Show simple item record

Heidegger’s concept of 'being-there' and fundamental concepts of traditional ontology

dc.creatorMolnar Sivč, Milotka
dc.date.accessioned2017-11-01T10:16:31Z
dc.date.available2017-11-01T10:16:31Z
dc.date.issued2008
dc.identifier0353-5738
dc.identifier.urihttp://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/684
dc.description.abstractIako pitanje odnosa između temeljnih pojmova tradicionalne ontologije i centralnih pojmova fundamentalne ontologije nije tema koja je sistematično obrađena u Bitku i vremenu, evidentno je da se neke od teza koje su ključne ne samo za Hajdegerov odnos prema filozofskoj tradiciji, već i za celokupan projekat fundamentalne ontologije, tiču sučeljavanja pomenutih „pojmovnih aparatura“. Naime, okosnicu u Hajdegerovom distanciranju od nasleđenih filozofskih koncepcija čini upravo propitivanje odnosa između pojma „supstancija“ i pojma „bitak“, odnosno, osporavanje filozofskih učenja u kojima se pojam „bitak“ svodi na pojam „supstancija“. „Destrukcija“ tradicionalne ontologije, kao interpretativni model kojim Hajdeger pristupa filozofskoj povesnoj predaji, postavljena je kao problematizovanje nasleđenog poimanja bitka kao „supstancije“, nasuprot kojem se razvija fundamentalnoontološko razmatranje „problema bitka“. Pored naznačenog konteksta, u kome je reč o ontološkoj problematici u užem smislu, moguće je pokazati da je osporavanje temeljnih kategorija tradicionalne ontologije tema koja ima odlučujuću ulogu i u konkretnijim etapama realizacije projekta fundamentalne ontologije. Prethodno se posebno potvrđuje u Hajdegerovoj tematizaciji pojma „tubitak“. Sagledavanjem Hajdegerovih izvođenja u kojima se razmatra veza između pojmova „tubitak“, „egzistencija“ i „egzistencijalije“, sa jedne strane, i pojmova „supstancija“, „suština“ i „kategorije“, sa druge, i procenjuje merodavnost navedenih pojmova tradicionalne ontologije u izlaganju ljudskog bitka, dolazi se do uvida da Hajdeger polazi od teze prema kojoj je u svrhu dosezanja izvornog razumevanja čoveka nužno izvršiti prevrat u pojmovnosti tradicionalne ontologije.srp
dc.format19 3 (2008) 273-291
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherBeograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
dc.rightsopenAccess
dc.sourceFilozofija i društvomul
dc.subjecttubitak
dc.subjectsuština
dc.subjectkategorije
dc.subjectexistence
dc.subjectbeing
dc.titleHajdegerov pojam 'tubitak' i temeljni pojmovi tradicionalne ontologijesrp
dc.titleHeidegger’s concept of 'being-there' and fundamental concepts of traditional ontologyeng
dc.typearticle
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractМолнар Сивч, Милотка; Хајдегеров појам 'тубитак' и темељни појмови традиционалне онтологије;
dc.citation.spage273
dc.citation.epage291
dc.identifier.doi10.2298/FID0803273M
dc.type.versionpublishedVersion
dc.identifier.fulltexthttp://rifdt.instifdt.bg.ac.rs//bitstream/id/5071/682.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record