticities. The author argues that one must be careful not to reduce the inherent multiple of plasticity to a single plasticity which becomes plasticity par excellence: the plasticity of plastic explosion, of an abrupt and ab- solute break, to be distinguished from a creative or productive plasticity of habit. Malabou claimed that Hegel was - contrary to what Deleuz read in him - a philosopher of conceptual multitude as a multitude which cannot be reduced to only one image, the image of unity. If this is true, then the concept of plasticity itself with which she grasped the essence of Hegel’s dialectics, should be understood at least as a “unity in conflict”, if not as an inorganic, inhomogeneous, composed unity - and perhaps even as a unity of the pack.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Catherine Malabou's Hegel : One or Several Plasticities?
SP - 813
EP - 829
DO - 10.2298/FID1504813M
ER - 
@article{
editor = "Jovanov, Rastko",
author = "Moder, Gregor",
year = "2015",
abstract = "Through an original and extraordinarily fruitful reading of the Hegelian conception of negativity, Catherine Malabou developed the concept of plasticity which she keeps working on as one of her cardinal concepts even to this day. Engaging in the problematic of unity in Hegel, the paper takes on the task of trying to answer the question whether plasticity is one or are there several plasticities. The author argues that one must be careful not to reduce the inherent multiple of plasticity to a single plasticity which becomes plasticity par excellence: the plasticity of plastic explosion, of an abrupt and ab- solute break, to be distinguished from a creative or productive plasticity of habit. Malabou claimed that Hegel was - contrary to what Deleuz read in him - a philosopher of conceptual multitude as a multitude which cannot be reduced to only one image, the image of unity. If this is true, then the concept of plasticity itself with which she grasped the essence of Hegel’s dialectics, should be understood at least as a “unity in conflict”, if not as an inorganic, inhomogeneous, composed unity - and perhaps even as a unity of the pack.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Catherine Malabou's Hegel : One or Several Plasticities?",
pages = "813-829",
doi = "10.2298/FID1504813M"
}
Jovanov, R.,& Moder, G.. (2015). Catherine Malabou's Hegel : One or Several Plasticities?. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 813-829.
https://doi.org/10.2298/FID1504813M
Jovanov R, Moder G. Catherine Malabou's Hegel : One or Several Plasticities?. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2015;:813-829.
doi:10.2298/FID1504813M .
Jovanov, Rastko, Moder, Gregor, "Catherine Malabou's Hegel : One or Several Plasticities?" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2015):813-829,
https://doi.org/10.2298/FID1504813M . .
2

In Defense of Hegel's Madness

Jovanov, Rastko; Žižek, Slavoj

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2015)

TY - JOUR
AU - Žižek, Slavoj
PY - 2015
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/353
AB - The article is a confrontation with Robert Brandom’s reading of Hegel’s Phenomenology of Spirit, his attempt to systematically “renormalize” Hegel, i.e., to reduce his extravagant formulations to the criteria of common sense. The article analyses a number of Brandom’s “domestications” of Hegel’s speculative concepts: self-relating, determinate negation, mediation, In-itself, action, knowledge, Spirit, reconciliation, history. On the basis of the examples from Marx, Freud, structuralism, Lévi-Strauss, Althusser, Lacan, Adorno, the text defends Hegel’s “madness”, the irreducible speculative, non-interpretable core of his philosophy. Hegel’s statements have to shock us, and this excess cannot be explained away through interpretation since the truth they deliver hinges on that.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - In Defense of Hegel's Madness
SP - 785
EP - 812
DO - 10.2298/FID1504785Z
ER - 
@article{
editor = "Jovanov, Rastko",
author = "Žižek, Slavoj",
year = "2015",
abstract = "The article is a confrontation with Robert Brandom’s reading of Hegel’s Phenomenology of Spirit, his attempt to systematically “renormalize” Hegel, i.e., to reduce his extravagant formulations to the criteria of common sense. The article analyses a number of Brandom’s “domestications” of Hegel’s speculative concepts: self-relating, determinate negation, mediation, In-itself, action, knowledge, Spirit, reconciliation, history. On the basis of the examples from Marx, Freud, structuralism, Lévi-Strauss, Althusser, Lacan, Adorno, the text defends Hegel’s “madness”, the irreducible speculative, non-interpretable core of his philosophy. Hegel’s statements have to shock us, and this excess cannot be explained away through interpretation since the truth they deliver hinges on that.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "In Defense of Hegel's Madness",
pages = "785-812",
doi = "10.2298/FID1504785Z"
}
Jovanov, R.,& Žižek, S.. (2015). In Defense of Hegel's Madness. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 785-812.
https://doi.org/10.2298/FID1504785Z
Jovanov R, Žižek S. In Defense of Hegel's Madness. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2015;:785-812.
doi:10.2298/FID1504785Z .
Jovanov, Rastko, Žižek, Slavoj, "In Defense of Hegel's Madness" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2015):785-812,
https://doi.org/10.2298/FID1504785Z . .
1

Mimesis, Gesetz, Kampf. Ein Beitrag zur Sozialontologie

Jovanov, Rastko; Jovanov, Rastko

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2015)

TY - JOUR
AU - Jovanov, Rastko
PY - 2015
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/351
AB - In dieser Arbeit werde ich mich auf und gegen der Theorie von Edith Stein über die kollektiven Identitat anknüpfen, mit dem Versuch eine neue sozialontologische Theorie von der verschiedenen Gestalten des Gruppenidentitat anzubieten. Ich unterscheide drei grundlegende Gestalten des Zusammenlebens: Masse, Vereinigungen und Gemeinschaften. Jede von dieser drei Formen wird durch verschiedene Eigenschaften charakterisiert. Zugleich werde ich mit der Hilfe von der Hegelschen Lehre über dem objektiven Geiste diese drei Gestalten der kollektiven Identitaten diferenzieren und auslegen.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Mimesis, Gesetz, Kampf. Ein Beitrag zur Sozialontologie
SP - 917
EP - 933
DO - 10.2298/FID1504917J
ER - 
@article{
editor = "Jovanov, Rastko",
author = "Jovanov, Rastko",
year = "2015",
abstract = "In dieser Arbeit werde ich mich auf und gegen der Theorie von Edith Stein über die kollektiven Identitat anknüpfen, mit dem Versuch eine neue sozialontologische Theorie von der verschiedenen Gestalten des Gruppenidentitat anzubieten. Ich unterscheide drei grundlegende Gestalten des Zusammenlebens: Masse, Vereinigungen und Gemeinschaften. Jede von dieser drei Formen wird durch verschiedene Eigenschaften charakterisiert. Zugleich werde ich mit der Hilfe von der Hegelschen Lehre über dem objektiven Geiste diese drei Gestalten der kollektiven Identitaten diferenzieren und auslegen.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Mimesis, Gesetz, Kampf. Ein Beitrag zur Sozialontologie",
pages = "917-933",
doi = "10.2298/FID1504917J"
}
Jovanov, R.,& Jovanov, R.. (2015). Mimesis, Gesetz, Kampf. Ein Beitrag zur Sozialontologie. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 917-933.
https://doi.org/10.2298/FID1504917J
Jovanov R, Jovanov R. Mimesis, Gesetz, Kampf. Ein Beitrag zur Sozialontologie. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2015;:917-933.
doi:10.2298/FID1504917J .
Jovanov, Rastko, Jovanov, Rastko, "Mimesis, Gesetz, Kampf. Ein Beitrag zur Sozialontologie" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2015):917-933,
https://doi.org/10.2298/FID1504917J . .

