Show simple item record

dc.creatorJovanov, Rastko
dc.date.accessioned2018-07-11T11:07:58Z
dc.date.available2018-07-11T11:07:58Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn0352-5732
dc.identifier.urihttp://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1775
dc.description.abstractУ раду се истражује Хајдегеров политички анга 1933/1934. на основу појма „метаполитике“, који Хајдегер уводи по први и једини пут у своја политичка разматрања у његовим недавно објављеним приватним записима у тзв. „Црним свескама“ током свог ректората на Фрај буршком универзитету. Посредством појма „метаполитике“ Хајдегер поку шава да деконструише модерну политику захтевајући да теоријске рефлек си је на кон Хи тле ровог преу зи ма ња вла сти у на ционалсоци ја листич кој Немачкој морају дати предност (ду ховној) акцији. Филозофски појмови на тај начин постају оружјем у борби против модерне демократије и стављају се у службу немачког народа који је, схваћен као „изворна заједница“, једини у стању да постави питање Бића из хоризонта „метафизике као метаполи тике“. Свој политички ангажман Хајдегер ће назвати „духовним национал социјализмом“ и покушаваће да га спроведе путем преобликовања немачких обра зовних институција. Један део рада ће стога бити посвећен и Хајде геровом схватању васпитања као средства његовог политичког ангажмана. Као свој резултат, рад настоји да укаже на амбивалентност, агонизам и осо бени месијанизам Хајдегеровог филозофског схватања политике, али уједно и на антисемитизам који његов теоријско-политички ангажман није могао да избегне.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherNovi Sad: Matica srpskasr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/179049/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceZbornik Matice Srpske za društvene naukesr
dc.subjectметаполитикаsr
dc.subjectсабирањеsr
dc.subjectваспитањеsr
dc.subjectХајдегерsr
dc.subjectнародsr
dc.subjectпросторsr
dc.titleHajdegerove metapolitikesr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBYsr
dcterms.abstractЈованов, Растко; Хајдегерове метаполитике; Хајдегерове метаполитике;
dc.citation.issue3
dc.citation.volume155-156
dc.citation.spage229
dc.citation.epage244
dc.identifier.doi10.2298/ZMSDN1656229J
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/bitstream/id/3938/matica-jovanov.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record