RIFDT (Repozitorijum Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu) sadrži sve publikacije koje su objavili istraživači koji rade ili su radili u IFDT. Pored toga, sadrži i sve tekstove objavljene u časopisima Filozofija i društvo, Kritika i Khōrein.

Eksterna aplikacija Autori, projekti, publikacije (APP) omogućava pregled i pretraživanje podataka o autorima i projektima, prenos metapodataka u druge sisteme, integraciju sa servisom Altmetric i prikaz podataka o citiranosti u indeksnim bazama podataka Dimensions, Scopus i Web of Science.

Uputstvo za korisnike.

Izaberite instituciju/grupu

Više