Now showing items 1119-1138 of 2421

   Titles
   Miniranje prošlosti: ponovno čitanje teza O shvatanju istorije Valtera Benjamina [1]
   Miriam Leonard, Tragic Modernities, Harvard University Press, Cambridge, London 2015 [1]
   Mirjam Horn, Postmodern Plagiarisms: Cultural Agenda and Aesthetic Strategies of Appropriati on in US-American Literature (1970–2010), Walter de Gruyter, Berlin/Boston, 2015 [1]
   Mirovne misije OUN na prostorima ex-Jugoslavije i problem nepristrasnosti međunarodnog mirovnog posredovanja: slučaj mirovne misije u BiH [1]
   Misli globalno – deluj antiglobalistički? [1]
   Mišljenje i delanje u znaku humanizma [2]
   Mišljenje i nasilje [1]
   Mišljenje i ždranje: o jednom drevnom motivu tematizovanom nedavno u filozofiji [1]
   Mišljenje, verovanje, delanje: filozofsko orijentisanje u političkoj situaciji [1]
   Mit o moralnom poboljšanju: povratak u budućnost? [1]
   Mitarenje čudovišta : deficiti političkih promena u Srbiji [1]
   Mitski aspekti srpskog identiteta : doktorska disertacija [1]
   Moda, kamufliranje i kontinuitet: raskrinkavanje postmodernizma kroz apologije prosvetiteljstva [2]
   Model for Research of the Style of Political Leadership in Serbia at the Crossing of the Millennium [1]
   Model za istraživanje stila političkih lidera u Srbiji na prelazu milenijuma [1]
   Modeli, fikcije i objašnjenja: studija iz istorijske epistemologije ekonomije [1]
   Modelle oder Metaphern? Bemerkungen zur ‚Übertragung' in Wissenschaft und Philosophie [1]
   Models of identities in postcommunist societies : Yugoslav philosophical studies, I [1]
   Models or Metaphors? Remarks on ‚Tranference’ in Philosophy and Science [1]
   Models, Fictions and Explanations : A Study in Historical Epistemology of Economics [1]