Show simple item record

Svetozar Stojanovic Interpreting Disintegration/Break-up of SFR Yugoslavia

dc.contributorAvramović, Zoran
dc.creatorRadojičić, Mirjana
dc.date.accessioned2018-06-18T12:00:54Z
dc.date.available2018-06-18T12:00:54Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1840 - 1538
dc.identifier.urihttp://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1567
dc.description.abstractПредмет текста је интерпретација распада/разбијања СФР Југославије, коју је у својим делима понудио српски филозоф Светозар Стојановић. Ауторка полази од становишта да је еx-југословенска криза представљала један од најкрупнијих интелектуалних и моралних изазова истраживачима социјалних и политичких феномена у другој половини протеклог века. У делу текста који следи она се усредсређује на начин на који је том изазову одговорио овај српски интелектуалац. Излажући, у најкраћем, његово тумачење сложеног и дуготрајног ех-југословенског случаја, ауторка аргументује у прилог свом становишта да то тумачење, односно Стојановићева дела у којима је исто изложено, представљају интегрални део научно најквалитетније и најрелевантније литературе о трагичном крају западнобалканског ХХ века. Као таква, закључак је ауторке, она су данас, а и у будућности ће, засигурно, бити, драгоцена и неизоставна грађа за реконструкцију научне истине о том бурном периоду скорије регионалне прошлости.sr
dc.description.abstractThe subject of this text is the interpretation of SFR Yugoslavia’s disintegration/break-up offered by Serbian philosopher Svetozar Stojanovic in his works. The starting point that the author of thе text has taken is the stand that the ex-Yugoslav crisis represented one of the major intellectual and moral challenges for researches of the social and political phenomena in the second half of the previous century. In the part of the text that follows, she focuses on the manner in which this Serbian intellectual responded to that challenge. Presenting in short his interpretation of the complex and long- -lasting ex-Yugoslav case, the author provides arguments proving her point that the aforesaid interpretation, i.e. Stojanovic’s works in which it was presented, constitues an integral part of, in terms of science and research, the highest-quality and the most relevant literature on the tragic end of the 20th century in the Western Balkans. The author concludes that, as such, those works represent, and are certainly to represent in future as well, a precious and inevitable matter for the reconstruction of the scientific truth on that turbulent part of the recent regional history.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherBanja Luka : Sociološko društvo Republike Srpskesr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)/43007/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceSociološki godišnjaksr
dc.subjectSvetozar Stojanovićsr
dc.subjectraspadsr
dc.subjectZapadni Balkansr
dc.subjectinterpretacijasr
dc.subjectSvetozar Stojanovicsr
dc.subjectrazbijanje Jugoslavijesr
dc.subjectdisintegrationsr
dc.subjectbreak-up of Yugoslaviasr
dc.subjectWestern Balkanssr
dc.subjectinterpretationsr
dc.titleSvetozar Stojanović kao tumač raspada/razbijanja SFR Jugoslavijesr
dc.titleSvetozar Stojanovic Interpreting Disintegration/Break-up of SFR Yugoslaviasr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dcterms.abstractРадојичић, Мирјана; Светозар Стојановић као тумач распада/разбијања СФР Југославије; Светозар Стојановић као тумач распада/разбијања СФР Југославије;
dc.rights.holderIzdavačsr
dc.citation.issue9
dc.citation.volume9
dc.citation.spage109
dc.citation.epage122
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/bitstream/id/3193/socioloski_godisnjak_9-1.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record