DAIS - Author's Bibliography

orcid::0000-0001-8361-4144
  • Pudar Draško, Gazela (29)
  • Pudar, Gazela (18)
  • Pudar-Draško, Gazela (4)
  • Pudar Drasko, Gazela (1)

Politics of Enmity

Pudar Draško, Gazela; Meka, Eltion; Pavlović, Aleksandar (2018)

Koliko je angažman intelektualaca važan?

Pudar Draško, Gazela (2017)

Političke orijentacije građana Srbije. Kartografija nemoći

Fiket, Irena; Pavlovic, Zoran; Pudar Drasko, Gazela (2017)

Političke orijentacije građana Srbije: kartografija nemoći

Pudar Draško, Gazela; Fiket, Irena; Pavlović, Zoran (2017)

Enmity in the Intellectual World: Global Perspectives and Visions

neprijateljstvo u intelektualnom svetu: globalne perspektive i vizije
Pudar Draško, Gazela; Pavlović, Aleksandar (2017)

PRISTUP ZAPOŠLJAVANJU I OBRAZOVANJU U RURALNIM OBLASTIMA SRBIJE

Pudar Draško, Gazela; Ćeriman, Jelena; Resanović, Milica; Milutinović Bojanić, Sanja; Ćeriman, Jelena; Pavić Zentner, Verica (2016)

A Question Mark over Education: Introduction into the Aporias of Contemporary Educational Theory and Praxis

Krstić, Predrag; Petrović Trifunović, Tamara; Pudar Draško, Gazela; Petrović Trifunović, Tamara; Pudar Draško, Gazela; Krstić, Predrag (2016)

Sisterhood in dispossession: the case of Serbia and Kosovo

Zaharijević, Adriana; Petrović-Trifunović, Tamara; Pudar-Draško, Gazela; Pavlović, Aleksandar (2016)

Preporuke za unapređenje života i usluga iz ugla sagovornika/ca u ruralnim područjima

Pudar Draško, Gazela; Milutinović Bojanić, Sanja; Ćeriman, Jelena; Pavić Zentner, Verica (2016)

Figura e armikut: ripërfytyrimi i marrëdhënieve shqiptaro-serbe

Halili, Rigels; Hysa, Armanda; Pudar Draško, Gazela; Pavlović, Aleksandar (2016)

Why Still Education: Retrospected and Inspected

Krstić, Predrag; Petrović Trifunović, Tamara; Pudar Draško, Gazela; Krstić, Predrag (2016)

Srpsko-albanski odnosi u socijalističkoj Jugoslaviji: protesti na Kosovu i teret sistemske legitimizacije

Ivković, Marjan; Prodanović, Srđan; Petrović-Trifunović, Tamara; Pavlović, Aleksandar; Zaharijević, Adriana; Pudar-Draško, Gazela; Halili, Rigels (2016)

Informisanost i zadovoljstvo uslugama socijalne zaštite u ruralnim područjima Srbije

Pudar Draško, Gazela; Nećak, Mirjana; Todorović, Bojan; Milutinović Bojanić, Sanja; Ćeriman, Jelena; Pavić Zentner, Verica (2016)

Dostupnost socijalnih usluga u ruralnim oblastima

Pudar Draško, Gazela; Milutinović Bojanić, Sanja; Ćeriman, Jelena (2016)

Pristup zapošljavanju i obrazovanju u ruralnim oblastima Srbije

Pudar Draško, Gazela; Ćeriman, Jelena; Resanović, Milica; Milutinović Bojanić, Sanja; Ćeriman, Jelena; Pavić Zentner, Verica (2016)

Studijski programi i neformalno obrazovanje iz perspektive mladih istraživača

Pudar Draško, Gazela; Radovanović, Bojana; Krstić, Nemanja (2015)

(Re)acting Together: Grexit as Revival of Intellectuals

Pudar Draško, Gazela; Jovanov, Rastko (2015)

Od junaka do divljaka: Albanci u srpskom herojskom i nacionalnom diskursu od sredine XVIII do početka XX veka

Pavlović, Aleksandar; Pavlović, Aleksandar; Zaharijević, Adriana; Halili, Rigels; Pudar Draško, Gazela (2015)

Studijski program i neformalno obrazovanje iz perspektive mladih istraživača

Krstić, Nemanja; Pudar-Draško, Gazela; Radovanović, Bojana; Stošić, Ivan; Đukić, Mihajlo (2015)