Osvrt na inostranu recepciju radova Jovana Babića

Jovanov, Rastko; Dobrijević, Aleksandar

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2015)

TY - JOUR
AU - Dobrijević, Aleksandar
PY - 2015
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/348
AB - U ovom radu se razmatra inostrana recepcija radova Jovana Babića, za koju se ispostavlja daje u velikoj meri živa i raznolika. To razmatranje je ograničeno na kratak i sasvim parcijalan prikaz recepcije samo dva Babićeva teksta koji su zasad privukli najviše pažnje.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Osvrt na inostranu recepciju radova Jovana Babića
SP - 753
EP - 761
DO - 10.2298/FID1503753D
ER - 
@article{
editor = "Jovanov, Rastko",
author = "Dobrijević, Aleksandar",
year = "2015",
abstract = "U ovom radu se razmatra inostrana recepcija radova Jovana Babića, za koju se ispostavlja daje u velikoj meri živa i raznolika. To razmatranje je ograničeno na kratak i sasvim parcijalan prikaz recepcije samo dva Babićeva teksta koji su zasad privukli najviše pažnje.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Osvrt na inostranu recepciju radova Jovana Babića",
pages = "753-761",
doi = "10.2298/FID1503753D"
}
Jovanov, R.,& Dobrijević, A.. (2015). Osvrt na inostranu recepciju radova Jovana Babića. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 753-761.
https://doi.org/10.2298/FID1503753D
Jovanov R, Dobrijević A. Osvrt na inostranu recepciju radova Jovana Babića. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2015;:753-761.
doi:10.2298/FID1503753D .
Jovanov, Rastko, Dobrijević, Aleksandar, "Osvrt na inostranu recepciju radova Jovana Babića" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2015):753-761,
https://doi.org/10.2298/FID1503753D . .

Why Does a Woman's Deliberative Faculty Have No Authority? Aristotle on the Political Role of Women

Jovanov, Rastko; Deretić, Irina

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2015)

TY - JOUR
AU - Deretić, Irina
PY - 2015
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/346
AB - In this paper I will discuss Aristotle’s controversial philosophical views on women. I will critically examine three main interpretations of his claim that women have deliberative faculty “without authority”. According to the first line of interpretation, Aristotle has in mind that women’s incapacity of advice-giving and decision-making in public afairs are determined by conventions in the political context of his time. I will attempt to point out the disadvantages of this kind of interpretation. Furthermore, I will put forward the reasons why is implausible the more recent interpretation, given by Marguerite Deslauriers. According to her reading, the lack of authority of deliberative faculty in women means nothing else than the tasks over which women have authority are for the purpose of the tasks put forth by men. The prevailing interpretation among scholars is that, in Aristotle’s view, women are naturally inferior to men, due to the fact that they are all too frequently over-ruled by the irrational “forces” of their nature. I will argue that this line of interpretation elucidates what Aristotle presumably has in mind, although it makes his account of women and their rationality, if not inconclusive, then indisputably problematic. In other words, I attempt to prove that, if the prevailing line of interpretation is correct, such view of women produces some philosophically “insurmountable” problems for Aristotle. The aim of the last section of the paper is to point out how some of these problems could eventually be resolved.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Why Does a Woman's Deliberative Faculty Have No Authority? Aristotle on the Political Role of Women
SP - 902
EP - 916
DO - 10.2298/FID1504902D
ER - 
@article{
editor = "Jovanov, Rastko",
author = "Deretić, Irina",
year = "2015",
abstract = "In this paper I will discuss Aristotle’s controversial philosophical views on women. I will critically examine three main interpretations of his claim that women have deliberative faculty “without authority”. According to the first line of interpretation, Aristotle has in mind that women’s incapacity of advice-giving and decision-making in public afairs are determined by conventions in the political context of his time. I will attempt to point out the disadvantages of this kind of interpretation. Furthermore, I will put forward the reasons why is implausible the more recent interpretation, given by Marguerite Deslauriers. According to her reading, the lack of authority of deliberative faculty in women means nothing else than the tasks over which women have authority are for the purpose of the tasks put forth by men. The prevailing interpretation among scholars is that, in Aristotle’s view, women are naturally inferior to men, due to the fact that they are all too frequently over-ruled by the irrational “forces” of their nature. I will argue that this line of interpretation elucidates what Aristotle presumably has in mind, although it makes his account of women and their rationality, if not inconclusive, then indisputably problematic. In other words, I attempt to prove that, if the prevailing line of interpretation is correct, such view of women produces some philosophically “insurmountable” problems for Aristotle. The aim of the last section of the paper is to point out how some of these problems could eventually be resolved.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Why Does a Woman's Deliberative Faculty Have No Authority? Aristotle on the Political Role of Women",
pages = "902-916",
doi = "10.2298/FID1504902D"
}
Jovanov, R.,& Deretić, I.. (2015). Why Does a Woman's Deliberative Faculty Have No Authority? Aristotle on the Political Role of Women. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 902-916.
https://doi.org/10.2298/FID1504902D
Jovanov R, Deretić I. Why Does a Woman's Deliberative Faculty Have No Authority? Aristotle on the Political Role of Women. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2015;:902-916.
doi:10.2298/FID1504902D .
Jovanov, Rastko, Deretić, Irina, "Why Does a Woman's Deliberative Faculty Have No Authority? Aristotle on the Political Role of Women" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2015):902-916,
https://doi.org/10.2298/FID1504902D . .
3

(Po)ništenje vremena : o dva načina ekstemporalizacije kod Kanta i Hegela

Jovanov, Rastko; Hrnjez, Saša

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2015)

