• O razlogu rata 

      Bojanić, Petar D. (Beograd : Radio televizija Srbije, 2008)