Show simple item record

dc.creatorIvković, Marjan
dc.date.accessioned2018-07-03T10:54:05Z
dc.date.available2018-07-03T10:54:05Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn0353-5738
dc.identifier.urihttp://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1689
dc.description.abstractAutor nastoji da preispita Habermasovu i Honetovu tvrdnju da jezièki zaokret u kritièkoj teoriji predstavlja izlaz iz „æorsokaka“ u kome prva generacija Frankfurtske škole zavšršava, ne uspevši da koncipira delatno-teorijsko shvatanje društvene dinamike i konfliktnosti. Iznoseæi stanovište da Adorno u Negativnojdijalektici razvija uvid u temeljnu karakteristiku konfliktnosti modernih društava,koja izmièe jezièko-pragmatièkoj kritièkoj teoriji, autor pokušava da odbrani i reaktualizuje Adornovu perspektivu. U radu se analiziraju, u glavnim crtama, izvorna zamisao kritièke teorije i „negativistièki zaokret“ koji Adorno i Horkhajmer poduzimaju u Dijalektici prosvetiteljstva. Razmatrajuæi zatim kljuène premise Negativnedijalektike, autor izla e svoje shvatanje Adornove koncepcije konfliktnosti, koja se,kroz osvrt na osnovne postulate teorije komunikativnog delanja, kontrastira sa Habermasovom formulacijom konfliktnosti kao sistemske kolonizacije sveta života. Razmatrajuæi ogranièenja Habermasovog koncepta, autor nastoji da izoštri slikukonfliktnosti koju Adorno skicira, pokazujuæi da njegova perspektiva problematizujesam koncept intersubjektivnosti koji Habermas i Honet tretiraju kao aprioransr
dc.language.isosrsr
dc.publisherBeograd : Institut za filozofiju i društvenu teorijusr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)/43007/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceFilozofija i društvosr
dc.subjectAdorno, Theodor W.sr
dc.subjectHabermas, Jirgensr
dc.subjectkonfliktnostsr
dc.subjectkritikasr
dc.subjectumsr
dc.subjectgospodarenjesr
dc.subjectkapitalizamsr
dc.subjectemancipacijasr
dc.titleNegativna dijalektika i jezički zaokret: aktuelnost Adornovog shvatanja konfliktne prirode modernih društavasr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBYsr
dcterms.abstractИвковић, Марјан; Негативна дијалектика и језички заокрет: актуелност Aдорновог схватања конфликтне природе модерних друштава; Негативна дијалектика и језички заокрет: актуелност Aдорновог схватања конфликтне природе модерних друштава;
dc.citation.issue2
dc.citation.volume21
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://rifdt.instifdt.bg.ac.rs//bitstream/id/3549/Negativna dijalektika i jezički zaokret document.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record