TY - JOUR
AU - Hrnjez, Saša
PY - 2015
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/343
AB - Ovaj rad ispituje dva načina ukidanja vremena čija uporedna analiza treba da pokaže prelaz od estetskog prevazilaženja vremenske forme kod Kanta ka povesnom prevazilaženju prirodnog vremena kod Hegela. Rad počinje problematizacijom forme vremena u prvoj Kantovoj Kritici i pitanjem da li Kant izmešta vreme izvan okvira pukog uslova receptiviteta. U nastavku analiziraćemo ključan odlomak iz Analitike uzvišenog u kojem Kant piše o ukidanju uslova vremena i tumačićemo ga u svetlu ontologije događajnosti i u istorijsko-političkom kontekstu Francuske revolucije. Premda Kant vreme još ne misli kao povesno, ukidanje vremenskog uslova u iskustvu uzvišenog ćemo uzeti za čin prestruktuiranja vremena koje se emancipuje od prirodne linearnosti i kauzalne kontinuiranosti. Mišljenje povesnog vremena imaćemo tek sa Hegelom i njegovim poistovećenjem vremena i pojma. U tom svetlu analiziraćemo Hegelov pojam “pojmljene povesti” da bismo zaključili daje i u Fenomenologiji duha na delu modus ukidanja prirodnog linearnog vremena, ali koje se za razliku od Kanta istinski artikuliše kao povesno događanje. Vreme se konstituiše samo kao poništeno, jer ono što se prevladava jeste intuitivo, opažajno i spoljašnje značenje vremena, dok se vreme u svojoj originarnoj dimenziji zaista proizvodi samo kao povesno vreme.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - (Po)ništenje vremena : o dva načina ekstemporalizacije kod Kanta i Hegela
SP - 730
EP - 752
DO - 10.2298/FID1503730H
ER - 
@article{
editor = "Jovanov, Rastko",
author = "Hrnjez, Saša",
year = "2015",
abstract = "Ovaj rad ispituje dva načina ukidanja vremena čija uporedna analiza treba da pokaže prelaz od estetskog prevazilaženja vremenske forme kod Kanta ka povesnom prevazilaženju prirodnog vremena kod Hegela. Rad počinje problematizacijom forme vremena u prvoj Kantovoj Kritici i pitanjem da li Kant izmešta vreme izvan okvira pukog uslova receptiviteta. U nastavku analiziraćemo ključan odlomak iz Analitike uzvišenog u kojem Kant piše o ukidanju uslova vremena i tumačićemo ga u svetlu ontologije događajnosti i u istorijsko-političkom kontekstu Francuske revolucije. Premda Kant vreme još ne misli kao povesno, ukidanje vremenskog uslova u iskustvu uzvišenog ćemo uzeti za čin prestruktuiranja vremena koje se emancipuje od prirodne linearnosti i kauzalne kontinuiranosti. Mišljenje povesnog vremena imaćemo tek sa Hegelom i njegovim poistovećenjem vremena i pojma. U tom svetlu analiziraćemo Hegelov pojam “pojmljene povesti” da bismo zaključili daje i u Fenomenologiji duha na delu modus ukidanja prirodnog linearnog vremena, ali koje se za razliku od Kanta istinski artikuliše kao povesno događanje. Vreme se konstituiše samo kao poništeno, jer ono što se prevladava jeste intuitivo, opažajno i spoljašnje značenje vremena, dok se vreme u svojoj originarnoj dimenziji zaista proizvodi samo kao povesno vreme.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "(Po)ništenje vremena : o dva načina ekstemporalizacije kod Kanta i Hegela",
pages = "730-752",
doi = "10.2298/FID1503730H"
}
Jovanov, R.,& Hrnjez, S.. (2015). (Po)ništenje vremena : o dva načina ekstemporalizacije kod Kanta i Hegela. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 730-752.
https://doi.org/10.2298/FID1503730H
Jovanov R, Hrnjez S. (Po)ništenje vremena : o dva načina ekstemporalizacije kod Kanta i Hegela. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2015;:730-752.
doi:10.2298/FID1503730H .
Jovanov, Rastko, Hrnjez, Saša, "(Po)ništenje vremena : o dva načina ekstemporalizacije kod Kanta i Hegela" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2015):730-752,
https://doi.org/10.2298/FID1503730H . .

How is a Philosophy of Photography Possible?

Jovanov, Rastko; Savchuk, Valéry

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2015)

TY - JOUR
AU - Savchuk, Valéry
PY - 2015
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/338
AB - This paper focuses on the following question: how is philosophy of anything possible? Where lies the boundary of specialisation area beyond which the term “philosophy” loses not only its strength, but also its meaning? When we talk about specific genre, for example, graphic art or sculpture we use the term “philosophy” in a broader, metaphorical sense. Why then should philosophy of photography be any different? All of the above mentioned questions are discussed in the present article. Philosophy of photography is, indeed, a legitimate discipline, just as philosophy of language, philosophy of science and technology and philosophy of politics are.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - How is a Philosophy of Photography Possible?
SP - 893
EP - 901
DO - 10.2298/FID1504893S
ER - 
@article{
editor = "Jovanov, Rastko",
author = "Savchuk, Valéry",
year = "2015",
abstract = "This paper focuses on the following question: how is philosophy of anything possible? Where lies the boundary of specialisation area beyond which the term “philosophy” loses not only its strength, but also its meaning? When we talk about specific genre, for example, graphic art or sculpture we use the term “philosophy” in a broader, metaphorical sense. Why then should philosophy of photography be any different? All of the above mentioned questions are discussed in the present article. Philosophy of photography is, indeed, a legitimate discipline, just as philosophy of language, philosophy of science and technology and philosophy of politics are.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "How is a Philosophy of Photography Possible?",
pages = "893-901",
doi = "10.2298/FID1504893S"
}
Jovanov, R.,& Savchuk, V.. (2015). How is a Philosophy of Photography Possible?. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 893-901.
https://doi.org/10.2298/FID1504893S
Jovanov R, Savchuk V. How is a Philosophy of Photography Possible?. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2015;:893-901.
doi:10.2298/FID1504893S .
Jovanov, Rastko, Savchuk, Valéry, "How is a Philosophy of Photography Possible?" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2015):893-901,
https://doi.org/10.2298/FID1504893S . .
1

The Owl of Minerva from Dusk till Dawn, or, Two Shades of Gray

Jovanov, Rastko; Dolar, Mladen

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2015)

