Anđelković, Nemanja

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0002-2661-2254
 • Anđelković, Nemanja (7)
Projects

Author's Bibliography

Chantal Mouffe, Towards a Green Democratic Revolution: Left Populism and the Power of Affects, London, New York: Verso, 2022.

Anđelković, Nemanja

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2023)

TY - JOUR
AU - Anđelković, Nemanja
PY - 2023
UR - https://journal.instifdt.bg.ac.rs/index.php/fid/article/view/1577
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2865
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo / Philosophy and Society
T1 - Chantal Mouffe, Towards a Green Democratic Revolution: Left Populism and the Power of Affects, London, New York: Verso, 2022.
IS - 2
VL - 34
SP - 373
EP - 374
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2865
ER - 
@article{
author = "Anđelković, Nemanja",
year = "2023",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo / Philosophy and Society",
title = "Chantal Mouffe, Towards a Green Democratic Revolution: Left Populism and the Power of Affects, London, New York: Verso, 2022.",
number = "2",
volume = "34",
pages = "373-374",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2865"
}
Anđelković, N.. (2023). Chantal Mouffe, Towards a Green Democratic Revolution: Left Populism and the Power of Affects, London, New York: Verso, 2022.. in Filozofija i društvo / Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 34(2), 373-374.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2865
Anđelković N. Chantal Mouffe, Towards a Green Democratic Revolution: Left Populism and the Power of Affects, London, New York: Verso, 2022.. in Filozofija i društvo / Philosophy and Society. 2023;34(2):373-374.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2865 .
Anđelković, Nemanja, "Chantal Mouffe, Towards a Green Democratic Revolution: Left Populism and the Power of Affects, London, New York: Verso, 2022." in Filozofija i društvo / Philosophy and Society, 34, no. 2 (2023):373-374,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2865 .

Governing the Commons like a Pragmatist: The Case of John Dewey

Anđelković, Nemanja

(Zagreb : Političke perspektive : časopis za istraživanje politike, 2023)

TY - JOUR
AU - Anđelković, Nemanja
PY - 2023
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2837
AB - As a result of the process of neoliberal policies, commons have been in a state of enclosure and exploitation. That kept the debate on governing the commons is very much alive. This paper examines what John Dewey can contribute to the debate through his method of inquiry. As part of his method, we will examine mechanisms such as public deliberation and democratic experimentalism. In addition, his contribution to the re-conceptualization of the commons will be discussed.
PB - Zagreb : Političke perspektive : časopis za istraživanje politike
T2 - Političke perspektive : časopis za istraživanje politike
T1 - Governing the Commons like a Pragmatist: The Case of John Dewey
IS - 1
VL - 13
SP - 33
EP - 56
DO - 10.20901/pp.13.1.02
ER - 
@article{
author = "Anđelković, Nemanja",
year = "2023",
abstract = "As a result of the process of neoliberal policies, commons have been in a state of enclosure and exploitation. That kept the debate on governing the commons is very much alive. This paper examines what John Dewey can contribute to the debate through his method of inquiry. As part of his method, we will examine mechanisms such as public deliberation and democratic experimentalism. In addition, his contribution to the re-conceptualization of the commons will be discussed.",
publisher = "Zagreb : Političke perspektive : časopis za istraživanje politike",
journal = "Političke perspektive : časopis za istraživanje politike",
title = "Governing the Commons like a Pragmatist: The Case of John Dewey",
number = "1",
volume = "13",
pages = "33-56",
doi = "10.20901/pp.13.1.02"
}
Anđelković, N.. (2023). Governing the Commons like a Pragmatist: The Case of John Dewey. in Političke perspektive : časopis za istraživanje politike
Zagreb : Političke perspektive : časopis za istraživanje politike., 13(1), 33-56.
https://doi.org/10.20901/pp.13.1.02
Anđelković N. Governing the Commons like a Pragmatist: The Case of John Dewey. in Političke perspektive : časopis za istraživanje politike. 2023;13(1):33-56.
doi:10.20901/pp.13.1.02 .
Anđelković, Nemanja, "Governing the Commons like a Pragmatist: The Case of John Dewey" in Političke perspektive : časopis za istraživanje politike, 13, no. 1 (2023):33-56,
https://doi.org/10.20901/pp.13.1.02 . .

