Најчешће претраживани појмови

Претраживани појмоваПретраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
1version_keyword:publishedVersion1912214.03%0.00
2type_keyword:article124759.15%0.00
3rights_keyword:openAccess112508.26%0.00
4dateIssued_keyword:[2010 TO 2019]104137.64%0.00
5dateIssued_keyword:[2000 TO 2009]100097.34%0.00
6type_keyword:bookPart94966.97%0.00
7type_keyword:conferenceObject73075.36%0.00
8type_keyword:book71825.27%0.00
9type_keyword:other60074.41%0.00
10subject_keyword:Serbia58944.32%0.00

Укупно

Претраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
136278100.00%0.01