TY - JOUR
AU - Dolar, Mladen
PY - 2015
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/332
AB - The paper takes as its starting point the figure of the owl as the emblem of philosophy, it looks at its history and takes up its most significant philosophical use, the notoriouspassage where Hegel uses the owl as the indication of philosophy's necessary belatedness. This is the passage which is usually taken as the point of indictment of Hegel’s position and the role he ascribed to philosophy. Hegel’s adage ‘What is rational is actual, and what is actual is rational’ is scrutinized in its various aspects, particularly in view of its other version, ‘what is rational must happen’. The tension between the ‘is’ and the ‘ought’ is perhaps the clue to understanding this adage, where Hegel doesn’t opt for the one or the other, but aims at the paradoxical intersection of the two. Hegel’s adage is put in contrast with Marxs Thesis Eleven. The paper considers the concepts of the rational, the actual, the belatedness/retroaction, the grayness and finally the owl (and the part that bestiary plays in philosophy), thus trying to circumscribe the task that should be assigned to philosophy.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - The Owl of Minerva from Dusk till Dawn, or, Two Shades of Gray
SP - 875
EP - 890
DO - 10.2298/FID1504875D
ER - 
@article{
editor = "Jovanov, Rastko",
author = "Dolar, Mladen",
year = "2015",
abstract = "The paper takes as its starting point the figure of the owl as the emblem of philosophy, it looks at its history and takes up its most significant philosophical use, the notoriouspassage where Hegel uses the owl as the indication of philosophy's necessary belatedness. This is the passage which is usually taken as the point of indictment of Hegel’s position and the role he ascribed to philosophy. Hegel’s adage ‘What is rational is actual, and what is actual is rational’ is scrutinized in its various aspects, particularly in view of its other version, ‘what is rational must happen’. The tension between the ‘is’ and the ‘ought’ is perhaps the clue to understanding this adage, where Hegel doesn’t opt for the one or the other, but aims at the paradoxical intersection of the two. Hegel’s adage is put in contrast with Marxs Thesis Eleven. The paper considers the concepts of the rational, the actual, the belatedness/retroaction, the grayness and finally the owl (and the part that bestiary plays in philosophy), thus trying to circumscribe the task that should be assigned to philosophy.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "The Owl of Minerva from Dusk till Dawn, or, Two Shades of Gray",
pages = "875-890",
doi = "10.2298/FID1504875D"
}
Jovanov, R.,& Dolar, M.. (2015). The Owl of Minerva from Dusk till Dawn, or, Two Shades of Gray. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 875-890.
https://doi.org/10.2298/FID1504875D
Jovanov R, Dolar M. The Owl of Minerva from Dusk till Dawn, or, Two Shades of Gray. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2015;:875-890.
doi:10.2298/FID1504875D .
Jovanov, Rastko, Dolar, Mladen, "The Owl of Minerva from Dusk till Dawn, or, Two Shades of Gray" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2015):875-890,
https://doi.org/10.2298/FID1504875D . .
1

"Taking the Human out of Human Rights" Human Rights or Group Rights?

Jovanov, Rastko; Bojanić, Petar D.

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2015)

TY - JOUR
AU - Bojanić, Petar D.
PY - 2015
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/331
AB - What interest me are the reasons why “human” or “human rights” could be important or possibly most important in constituting a group (hence the introduction of the complicated word “group” and “group right(s)” in the subtitle). If I had to justify the existence of the latest debates on nature, justification and universality of human rights, on their distinction from other normative standards, on the philosophy and (legal) foundation of human rights, on “Human Rights without (or with) Foundations” (Raz, Tasioulas, Besson), then I would immediately conclude that this “process of grandiose concretization” of a complete fabrication is far from over. Despite the innumerable pacts and international conventions established after World War II, the slew of obligations to which states have agreed in the last few decades, the establishment of rights to secession or humanitarian intervention it is as if the constitution of classification of basic human rights and their universality is far from over.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - "Taking the Human out of Human Rights" Human Rights or Group Rights?
SP - 703
EP - 709
DO - 10.2298/FID1503703B
ER - 
@article{
editor = "Jovanov, Rastko",
author = "Bojanić, Petar D.",
year = "2015",
abstract = "What interest me are the reasons why “human” or “human rights” could be important or possibly most important in constituting a group (hence the introduction of the complicated word “group” and “group right(s)” in the subtitle). If I had to justify the existence of the latest debates on nature, justification and universality of human rights, on their distinction from other normative standards, on the philosophy and (legal) foundation of human rights, on “Human Rights without (or with) Foundations” (Raz, Tasioulas, Besson), then I would immediately conclude that this “process of grandiose concretization” of a complete fabrication is far from over. Despite the innumerable pacts and international conventions established after World War II, the slew of obligations to which states have agreed in the last few decades, the establishment of rights to secession or humanitarian intervention it is as if the constitution of classification of basic human rights and their universality is far from over.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = ""Taking the Human out of Human Rights" Human Rights or Group Rights?",
pages = "703-709",
doi = "10.2298/FID1503703B"
}
Jovanov, R.,& Bojanić, P. D.. (2015). "Taking the Human out of Human Rights" Human Rights or Group Rights?. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 703-709.
https://doi.org/10.2298/FID1503703B
Jovanov R, Bojanić PD. "Taking the Human out of Human Rights" Human Rights or Group Rights?. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2015;:703-709.
doi:10.2298/FID1503703B .
Jovanov, Rastko, Bojanić, Petar D., ""Taking the Human out of Human Rights" Human Rights or Group Rights?" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2015):703-709,
https://doi.org/10.2298/FID1503703B . .
1

Das individuelle Selbst auf der Suche nach der Lebbarkeit seines Lebens

Jovanov, Rastko; Liebsch, Burkhard

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2015)

TY - JOUR
AU - Liebsch, Burkhard
PY - 2015
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/325
AB - Dieser Aufsatz deutet das in der aisthesis fundierte Asthetische mit Blick auf Vorstellungen von einem individuellen, sensibilisier- baren Selbst, wie es von der Anthropologie des 18. Jahrhunderts an zum Vor- schein gekommen ist. Dieses Selbst muss sich umwillen der Lebbarkeit seines Lebens unumganglich auf aufier-ordentliche Spielraume einer Sensibilitat einlassen, die es jederzeit überfordern konnen und in einem durchgangig nor- malisierten Leben nicht aufzuheben sind. Welche Fragen sich darausfur prak- tische Lebensformen ergeben, in denen dieses Interesse gegenwartig Gestalt annehmen kann, ist Gegenstand abschliefiender Überlegungen.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Das individuelle Selbst auf der Suche nach der Lebbarkeit seines Lebens
SP - 677
EP - 700
DO - 10.2298/FID1503677L
ER - 
@article{
editor = "Jovanov, Rastko",
author = "Liebsch, Burkhard",
year = "2015",
abstract = "Dieser Aufsatz deutet das in der aisthesis fundierte Asthetische mit Blick auf Vorstellungen von einem individuellen, sensibilisier- baren Selbst, wie es von der Anthropologie des 18. Jahrhunderts an zum Vor- schein gekommen ist. Dieses Selbst muss sich umwillen der Lebbarkeit seines Lebens unumganglich auf aufier-ordentliche Spielraume einer Sensibilitat einlassen, die es jederzeit überfordern konnen und in einem durchgangig nor- malisierten Leben nicht aufzuheben sind. Welche Fragen sich darausfur prak- tische Lebensformen ergeben, in denen dieses Interesse gegenwartig Gestalt annehmen kann, ist Gegenstand abschliefiender Überlegungen.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Das individuelle Selbst auf der Suche nach der Lebbarkeit seines Lebens",
pages = "677-700",
doi = "10.2298/FID1503677L"
}
Jovanov, R.,& Liebsch, B.. (2015). Das individuelle Selbst auf der Suche nach der Lebbarkeit seines Lebens. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 677-700.
https://doi.org/10.2298/FID1503677L
Jovanov R, Liebsch B. Das individuelle Selbst auf der Suche nach der Lebbarkeit seines Lebens. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2015;:677-700.
doi:10.2298/FID1503677L .
Jovanov, Rastko, Liebsch, Burkhard, "Das individuelle Selbst auf der Suche nach der Lebbarkeit seines Lebens" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2015):677-700,
https://doi.org/10.2298/FID1503677L . .