Када институције закажу: грађанске скупштине, партиципација и информисање младих у Србији

Anđelković, Nemanja

(Beograd : Institut za političke studije, 2023)

TY - JOUR
AU - Anđelković, Nemanja
PY - 2023
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2836
AB - У овом раду ће бити испитан потенцијал грађанских скупштина и делиберативних пракси у информисању гра]ана, посебно младих у Србији у случају када званичне институције то не раде. Информисаност грађана, посебно осетљивих група у коју спадају и млади, представља основ њиховог активног учествовања у артикулисању јавних политика које се њих тичу, као и вршења мониторинга истих. Нетранспарентне и затворене институције не труде се да учине информације од значаја лако доступним грађанима, чиме се долази до смањења поверења у те исте институције, смањења нивоа грађанске партиципације младих, као и њихове могућности да ефикасно прате процесе јавне политике. Теза овог рада јесте да у случају нетранспарентних институција грађанске скупштине могу служити као алтернативно средство информисања и оснаживања младих за учешће у артикулисању и праћењу јавних политика. Тада, организације цивилног друштва и научне институције представљају иницијаторе таквих скупштина. Као студија случаја ће се користити грађанске скупштине у Ваљеву и Београду. Иако се ове скупштине нису тицале искључиво младих, чињеница је да су они били статистички репрезентовани у обе скупштине, те је могуће извући одређене закључке о утицају делиберације на ниво њихове информисаности.
PB - Beograd : Institut za političke studije
T2 - Перспективе политичких наука у савременом друштву
T1 - Када институције закажу: грађанске скупштине, партиципација и информисање младих у Србији
DO - 10.22182/ppnsd
ER - 
@article{
author = "Anđelković, Nemanja",
year = "2023",
abstract = "У овом раду ће бити испитан потенцијал грађанских скупштина и делиберативних пракси у информисању гра]ана, посебно младих у Србији у случају када званичне институције то не раде. Информисаност грађана, посебно осетљивих група у коју спадају и млади, представља основ њиховог активног учествовања у артикулисању јавних политика које се њих тичу, као и вршења мониторинга истих. Нетранспарентне и затворене институције не труде се да учине информације од значаја лако доступним грађанима, чиме се долази до смањења поверења у те исте институције, смањења нивоа грађанске партиципације младих, као и њихове могућности да ефикасно прате процесе јавне политике. Теза овог рада јесте да у случају нетранспарентних институција грађанске скупштине могу служити као алтернативно средство информисања и оснаживања младих за учешће у артикулисању и праћењу јавних политика. Тада, организације цивилног друштва и научне институције представљају иницијаторе таквих скупштина. Као студија случаја ће се користити грађанске скупштине у Ваљеву и Београду. Иако се ове скупштине нису тицале искључиво младих, чињеница је да су они били статистички репрезентовани у обе скупштине, те је могуће извући одређене закључке о утицају делиберације на ниво њихове информисаности.",
publisher = "Beograd : Institut za političke studije",
journal = "Перспективе политичких наука у савременом друштву",
title = "Када институције закажу: грађанске скупштине, партиципација и информисање младих у Србији",
doi = "10.22182/ppnsd"
}
Anđelković, N.. (2023). Када институције закажу: грађанске скупштине, партиципација и информисање младих у Србији. in Перспективе политичких наука у савременом друштву
Beograd : Institut za političke studije..
https://doi.org/10.22182/ppnsd
Anđelković N. Када институције закажу: грађанске скупштине, партиципација и информисање младих у Србији. in Перспективе политичких наука у савременом друштву. 2023;.
doi:10.22182/ppnsd .
Anđelković, Nemanja, "Када институције закажу: грађанске скупштине, партиципација и информисање младих у Србији" in Перспективе политичких наука у савременом друштву (2023),
https://doi.org/10.22182/ppnsd . .
1

Deliberation as a Collective Decision-Making Mechanism in Multicultural Communities

Anđelković, Nemanja

(Hellenic Association of Political Scientists, 2022)

TY - JOUR
AU - Anđelković, Nemanja
PY - 2022
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2679
AB - In this policy brief, the potential that deliberative democracy as a decision-making process has for enhancing the inter-cultural dialogue and dealing with the issues present in multicultural communities is examined. Besides analyzing the advantages of deliberation and its operationalization in reality, in the final part of the policy brief, I offer some possible paths for improving the deliberative process in fostering intercultural communication and problem-solving.
PB - Hellenic Association of Political Scientists
T2 - HAPSc Policy Briefs Series
T1 - Deliberation as a Collective Decision-Making Mechanism in Multicultural Communities
VL - 3
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2679
ER - 
@article{
author = "Anđelković, Nemanja",
year = "2022",
abstract = "In this policy brief, the potential that deliberative democracy as a decision-making process has for enhancing the inter-cultural dialogue and dealing with the issues present in multicultural communities is examined. Besides analyzing the advantages of deliberation and its operationalization in reality, in the final part of the policy brief, I offer some possible paths for improving the deliberative process in fostering intercultural communication and problem-solving.",
publisher = "Hellenic Association of Political Scientists",
journal = "HAPSc Policy Briefs Series",
title = "Deliberation as a Collective Decision-Making Mechanism in Multicultural Communities",
volume = "3",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2679"
}
Anđelković, N.. (2022). Deliberation as a Collective Decision-Making Mechanism in Multicultural Communities. in HAPSc Policy Briefs Series
Hellenic Association of Political Scientists., 3.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2679
Anđelković N. Deliberation as a Collective Decision-Making Mechanism in Multicultural Communities. in HAPSc Policy Briefs Series. 2022;3.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2679 .
Anđelković, Nemanja, "Deliberation as a Collective Decision-Making Mechanism in Multicultural Communities" in HAPSc Policy Briefs Series, 3 (2022),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2679 .

