Show simple item record

Collective identity in Serbia today

dc.creatorĐurić, Jelena
dc.date.accessioned2018-03-18T16:20:17Z
dc.date.available2018-03-18T16:20:17Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1452-3108
dc.identifier.urihttp://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1475
dc.description.abstractУ тексту је реч о садржају, смислу и обликовању колективног идентитета помоћу симболичних, вредносних и структурних средстава културе. С обзиром на то да је узајамна сазнајна повезаност индивидуалног и колективног идентитета најеклатантнија у сфери културе, ту се најбоље види, како кључна улога друштвених представа у условљавању друштва, тако и важност самосвести, односно, самосазнања за еволуцију друштва. Испитује се потенцијал културне еволуције на основу успостављања одговарајућих класификација вредности и/или социјалних структура са процесима који воде повезивању изолованих сегмената друштва насталих из различитих врста друштвених расцепа. Закључује се тезом да свесно сазнање представља неопходан услов и покретачку снагу друштвеног преображаја и да садржи еволутивну перспективу за колективни идентитет друштва у Србији.sr
dc.description.abstractThe article deals with content, meaning and shaping of the collective identity through symbolical, evaluative and structural means of culture. Having in mind that interconnection between individual and collective identities is most prominent in the sphere of culture, this is the best place to see the key role of social representations in societal conditioning, as well as the importance of (self)consciousness, and (self)knowledge for the evolution of the society...sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherБеоград : Институт за политичке студијеsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)/43007/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceСрпска политичка мисаоsr
dc.subjectидентитетsr
dc.subjectдруштвене представеsr
dc.subjectвредностиsr
dc.subjectкултурна еволуцијаsr
dc.subjectсимболиsr
dc.subjectСрбијаsr
dc.subjectidentitysr
dc.subjectsocial representationssr
dc.subjectvaluessr
dc.subjectcultural evolutionsr
dc.subjectsymbolssr
dc.subjectSerbiasr
dc.titleКолективни идентитет у србији данасsr
dc.titleCollective identity in Serbia todaysr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dcterms.abstractЂурић, Јелена; Kolektivni identitet u srbiji danas;
dc.citation.issue4
dc.citation.volume54
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://rifdt.instifdt.bg.ac.rs//bitstream/id/2922/Колективни идентитет у Србији данас.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record