Hegel's Logic as the Exposition of God from the End of the World

Jovanov, Rastko; Simoniti, Jure

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2015)

TY - JOUR
AU - Simoniti, Jure
PY - 2015
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/324
AB - The article attempts to reconstruct the logical space within which, at the beginning of Hegel’s Logic, “being”and “nothing” are entitled to emerge and receive their names. In German Idealism, the concept of “being” is linked to the form of a proposition; Fichte grounds a new truth-value on the absolute thesis of the “thetical judgement”. And the articles first thesis claims that Hegel couldn’t have placed “being”at the beginning of this great system, if the ground of its logical space had not been laid out by precisely those shifts of German Idealism that posited the ontological function of the judgement. At the same time, the abstract negation, the absence of a relation and sufficient reason between “being” and “nothing”, reveals a structure of an irreducibly dual beginning. The logical background of this original duality could be constituted by the invention of the “transcendental inter-subjectivity” in German Idealism, manifested, for instance, in Hegel’s life-and-death struggle of two self-consciousnesses. The second thesis therefore suggests that “being” and “nothing” are elements of the logical space, established in concreto in a social situation of (at least) two subjects one of whom poses an affirmative statement and the other negates it abstractly. From here, one could draw out the coordinates of a sphere by the name of “public”whose structure is defined by the invalidation of two basic laws of thought, the law of non-contradiction and the principle of sufficient reason. The article shows how only the statements capable of absorbing negation, of sustaining a co-existence of affirmation and its symmetrical, abstract negation, can climb the ladder of public perceptibility and social impact.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Hegel's Logic as the Exposition of God from the End of the World
SP - 852
EP - 874
DO - 10.2298/FID1504852S
ER - 
@article{
editor = "Jovanov, Rastko",
author = "Simoniti, Jure",
year = "2015",
abstract = "The article attempts to reconstruct the logical space within which, at the beginning of Hegel’s Logic, “being”and “nothing” are entitled to emerge and receive their names. In German Idealism, the concept of “being” is linked to the form of a proposition; Fichte grounds a new truth-value on the absolute thesis of the “thetical judgement”. And the articles first thesis claims that Hegel couldn’t have placed “being”at the beginning of this great system, if the ground of its logical space had not been laid out by precisely those shifts of German Idealism that posited the ontological function of the judgement. At the same time, the abstract negation, the absence of a relation and sufficient reason between “being” and “nothing”, reveals a structure of an irreducibly dual beginning. The logical background of this original duality could be constituted by the invention of the “transcendental inter-subjectivity” in German Idealism, manifested, for instance, in Hegel’s life-and-death struggle of two self-consciousnesses. The second thesis therefore suggests that “being” and “nothing” are elements of the logical space, established in concreto in a social situation of (at least) two subjects one of whom poses an affirmative statement and the other negates it abstractly. From here, one could draw out the coordinates of a sphere by the name of “public”whose structure is defined by the invalidation of two basic laws of thought, the law of non-contradiction and the principle of sufficient reason. The article shows how only the statements capable of absorbing negation, of sustaining a co-existence of affirmation and its symmetrical, abstract negation, can climb the ladder of public perceptibility and social impact.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Hegel's Logic as the Exposition of God from the End of the World",
pages = "852-874",
doi = "10.2298/FID1504852S"
}
Jovanov, R.,& Simoniti, J.. (2015). Hegel's Logic as the Exposition of God from the End of the World. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 852-874.
https://doi.org/10.2298/FID1504852S
Jovanov R, Simoniti J. Hegel's Logic as the Exposition of God from the End of the World. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2015;:852-874.
doi:10.2298/FID1504852S .
Jovanov, Rastko, Simoniti, Jure, "Hegel's Logic as the Exposition of God from the End of the World" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2015):852-874,
https://doi.org/10.2298/FID1504852S . .

Art: A Brief History of Absence (From the Conception and Birth, Life and Death, to the Living Deadness of Art)

Jovanov, Rastko; Džalto, Davor

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2015)

TY - JOUR
AU - Džalto, Davor
PY - 2015
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/317
AB - This essay focuses on the logic of the aesthetic argument used in the eighteenth century as a conceptual tool for formulating the modern concept of “(fine) art(s).” The essay also examines the main developments in the history of the art of modernity which were initiated from the way the “nature” of art was conceived in early modern aesthetics. The author claims that the formulation of the “aesthetic nature” of art led to the process of the gradual disappearance of all of the formal elements that had previously characterized the visual arts; the result was “emptiness” or “nothingness” as art. The author refers to this process in terms of “vanishing acts” that allow for the formulation of an aesthetics of absence in connection to twentieth-century art (complementing the Àsthetik der Absenz, formulated in German art theory). The author also briefly addresses the consequences that these processes have for the way contemporary art, and art world operate.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Art: A Brief History of Absence (From the Conception and Birth, Life and Death, to the Living Deadness of Art)
SP - 652
EP - 676
DO - 10.2298/FID1503652D
ER - 
@article{
editor = "Jovanov, Rastko",
author = "Džalto, Davor",
year = "2015",
abstract = "This essay focuses on the logic of the aesthetic argument used in the eighteenth century as a conceptual tool for formulating the modern concept of “(fine) art(s).” The essay also examines the main developments in the history of the art of modernity which were initiated from the way the “nature” of art was conceived in early modern aesthetics. The author claims that the formulation of the “aesthetic nature” of art led to the process of the gradual disappearance of all of the formal elements that had previously characterized the visual arts; the result was “emptiness” or “nothingness” as art. The author refers to this process in terms of “vanishing acts” that allow for the formulation of an aesthetics of absence in connection to twentieth-century art (complementing the Àsthetik der Absenz, formulated in German art theory). The author also briefly addresses the consequences that these processes have for the way contemporary art, and art world operate.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Art: A Brief History of Absence (From the Conception and Birth, Life and Death, to the Living Deadness of Art)",
pages = "652-676",
doi = "10.2298/FID1503652D"
}
Jovanov, R.,& Džalto, D.. (2015). Art: A Brief History of Absence (From the Conception and Birth, Life and Death, to the Living Deadness of Art). in Filozofija i društvo/Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 652-676.
https://doi.org/10.2298/FID1503652D
Jovanov R, Džalto D. Art: A Brief History of Absence (From the Conception and Birth, Life and Death, to the Living Deadness of Art). in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2015;:652-676.
doi:10.2298/FID1503652D .
Jovanov, Rastko, Džalto, Davor, "Art: A Brief History of Absence (From the Conception and Birth, Life and Death, to the Living Deadness of Art)" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2015):652-676,
https://doi.org/10.2298/FID1503652D . .
3
1
2