Jačanje kapaciteta kao formativna pretpostavka uloge civilnog društva u demokratizaciji Srbije

Anđelković, Nemanja

(Političke analize : tromjesečnik za hrvatsku i međunarodnu politiku, 2022)

TY - JOUR
AU - Anđelković, Nemanja
PY - 2022
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2676
AB - Koristeći kao teorijski okvir teoriju resursne mobilizacije i teoriju političkog procesa istražit ću kapacitete organizacija civilnog društva u Srbiji u kontekstu procesa demokratizacije nakon demokratskih promjena 2000. godine. Kombinirajući teorijski okvir koji se odnosi na civilna društva postsocijalističkih zemalja s dosadašnjim istraživanjima kapaciteta organizacija civilnog društva u Srbiji i sa studijom slučaja pokreta Ne davimo Beograd, ukazat ću na čimbenike koji utječu na razvijanje kapaciteta aktera civilnog društva u uvjetima neinkluzivne javne sfere za efikasno djelovanje i produbljivanje procesa demokratizacije.
PB - Političke analize : tromjesečnik za hrvatsku i međunarodnu politiku
T2 - Političke analize : tromjesečnik za hrvatsku i međunarodnu politiku
T1 - Jačanje kapaciteta kao formativna pretpostavka uloge civilnog društva u demokratizaciji Srbije
VL - 11
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2676
ER - 
@article{
author = "Anđelković, Nemanja",
year = "2022",
abstract = "Koristeći kao teorijski okvir teoriju resursne mobilizacije i teoriju političkog procesa istražit ću kapacitete organizacija civilnog društva u Srbiji u kontekstu procesa demokratizacije nakon demokratskih promjena 2000. godine. Kombinirajući teorijski okvir koji se odnosi na civilna društva postsocijalističkih zemalja s dosadašnjim istraživanjima kapaciteta organizacija civilnog društva u Srbiji i sa studijom slučaja pokreta Ne davimo Beograd, ukazat ću na čimbenike koji utječu na razvijanje kapaciteta aktera civilnog društva u uvjetima neinkluzivne javne sfere za efikasno djelovanje i produbljivanje procesa demokratizacije.",
publisher = "Političke analize : tromjesečnik za hrvatsku i međunarodnu politiku",
journal = "Političke analize : tromjesečnik za hrvatsku i međunarodnu politiku",
title = "Jačanje kapaciteta kao formativna pretpostavka uloge civilnog društva u demokratizaciji Srbije",
volume = "11",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2676"
}
Anđelković, N.. (2022). Jačanje kapaciteta kao formativna pretpostavka uloge civilnog društva u demokratizaciji Srbije. in Političke analize : tromjesečnik za hrvatsku i međunarodnu politiku
Političke analize : tromjesečnik za hrvatsku i međunarodnu politiku., 11.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2676
Anđelković N. Jačanje kapaciteta kao formativna pretpostavka uloge civilnog društva u demokratizaciji Srbije. in Političke analize : tromjesečnik za hrvatsku i međunarodnu politiku. 2022;11.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2676 .
Anđelković, Nemanja, "Jačanje kapaciteta kao formativna pretpostavka uloge civilnog društva u demokratizaciji Srbije" in Političke analize : tromjesečnik za hrvatsku i međunarodnu politiku, 11 (2022),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2676 .

Researching Contemporary Environmental Progressive Social Movements

Anđelković, Nemanja

(International Journal of Social Science And Human Research, 2022)

