RIFDT - Author's Bibliography

orcid::0000-0001-7433-5848
  • Albahari, Biljana (7)

Rod i obrazovanje

Gender and Education
Bojanić, Sanja; Ćeriman, Jelena; Pavić Zentner, Verica; Albahari, Biljana; Pudar Draško, Gazela (2014)

Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007

Albahari, Biljana; Jovanović, Vesna (2007)