True Sacrifice On Hegel's Présentation of Self-Consciousness

Jovanov, Rastko; Kobe, Zdravko

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2015)

TY - JOUR
AU - Kobe, Zdravko
PY - 2015
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/316
AB - The paper provides a modest reading of Hegel’s treatment of self-consciousness in his Phenomenology of Spirit and tries to present it as an integral part of the overall project of the experience of consciousness leading from understanding to reason. Its immediate objective is, it is argued, to think the independence and dependence, that is the pure and empirical I within the same unity of self-consciousness. This implies a double movement offinding a proper existence for the pure I and at the same time a breaking down of the empirical I’s attachment to particularity. It is argued that the Hegelian struggle for recognition intends to show how the access to reason demands the subject’s renunciation of its attachment to particularity, that is to sacrifice not only its bare life but every thing indeed, including its particular identity, and yet, to go on living.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - True Sacrifice On Hegel's Présentation of Self-Consciousness
SP - 830
EP - 851
DO - 10.2298/FID1504830K
ER - 
@article{
editor = "Jovanov, Rastko",
author = "Kobe, Zdravko",
year = "2015",
abstract = "The paper provides a modest reading of Hegel’s treatment of self-consciousness in his Phenomenology of Spirit and tries to present it as an integral part of the overall project of the experience of consciousness leading from understanding to reason. Its immediate objective is, it is argued, to think the independence and dependence, that is the pure and empirical I within the same unity of self-consciousness. This implies a double movement offinding a proper existence for the pure I and at the same time a breaking down of the empirical I’s attachment to particularity. It is argued that the Hegelian struggle for recognition intends to show how the access to reason demands the subject’s renunciation of its attachment to particularity, that is to sacrifice not only its bare life but every thing indeed, including its particular identity, and yet, to go on living.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "True Sacrifice On Hegel's Présentation of Self-Consciousness",
pages = "830-851",
doi = "10.2298/FID1504830K"
}
Jovanov, R.,& Kobe, Z.. (2015). True Sacrifice On Hegel's Présentation of Self-Consciousness. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 830-851.
https://doi.org/10.2298/FID1504830K
Jovanov R, Kobe Z. True Sacrifice On Hegel's Présentation of Self-Consciousness. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2015;:830-851.
doi:10.2298/FID1504830K .
Jovanov, Rastko, Kobe, Zdravko, "True Sacrifice On Hegel's Présentation of Self-Consciousness" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2015):830-851,
https://doi.org/10.2298/FID1504830K . .

Ancient or Modern? Alexander G. Baumgarten and the Coming of Age of Aesthetics

Jovanov, Rastko; Nannini, Alessandro

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2015)

TY - JOUR
AU - Nannini, Alessandro
PY - 2015
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/313
AB - The aim of this essay is to examine Baumgarten’s conception on the history of aesthetics and on his role in it. In the first part, I analyze the way in which Baumgarten’s aesthetic innovation has been perceived by two of his disciples, namely Georg Conrad Winckelmann and Georg Andreas Will. While the former puts the emphasis on the modernity of aesthetics, Will seems more inclined to attribute the birth of aesthetics to ancient philosophers. Despite this apparent disagreement, my thesis is that the basic positions of the two authors are very similar and find their rationale in Baumgarten’s peculiar treatment of the issue. Consequently, I set out to inquire into Baumgarten’s theory, in the attempt to better understand his reconstruction of the empirical history of aesthetics. My purpose is to see how this empirical history is framed within a more systematic history which establishes its guidelines and marks its turning points. Eventually, I take into account the possible implications of this position with regard to the question of the origin of aesthetics.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Ancient or Modern? Alexander G. Baumgarten and the Coming of Age of Aesthetics
SP - 629
EP - 651
DO - 10.2298/FID1503629N
ER - 
@article{
editor = "Jovanov, Rastko",
author = "Nannini, Alessandro",
year = "2015",
abstract = "The aim of this essay is to examine Baumgarten’s conception on the history of aesthetics and on his role in it. In the first part, I analyze the way in which Baumgarten’s aesthetic innovation has been perceived by two of his disciples, namely Georg Conrad Winckelmann and Georg Andreas Will. While the former puts the emphasis on the modernity of aesthetics, Will seems more inclined to attribute the birth of aesthetics to ancient philosophers. Despite this apparent disagreement, my thesis is that the basic positions of the two authors are very similar and find their rationale in Baumgarten’s peculiar treatment of the issue. Consequently, I set out to inquire into Baumgarten’s theory, in the attempt to better understand his reconstruction of the empirical history of aesthetics. My purpose is to see how this empirical history is framed within a more systematic history which establishes its guidelines and marks its turning points. Eventually, I take into account the possible implications of this position with regard to the question of the origin of aesthetics.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Ancient or Modern? Alexander G. Baumgarten and the Coming of Age of Aesthetics",
pages = "629-651",
doi = "10.2298/FID1503629N"
}
Jovanov, R.,& Nannini, A.. (2015). Ancient or Modern? Alexander G. Baumgarten and the Coming of Age of Aesthetics. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 629-651.
https://doi.org/10.2298/FID1503629N
Jovanov R, Nannini A. Ancient or Modern? Alexander G. Baumgarten and the Coming of Age of Aesthetics. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2015;:629-651.
doi:10.2298/FID1503629N .
Jovanov, Rastko, Nannini, Alessandro, "Ancient or Modern? Alexander G. Baumgarten and the Coming of Age of Aesthetics" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2015):629-651,
https://doi.org/10.2298/FID1503629N . .
4

