• Struktura i pokret 

      Arzenšek, Vladimir (Beograd : Univerzitet u Beogradu, Institut društvenih nauka, Centar za filozofiju i društvenu teoriju, 1984)