Show simple item record

Deliberative Democracy between Moralism and Realism

dc.creatorAndrija, Šoć
dc.date.accessioned2018-10-17T10:02:46Z
dc.date.available2018-10-17T10:02:46Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn0353-5738
dc.identifier.urihttp://journal.instifdt.bg.ac.rs/index.php?journal=fid&page=article&op=view&path%5B%5D=470
dc.identifier.urihttp://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1885
dc.description.abstractU ovom radu ću izložiti debatu između političkih moralista i političkih realista i pokušati da pokažem da je moguće naći srednje rešenje koje istovremeno zadovoljava osnovne zahteve oba pristupa a ne podleže prigovorima koji se upućuju i jednom i drugom stanovištu. U prvom delu izlažem stav koji dele i moralisti i realisti: da je osnovni izazov koji se pred jednu političku teoriju postavlja rešenje problema legitimnosti. Prvo skiciram Rolsov moralistički pristup, da bih potom prešao na realisičke kritike takvog moralizma. Uglavnom ću se držati jedne od najdetaljnije razrađenih novijih teorija – Slitove (Sleat) realističke teorije, mada će biti reči i o drugim sličnim razmatranjima. U drugom delu ukazujem na kritike koje bi se mogle uputiti realistima. One su u mnogome slične onim kritikama koje oni sami upućuju moralistima, a svode se na problem subdeterminacije odnosno nedovoljne određenosti političkog delovanja činjenicama. Kako realisti smatraju da je test održivosti jedne političke teorije njena primenljivost, njihova pozicija je utoliko posebno oslabljena jednom takvom kritikom. U trećem delu rada ukazujem na deliberativnu teoriju, koja može da odgovori i na realističke kritike – jer je svojim velikim delom okrenuta načinu na koji se stvari odvijaju u konkretnom političkom životu konkretnih društava – ali i na kritike upućene samim realistima, jer empirička istraživanja sugerišu konkretan put ka rešenju problema legitimnosti – podizanje kvaliteta deliberacije. Takođe, deliberativna teorija zadržava autonomne etičke vrednosti, iako to, za razliku od moralizma, ne čini narušavajući zahtev za autonomijom politike od etike, ekonomije i drugih disciplina. Stoga, na kraju rada, iznosim tvrdnju da takvu deliberativnu teoriju mogu prihvatiti i realisti i moralisti.sr
dc.description.abstractThe topic of this paper is the debate between political moralists and political realists. I will try to show that it is possible to find the middle ground that simultaneously satisfies the main demands of both camps while resisting objections directed against each. In the first part, I start with the view shared by both moralists and realists: that the main challenge lying before a political theory is solving the problem of legitimacy. I first sketch Rawls’ moralist approach. I then move to outline the realist criticisms of such moralism. I will mainly follow one of the most detailed recent theories – Sleat’s realist theory, although I will also draw from other well-known realists. In the second part, I outline objections against realism. They somewhat similar to the same criticisms they themselves direct against moralists. The main issue is, in short, the problem of underdetermination – that is, the insufficient determination of political action by facts. Since realists hold that a political theory has to be applicable, their view is thus considerably weakened by such criticism. In the third part of the paper, I point to deliberative theory as a view that can answer both realist criticism – because its main aspect is dealing with the way things work in actual politics of concrete societies – but it can also answer criticisms directed against realists themselves, because empirical research of deliberation suggests an actual and viable way to solve the problem of legitimacy – by raising the quality of deliberation. Moreover, a deliberative theory retains autonomy of the ethical, although it doesn’t do that, unlike moralism, by encroaching on the autonomy of politics. Thus, at the end of the paper, I claim that such a deliberative approach can be accepted by both realists and moralists.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherBeograd : Institut za filozofiju i društvenu teorijusr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/179067/RS//
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceFilozofija i društvosr
dc.subjectpolitički realizamsr
dc.subjectpolitical realismsr
dc.subjectpolitički moralizamsr
dc.subjectlegitimitetsr
dc.subjectdemokratijasr
dc.subjectdeliberacijasr
dc.subjectpolitical moralismsr
dc.subjectlegitimacysr
dc.subjectdemocracysr
dc.subjectdeliberationsr
dc.titleDeliberativna demokratija između moralizma i realizmasr
dc.titleDeliberative Democracy between Moralism and Realismsr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dcterms.abstractAндрија, Шоћ; Делиберативна демократија између морализма и реализма; Делиберативна демократија између морализма и реализма;
dc.citation.issue4
dc.citation.volume27
dc.citation.spage920
dc.citation.epage937
dc.identifier.doi10.2298/FID1604920S
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/bitstream/id/4234/bitstream_4234.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record