Science et philosophie chez Gilles Deleuze

Jovanov, Rastko; Krtolica, Igor

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2015)

TY - JOUR
AU - Krtolica, Igor
PY - 2015
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/312
AB - Deleuze n’attendra pas la fin de son œuvre pour formuler une théorie du rapport de la philosophie et de la science. Les premières formulations de ce problème apparaissent dès les années 1950-1960, dans les études sur Bergson et Nietzsche, puis dans Différence et répétition et Logique du sens. Il est vrai que cette question sera reprise en détail en 1991, dans Qu’est-ce que la philosophie ? Mais du début à la fin de l’œuvre, l’idée directrice ne changera pas. Cette idée nous paraît comporter trois aspects principaux : 1° dans une polémique contre l’héritage épistémologique néokantien, elle consiste d’abord à refuser la définition critique de la philosophie comme «réflexion sur la connaissance scientifique», et à lui substituer une conception inspirée de l’ontologie expressionniste de Bergson, qui répartit la science et la philosophie sur les deux moitiés de l’être ; 2° dans un effort pour réhabiliter le concept de dialectique, elle consiste ensuite à faire de la dialectique des Idées la sphère commune à la science et à la philosophie ; 3° enfin, dans le but de spécifier chaque forme de pensée, elle consiste à déterminer la manière dont chacune exprime ses Idées ou ses problèmes dans des signes propres. Ces trois aspects nous semblent définir le cadre le plus général de la conception deleuzienne du rapport de la science et de la philosophie. Nous les examinons ici successivement, en tenant compte exclusivement de la première période de l’œuvre de Deleuze, c’est-à-dire des ouvrages pré-guattariens.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo / Philosophy and Society
T1 - Science et philosophie chez Gilles Deleuze
SP - 949
EP - 973
DO - 10.2298/FID1504949K
ER - 
@article{
editor = "Jovanov, Rastko",
author = "Krtolica, Igor",
year = "2015",
abstract = "Deleuze n’attendra pas la fin de son œuvre pour formuler une théorie du rapport de la philosophie et de la science. Les premières formulations de ce problème apparaissent dès les années 1950-1960, dans les études sur Bergson et Nietzsche, puis dans Différence et répétition et Logique du sens. Il est vrai que cette question sera reprise en détail en 1991, dans Qu’est-ce que la philosophie ? Mais du début à la fin de l’œuvre, l’idée directrice ne changera pas. Cette idée nous paraît comporter trois aspects principaux : 1° dans une polémique contre l’héritage épistémologique néokantien, elle consiste d’abord à refuser la définition critique de la philosophie comme «réflexion sur la connaissance scientifique», et à lui substituer une conception inspirée de l’ontologie expressionniste de Bergson, qui répartit la science et la philosophie sur les deux moitiés de l’être ; 2° dans un effort pour réhabiliter le concept de dialectique, elle consiste ensuite à faire de la dialectique des Idées la sphère commune à la science et à la philosophie ; 3° enfin, dans le but de spécifier chaque forme de pensée, elle consiste à déterminer la manière dont chacune exprime ses Idées ou ses problèmes dans des signes propres. Ces trois aspects nous semblent définir le cadre le plus général de la conception deleuzienne du rapport de la science et de la philosophie. Nous les examinons ici successivement, en tenant compte exclusivement de la première période de l’œuvre de Deleuze, c’est-à-dire des ouvrages pré-guattariens.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo / Philosophy and Society",
title = "Science et philosophie chez Gilles Deleuze",
pages = "949-973",
doi = "10.2298/FID1504949K"
}
Jovanov, R.,& Krtolica, I.. (2015). Science et philosophie chez Gilles Deleuze. in Filozofija i društvo / Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 949-973.
https://doi.org/10.2298/FID1504949K
Jovanov R, Krtolica I. Science et philosophie chez Gilles Deleuze. in Filozofija i društvo / Philosophy and Society. 2015;:949-973.
doi:10.2298/FID1504949K .
Jovanov, Rastko, Krtolica, Igor, "Science et philosophie chez Gilles Deleuze" in Filozofija i društvo / Philosophy and Society (2015):949-973,
https://doi.org/10.2298/FID1504949K . .

Problemi zasnivanja moderne estetike: Estetika kao analiza iskustva svesti

Jovanov, Rastko; Draškić Vićanović, Iva

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2015)

TY - JOUR
AU - Draškić Vićanović, Iva
PY - 2015
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/311
AB - Tekst predstavlja pokušaj da se rasvetle uzroci i okolnosti koji su doveli do zasnivanja estetike u 18. veku kao discipline koja analizira iskustvo svesti. Autor prepoznaje epistemologiju 17. veka kao ključnu za rađanje moderne estetike, naročito ideju subjektivnosti, problem odnosa svesti i predmeta i novu metodu filozofske introspekcije. Posebno mesto u modernoj estetici, prema mišljenju autora, ima koncepcija Fransisa Hačesona koji određuje lepotu kao fenomenalno svojstvo iskustva subjektivne svesti.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo / Philosophy and Society
T1 - Problemi zasnivanja moderne estetike: Estetika kao analiza iskustva svesti
SP - 617
EP - 628
DO - 10.2298/FID1503617D
ER - 
@article{
editor = "Jovanov, Rastko",
author = "Draškić Vićanović, Iva",
year = "2015",
abstract = "Tekst predstavlja pokušaj da se rasvetle uzroci i okolnosti koji su doveli do zasnivanja estetike u 18. veku kao discipline koja analizira iskustvo svesti. Autor prepoznaje epistemologiju 17. veka kao ključnu za rađanje moderne estetike, naročito ideju subjektivnosti, problem odnosa svesti i predmeta i novu metodu filozofske introspekcije. Posebno mesto u modernoj estetici, prema mišljenju autora, ima koncepcija Fransisa Hačesona koji određuje lepotu kao fenomenalno svojstvo iskustva subjektivne svesti.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo / Philosophy and Society",
title = "Problemi zasnivanja moderne estetike: Estetika kao analiza iskustva svesti",
pages = "617-628",
doi = "10.2298/FID1503617D"
}
Jovanov, R.,& Draškić Vićanović, I.. (2015). Problemi zasnivanja moderne estetike: Estetika kao analiza iskustva svesti. in Filozofija i društvo / Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 617-628.
https://doi.org/10.2298/FID1503617D
Jovanov R, Draškić Vićanović I. Problemi zasnivanja moderne estetike: Estetika kao analiza iskustva svesti. in Filozofija i društvo / Philosophy and Society. 2015;:617-628.
doi:10.2298/FID1503617D .
Jovanov, Rastko, Draškić Vićanović, Iva, "Problemi zasnivanja moderne estetike: Estetika kao analiza iskustva svesti" in Filozofija i društvo / Philosophy and Society (2015):617-628,
https://doi.org/10.2298/FID1503617D . .

