Питања и коментаре очекујемо на : Запажања
или на мејл: rifdt@rcub.bg.ac.rs