Intelektualna obrada ‘Kosova’: srpske recepcije, rezignacije i reakcije

Krstić, Predrag; Pavlović, Aleksandar; Zaharijević, Adriana; Pudar Draško, Gazela; Halili, Rigels Halili (2015)

Srpsko-albanski odnosi u socijalističkoj Jugoslaviji: protesti na Kosovu i teret sistemske legitimizacije

Serbian-Albanian Relations in Socialist Yugoslavia: Protests in Kosovo and the Burden of Systemic Legitimization
Ivković, Marjan; Petrović-Trifunović, Tamara; Prodanović, Srđan; Pavlović, Aleksandar; Zaharijević, Adriana; Pudar Draško, Gazela; Halili, Rigels (2015)

Simbolika nemoći: intelektualci i srpsko-albanski odnosi u postjugoslovenskom kontekstu

Pudar Draško, Gazela; Pudar Draško, Gazela; Zaharijević, Adriana; Halili, Rigels; Pavlović, Aleksandar (2015)

Figura neprijatelja: preosmišljavanje srpsko-albanskih odnosa

Pavlović, Aleksandar; Zaharijević, Adriana; Pudar Draško, Gazela; Halili, Rigels (2015)

Studiranje u inostranstvu i povratak u Srbiju

Pudar Draško, Gazela; Krstić, Nemanja; Radovanović, Bojana; Stošić, Ivan; Đukić, Mihajlo (2015)

Životna sredina i mladi u procesu evropskih integracija: vodič za mlade

Pudar Draško, Gazela; Berleković, Danica; Draško, Zlatko (2014)

Rod i obrazovanje

Gender and Education
Bojanić, Sanja; Ćeriman, Jelena; Pavić Zentner, Verica; Albahari, Biljana; Pudar Draško, Gazela (2014)

Mind the Gap(s) – From Socialization to Gender in Family and Beyond

Pudar Draško, Gazela; Milutinović Bojanić, Sanja; Petrović Trifunović, Tamara; Pudar Draško, Gazela; Milutinović Bojanić, Sanja; Petrović Trifunović, Tamara (2014)

Youth policy in Belgium

Pudar, Gazela; Suurpää, Leena; Williamson, Howard (2013)

Životna sredina u omladinskoj politici : gde smo sada

Pudar, Gazela; Mihailović, Jelena (2013)

Politička ekologija Bruna Latura

Birešev, Ana; Birešev, Ana; Pudar, Gazela; Blagojević, Mirko (2012)

Priroda, etika, politika : Ekološke (pre)okupacije i (pre)orijentacije

Birešev, Ana; Pudar, Gazela; Bošković, Dušan (2012)

Moderna ekološka misao

Pudar, Gazela (2012)

EU accession, crimes and sports: the thematic frame of reciprocal perceptions between Western Balkan countries and EU

Wohlert, Romy; Hodžić, Sanela; Pudar, Gazela; Sekloča, Peter; Scheck, Hanna (2012)

Od ekološke antropolologije do antropološke ekologije

Đurić, Jelena; Birešev, Ana; Pudar, Gazela; Bošković, Dušan (2012)

Podjarmljena i pomirena priroda : Dijalektika prosvetiteljstva i posle

Krstić, Predrag; Birešev, Ana; Pudar, Gazela; Bošković, Dušan (2012)

Serbia at the Crossroads: Gender Inclusiveness in Higher Education: Real or just Wishful Thinking

Ćeriman, Jelena; Milutinović Bojanić, Sanja; Pudar, Gazela (2011)

Studija o humanom razvoju - Srbija 2010: izvori i ishodi socijalnog isključivanja

Pudar, Gazela; Babović, Marija; Cvejić, Slobodan (2011)

Europe in the emerging world order searching for a new paradigm

Babić, Jovan; Bojanić, Petar D.; Pudar, Gazela (2011)

Serbia at the Crossroads. Gender Inclusiveness in Higher Education: Real or just Wishful Thinking?

Pudar, Gazela; Milutinović Bojanić, Sanja; Ćeriman, Jelena (2011)

The Yugoslav Succession Wars and the War for Symbolic Hegemony

Pudar, Gazela; Bakić, Jovo; Kolsto, Pal (2009)

The national question and young engaged experts

Pudar, Gazela; Paraskakis, Iraklis; Luneski, Andrej (2008)