Baumgartenovo utemeljenje moderne estetike

Jovanov, Rastko; Grubor, Nebojša

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2015)

TY - JOUR
AU - Grubor, Nebojša
PY - 2015
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/310
AB - U ovom radu se razmatra Baumgartenovo utemeljenje moderne estetike kao nauke o čulnom saznanju. U tekstu se najpre ispituje mentalistička paradigma u novovekovnoj filozofiji kao misaona pozadina Baumgartenove filozofije i estetike (I). Zatim sledi razmatranje Baumgartenovih definicija estetike iz Meditacija o nekim aspektima pesničkog dela (1735), Metafizike (1739) i Estetike (1750) (II). Na kraju se razmatra Baumgartenova definicija estetike kao nauke o čulnom saznanju polazeći od Lajbnicovog učenja o različitim stupnjevima saznanja (III).
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo / Philosophy and Society
T1 - Baumgartenovo utemeljenje moderne estetike
SP - 599
EP - 616
DO - 10.2298/FID1503599G
ER - 
@article{
editor = "Jovanov, Rastko",
author = "Grubor, Nebojša",
year = "2015",
abstract = "U ovom radu se razmatra Baumgartenovo utemeljenje moderne estetike kao nauke o čulnom saznanju. U tekstu se najpre ispituje mentalistička paradigma u novovekovnoj filozofiji kao misaona pozadina Baumgartenove filozofije i estetike (I). Zatim sledi razmatranje Baumgartenovih definicija estetike iz Meditacija o nekim aspektima pesničkog dela (1735), Metafizike (1739) i Estetike (1750) (II). Na kraju se razmatra Baumgartenova definicija estetike kao nauke o čulnom saznanju polazeći od Lajbnicovog učenja o različitim stupnjevima saznanja (III).",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo / Philosophy and Society",
title = "Baumgartenovo utemeljenje moderne estetike",
pages = "599-616",
doi = "10.2298/FID1503599G"
}
Jovanov, R.,& Grubor, N.. (2015). Baumgartenovo utemeljenje moderne estetike. in Filozofija i društvo / Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 599-616.
https://doi.org/10.2298/FID1503599G
Jovanov R, Grubor N. Baumgartenovo utemeljenje moderne estetike. in Filozofija i društvo / Philosophy and Society. 2015;:599-616.
doi:10.2298/FID1503599G .
Jovanov, Rastko, Grubor, Nebojša, "Baumgartenovo utemeljenje moderne estetike" in Filozofija i društvo / Philosophy and Society (2015):599-616,
https://doi.org/10.2298/FID1503599G . .
1

The Ontological Indifférence. A Realist Reading of Kant and Hegel

Jovanov, Rastko; Simoniti, Jure

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2015)

TY - JOUR
AU - Simoniti, Jure
PY - 2015
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/309
AB - The article challenges the first premise of „speculative realism“, according to which, with Kant, the contact with the outside world was lost. Instead, it will be shown that the possibility of realism received its major impulse from two grand figures of German Idealism, from Kant as a precursor of the Romantic period and from Hegel as its, albeit critical, philosophical culmination. Based on three possible relations of knowledge to its outside, three ontologies will be distinguished, the ontology of immediacy, stretching from rationalists to the last empiricists, Kant’s ontology of totalization, and, finally, Hegel’s „ontology of release“or ,,de-totalization“. As opposed to Descartess thing being constantly doubted in its existence, as opposed to Malebranches occasion being invariably induced by God, as opposed to Leibnizs monad being an immediate embodiment of an idea, as opposed to Berkeley’s object vanishing when not perceived, and as opposed to Humes world lacking necessity, Kant philosophically warranted a world that does not have to be perpetually verified and can, hence, exist devoid of ideas produced by God and outside the constancy of the human gaze. Kant secured the normal and necessary existence of the world behind our backs and procured us with the common-sense normality of the world, but it was only Hegel’s absolute subjectivism that granted us the first glimpses into the radical meaninglesness of the facticity. It was not until Hegel’s logic of indifférence of the notion to its immediate content that an egress of the circle of Kant’s totalization was made possible.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo / Philosophy and Society
T1 - The Ontological Indifférence. A Realist Reading of Kant and Hegel
SP - 369
EP - 391
DO - 10.2298/FID1502369S
ER - 
@article{
editor = "Jovanov, Rastko",
author = "Simoniti, Jure",
year = "2015",
abstract = "The article challenges the first premise of „speculative realism“, according to which, with Kant, the contact with the outside world was lost. Instead, it will be shown that the possibility of realism received its major impulse from two grand figures of German Idealism, from Kant as a precursor of the Romantic period and from Hegel as its, albeit critical, philosophical culmination. Based on three possible relations of knowledge to its outside, three ontologies will be distinguished, the ontology of immediacy, stretching from rationalists to the last empiricists, Kant’s ontology of totalization, and, finally, Hegel’s „ontology of release“or ,,de-totalization“. As opposed to Descartess thing being constantly doubted in its existence, as opposed to Malebranches occasion being invariably induced by God, as opposed to Leibnizs monad being an immediate embodiment of an idea, as opposed to Berkeley’s object vanishing when not perceived, and as opposed to Humes world lacking necessity, Kant philosophically warranted a world that does not have to be perpetually verified and can, hence, exist devoid of ideas produced by God and outside the constancy of the human gaze. Kant secured the normal and necessary existence of the world behind our backs and procured us with the common-sense normality of the world, but it was only Hegel’s absolute subjectivism that granted us the first glimpses into the radical meaninglesness of the facticity. It was not until Hegel’s logic of indifférence of the notion to its immediate content that an egress of the circle of Kant’s totalization was made possible.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo / Philosophy and Society",
title = "The Ontological Indifférence. A Realist Reading of Kant and Hegel",
pages = "369-391",
doi = "10.2298/FID1502369S"
}
Jovanov, R.,& Simoniti, J.. (2015). The Ontological Indifférence. A Realist Reading of Kant and Hegel. in Filozofija i društvo / Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 369-391.
https://doi.org/10.2298/FID1502369S
Jovanov R, Simoniti J. The Ontological Indifférence. A Realist Reading of Kant and Hegel. in Filozofija i društvo / Philosophy and Society. 2015;:369-391.
doi:10.2298/FID1502369S .
Jovanov, Rastko, Simoniti, Jure, "The Ontological Indifférence. A Realist Reading of Kant and Hegel" in Filozofija i društvo / Philosophy and Society (2015):369-391,
https://doi.org/10.2298/FID1502369S . .
1