Now showing items 881-900 of 2490

   Titles
   Javni um i demokratija pouzdanosti [1]
   Javni um i perfekcionizam: komentari na Kvongovu knjigu Liberalizam bez savršenstva [1]
   Javni um kao politički ideal : shvatanje Džona Rolsa [1]
   Javni um. Konsenzualno i konvergentno viđenje [1]
   Jedinične ideje sociologije [1]
   Jedna kolektivna drama [1]
   Jedna romska glavobolja : Romi u traganju za licnim dokumentima, posebno Romi raseljeni sa Kosova [1]
   Jedno sociološko istraživanje publike Opere Narodnog pozorišta u Beogradu [1]
   Jedno hermeneutičko istraživanje jezičko-istorijske apriornosti [1]
   Jelena Ćeriman, Irena Fiket i Krisztina Rácz (ur.), Žongliranje između patrijarhata i prekarijata: usklađivanje porodičnih i profesionalnih obaveza akademskih radnica, IFDT i CELAP, Beograd, 2018. [1]
   Jelena Vasiljević, Antropologija građanstva, Mediterran Publishing i Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Novi Sad i Beograd, 2016 [1]
   Jeremy Bell and Michael Nass (eds.), Plato’s Animals, Indiana University Press, Bloomington, 2015 [1]
   Jesen dijalektike : Karl Marks i utemeljenje kritičke teorije društva [1]
   Jezik kao instrument politike [2]
   Jezik masovnih komunikacija i njegova uloga u afirmisanju vrednosti mira i demokratije [1]
   Jezik, svest, poezija [1]
   Jezuitska nauka i zajednica učenih rane moderne Evrope [1]
   João Constâncio, Maria João Mayer Branco and Bartholomew Ryan (eds.), Nietzsche and the Problem of Subjectivity [1]
   John Dewey’s conception of application of law in its philosophical and social context [1]
   John M. Cooper, Plato’s Theaethetus, New York, Routledge, 2015 [1]