TY - JOUR
AU - Anđelković, Nemanja
PY - 2022
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2680
AB - In this paper, I examine the main characteristics of contemporary environmental movements, but also the way they operate and form coalitions with other progressive movements, combining various theoretical perspectives such as resource mobilization, political process, intersectional, social contruction theory and post-structuralism. I will investigate what are the characteristics of the progressive-left ideology that provide the basis for building coalitions, as well as how much influence complementary ideologies actually have on achieving cooperation. For this purpose, I will discuss the expansion and redefinition of the term social movement, in order to be able to capture all forms of coalitional interaction, then I will examine the factors that lead to movements deciding to cooperate using the example of the Italian Water Movement.
PB - International Journal of Social Science And Human Research
T2 - International Journal of Social Science And Human Research
T1 - Researching Contemporary Environmental Progressive Social Movements
VL - 5
DO - 10.47191/ijsshr/v5-i8-67
ER - 
@article{
author = "Anđelković, Nemanja",
year = "2022",
abstract = "In this paper, I examine the main characteristics of contemporary environmental movements, but also the way they operate and form coalitions with other progressive movements, combining various theoretical perspectives such as resource mobilization, political process, intersectional, social contruction theory and post-structuralism. I will investigate what are the characteristics of the progressive-left ideology that provide the basis for building coalitions, as well as how much influence complementary ideologies actually have on achieving cooperation. For this purpose, I will discuss the expansion and redefinition of the term social movement, in order to be able to capture all forms of coalitional interaction, then I will examine the factors that lead to movements deciding to cooperate using the example of the Italian Water Movement.",
publisher = "International Journal of Social Science And Human Research",
journal = "International Journal of Social Science And Human Research",
title = "Researching Contemporary Environmental Progressive Social Movements",
volume = "5",
doi = "10.47191/ijsshr/v5-i8-67"
}
Anđelković, N.. (2022). Researching Contemporary Environmental Progressive Social Movements. in International Journal of Social Science And Human Research
International Journal of Social Science And Human Research., 5.
https://doi.org/10.47191/ijsshr/v5-i8-67
Anđelković N. Researching Contemporary Environmental Progressive Social Movements. in International Journal of Social Science And Human Research. 2022;5.
doi:10.47191/ijsshr/v5-i8-67 .
Anđelković, Nemanja, "Researching Contemporary Environmental Progressive Social Movements" in International Journal of Social Science And Human Research, 5 (2022),
https://doi.org/10.47191/ijsshr/v5-i8-67 . .

Deliberativni konstitucionalizam

Anđelković, Nemanja

(Beogradska otvorena škola, 2021)

TY - GEN
AU - Anđelković, Nemanja
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2606
AB - U ovom radu ću ispitati da li je deliberativni proces građana upotrebljiv i opravdan kao inovativan proces donošenja novog ustava, koji predstavlja izazov tradicionalnim načinima donošenja najvažnijih odluka. Pokazaću koje su mane i prednosti pomenutog procesa za one zajednice koje žele da stvore autentičan ustav koji će reflektovati potrebe građana i kulturno-istorijske specifičnosti, pritom legitimizirajući svoje institucije i poredak.
AB - In this paper I will try to examine if deliberative process of citizens is
applicable and justified as innovative constitutional-making process, which represents
a challenge to the traditional decision-making processes regarding the most important
issues. I will try to highlight all the bad-sides and good-sides of the mentioned process
for those political communities that strive to create an authentic constitution, which will
reflect citizens’ needs and cultural-historic specifics, while at the same time legitimizing
their institutions and system.
PB - Beogradska otvorena škola
T2 - Zbornik Beogradske otvorene škole
T1 - Deliberativni konstitucionalizam
SP - 17
EP - 27
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2606
ER - 
@misc{
author = "Anđelković, Nemanja",
year = "2021",
abstract = "U ovom radu ću ispitati da li je deliberativni proces građana upotrebljiv i opravdan kao inovativan proces donošenja novog ustava, koji predstavlja izazov tradicionalnim načinima donošenja najvažnijih odluka. Pokazaću koje su mane i prednosti pomenutog procesa za one zajednice koje žele da stvore autentičan ustav koji će reflektovati potrebe građana i kulturno-istorijske specifičnosti, pritom legitimizirajući svoje institucije i poredak., In this paper I will try to examine if deliberative process of citizens is
applicable and justified as innovative constitutional-making process, which represents
a challenge to the traditional decision-making processes regarding the most important
issues. I will try to highlight all the bad-sides and good-sides of the mentioned process
for those political communities that strive to create an authentic constitution, which will
reflect citizens’ needs and cultural-historic specifics, while at the same time legitimizing
their institutions and system.",
publisher = "Beogradska otvorena škola",
journal = "Zbornik Beogradske otvorene škole",
title = "Deliberativni konstitucionalizam",
pages = "17-27",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2606"
}
Anđelković, N.. (2021). Deliberativni konstitucionalizam. in Zbornik Beogradske otvorene škole
Beogradska otvorena škola., 17-27.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2606
Anđelković N. Deliberativni konstitucionalizam. in Zbornik Beogradske otvorene škole. 2021;:17-27.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2606 .
Anđelković, Nemanja, "Deliberativni konstitucionalizam" in Zbornik Beogradske otvorene škole (2021):17-27,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2606 .